Site Rengi

BilgiliUsta.com | Aradığınız Her Bilginin Adresi.

Aktinobakterilerin Bitkiler Üzerinde Uygulamaları

  • 06 Nisan 2021
  • Aktinobakterilerin Bitkiler Üzerinde Uygulamaları için yorumlar kapalı
  • 354 kez görüntülendi.

Biyoremediasyon Aktinobakteriler, kendilerini organik pisleyicilerle kirlenmiş olan toprakların biyoremediasyonunda, uygulama için iyi aday yapan bir hayli özelliğe sahiptir. Bazı kontamine bölgelerde aktinobakteriler, deviriciler arasında baskın grubu temsil eder. Organik karbonun geri dönüşümünde ehemmiyetli bir rol oynarlar ve karışık polimerleri bozabilirler. Sanscartier ve takımı, günlük hayatta yaygın olarak kimyevi bileşikler ve yakıt olarak kullanılan petrol hidrokarbonlarının daha […]

Biyoremediasyon

Aktinobakteriler, kendilerini organik pisleyicilerle kirlenmiş olan toprakların biyoremediasyonunda, uygulama için iyi aday yapan bir hayli özelliğe sahiptir. Bazı kontamine bölgelerde aktinobakteriler, deviriciler arasında baskın grubu temsil eder. Organik karbonun geri dönüşümünde ehemmiyetli bir rol oynarlar ve karışık polimerleri bozabilirler. Sanscartier ve takımı, günlük hayatta yaygın olarak kimyevi bileşikler ve yakıt olarak kullanılan petrol hidrokarbonlarının daha fazla kullanımının, geniş toprak yüzeylerinin en yaygın lekeleyicilerinden biri haline geldiğini ve nihayetinde büyük bir etrafsal mesele olarak değerlendirildiğini bildirmişlerdir. Bazı raporlara göre streptomycesflora hidrokarbonların bozulmasında çok ehemmiyetli bir rol oynamaktadır.
Birçok aktinobakteriyel suş, selüloz ve hemiselüloz dağılıcı enzimler, hücre dışı peroksidaz üreterek lignini çözme ve lignin ile ilişkili bileşikleri bozma kabiliyetine sahiptir. Aktinobakteri cinsleri yağlı bir civarda hayata marifetine sahiptir ve bu sebeple petrol pisleyicileri eksiltmek için biyoremediasyonda kullanılabilirler. Nocradiopsis sp. SD5, keratinaz enzimi üreterek tüy atığını bozmuştur.

Bitki Hastalıklarının Hakimiyeti

Aktinobakterilerin Bitkiler Üzerinde UygulamalarıBitki koruma pazarı için natürel mahsuller arayışında dünya çapında gayretler ehemmiyetli miktarda ilerlemiştir. Ayrıca aktinobakteri, özellikle tür streptomyces nebat hastalıklarını hakimiyet altına almak için yeni yaklaşımlar bulmada iyi adaylar gibi görünmektedir. Tarım sanayisi, nebat gelişmesini teşvik eden rizobakterilerin ve biyo-hakimiyet vasıtalarının agroaktif bileşiklerinin kaynağı olarak aktinobakterilere apaçık bir alaka göstermektedir. Son 5 senede rapor edilen yeni böcek öldürücülerin ve herbisitlerin takribî % 60’ı, streptomyces kasugamisin, bakterisidal ve fungisidal bir metabolittir. Streptomyces kasugaensis, mikroorganizmalarda protein biyosentezinin bir inhibitörü olarak hareket eder, ancak memelilerde tesir etmez ve toksikolojik özellikleri çok iyidir.
Isono ve takımı tarafından 1965 senesinde yeni bir natürel mantar öldürücü sınıfı olarak polioksin B ve D metabolitleri olarak izole edilmiştir. Polioksinlerin özellikle kitin sentazını inhibe ederek mantar hücre duvarı birleşimine müdahale etme marifeti, onları etrafsal hususlar açısından kabul edilebilir kılar. Polioksin B, meyveler, sebzeler ve ziynet nebatlarında bir dizi mantar patojenine karşı uygulama bulmuştur. Polioksin D, birkaç firma tarafından pirinç kabuğunun neden olduğu yanıklığı hakimiyet etmek için pazarlanmaktadır. 1968’de Takeda tahlilcileri Validamisin ailesi, streptomycete özütlerini pirinç kabuğu yanıklığına karşı etkinlik açısından araştırıken bir sera testinde tespit etmişlerdir.
Validamisin A’nın mantar hücresi içinde oldukça eforlu bir trehalaz inhibitörü olan validoksilamin A’ya dönüştürülen bir ön ilaç olduğu bulunmuştur. Bu tesir modu, validamisin A’ya uygun bir biyolojik seçicilik sağlar zira omurgalılar, metabolizmaları için disakkarit trehalozun hidrolizine bağlı değildir. Bitki patojeninin inhibisyonu Rhizoctonia solani altında laboratuvar etrafında gidişat, kültür süpernatanı ile değerlendirilmiştir. Streptomyces sp, test edilen aktinobakterinin domates nebatlarında sönümlemeyi eksiltme kabiliyetine sahip olduğu gösterilmiştir.

Nematod Hakimiyeti

Bitki asalağı nematodlarının tesirli hakimiyetinin kimyevi nematisitlere bağlı olduğu senelerdir öğrenilmektedir. Riskli nematisitler, etrafsal risklere ait negatif tesirleri sebebiyle, , nematodları hakimiyet etmek için yeni usullere olan gereksinimi vurgulamıştır. Günümüzde çok rakamda mikroorganizma, nebat asalağı nematodlarının antagonistleri olarak kabul edilir. Özellikle aktinobakteriler, antibiyotik imalde kullanıldığı için biyolojik çabada kullanım potansiyeline sahiptir.
Avermektinlerin bir cins tarafından yapımı streptomyces toprakta taşınan organizmaların yüksek derecede nematisidal bileşikler üretebildiğini gösterir. S. avermitilis karşı müthiş bir etkinliğe sahip olan ivermektin üretir. Benzer biçimde, muhtelif diğer antiparazitik bileşikler, değişik streptomyces sp, salinispora sp ve Marinactinospora sp, kapsar. Ayrıca milbemisin, antimisin A9, fervenulin, bafilolides, valinomycin, salinosporamide, kalafungin, tiamisinler ve axenomycinste kapsamaktadır.

Bitki Büyümesinin İyileştirilmesi

İyi belgelenmiş geçmişine karşın streptomyces cinsler, streptomyces biyokontrol ve nebat gelişmesini artırma kapasitelerinin ön delillerinde, özellikle PGPR potansiyelleri için yeterince incelenmemiştir. Bazı PGPR suşlarının emin mahsuller üzerindeki bereketli tesiri kesin olmakla beraber, PGPR tarafından kullanılan mekanizmalar bilinmeyendir. PGPR, nebat gelişmesini doğrudan veya dolaylı olarak iki genel yoldan etkileyebilir. Dolaylı tanıtım, PGPR bir veya daha fazla hasarlı mikroorganizmanın hasarlı tesirlerini eksilttiğinde veya yasakladığında hakikatleşir. Bu, temel olarak biyolojik hakimiyet veya toprak nebatı patojenlerinin karşıtlığı yoluyla elde edilir. Spesifik olarak, antibiyotiklerin ve diğer ikincil metabolitlerin kolonizasyonu veya biyosentezi, patojen istilasını ve yerleşmesini önleyebilir. Bitki gelişmesinin PGPR ile doğrudan teşviki, nebata bakteriler tarafından birleşimlenen bir bileşik verildiğinde veya PGPR başka biçimde nebatın toprak gıdalarını alımını basitleştirdiğinde hakikatleşir.
Merriman ve takımı, S. griseusarpa cinsini, yulaf, buğday ve havuçların gelişmelerini artırmak için tohum olarak kullanmışlardır ve izolat başlangıçta biyolojik hakimiyet için seçilmiştir. S. griseusizolat, hakimiyetlere göre hem buğday hem de yulaf için vasati tane yararını, kuru yaprak ağırlığını, dümen rakamını ve ileri baş çıkışını artırmıştır, fakat havuç için tohum olarak izolat daha zaferli oluştur. İki ayrı saha sınamasında pazarlanabilir getiriler hakimiyetlere göre % 17 ve % 15 artırılmıştır. Spesifik olarak, her iki çalışma da hakimiyetlere göre büyük ve çok büyük nitelikli havuç bereketinin çoğaldığını göstermiştir. El-Abyad ve takımı, üç streptomyces spp bakteri hakimiyetinde, Fusarium ve Verticillium solgunluk, erken yanıklık ve bakteriyel domates salgısını gözlemlemişlerdir.
Aktinobakterilerin Bitkiler Üzerinde UygulamalarıKullanılan izolatlar streptomyces pulcher, canescens ve citreofluorescens’tir. Ek olarak, streptomyces spp tohum kaplama olarak, domates gelişmesinin antagonistik tesir ile ehemmiyetli miktarda büyüdüğü kollanmıştır. Aşı tarafından üretilen sihrime tertip edicilerin çoğalan bulunabilirliği, fotoğrafı olarak test edilmemiş olmasına karşın, domates gelişmesindeki büyüme için önerilen nedendir. Bitki gelişmesini süratlendiriciler olarak streptomisetler hakkında mevcut bilgiler hudutludur, dolayısıyla bunların doğrudan sihrime geliştirme mekanizmalarının ihtimalini açıklayan bilgiler de hudutludur. Çoğu rizobakteri gibi, streptomisetlerin nebat gelişmesini doğrudan artırma marifetine sahip olma ihtimali yüksektir.

Fitohormon Yapımı

Manulis ve takımı tarafından, nebat hormonu indol-3-asetik asit IAA yapımı ve streptomyces sp dahil muhtelif birleşim yolları belirlenmiştir ve bunlar alttaki gibidir:
• S. violaceus,
• Streptomyces uyuz,
• S. griseus,
• Streptomyces eksfoliatus,
• S. coelicolor,
• S. lividans,
Daha evvel yapılan çalışmalar, IAA birleşimini bildirirken streptomyces spp, bu yüksek performanslı akışkan kromatografisi HPLC ve gaz kromatografisi GC –kütle spektrometrisi MS gibi çağdaş analitik usuller kullanılarak yapımının ilk onayı olmuştur. Aldesuquy ve takımı, streptomycete kültür filtratlarının, taze sürgün kütlesinde, kuru kütlesinde, uzunluğunda ve çapında ehemmiyetli çoğalış gösteren buğday nebatlarının gelişmesi üzerindeki tesirini araştırmışlardır ve muhtelif misal zamanlarında emin suşlarla istatistiksel olarak görüntülemişlerdir.
Streptomyces olivaceoviridis buğday nebatlarının yarar bileşenleri üzerinde apaçık bir tesire sahiptir. Bu etkinlik, en azından kısmen, tüm PGPR suşlarından bu yana üretilen PGPR olan biyolojik olarak kullanılabilir. Ve bu fito hormonlardaki bir çoğalıştan kaynaklanıyor olabilir ehemmiyetli ölçülerde eksojen oksinler IAA, ayrıca gibberellinler ve sitokininler üretir.

Aktinobakteriyel Bitki Hastalıkları

Aktinobakteriler bir dizi ehemmiyetli nebat hastalığına, corynebacterium cinsi muhtelif hastalıklara neden olurken, serodiagnosis, tespit etmek ve belirlemek için kullanılmıştır. Corynebacterium insidiosum ve corynebacterium sependonicum ancak bu corynebacteriaların çoğu hala konakçı nebatlarda yapılan aşılama testleri ile belirlenir. Çoğu fitopatojenik corynebacterianın antagonistik tesirlerini hormonların, polisakkaritlerin ve zehirli maddelerin üreterek ürettiği kabul edilir. Ayrıca bazı suşların biyo yüzey etkin maddeler oluşturma potansiyeli konakçıya bağlanmaya dayanakçı olabilir. Fitopatojenik corynebacterianın corynebacterium taksonomisi tereddüttür, ancak kimileri bu organizmaları türde yakalamayı seçim eder.
Aktinobakterilerin Bitkiler Üzerinde UygulamalarıCorynebacterium hayvan patojenik corynebacteria ve alakalı suşlar için ve bunun neticesinde nebat patojenlerinin yine sınıflandırılmasına gereksinimi vardır. Corynebacterium betae, corynebacterium oortii ve corynebacterium poinsettiae genetik olarak belirlenirken corynebacterium flaccumfaciens ve tür ile bir hayli ortak özelliğe sahiptir. Curtobacterium, onlar için uygun bir niş vazifeyi görür, C. insidiosum ve corynebacterium michiganense, aynı zamanda tek bir genospesiye düşer ve gevşek bir Deoksirübo Nükleik Asit homoloji grubunda bulunur. Corynebacterium nebraskense ve sepedonicum ve ikincisi ile beraber muhtemelen yeni bir türün çekirdeğindendir.

Bibliyografi:
mmbr.asm.org/content/80/1/1
sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/actinobacteri
researchgate.net/publication/294705164_An_Introduction_to_Actinobacteri
courses.lumenlearning.com/boundless-microbiology/chapter/gram-positive-bacteria-and-actinobacteria/

Yazar: Özlem Güvenç Ağaoğlu

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ

maltepe escort ataşehir escort idealtepe escort anadolu yakası escort kadıköy escort bostancı escort pendik escort ataşehir escort şişli escort göztepe escort pendik escort kartal escort bostancı escort erenköy escort maltepe escort pendik escort bostancı escort ümraniye escort şerifali escort kartal escort maltepe escort tuzla escort pendik escort anadolu yakası escort acıbadem escort ümraniye escort escort bayan maltepe escort ümraniye escort ataşehir escort kadıköy eskort pendik eskort ataşehir escort ümraniye escort kadıköy escort escort bayan maltepe escort sex hikaye yeni seks hikaye gerçek sex hikaye sex hikaye seks hikayeleri sex hikayesi gerçek sex hikayeleri