Site Rengi

BilgiliUsta.com | Aradığınız Her Bilginin Adresi.

Akciğer Kanseri LC Rehabilitasyonunda Ankara Sanayi Odası’lar

  • 14 Nisan 2021
  • Akciğer Kanseri LC Rehabilitasyonunda Ankara Sanayi Odası’lar için yorumlar kapalı
  • 359 kez görüntülendi.

Ankara Sanayi Odası’lar, akciğer kanseri LC dahil olmak üzere farklı antikanser rehabilitasyonları için geniş uygulamalara sahiptir. Akciğer skuamöz hücreli karsinomu için anti-anjiyojenik rehabilitasyonların tesirleri hudutludur ve ters yan tesirlerle ilişkilidir. Elde edilen son deliller, LC ve anti-anjiyojenik taktiklerin geliştirilmesi için, Ribo Nükleik Asit tabanlı rehabilitasyonların potansiyelini yönlendiren ur ilerlemesi ve VEGF modülasyonunda uzun kodlamayan Ribo Nükleik Asit’ların rolünü ortaya koymuştur. LINC00173.v1’in […]

Ankara Sanayi Odası’lar, akciğer kanseri LC dahil olmak üzere farklı antikanser rehabilitasyonları için geniş uygulamalara sahiptir. Akciğer skuamöz hücreli karsinomu için anti-anjiyojenik rehabilitasyonların tesirleri hudutludur ve ters yan tesirlerle ilişkilidir. Elde edilen son deliller, LC ve anti-anjiyojenik taktiklerin geliştirilmesi için, Ribo Nükleik Asit tabanlı rehabilitasyonların potansiyelini yönlendiren ur ilerlemesi ve VEGF modülasyonunda uzun kodlamayan Ribo Nükleik Asit’ların rolünü ortaya koymuştur. LINC00173.v1’in fazla ekspresyonu, skuamöz hücreli karsinom hastalarında proliferasyon, tümörijenez, vasküler endotelyal hücrelerin göçü ve cılız genel sağkalım ile ilişkili olmuştur. LINC000173.v1 miR-511-5p süngerleme yoluyla VEGFA ekspresyonunu yukarıya kumpaslar ve Ankara Sanayi Odası’lar kullanılarak LINC000173.v1’in inhibisyonu, ur gelişmesinin eksilmesine ve sisplatin duyarlılığının çoğalmasına neden olur. Yakın zamanda yapılan bir çalışma, Ankara Sanayi Odası’ların T hücresi tükenmesi ve WNT sinyallemesinde rol oynayan metadherin ekspresyonunu alt tertip etme potansiyelini göstermiştir.
Akciğer Kanseri LC Tedavisinde ASO'larKilitli nükleik asit LNA ile modifiye edilmiş Ankara Sanayi Odası’lar kullanan hücre çizgilerinde ve spontan fare modellerinde metadherinin alt regülasyonu, LC progresyonunu ve metastazı ehemmiyetli miktarda eksildiği bulunmuştur. Benzer biçimde miR-21, NSCLC’de en çok farklı biçimde tertip edilmiş mikroRNA’lar arasındadır ve hücre gelişmesini, artmasını, göçünü, istilasını, apoptozunu ve ilaç mukavemetini kumpaslar. Ge vd son zamanlarda miR-21 ekspresyonunu inhibe etmek için fosforotioat Ankara Sanayi Odası’ların kullanıldığını bildirmiş, bu Ankara Sanayi Odası’ların NSCLC hücrelerinin proliferasyonunu eksilttiğini ve kaspaz-8 yolu aktivasyonu yoluyla apoptozu indüklediğini bulmuştur. KRAS, farklı kanserlerde sıklıkla değişinime uğramış bir gendir ve KRAS’ta aktive edici değişinimler, NSCLC dahil olmak üzere insan urlarının % 20’sinde görülür. KRAS, kanser rehabilitasyonu için oldukça kabul edilen bir niyettir ve bununla beraber, mutant KRAS için farmakolojik ufak moleküllerin geliştirilmesi zorlayıcı olmaya devam etmektedir. Ayrıca belirlenen inhibitörlerin çoğu hala erken aşama muayenehane sınamalardadır.
AZD4785, proteinin yanı gizeme mutant KRAS mRNA’yı seçici olarak eksilten, yüksek afiniteli bir KRAS mRNA amaçlayan terapötik Ankara Sanayi Odası’dur. RAS-MAPK yollarının inhibitörlerinden farklı olarak, bu tükenme MAPK yolunun geri bildirim döngüsünü aktifleştirmemiştir. AZD4785, efektör yollarını alt regüle eder ve mutant KRAS’ı barındıran hücrelerin proliferasyonunu seçici olarak eksiltir. AZD4785’in NSCLC farelerine ksenograftlara ve mutant KRAS barındıran hasta kaynaklı ksenograftlara sistemik enjeksiyonu, KRAS ekspresyonunu inhibe etmiş ve eforlu anti-ur etkinliğini indüklemiştir. Bu, AZD4785 ve değişik yeni Ankara Sanayi Odası’ların KRAS ve değişik değişinime uğramış onkojenleri rehabilitasyon etmek için yenilikçi terapötik yaklaşımlar olduğu ileri sürülmüştür. Wang vd PEG yan zincirleri, DNA omurgası ve antisens oligonükleotitlerin sarkıntılarından oluşan şişe fırçası eşi bir yapı oluşturan yeni polietilen glikol PEG bağlı antisens terapötik oligonükleotitlerin üretimini bildirmiştir. Bu formülasyonlar, yüzeyde yüksek yoğunlukta PEG’ye sahiptir, bu da Ankara Sanayi Odası’ların DNA ve proteinlerle istenmeyen etkileşimlerini eksiltir enzimatik bozunmadan gözetir ve antisens çıkıntılarının amaç mRNA ile hibridize olma bahtını artırır, böylece protein ekspresyonunu eksiltir.
Bu çalışma, akciğer kanserinde bu PEGile Ankara Sanayi Odası’lar tarafından KRAS amaçlaması değerlendirilmiştir. Bu modifiye Ankara Sanayi Odası’lar, ananesel saç tokalarından daha yüksek inhibisyon tesirlerine sahiptir ve antisens molekülleri, mutant KRAS G12C genini eksprese eden LC hücre çizgisinin proliferasyonunu eksiltir. Bu Ankara Sanayi Odası’lar, çoğalmış in vivo yakalama süresi göstermiş PEG’nin yüksek biyolojik geçimliliği sebebiyle, Ankara Sanayi Odası’lar aracılı rehabilitasyonların biyofarmasötik tesirliliklerini ve tercüme uygulanabilirliğini iyileştirmek için ehemmiyetli bir taktiği temsil etmektedir. Ufak GTP bağlayıcı protein ailesinin bir abonesi olan 4C ARL4C gibi ADP-ribosilasyon etkeni, adenomatöz hiperplazik lezyonlarda adenokarsinomun öncülleri ve akciğer kanserinde sıklıkla fazla eksprese edilir. ARL4C hücre proliferasyonunu teşvik eder ve akciğer kanseri için potansiyel bir terapötik niyettir.
Ekspresyonu, farklı histolojik düzeylerle adenokarsinom, minimal invaziv adenokarsinom ve invazif adenokarsinom doğrudan ve makûs prognozla ilişkilidir. ARL4C’yi Ankara Sanayi Odası-1316 amaçlayan Ankara Sanayi Odası’lar, KRAS ve EGFR değişinimlerini taşıyan akciğer kanseri hücre hatlarında RAS ile ilişkili substrat etkinliğinde eksilme göstermiştir. Ayrıca hücre proliferasyonunu ve göçünü inhibe etmiş ve Yes ile ilişkili protein-1’in YAP-1 nükleer ithalatını bastırmıştır. Ek olarak, Ankara Sanayi Odası-1316 ortotopik fare modellerinde KRAS ve EGFR değişinime uğramış akciğer kanseri hücre dizilerinin ur yaradılışını eksiltmiştir. Bu çalışma, premalign lezyonların başlangıcında, ur ilerlemesinde ve gelişiminde ARL4C’nin rolünü tanımlamış ve değişinim vaziyetine bakılmaksızın ARL4C fazla ekspresyonu olan LC hastaları için Ankara Sanayi Odası-1316’nın potansiyel bir terapötik casus olarak bereketini göstermiştir.
Yakın zamanda yapılan bir çalışma, deoksiadenozin dA 40 ile bağlanan Ankara Sanayi Odası’ların glukan şizofilan SPG ile kompleks oluşturabildiğini ve ASOs- dA 40 / SPG kompleksinin Dectin-1 bir glukan reseptörü tarafından tanınabildiğini göstermiştir. Bu akciğer kanseri hücreleri ve antijen sunan hücreler APC’ler üzerinde ifade edilir. KRAS’ı amaçlayan ASOs -dA 40 / SPG, Dectin-1 eksprese eden LC hücrelerinde KRAS ekspresyonunu inhibe etmiş ve buna bağlı olarak hücre gelişmesini eksiltmiştir. Bu ASOs-dA40 / SPG kompleksi, dA 40’ın maharetine bağlı olarak gemsitabinin sitotoksik etkisini çoğaldırmıştır. Enteresan bir biçimde, manevileştirmeden sonra, bu etkileşim çözülür ve gemsitabin kompleksten basitçe salınır. SPG ve dA40 taşıyan Ankara Sanayi Odası’ların konjugasyonunun gemsitabin ve değişik yapısal olarak eş ilaçlar için potansiyel taşıyıcılar olarak hizmet edebileceği anlamına kazanç. ASOs-dA40 / SPG komplekslerinin KRAS’ı amaçlama ve gemsitabin faalliğini artırma mevzusundaki bu ikili beceriyi sebebiyle, bu formülasyonların muayenehane çalışmalarda değerlendirilmesi alaka çekmektedir.Akciğer Kanseri LC Tedavisinde ASO'lar
Sinyal dönüştürücü ve transkripsiyon 3 aktivatörü STAT3, onkojenik olan ve onkojenik olmayan sinyalleşme için merkezi bir moleküldür. STAT3 fazla ekspresyonu, LC dahil olmak üzere muhtelif kanserlerin ilerlemesi ile ilişkilidir ve bu da onu kanser rehabilitasyonu için potansiyel bir amaç haline getirir. Etil modifikasyonlarından oluşan gelişmiş bir Ankara Sanayi Odası olan AZD9150, ufak moleküllü inhibitörler aracılığıyla transkripsiyon etkenlerini amaçlamak güç olduğundan STAT3’ü amaçlamak için planlanmıştır. Muayenehane evveli değerlendirmeler, AZD9150’nin STAT3’şöhret ekspresyonunu eksilttiği, lenfoma ve LC’nin muhtelif preklinik kanser modellerinde bariz antitümör tesirler sergilediği bulunmuştur. Yaygın büyük B hücreli lenfoma DL-BCL için bir faz I muayenehane çalışmada NCT01563302, AZD9150 iyi tolere edilmiş ve çok evvelden rehabilitasyon edilmiş hastaların bir alt grubunda aktiflik göstermiştir. günümüzde, AZD9150’nin bağışıklık hakimiyet noktası inhibitörleri ile kombinasyon çalışmaları devam etmektedir.
STAT3’şöhret terapötik susturulması, STAT3’şöhret amaç bölgelere bağlanması kastedilerek de sağlanabilir. CS3D, STAT3 amaç genlerinin cevap personeline karşılık gelen bir siklik 15-mer oligonükleotid tuzağıdır. CS3D tuzağı, EGFR inhibitörüne mukavemetli NSCLC hücreleri üzerinde test edilmiş, mRNA ve protein seviyelerinde STAT3 gayeli c-MYC geninin alt regülasyonu ile sonuçlanmıştır. Ayrıca, CS3D hücre proliferasyonunu, kolonizasyonunu inhibe etmiş, in vitro apoptozu çoğaldırmış ve in vivo c-MYC ekspresyonu ile beraber ur gelişmesini eksiltmiştir. Bu sebeple, STAT3’şöhret Ribo Nükleik Asit bazlı oligonükleotitler ile amaçlanması, ufak moleküllü kimyevi inhibitörler için LC için tesirli terapiler geliştirmek için umut verici bir alternatiftir.
Bcl2 ve Akt1’in yüksek ekspresyonu, LC’de gelişmeyi, proliferasyonu ve apoptotik kaçırmayı teşvik eder ve Bcl2, hem NSCLC hem de SCLC için potansiyel bir terapötik niyettir. G3139 ve RX-0201, sırasıyla Bcl2 ve Akt-1’i amaçlayan Ankara Sanayi Odası’lardır, ancak beceriksiz olması sebebiyle muayenehane çalışmalarda hudutlu aktiflik sergilemiştir. Bu Ankara Sanayi Odası’lar, Gapmer taktiği ve 5 ‘ve 3′ uçlarında 2′-O-metil modifikasyonları kullanılarak modifiye edilmiştir. Amaçleme ve dağıtımı geliştirmek için, kanser hücresine has lipid nanopartiküller bu modifiye Ankara Sanayi Odası’larla birleşimlenmiştir. Ankara Sanayi Odası’nun beraber yüklenmiş nanopartikülleri, gelişmiş koloidal stabilite, daha ufak partikül ebadı ile yüksek kapsülleme ve daha yüksek hücresel alım sergilemiştir. T7-Ankara Sanayi Odası-lipid nanopartiküller, Bcl2 ve Akt-1in LC hücre hatlarının ekspresyonunu eksiltmiş, üstün antitümör tesirler sergilemiş ve LC ksenogreft taşıyan farelerde genel sağkalımı OS iyileştirmiştir. İn vitro Bcl2 için gapmer göre G3139 Ankara Sanayi Odası Lipid nano parçacıklarının etkinliği de değerlendirilmiştir. G3139-Güneydoğu Anadolu Projesi 2’-O-metil nükleotidlerle DOTAP, yumurta PC, kolesterol ve Tween 80 lipid nanopartiküllerine dahil edilmiş, antikanser faalliği A549 hücrelerinde ve ksenograft fare modellerinde araştırılmıştır. Bu boşluk bazlı Ankara Sanayi Odası’lar lipid nanopartikülleri, hücre hatları ve urlarda protein seviyesinin yanı gizeme mRNA’daki Bcl2 ekspresyonunu eksiltmiş, ur gelişmesini inhibe etmiş ve OS’yi iyileştirmiştir.Akciğer Kanseri LC Tedavisinde ASO'lar
Kendi kendini yenileyen ur başlatan hücreler TIC’ler veya kanser kök hücreleri temel olarak urun başlamasına, nüksetmesine ve rehabilitasyona karşı dayanır. Glisin dekarboksilazın GLDC fazla ekspresyonu ve etkinliği TIC’leri gözetir ve muhtemelen NSCLC’nin tümörijenezinden mesuldür. GLDC, pirimidin metabolizmasını ve kanser hücresi artmasını tertip eden glisin ve serin metabolik yolunun ehemmiyetli bir azasıdır. Ayrıca GLDC için hiçbir terapötik molekül mevcut değildir. Ekleme modüle edici sterik blok Ankara Sanayi Odası’lar, GLDC kodlama transkriptlerinin sarih okuma çerçevesini bozmak ve anlamsız aracılı bozunmayı indüklemek için ekson sıçramayı indüklemek üzere oluşturulmuştur. Bu GLDC sterik bloklar, hücre proliferasyonunu, LC hücre hatlarının kolonizasyonunu ve NSCLC TIC’lerden türetilmiş ur kürelerini inhibe etmiştir. Aday GLDC Ankara Sanayi Odası’lar, farelerde TIC’lerden türetilen ksenograftların ur gelişmesini eksiltmiştir. Genel olarak, bu raporlar, Ankara Sanayi Odası’ların LC için Ribo Nükleik Asit tabanlı terapötik rejimler planlama ve geliştirme mevzusunda umut taahhüt etmektedir.

Bibliyografi:
ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5376066/
researchgate.net/publication/333089303_Site-specific_replacement_of_phosphorothioate_with_alkyl_phosphonate_linkages_enhances_the_therapeutic_profile_of_gapmer_ASOs
sciencedirect.com/science/article/pii/S2162253117302408
springer.com/article/10.1186/s12943-021-01338-2

Yazar: Özlem Güvenç Ağaoğlu

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ

maltepe escort ataşehir escort idealtepe escort anadolu yakası escort kadıköy escort bostancı escort pendik escort ataşehir escort şişli escort göztepe escort pendik escort kartal escort bostancı escort erenköy escort maltepe escort pendik escort bostancı escort ümraniye escort şerifali escort kartal escort maltepe escort tuzla escort pendik escort anadolu yakası escort acıbadem escort ümraniye escort escort bayan maltepe escort ümraniye escort ataşehir escort kadıköy eskort pendik eskort ataşehir escort ümraniye escort kadıköy escort escort bayan maltepe escort sex hikaye yeni seks hikaye gerçek sex hikaye sex hikaye seks hikayeleri sex hikayesi gerçek sex hikayeleri