Site Rengi

BilgiliUsta.com | Aradığınız Her Bilginin Adresi.

Ambalajlamada Kullanılan Dolgu Maddeleriyle Alakalı Etrafsal Endişeler

  • 26 Eylül 2021
  • Ambalajlamada Kullanılan Dolgu Maddeleriyle Alakalı Etrafsal Endişeler için yorumlar kapalı
  • 270 kez görüntülendi.

Ambalajlama sıklıkla gözden kaçan bir ayrıntıdır, ancak etrafsal tesirleri göz önüne alındığında dikkatle ele alınması gereken bir mevzudur. Bununla birlikte, ambalaj, imal yeri ne olursa olsun her türlü mülkün mevcudiyetini muhtemel kıldığı için cemiyette tesirli bir unsurdur. Ayrıca, ambalaj işi, kesintisiz bir büyüme trendini izleyerek küresel ekonomide ehemmiyetli bir rol oynamaktadır.
Dolgu maddelerinin muhtelif ambalaj cinslerinde kullanılması, sadece maliyetini düşürmek için değil, aynı zamanda mekanik mukavemetini dolayısıyla o özel ambalajı yapmak için gereken hammadde rakamını eksiltmek, alıcı sürükleyiciliğini sağlamak için görsel özelliklerini iyileştirmek için de kıymetli bir kaynak olabilir. Yeni kullanım imkânları yaratmak ve bozulabilir yiyeceklerin raf ömrünü uzatmak açısından da tesirli rol oynar.
Devam etmeden evvel, çevrenizdeki etraf hakkında minik bir gözlem yapmakta fayda vardır. Bunu tabiatın kaba civarında okumadığınız sürece, gördüğünüz her şey bir çeşit ambalaj yoluyla elde edildi, hatta bulunduğunuz yerin yapımında kullanılan malzemeler bile ambalajlandı, muhafaza edildi veya ambalajlanmıştır. Ayrıca yediğiniz her şey – sıradan bir yemek ya da gurme lezzeti fark etmeksizin – yüksek yiyecek güvenliği ve hijyen standartlarını gözetmek için emanet edilen ambalajlarla size geldi. Çok muhtelif taze ürünler sağlayan bir arka bahçesi veya çiftliği olsa bile, zamanın bir noktasında bazı ambalajlanmış besinler satın alınacak ve konuta getirilecektir.
Şimdi, her gün milyonlarca insan tarafından esenliklerini ve sıhhatlerini gözetmek için harcanan tüm ilaçları düşünün. Ambalaj, fark edilmeden, en asil kullanımlardan biltihaba izin verir: daha uzun ve daha sıhhatli bir yaşam sağlamak. Bildiğimiz biçimiyle yaşamın, güçlü bir aktifleştirici: ambalaj sayesinde mevcut standartlarda var olduğunu ilk kere şimdi fark etmiş olabilirsiniz. Bazı çalışmalar, belirli bir yerdeki yaşam niteliği ile aynı yerdeki ambalaj geliştirme seviyeyi arasında bir ilişki olduğunu öne devam ettir.
Bunun sebebi basittir: cemiyetimiz, balaka ve deneyi günlük yaşamın bir parçası olacak biçimde gelişmiştir. En son trendlerden haberdar oluyoruz ve yeni şeyler sınamak istiyoruz. Aynı zamanda satın aldığımız ürünlerin yalnızca minik bir kısmı yakın etrafımızda üretiliyor. Çoğu mülk, yaşadığımız yerden binlerce km uzakta üretilir.
“Ambalaj” teriminin tanımı çok geniştir, ancak onu “kapsayacak, gözetecek, iletecek biçimde kurulmuş farklı malzeme, makine ve sembollerden oluşan bir sistem olarak tanımlamak muhtemeldir. Ve mülkleri düşük maliyetli bir biçimde kullanılabilir hale getirmek için içeriğine ulaşıma izin verin.” Bu bvefatın emeli, ambalajın pazarlama güzergahlarıyla alakalı detaylara girmek değildir, ancak raflardaki çoğu ürün, harcayıcılarıyla tek bağlantı vasıtayı olarak ambalajlarına direndiğinden gerektiğinde referanslar yapılacaktır.
Paketlemede Kullanılan Dolgu Maddeleriyle İlgili Çevresel KaygılarMalzeme cinslerine göre pazar hissesine bakıldığında, karton oluklu koliler dahil ve plastik ambalajlar elastik ve sert formlarıyla tüm pazarın takribî %80’ine tekabül etmektedir. Dolgu maddeleri temel olarak bu üç tip ambalajda kullanılmaktadır. Son senelerde e-ticaretin süratli büyümesine bağlı olarak karton yapımı çoğalmıştır. Elastik ambalajın, sırça ve metale hafif ve daha ucuz bir seçenek olduğu ispatlanmıştır. Ambalaj segmentinin senelik büyümesinin %3,5 ile %4,3 arasında olduğu hipotez edilmektedir ve popülasyonun kentsel kaymasından, yiyecek segmentinde evvelden ambalajlanmış ürünlerin meylinden ve perakende peyzajının çeşitlendirilmesinden etkilenmektedir.
Bu hipotezlerin 2020’deki COVID-19 pandemisi evvelinde yapıldığını vurgulamak ehemmiyetlidir, bu bvefat yazılırken ekonomi henüz netlik kazanmamıştı. Kesin sayılar verilemese de, evvelki çalışmalara göre ambalaj pazarındaki büyümenin küresel ticaret trendlerini takip etmesi bilave ediliyor. 2018 senesinde küresel plastik yapımının neredeyse 359 milyon tona eriştiği hipotez ediliyor. Etrafsal endişelerin genellikle yüksek olduğu ve kamuoyunun büyük rol oynadığı Avrupa’da bile, plastik talebinin neredeyse %40’ını temsil ettiği için ambalaj kilit ehemmiyete sahiptir. Bu hisse, plastiğin ikinci ana kullanımının iki katından fazla olduğu için çok anlamlıdır inşaat ve inşaat, bu hissenin neredeyse %20’sine tekabül etmektedir.

Etrafsal Endişeler

Ambalaj her zamankinden daha fazla kamu teftişi altında ve etraf meselelerinden mesul yakalanıyor. Tüm katı atıkların takribî %10’u plastik olmasına karşın, karada, kıyı şeritlerinde, deniz tabanında ve okyanus yüzeyinde biriken tüm atıkların %80’e varan kısmı uzun ayrışma süresi sebebiyle plastiktir. Bu, suda yaşayan hayvanlar için bir tehdittir, zira bunlar birbiltihaba dolanabilir veya plastik parçaları yutabilir. Bazı araştırmalar, 260’tan fazla hayvan türünşöhret omurgasızlar, memeliler, deniz kuşları, balıklar, kaplumbağalar plastik döküntüleri yuttuğunu veya bunlara dolandığını göstermektedir.
Bölünme özellikleri sebebiyle, plastik ambalajlar mikroplastiklere ayrışabilir ve başka bir cins risk oluşturabilir. Planktondan mavi balinaya kadar değişen tüm deniz cinslerinin bedenleri plastik kapsar. Besin zinciri hasarlı bir biçimde değişmiştir. Okyanuslardaki mikroplastiklerin rakamına dikkat çekilirken, kök sebeplerle gayret için neredeyse hiçbir çaba gösterilmedi. Karada, akarsularda ve okyanusta lekelilik, plastik ambalaj veya başka rastgele bir ambalaj malzemesinden değil, milleti çöpün neticeleri mevzusunda eğitmemekten kaynaklanmaktadır.
Ayrıca, kitlesel pazarlama, faalliği hakkında teknik delil olmadan etraf ismine olağanüstü çözümler ve materyallerin tanıtımını yapıyor. Alıcıları etrafsal tesirlerini eksiltme taahhüdüyle kandırmaya yeşil devireme denir. Ambalajın etrafsal verimini değerlendirmedeki bir değişik mesele, ürünşöhret bileşenlerinin umursamama edilmesidir. Ürünlerin büyük çoğunluğunda, ambalajlama tesirinin ürünşöhret kendisinden çok daha düşük olduğu görülür ve son ambalajlama yanılgısı, artan israfa yol açacaktır.
Ambalajın yankı-bereketliliğini değerlendirmek için en gelişmiş taşıt, bilimsel topluluk tarafından büyük kabul gören çok muhtelif uygulamalar için halihazırda kullanılmış olan Yaşam Döngüsü Değerlendirmesidir LCA. Küresel Sıcaklık Eforu GWP, ozon incelmesi, toksisite hem kanserli hem de kanserli olmayan, partikül solunum tesirleri, iyonlaştırıcı ışınım, fotokimyasal ozon oluşturma potansiyeli, asitlenme potansiyeli gibi muhtelif güzergahları dikkate alarak tahlil edilen ürünşöhret etrafsal tesiri hakkında karşılaştırmalı bilgiler sağlar. Sucul ötrofikasyon, tatlı su ekotoksisite potansiyeli ve yenilenemeyen kaynakların tükenmesi. Göz önünde bulundurulması gereken değişik parametreler arazi kullanımı, tatlı su kullanımı ve kümülatif enerji talebidir CED
Dolgu maddelerinin, selülozik bazlı ambalajlara dönüştürülecek olan kağıt yapımında lüzumlu olan kurutma enerjisini eksilttiği daha evvel belirtilmişti. Dolgu maddelerinin kullanımı bazı istikametlerden kağıt üretiminin karbon ayak izini azaltabilse de tahminleri doğrulamak için bütün bir LCA incelemeyi yapılmalıdır. Bununla birlikte, kağıt veya mukavva imalinde mineral dolgu maddelerinin etrafsal tesirinin alttaki perspektiflere göre negatif olması bilave edilmektedir:
• Selülozik liflerin ikamesi: Bitki büyümesi -during, CO 2 atmosferden olumsuz emisyonları ile sonuçlanan tutulur. Endüstriyel harekâtlar kağıt yapımı için pozitif emisyonuna sahip olmakla birlikte, CO net emme 2 çok daha büyüktür. Rakamlar ülkelerde, kağıt niteliği ve teknolojik büyüme göre değişir ama entegre kağıt kuruluş şovu var firmalardan kamu bilgiler CO 2,6-3,8 ton eşdeğer bitmiş ürün yakalar her ton 2 eşdeğer CO 2 eşi. Dan atmosfer. Hiçbir teknik fayda olmaksızın tamamen maliyet düşürme ismine dolgu maddelerinin ilave edilmesi, son ambalajın etrafsal tesirini artırır CO2eq. açısından.
• Yenilenebilir bir hammaddenin yenilenemez bir hammaddeyle değiştirilmesi: Sentetik dolgu maddeleri üretilebilse de, natürel kaynaklı mineral dolgu maddeleri yaygın olarak kullanılmaktadır. Dünyanın muhtelif yerlerinde çıkarılıyorlar, bu da o belirli kaynağın natürel mevcudiyetine bağımlılık anlamına geliyor. Öte yandan, selüloz lifleri, mesul toprak ve su kullanımı sağlanırsa, tekerrür tekerrür dikilip hasat edilebilen ağaçlardan kazanç.
• Geri dönüşümü daha güç: Birçok selülozik bazlı ambalaj, mevcudiyet ve maliyetler sebebiyle başka bir ambalajın geri dönüştürülmesinden üretilebilir. Karton basitçe geri dönüştürülemiyorsa, büyük ihtimalle enerji geri kazanımına yakma veya daha yaygın olarak depolama alanına sevk edilir. Selülozun bozunmasına sırasında CH 4 bir GWP’ye temsil dağılan ve takribî 25 katı CO olduğu 2. İzlenen geri dönüştürülmüş kağıdın niteliksine ve derecesine bağlı olarak, daha yüksek nitelikte geri dönüştürülmüş malzemeler aynı zamanda daha yüksek bir piyasa kıymeti olan sağlamak için dolgu maddelerinin çıkarılması gerekir. Dolgu maddelerinin değişik lekeleyicilerle çıkartmalar, mürekkepler, para cezaları vb. birlikte çıkarılmasının, aynı son ürün için %30-100 daha fazla geri kazanılmış kağıt gerektirdiği ve bu da başa çıkılması gereken daha yüksek ölçüde geri dönüştürülemeyen atıkla sonuçlandığı hipotez edilmektedir.
• Dolgu yapmak için etrafsal tesir: Dolgu maddeleri yapma süreci, safsızlıkların giderilmesini, parçacık biçimi ve boyutunun mühendisliğini ve son olarak termal ve/veya kimyevi harekâtlarla özelliklerinin çoğaldırılmasını kapsayan kapsamlı bir imal zincirine içerir. Ayrıca, yakıt tüketimine ve ekstra etrafsal yüke neden olabilecek, uzakta bulunan kağıt fabrikası tesisine de doldurulmalıdır. Madencilik faaliyeti tek başına çok karışıktır: yatakların incelenmesini, kaynak geliştirmeyi, fizibilite ve rezerv geliştirmeyi, maden tasarılamasını izin ve inşaat dahil ve yapımı kapsar. Kaynaklar tükendiğinde ve maden kapatıldığında, alanı daha önceki haline getirmek için daha fazla çalışma zorunludur .
Paketlemede Kullanılan Dolgu Maddeleriyle İlgili Çevresel KaygılarOdun atığından türetilen dolgu maddeleri gibi organik orijinli dolgu maddeleri onlarca yıldır incelenmektedir ve büyük ölçekli ticari faaliyetlerde bile katı atıkların eksiltilmesine katkıda bulunabilir, ancak bileşikçiler bir biçimde bu teknolojiyi nasıl kullanacaklarından emin olmadıkları için bu teknolojiyi düşünmekte gönülsüzdürler. ya da yapımı haklı çıkaracak bir pazarın farkında değiller.
Ne yazık ki, şimdilik, polimerlere ilave edilen dolgu maddelerinin etrafsal tesirini değerlendiren LCA çalışmalarının ölçüyü de aynı biçimde ufaktır, ancak standart plastiklere mukayeseyle potansiyel olarak daha düşük GWP’ye işaret etmektedir. Bazı ayrıcalıklar bulunabilmesine karşın misalin, LDPE ve talk aynı performansı elde etmek için petrol bazlı çiğ maddelerin ölçüsünü eksiltan nano dolgu maddeleri kullanılarak daha iyi yankı-performans elde edilir.
Kısmen ikame edilen polimerlere natürel liflerin ilave edilmesi, özellikle yenilenebilir kaynaklardan geldikleri için etrafsal tesiri eksiltmek için bir fırsat olabilir, ancak yeniden de hammaddelerin imal yükü sebebiyle teyit için bir LCA incelemeyi zorunludur. LCA çalışmalarının sadece bu özel ambalaj türünü üretmek için kullanılan kaynakları değil, aynı zamanda kullanım sonrası tesirini de kapsaması gerektiğini vurgulamak ehemmiyetlidir. Bu geniş görüş, “beşikten kabre” tahlillerin hudutlarını hudutlar ve sistemin genel bir fotoğrafını elde etmek için temeldir.
Malzemeyi geri dönüşüm yoluyla geri kazanma süreci, etrafsal ve ekonomik endişeler sebebiyle giderek daha ehemmiyetli hale geliyor. Eksiltilmiş etrafsal tesire müteveccih yeni bir itici efor, ananesel doğrusal imal modelinin, mülkleri muhtemel olan en uzun zaman kullanımda yakalama kavramıyla değiştirildiği döngüsel ekonomi kavramıdır.
Kullanımda olan döngüsel ekonomi modellerinden bkocaman, yaygın olarak “kelebek diyagramı” olarak bilinen Ellen MacArthur Vakfı tarafından önerildi. Döngü ne kadar minik olursa, mevzubahisi malzemenin kıymeti o kadar büyük olur. Diyagramın sağ tarafı mavi renkli, mülklerin muhtemel olan en son döngü olan paylaşım, yine kullanım, uzun süreli dayanıklılık, onarım ve geri dönüşüm yoluyla muhtemel olan en uzun zaman kullanımda kalacak biçimde planlandığı “teknik döngüleri” ifade eder.
Diyagramın sol kısmı yeşil, rastgele bir mülkün veya ambalajın bileşenlerinin biyolojik olarak bozunabileceği “biyolojik döngülere” atıfta bulunur. Bu, organik atık veya kanalizasyon için uygun bir seçenektir, ancak ambalaj için en az aranan çözümdür, zira geri dönüşümün biyolojik bozunmadan daha büyük bir kıymeti ve daha düşük etrafsal tesiri vardır.

Kaynakça:
https://www.researchgate.net/publication/343273064_Fillers_for_Packaging_Applications
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/j.1750-3841.2007.00301.x

Yazar: Özlem Güvenç Ağaoğlu

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ

maltepe escort ataşehir escort idealtepe escort anadolu yakası escort kadıköy escort bostancı escort pendik escort ataşehir escort şişli escort göztepe escort pendik escort kartal escort bostancı escort erenköy escort maltepe escort pendik escort bostancı escort ümraniye escort şerifali escort kartal escort maltepe escort tuzla escort pendik escort anadolu yakası escort acıbadem escort ümraniye escort escort bayan maltepe escort ümraniye escort ataşehir escort kadıköy eskort pendik eskort ataşehir escort ümraniye escort kadıköy escort escort bayan maltepe escort sex hikaye yeni seks hikaye gerçek sex hikaye sex hikaye seks hikayeleri sex hikayesi gerçek sex hikayeleri