Site Rengi

BilgiliUsta.com | Aradığınız Her Bilginin Adresi.

Adli Tekniklerin Listesi

  • 28 Nisan 2021
  • Adli Tekniklerin Listesi için yorumlar kapalı
  • 384 kez görüntülendi.
Adli Tekniklerin Listesi

Adli bilim, bilimi hukuka takviye etmek ve kabahatle gayret etmek için kullanmanın bir yoludur. Adli bilim, insanların hayatlarına bağlı olarak legal bir davada önyargıların ortadan kalkmasını sağlanmaya dayanakçı olmak için bilimsel usulleri kullanır. Kabahat mahallinin korunması, iz kanıtları, toksikoloji, nezaret zinciri ve sürece dayanakçı olacak muhtelif diğer adli bilimsel teknikler de dâhil olmak üzere bir hayli […]

Adli bilim, bilimi hukuka takviye etmek ve kabahatle gayret etmek için kullanmanın bir yoludur. Adli bilim, insanların hayatlarına bağlı olarak legal bir davada önyargıların ortadan kalkmasını sağlanmaya dayanakçı olmak için bilimsel usulleri kullanır. Kabahat mahallinin korunması, iz kanıtları, toksikoloji, nezaret zinciri ve sürece dayanakçı olacak muhtelif diğer adli bilimsel teknikler de dâhil olmak üzere bir hayli adli tıp tekniği mevcuttur. Bu teknikler; vakanın reel öyküsünü tanımlamak , kanıtları gözetmek ve bir duruşmada iyi bağlantı kurabilmek için detaylara son derece umursamaktadırlar.

Adli Bilgi İncelemeyi Nedir?

Adli bilgi incelemeyi, legal ihtilaflarda kullanılan bilimsel bilgi incelemeyi anlamına kazanç. Adli bilgi tahlilinin kullanılması, legal anlaşmazlıkların tarafsız ve bilimsel bir metodoloji ile çözülebilmesini sağlar. Bu da kanunların ve tertip etmelerin uygulanmasına ve ulus sıhhatine dayanakçı olur.

Adli Bilimin Değişik Cinsleri Nelerdir?

Birkaç cins adli bilim vardır. Her biri, kabahatleri veya legal ihtilafları çözmeye dayanakçı olmak için değişik bir alanda uzmanlaşmıştır. Bu alanların kimileri de örtüşmektedir. Tüm kabahatler belli biçimlerde değişiktir. Her cins adli bilim, bilimsel usule ve kanıtların korunmasına bağlı kalmaktadır. Yeniden, bu önyargı beceriksizliğini sağlar ve legal ya da cezai soruşturma için pak bilgiler sağlar.
Bir kriminalist, işlenmiş bir kabahatin zaman çizelgesini yine yapılandırabilecek bir cins adli bilim adamıdır. Kabahatliler, işlerinde beden akışkanları, kan atlaması kumpasları, parmak izleri ve daha aşırısı gibi bir hayli kanıt kullanırlar. En küçük iz kanıtı dahi, bir kabahatlinin kabahate yol açan vakaları yine inşa etmesi için muazzam bilgi sağlar.
Adli antropoloji ve adli diş doktorluğu, enkazları belirlemeye dayanakçı olmak için el ele bir araya gelen adli tahlil cinsleridir. Adli antropoloji, kemikleri ve diğer sert dokuları araştırarak özel olarak insan yıkıntılarını araştıran bir cins adli bilimdir. Adli antropologlar; yaş, cinsiyet, yaralanma tipi ve daha aşırısı gibi iskeletlerden çok fazla bilgi bulabilirler. Adli antropologlar, potansiyel vefat sebebini ve enkazları dikkatlice kazıyarak ve bilgilerini kaydolarak asıllaştıkların da ortaya çıkabilmektedir. Bireyin yaşı kemiklerin büyüklüğüne bakarak tanımlanabilir. Anormallikleri bulmak, mağdurun sahip olabileceği hastalıkları ortaya çıkarabilir. Kemiklere verilen zarar cinsi ayrıca, bir kurbanın aleyhine ne cins bir silah kullanılmış olabileceğine dair adli tahlillere de dayanakçı olur. Adli antropologlar, X ışınları, BT taramaları kullanırlar. İnsan enkazları hakkında daha fazla bilgi keşfetmek için resim ve mikroskopi kullanırlar. Bu, akrabaların ya da kayıp bireylerin ve mağdurların eşleşmesine ya da dışlanmasına dayanakçı olabilir. Adli antropologlar, kabahat veya trajedi vakasının arttaki hikâyeyi tarif etmek için insanları ve cemiyetleri araştıran geçmişlerini kullanırlar. Adli diş doktorluğu veya adli odontoloji, dişlere bir enkaz biçimi olarak bakmayı içerir. Hem kemikler hem de dişler serttir ve yangın ve kitlesel zayiat gibi belli gidişatlarda diğer enkaz cinslerinden daha uzun vakit katlanır. Adli diş doktorları dişlerle beraber diş kayıtlarına bakabilir ve başka cinsli olası olamayacaksa bir mağdurun tespitine dayanakçı olabilir. Adli diş doktorları, ayrıca yaş ve atalardan dişlerle alakalı çok şey bilebilirler. Dişler, biçimleri, bireyin ne cins diş işlerine sahip olabileceği ve hatta kendilerine ait bireylerin perhizleri hakkında ehemmiyetli bilgiler taşır. Ayrıca enkazları belirlemek için surat rekonstrüksiyonunda dayanakçı olabilirler.
Adli Tekniklerin ListesiAdli patoloji, mağdurda vefat sebebini tanımlamada kullanılan adli bilim cinslerinden biridir. Adli patologlar, vefat sebebini tanımlamak için mağdurlara vefat sonrası imtihanlar denir otopsi yapabilirler. Rastgele bir mağdurun sıhhatine dair içgörü kazandırma, kazaları ve hastalıkları dışlama için tıbbi çizelgeleri araştırabilirler. Adli patologlar, insan yıkıntılarını inceler ve mağdurun dokusundaki balistik materyaller gibi bir kabahati veya vefat sebebini çözmeye dayanakçı olmak için ek deliller elde edebilirler. Kurşunlar ve diğer silah cinsleri belli cinsten yaralar vazgeçer ve adli bir patolog bu mevzuda karar verebilir.
Moleküler biyologlar da adli bilgi incelemesine dayanakçı olmaktadır. Bir Araya Gelen misallerden deoksiribonükleik asit Deoksirübo Nükleik Asit olarak adlandırılan genetik materyali, muhtelif kabahat cinsleri için kuşkuluların belirlenmesine dayanakçı olmak için kullanırlar. Bir cins adli bilim cinsi olarak moleküler biyolojinin ehemmiyeti göz arkasını edilemez. Bazen en minik delil misali dahi olağanüstü neticeler verebilir. Moleküler biyologlar, bu sebeple kabahat çözme için fantastik derecede ehemmiyetlidir.
Bir cins adli bilim, adli toksikolojidir. Bu zehir veya ilaç aramak için biyolojik numunelerin analizini kapsar. Toksikologlar, ne cins bir maddenin legal veya yasadışı bir kabahate karışmış olabileceğini tanımlamaya çalışır. Maddenin, bir fertte metabolize edilme biçimini araştırarak, yutulmuş olabilecek zehirli maddeleri veya zehirli maddeleri tanımlamaya dayanakçı olur. Adli bilim insanları ne cins bir madde kullanıldığını bulmakla kalmaz, bir numunedeki ölçüsünün makûsa kullanıp kullanmadığını tanımlayabilirler. Adli toksikoloji kullanımının iyi bir misali, bir trafik kazası kuşkulusunun kanının uyuşturucu veya içki içeriği bakımından test edilmesi olabilir. Bu da, sürücünün bedendeki belli bir akıl değiştirici madde seviyesi sebebiyle kaza yapıp yapmadığına ışık yakalamaya dayanakçı olacaktır. Zira aralıksız yeni ilaçlar üretiliyor,
Bir diğer adli bilim cinsi; kabahatlerin çözülmesine dayanakçı olmak için eser materyaller, ilaçlar ve diğer materyallerin kullanılmasını kapsayan adli kimyadır. Adli kimyagerler misalleri tahlil etmek için kimya, malzeme bilimi ve biyoloji kullanarak vaka yeri delillerinin incelemesine dayanakçı olurlar. Çalışmalarında vasıtalar olarak ultraviyole veya kızılötesi ışık, X-ışını spektroskopisi, gaz veya başka cins kromatografi ve kütle spektrometresi kullanabilirler. Adli kimyagerler, testlerinin tamlığını gözetmek için misalleri ve analitik vasıtalarına çok dikkat etmelidirler. Adli kimyagerler bu kimyevi testleri kabahatleri çözmede dayanakçı olmak için kullanabilirler.
Bilgisayarlarda problem çözmeyi beğeniyorsanız, dijital adli neticeleri çok tuhaf bulabilirsiniz. Dijital adli tıp, uzmanların kabahatleri, sahtekârlıkları ve Adli Tekniklerin Listesikarşı istihbaratları çözmede dayanakçı olduğu bir diğer adli bilim cinsidir. Dijital bir adli tıp uzmanı, bilgisayarları ve interneti kullanarak kabahatleri inceler. Bilgisayar bilgilerini, ağ veya şifre hücumları, alıcı hücumları ve dijital altyapıya müteveccih tehditler gibi siber atak ispatları bulmak için kullanırlar. Dijital adli tıp uzmanları, muhtelif bilgisayar ekipman ve yazılımlarıyla çalışabilmeli, ispatları gizleyebilmeli, yedekleyebilmeli ve alakalı dosyaları bulabilmelidir. Ayrıca meyilleri tanımlamak için rastgele bir bilgiyi tahlil edebilirler. Bu uzmanlar, bilgisayar bilimlerinde yoğun geçmişlere lüzum dinlerler ve programlamanın yanı gizeme fiziksel bilgisayarları manipüle etme marifetlerini de kullanmalıdırlar.

Adli Bilim Ne İçin Kullanılır?

Adli bilim, tahlilcilerin davaları çözmelerine dayanakçı olmak için kullanılmaktadır. Bu davalar tabiatta medeni veya kabahatli olabilir. Ceza hakında adli bilimler, kabahat mahallerinden paha biçilmez, tarafsız bilgi verir. Biyoloji, kimya, fizik, mühendislik ve bilgisayar bilimi gibi değişik vaziyetler için muhtelif bilimler uygulanabilir. Adli bilim, bir kabahat mahallinden bir araya gelen misallerden Deoksirübo Nükleik Asit belirlemek için kullanılabilir. Deoksirübo Nükleik Asit kaynakları arasında saç, ter, doku, kusma, dışkı, tırnak kırpmaları veya kazıma, tükürük ve diğer beden akışkanları bulunabilir. Yalnızca birkaç hücre dahi bir kabahatteki kuşkuluları belirlemek veya araştırmayı devam ettirmek için kullanılabilecek bir Deoksirübo Nükleik Asit profili sağlayabilir. Bu cins ispatlara biyolojik deliller denir. Vaka yerindeki tüm deliller dikkatlice korunmalı ve saklanmalıdır. Bu, güneş ışığına maruz kaldığında veya soğuk yakalanmadığında düşebilen ve uygun biçimde saklanmadığında basitçe kontamine olabilen Deoksirübo Nükleik Asit için daha da ehemmiyetlidir. Deoksirübo Nükleik Asit, mağdurları rastgele bir akrabaya bağlamak için de kullanılabilir.Adli Tekniklerin Listesi
Adli bilim aynı zamanda yasadışı veya reçeteli ilaçların bir kabahatle ilişkili olup olmadığını tanımlamak için kullanılır. Adli bilim adamları vaka yerinde bulunan maddenin cinsini tanımlamaya dayanakçı olmaktadır. Adli bilim, kabahatleri veya legal ihtilafları çözmek için usullerin, silahların, malzemelerin ve diğer bereketli bilgilerin tanımlanmasına dayanakçı olur.

Adli Tekniklerin Anlamı Nedir?

Kabahatleri çözmek için yapılan adli tahlil teknikleri, bir kabahat mahallinden bir araya gelen delillerin korunmasını ve gözlenmesini sağlamak için birkaç adımdan oluşmaktadır.

Ehemmiyetli bir adli teknik, vaka yerini gözetmektir. Kabahat mahalli kirlenmesini önlemek için büyük özen gösterilmesi netlikle koşuldur. Bu sebeple tahlilciler, vaka yeri etrafında yemek yememeli, sigara içmemeli ve çöp atmamalıdır. Bu faaliyetlerin rastgele biri son derece ehemmiyetli fiziksel ispatları mahvedebilir. Bu, biyolojik numunelerden alınan Deoksirübo Nükleik Asit’nın basitçe kontamine olması sebebiyle rastgele bir biyolojik delil için geçerlidir. Bir kabahatin bulunduğu yerin kuru mu yoksa ıslak mı olduğu dahi kaydolunmuştur zira adli tahlil için bu ehemmiyetli bir bilgidir.
Adli Tekniklerin ListesiVelayet zincirini bir kabahat mahallinde gözetmek, bir başka adli tıp tekniğidir. Her kim vaka yerinde ve kimin elinde olduğuna dair ispat da dahil olmak üzere vaka yerinden belgelenmelidir. Bilgileri kaydolmak aynı zamanda kabahatleri çözmek için kullanılan ehemmiyetli bir adli tahlil tekniğidir.
İzlenim ve kalıp ispatlarının kullanılması, birkaç vaka yeri potansiyelinin tanımlanmasına dayanakçı olan güçlü bir adli tıp tekniğidir. İzlenim delillerini kullanarak adli bilim insanları bir kabahatte kullanılmış olan silah cinsini tanımlayabilirler. Gösterim delili, kullanılmış bir kurşun üzerindeki baskılar gibi deliller üzerinde yapılabilecek rastgele bir gösterimi ifade eder. Desen delili, izlenim içindeki bir şey hakkında bilgileri verir. Buna hoş bir misal, bir kuşkulunun ne cins bir pabuç giyebileceğini keşfetmeye yol açabilecek bir ayak izi olabilir. Parmak izleri, bir cins gösterim delili olarak da araştırılabilir. Bu cins deliller doğru tahlil için oldukça spesifik ölçümler gerektirir.
İz kanıt, adli tahlil tekniklerinde kullanılan başka bir kanıt cinsidir. İz kanıtları, bir mağdur veya bir kuşkulu için vaka yerinin yeri hakkında bilgi verebilecek rastgele bir maddeyi ifade eder. Kıyafet ispatlarından, artıklardan, topraktan, saçtan ve kuşkuluları ve mağdurları birbirine bağlayabilecek diğer rastgele bir maddeden iz ispatları bir araya gelebilir.[delil]
Adli bilim insanları, olaylar için adli tahlil tekniklerinde katı bilimsel usuller kullanmalıdır. Olağanüstü bir dikkatle ispatları toplama, kaydolma, koruma, uygun bir biçimde elden çıkarma ve bağlantı kurabilmeleri gerekir, böylece bir duruşmada delil olarak sunulduğunda tamlığı sağlayabilir. Bilimsel geçmişlerine ek olarak, hukuku iyi kavramaları gerekir. Adli bilim adamlarının da iyi bağlantı kurabilmeleri gerekir. Adli bilim adamlarının bir adliye duruşmasına hitap edebilmeleri ve adli teknikleri ve test neticelerini herkesin kavrayabileceği biçimde görüşebilmesi temeldir.Adli Tekniklerin Listesi
Teknoloji büyüdükçe adli tıp tekniklerinde kullanılan taşıtlar da geliştirilmelidir. Daha alıngan teçhizat, daha iyi koruma ve kayıt usulleri, gelecekte adli tıp alanında dayanakçı olacaktır.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ

maltepe escort ataşehir escort idealtepe escort anadolu yakası escort kadıköy escort bostancı escort pendik escort ataşehir escort şişli escort göztepe escort pendik escort kartal escort bostancı escort erenköy escort maltepe escort pendik escort bostancı escort ümraniye escort şerifali escort kartal escort maltepe escort tuzla escort pendik escort anadolu yakası escort acıbadem escort ümraniye escort escort bayan maltepe escort ümraniye escort ataşehir escort kadıköy eskort pendik eskort ataşehir escort ümraniye escort kadıköy escort escort bayan maltepe escort sex hikaye yeni seks hikaye gerçek sex hikaye sex hikaye seks hikayeleri sex hikayesi gerçek sex hikayeleri