Site Rengi

BilgiliUsta.com | Aradığınız Her Bilginin Adresi.

Aktinobakteri Cinsleri

  • 06 Nisan 2021
  • Aktinobakteri Cinsleri için yorumlar kapalı
  • 530 kez görüntülendi.

Aktinobakteriler, karasal veya sulu etraflarında olabilen, Deoksirübo Nükleik Asit’larında yüksek guanin ve sitozin içeriği olan bir Gram-pozitif bakteri grubudur. Bakteriler gibi tek hücreli olmalarına karşın, ayrı hücre duvarlarına sahip değildirler, ancak septasız ve daha ince bir miselyum üretirler. Aktinobakteriler, selüloz ve kitin gibi organik materyallerin ayrışmasında ehemmiyetli bir rol oynayan en yaygın toprak, tatlı su ve deniz […]

Aktinobakteriler, karasal veya sulu etraflarında olabilen, Deoksirübo Nükleik Asit’larında yüksek guanin ve sitozin içeriği olan bir Gram-pozitif bakteri grubudur. Bakteriler gibi tek hücreli olmalarına karşın, ayrı hücre duvarlarına sahip değildirler, ancak septasız ve daha ince bir miselyum üretirler. Aktinobakteriler, selüloz ve kitin gibi organik materyallerin ayrışmasında ehemmiyetli bir rol oynayan en yaygın toprak, tatlı su ve deniz tipi türlerini kapsar. Böylece organik madde mutasyonunda ve karbon döngüsünde hayati bir rol oynar ve içindeki gıda maddelerini yeniler. Toprak ve humus yaradılışının ehemmiyetli bir parçasıdır. Bu bakteriyel koloniler toz kıvamındadır ve agar yüzeyine sıkıca yapışarak kültür etrafında hif ve conidia / sporangium eşi mantarlar, ayrıca, yüksek farmakolojik ve ticari alaka ile muhtelif ikincil metabolitler üretir.
Aktinobakteri TürleriAktinomisinin keşfedilmesiyle aktinobakteriden, özellikle türden bir dizi antibiyotik keşfedilmiştir. İsyankarda duyarlılığı yüksek ve ph’ı düşük topraklarda yaygın olarak bulunurlar. Selüloz, polisakkaritler, protein yağları, organik asitler vb. gibi her türlü organik maddenin bölünmesi ve ayrıştırılması dâhil olmak üzere bir dizi ehemmiyetli işlevi vardır. Ayrıca topraktaki humusun daha sonra ayrışmasından ve yeni sürülmüş toprakların toprak kokusundan da mesuldürler. Bununla beraber streptomisin, terramisin, aureomisin gibi bir dizi antibiyotik üretirler.

Aktinobakteri Cinsleri

Aktinobakteriler 6 faklı cinse dağılmıştır, yapılan araştırmalar ve tahliller sonu bu altı değişik cinsin bir hayli çeşidi bulunmuştur. Yapılan araştırmalar yönünde tanımlanan cinsler alttaki gibidir:
Termofilik aktinobakteriler
Tahlilciler, ekstremofilik ve fazla hoşgörülü toprak aktinobakterilerinin varlığını doğrulamak için bir hayli çalışma yapmışlardır. Mezofilik aktinobakteriler, aralarında 50 ° C’de yaşamda kalabilen ısıya dayanıklı cinslerin bulunduğu 20 ° C’den 42 ° C’ye kadar optimal bir sıcaklıkta gelişebildikleri bulunmuştur. Orta derecede termofilik aktinobakteriler 45 ° – 55 ° C’de optimum bir gelişmeye sahipken, katı termofilik olanlar 37 ° – 65 ° C’de optimum sıcaklık ve 55 ° – 60 ° C’de gelişir. 28 °, 37 ° ve 45 ° C’lik inkübasyon sıcaklıkları, toprak mezofilik, ısıya dayanıklı ve orta derecede termofilik aktinobakterilerin yalıtımı için optimal kabul edilir. Actinomycetales sınıfından hariç yakalanan thermoactinomyces, fenotipik ve moleküler genetik özelliklerine bağlı olarak ve ayrıca bazı cinsler arasında termofilik formlar olarak belirlenir.
Asidofilik aktinobakteriler
Asidik orman ve maden drenaj toprağı gibi karasal habitatlarda yaygın olan asidofilik aktinobakteriler, ph 4,5 ila 5,5 arasında optimum oranlarla takribî 3,5 ila 6,5 pH aralığında gelişir. Asidofilik olanlar, rakamsal fenetik bilgilere dayalı olarak meblağlı bir biçimde iki ayrı kümelenmiş takson başka bir deyişle, nötrolerant asidofilik ve netlikle asidofilik küme grupları oluşturduğu gösterilmiştir. Ayrıca iki grubun aboneleri ortak morfolojik ve kemotaksonomik özellikleri paylaşmaktadır. Bununla beraber netlikle asidofilik grubun bazı aboneleri, tür gibi değişik bir takson oluşturur. Streptacidiphilus, revize edilmiş Streptomycetaceae familyasına, türlerle beraber ceddilen Kitasatospora ve Streptomyces’tır.
Halofilik aktinobakteriler
Halofilik aktinobakteriler, değişik tuz konsantrasyonları kapsayan etraflarda üremelerine göre değişik tiplere dağılmıştır. Fazla halofiller en iyi 2,5-5,2 M tuz kapsayan etraflarda gelişirken, hudutta fazla halofiller en iyi 1,5-4,0 M tuz kapsayan etraflarda gelişirler. Orta halofiller ise en iyi 0,5-2,5 M tuz kapsayan etraflarda ve son olarak salt bir bedel göstermeyen halotolerantlarda gelişirler. Büyüme için tuz lüzumu, ancak genellikle çok yüksek tuz konsantrasyonlarına kadar iyi gelişirler ve en azından 100 g / l tuzu 1.7 M NaCl’ye eşdeğer tolere ederler. Halofilik aktinobakterileri izole etmek için, deniz suyu, tuzlu topraklar, tuz gölleri, tuzlu sular ve alkali tuzlu habitatlar, en iyi habitat yerleri olarak kabul edilir. Genel olarak, çoğu tuzlu topraklardan izole edilmiştir ve bunlar kimileri alttaki gibidir:
• Mikromonospora,
• Rhodococcus,
• Streptomyces,
• Dietzia,
• Salinispora,
• Marinophilus,
• Solwaraspora,
• Salinibacterium,
• Aeromicrobium,
• Gordonia,
• Microbacterium,
• Mycobacterium,
• Nocardiopsis,
• Pseudonocardia,
• Actinomadura,
• Saccharopolyspora,
• Streptosporangium,
• Nonomuraea,
• Williamsia,
• Verrucosispora,
Endofitik aktinobakteriler
Aktinobakteri TürleriEndofitik Aktinobakteriler, nebatların iç kısımlarında yaşayanlar olarak belirlenir ve görünüşe göre konakçılarında görünür bir farklılığa neden olmaz. Bunlar, misalin konakçı nebatları böceklere ve hastalıklara karşı gözetmek gibi muhakkak roller oynarlar. Ayrıca, rizosferin büyük bir kısmını oluşturur ve üzerinde yoğun olarak çalışılan cinslerin türden olduğu nebatlarda da bulunurlar. Frankia, baklagil olmayan nebatların nitrojen bağlayıcı bakterileri ve bu türün birkaç cinsi Streptomyces bunlar fitopatojenlerdir. Genel olarak, endofitik Aktinobakteriler alttaki gibidir:
• Streptomyces,
• Streptoverticillium,
• Nocardia,
• Mikromonospora,
• Kitasatospora,
• Pseudonocardia,
• Microbispora,
• Kibdelosporangium,
• Actinopolyspora,
• Nocardioides,
• Brevibacterium,
• Actinomadura,
• Glycomyces Plantactinospora,
• Polymorphospora,
• Promicromonospora,
• Streptosporangium nebatlarda da bulunur,
• Palicourea longifolia,
• Calycophyllum acreanum,
• Monstera spruceana,
• Croton lechleri,
• Cantua buxifolia,
• Siparuna crassifolia,
• Eucharis cyaneosperma,
Simbiyotik aktinobakteriler
Dünyadaki nitrojenin takribî % 15’i, muhtelif cinsler arasındaki simbiyotik ilişkilerle natürel olarak statiklenir. Frankia, aktinobakteri ailesine aittir ve simbiyotik ilişkiler oluşturan nebatlara Frankia aktinorizal nebatlar denir. Tahlilciler, aktinobakteriye konut sahipliği yapan kızılağaçları, Rus zeytini, defne meyvesi, tatlı eğreltiotu, acı çalı ve uçurum gülü dâhil olmak üzere 160’tan fazla nebat bulmuşlardır. Frankia konakçı nebatın nitrojen gereksinimlerinin çoğunu veya tamamını karşılama marifetine sahiptirler. Casuarina izolatları da dahil olmak üzere çok rakamda Frankia cinsi, in vitro ve planta olarak nitrojen harcayan NIR veziküller oluşturur. Bu nitrojen bağlayıcı bakteriler ve konut sahibi olan nebatları, morenler, volkanik akıntılar ve kum tepeleri gibi genç azot noksanlığı olan ve bozulmuş topraklarda genellikle lider cinslerdir.
Endosimbiyotik aktinobakteriler
Endosimbiyotik, bedende veya başka bir organizmanın hücrelerinde yaşayan rastgele bir organizmadır. Endosimbiyoz süreci bazen lüzumludur, başka bir deyişle endosimbiyont veya konakçı olmadan yaşayamazlar. Filum aktinobakteri aboneleri, süngerle ilişkili mikrobiyal toplulukların bol aboneleri olarak belirlenmiştir. Mikobakteri ile beraber deniz süngerlerinde endosimbiyont olarak yaşadığı bulunmuştur ve bunlar alttaki gibidir:
• Micrococcus,
• Micromonospora,
• Microbacterium,
• Brevibacterium,
• Kocuria,
• Corynebacterium,
• Rhodococcus,
• Brachybacterium,
• Rubrobacter,
• Streptomyces,
• Dietzia,
• Salinispora,
• Actinokineospora,
• Gordonia,
• Arthrobacter,
• Nocardiopsis,
• Rothia,
• Callyspongia aff,
• Implexa,
• Aplysina aerophoba,
• Spheciospongia vagabunda,
• Hemimycale culumella,
• Hyrtios erecta,
• Dysidea tupha,
• Callyspongia sp,
• Disidea avara,
• Amphimedon sp,
• Negombata magnifica,
Bununla beraber, aktinobakteriyal endosimbiyontlar değişik hayvan cinslerinden de rapor edilmiştir ve bunlar alttaki gibidir:
• Hylobates hoolock,
• Rhinopithecus roxellanae,
• Rhinopithecus bieti,
• Panthera tigris altaica,
• Panthera tigris tigris,
• Panthera tigris amoyensis,
• Ailurus fulgens,
• Cavnlvara zlrsidae,
• Ursus thibetanus,
• Cervus elaphus,
• Elaphurus davidianus,
• Vicugna pacos,
Gut aktinobakterilerAktinobakteri Türleri
Aktinobakteriler muhtelif değişik habitatlarda bulunsa da, kimilerinin omurgasızlar ve omurgalılarla yakın ilişkiler kurduğu da öğrenilmektedir. Simbiyotik etkileşimler esas olarak yaşamda kalma ve faize için zorunludur zira beslenmede, muhakkak bileşiklerin detoksifikasyonunda, sihrime performansında ve patojenik bakterilere karşı gözetmede çok ehemmiyetli bir rol oynarlar. Birçok çalışma, bazı simbiyotik aktinobakteriyel cinslerin, başka bir deyişle probiyotiklerin, çiftlik hayvanları, kümes hayvanları ve su mahsulleri yetiştiriciliğindeki bakteriyel hastalıkları hakimiyet ettiğini göstermiştir. Ayrıca, yem maddelerini mikrobiyal biyokütleye ve hayvan konakçı tarafından kullanılabilen, fermantasyon son mahsullerine sıhhatini de pozitif etkilerler.
Tan ve takımı sıhhatli keçi dışkısından streptomyces, nokardiyopsis, ve oerskovia yalıtmışlardır. Latha ve Dhanasekaran eş biçimde, Tamil Nadu’daki Pudukkottai ve Tiruchirappalli bölgelerin değişik yerlerinden keçi ve tavuk dışkıları toplamışlardır. Topladıkları keçi ve tavuk dışkılarından 87 aktinobakteriyel kültür yalıtmışlardır. Ayrıca bunların arasından 45 izolat antibakteriyel etkinliğin ve hücre dışı sindirim enzim yapımının taranması için dağılmıştır. Netice olarak proyonun hüneri streptomyces sp piliç bağırsaklarından JD9, gelişmiş broyler imali için yerli aktinobakteriyel probiontu tatmin etmek için gereken tüm özelliklere sahiptir.

Bibliyografi:
mmbr.asm.org/content/80/1/1
sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/actinobacteria
researchgate.net/publication/294705164_An_Introduction_to_Actinobacteria
courses.lumenlearning.com/boundless-microbiology/chapter/gram-positive-bacteria-and-actinobacteria/

Yazar: Özlem Güvenç Ağaoğlu

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ

maltepe escort ataşehir escort idealtepe escort anadolu yakası escort kadıköy escort bostancı escort pendik escort ataşehir escort şişli escort göztepe escort pendik escort kartal escort bostancı escort erenköy escort maltepe escort pendik escort bostancı escort ümraniye escort şerifali escort kartal escort maltepe escort tuzla escort pendik escort anadolu yakası escort acıbadem escort ümraniye escort escort bayan maltepe escort ümraniye escort ataşehir escort kadıköy eskort pendik eskort ataşehir escort ümraniye escort kadıköy escort escort bayan maltepe escort sex hikaye yeni seks hikaye gerçek sex hikaye sex hikaye seks hikayeleri sex hikayesi gerçek sex hikayeleri