Site Rengi

BilgiliUsta.com | Aradığınız Her Bilginin Adresi.

Amilin Hormonu İşlevi ve İlişkili Hastalıklar

  • 12 Nisan 2021
  • Amilin Hormonu İşlevi ve İlişkili Hastalıklar için yorumlar kapalı
  • 809 kez görüntülendi.

Diyabet genellikle insülin ile ilişkilidir, ancak amilin kan şekerini hakimiyet etmeye de destekçi olan bir başka ehemmiyetli hormondur. Diyabetin yanı gizeme, bu hormon Alzheimer, osteoporoz ve böbrek hastalığına da bağlıdır. İnsülin, kan şekeri seviyelerini balansta yakalamak için göz korkutucu bir misyondur. Ancak, bunu tek başına yapmamaktadır. Adacık amiloid polipeptidi IAPP olarak da öğrenilen amilin, temel […]

Diyabet genellikle insülin ile ilişkilidir, ancak amilin kan şekerini hakimiyet etmeye de destekçi olan bir başka ehemmiyetli hormondur. Diyabetin yanı gizeme, bu hormon Alzheimer, osteoporoz ve böbrek hastalığına da bağlıdır. İnsülin, kan şekeri seviyelerini balansta yakalamak için göz korkutucu bir misyondur. Ancak, bunu tek başına yapmamaktadır. Adacık amiloid polipeptidi IAPP olarak da öğrenilen amilin, temel olarak pankreas beta hücreleri tarafından üretilen ve insülin ile beraber kana salınan bir hormondur. Yemekten sonra pankreas, bu iki hormonu özgür vazgeçerek yükselen kan şekeri seviyesine cevap vermektedir. Özgür vazgeçilen insülin ölçüyü amilinden 20 kat daha fazladır, ancak yeme ve açlık yarıyıllarında görülen aynı yükselme ve düşme kumpasını takip etmektedir.
Amilin, hayvan araştırmalarına katlanarak beyinde hipotalamus, akciğerlerde ve bağırsakta da üretilmektedir. Bununla beraber, bu henüz insanlarda doğrulanmamıştır. Kan şekerini hakimiyet faktörün yanı gizeme, enerji kullanımını, kan tazyikini ve kemik metabolizmasını hakimiyet etmede de ehemmiyetli roller oynamaktadır.

Bayağı Seviyeler

Amilin Hormonu Fonksiyonu ve İlişkili HastalıklarLaboratuvar neticeleri çoğunlukla referans aralık olarak bildirilen ve bazen bayağı aralık olarak adlandırılan kıymetler kümesi olarak gösterilmektedir. Referans aralığı, bir grup sıhhatli insanı esas alan laboratuvar testinin üst ve alt hudutlarını kapsamaktadır. Sıhhat uzmanı, neticelerden rastgele birinin beklenen kıymetler aralığının dışında olup olmadığını görmek için laboratuvar test neticelerini referans bedellerle karşılaştırmaktadır. Bunu yaparak, birey ve sıhhat uzmanı mümkün vaziyetleri veya hastalıkları belirlemesine destekçi olacak ipuçları elde etmektedir.
Laboratuvardan laboratuvara kullanılan donanım, değişkenlik, teknik ve kimyevilerdeki değişiklikler nedeniyle ortaya çıkmaktadır. Neticeler uygulamada azıcık aralık dışındaysa panik yapılmamalıdır ve testi yapan laboratuvara dayalı bayağı aralıkta olduğu sürece, kıymet bayağı kabul edilmektedir. Bununla beraber, bayağı testin belli bir tıbbi vaziyetin olmadığı anlamına gelmediğini öğrenmek ehemmiyetlidir. Hekim neticeleri şahsın tıbbi geçmişini ve diğer test neticeleriyle beraber açıklamaktadır. Uygulan tek bir test tanı koymak için yeterli neticeler olmadığı unutulmamalıdır. Biraz düşük / yüksek netice tıbbi ehemmiyet taşımamaktadır, zira bu test genellikle günden güne ve bireyden şahsa farklılık göstermektedir. Kan amilin seviyeleri bayağı olarak genel kan testlerine dahil olmayan ELISA immünoanalizleri ile ölçülmektedir. 79 bireyle yapılan bir çalışmada, sıhhatli kobayların bayağı kan amilin seviyesi 6.95 pmol/L 4.45-9.45 pmol/L aralığındadır. Obezite, yüksek tansiyon ve bir aile hikayesi insülin mukavemeti seviyeleri amilin yüksektir. Tip 2 diyabetik hastalarda vasati 8.48 pmol/L 5.67-11.29 pmol/L aralığında bulunmaktadır.

İşlevler ve Sıhhat Bereketleri

Amilin kan şekerinin hakimiyetine destekçi olmaktadır ve muntazam çalışırken, bedenin daha az insüline lüzum dinlemektedir. Glikoz hakimiyetine 3 ana yolla katkıda bulunmaktadır, ancak leptin ve kemik metabolizmasını veya biliş ve beyin işlevlerini geliştirmektedir. Amilin, amilin reseptörlerine bağlanarak tesirini göstermektedir. Her amilin reseptörü, kalsitonin reseptörünün CTR ve bir veya birkaç reseptör etkinliğini değiştiren proteinlerin RAMP’ler bir kombinasyonudur.
Sindirimi yavaşlatma: Beyindeki amilin mideyi, ince bağırsağa mide / mide boşalması besin hareketini yavaşlatması için uyarmaktadır, bu da dolgun ve doygun sezmeye destekçi olmaktadır. Ayrıca, karbonhidratlar midede daha uzun zaman kaldıklarında, glikoza dağılmaktadır, daha yavaş ve yavaş yavaş emilmektedirler. Diyabet hastalarında amilin yetersizliğine bağlı olarak daha süratli mide boşalması ve glikoz emilimi bulunmaktadır. Amilinin mide boşalmasını nasıl yavaşlattığı henüz anlaşılamamıştır, ancak çalışmalar vagus asabın anahtar bir rol oynadığını göstermektedir.
Glukagonun bloke edilmesi: Yemekten sonra amilin, glukagon hormonunun salınmasını baskılamaktadır. Glukagon stres, açlık veya diyabette, kan şekerini karaciğer ambarlarından kana vazgeçerek yükseltmektedir. Sıçanlarda amilin işlevinin bloke edilmesi glukagon seviyelerinin yükselmesine neden olmuştur. Amilin Hormonu Fonksiyonu ve İlişkili Hastalıklar
Tokluğu teşvik etmek: Birey kendinin dolu sezdiğinde yemek yemeyi vazgeçmektedir. Amilin, beyindeki amilin/kalsitonin reseptörlerini aktive ederek besin alımından sonra doygunluk etkeni dolgunluk hissi uyandırır olarak hareket etmektedir. Yapılan bir çalışmada, sıçanlara amilin enjekte edildikten sonra birkaç dakika içinde daha az gıda yedikleri tespit edilmiştir. Hem sıhhatli hem de fazla kilolu şahıslar üzerinde yapılan muhtelif muayenehane çalışmalarda, amilin ilacı pramlintid ile enjeksiyon besin alımını eksiltmiştir. Amilin/kalsitonin reseptörü beynin postrema bölgesi ismi verilen bir bölgesinde bulunmaktadır ve bu alanı kaldırmak amilin tesirlerini yasaklamaktadır. Benzer biçimde, amilin blokerini bu bölgeye aşılamak, sıçanlarda besin alımını çoğaldırmıştır. Diğer beyin bölgelerini aktive ederek de çalışabilse de, kesin mekanizmalar henüz incelenmemiştir. Son olarak, amilin ayrıca hayvanlarda besin ile alakalı motivasyon tavırlarını eksiltmiştir, bu da tokluk hissi yaratmanın yanı gizeme yiyeceklerin verimli tesirlerini de eksilttiğini göstermektedir.
Leptin’e duyarlılığın artırılması: Leptin, açlıkları inhibe ederken yağ yakımını uyaran yağ hücreleri tarafından üretilen bir hormondur. Birçok obez birey daha fazla yağ hücresine sahip olmaktan yüksek leptin seviyesine sahip olsalar dahi leptine mukavemetlidir. 177 obez/fazla kilolu kobay üzerinde yapılan bir muayenehane çalışmada, tek başına amilin metreleptin analogu kilo kaybına neden olmamıştır. Bununla beraber, amilin ilacı pramlintid ile uygulanması ehemmiyetli kilo kaybına neden olmuştur.
Enerji tüketmelerinin ve beden ağırlığının hakimiyetine destekçi olma: Pankreas, çoğalan beden ağırlığıyla orantılı olarak amilin salgılamaktadır. Doluluk sinyallerinin CKK gibi tesirlerini çoğaldırarak yemeyi eksiltmektedir. Birçok hayvan çalışmasında, uzun süreli amilin uygulaması beden ağırlığını ve yağ hasılatını eksiltirken, amilin etkinliğini bloke etmek beden yağını çoğaldırmaktadır. Bu sebeple amilin beden ağırlığı balansına katkıda bulunmaktadır. İnsanlara eş biçimde, kahverengi yağ dokusu BAT sıçanlarda toplam enerji kullanımının hakimiyetine katkıda bulunmaktadır ve amilin BAT etkinliğini çoğaldırmaktadır. RAMP1 proteininin amilin reseptör ailesinin bir parçası çoğalan etkinliğine sahip farelerde beden ağırlığı ve yağ kütlesi eksilmiştir, enerji tüketimi ve beden sıcaklığı çoğalmıştır.
Kemik yoğunluğunu gözetmek: Amilin, kalsitonin hormon ailesinin bir abonesidir ve kemik yaradılışını etkilemektedir. Ayrıca belirsiz bir reseptör yoluyla kemik reabsorpsiyonunu da etkilemektedir. Diyabetik farelerde amilin, kemik yine şekillendirme tesirleri uygulamıştır ve kemik gelişmesine destekçi olmuştur. İnaktive edici amilin düşük kemik kütlesine yol açmıştır. Farelerde amilin beceriksizliği de osteopeniye düşük kemik kütlesi ve eforu neden olmuştur. Seks hormonları, sihrime etmenleri veya sitokinler ve amilin, erkek farelerde etkileşime girmektedir ve anormal kemik yaradılışına neden olmaktadır. Bu sebeple, amilin noksanlığının kemik gelişmesi üzerindeki tesirleri cinsiyete bağlıdır.
Bilişsel işlevlerin geliştirilmesi: İnsanlarda, düşük amilin seviyeleri demans ve Alzheimer gibi öğrenişsel hatalarla ilişkilidir. Amilin, daha iyi bir öğrenişsel hüner ile ilişkili olan enerji alımını eksiltmektedir. 370 şahsiyet bir çalışmada, amilin ilacı pramlintid uygulaması belleği geliştirmiştir ve oksidatif stresi eksiltmiştir. Bununla beraber, çoğalmış amilin, IL-6 gibi enflamatuar sitokinleri çoğaldırarak Alzheimer’da görülen hatalara da katkıda bulunmaktadır.
Antipsikotik tesirler: Sıçan beyninin belli kısımlarındaki amilin enjeksiyonları kabukları kabartır psikotik tutumu eksiltmiştir ve amilin reseptörlerinin antipsikotik ilaç gelişimi için terapötik gayeler olarak potansiyelini düşündürmektedir.

Hem Pozitif Hem de Negatif Tesirleri

Kan tazyikini etkileyen CGRP reseptör etkinliği, amilin kan tazyiki ve kalp üzerindeki tesirlerinin çoğundan mesuldür. Sıçanlarda amilin enjeksiyonu kan tazyikini düşürdüğü bulunmuştur. Bununla beraber, bu tesir insanlarda yapılan 12 aylık bir çalışmada görülmemiştir. Pramlintid bir amilin ilacı kan tazyikini ehemmiyetli miktarda değiştirmemiştir. Yüksek tansiyonlu sıçanlarda, amilin bağlanma yerleri bayağı sıçanlara göre daha yoğun olduğu gözlemlenmiştir. Bu sebeple amilin ve reseptörleri, yüksek tansiyonun büyümesine veya korunmasına katkıda bulunmaktadır.

Negatif Tesirleri

Plak şekillendirme, amilin kendiliğindene birikmektedir ve nihayetinde amiloid plaklar oluşturmaktadır. Yüksek amilin seviyeleri, beyin ve omurilikte amiloid yaradılışının erken süreçlerine katkıda bulunmaktadır. Buna karşılık, düşük amilin seviyeleri amiloid bozukluklarının geç düzeyleri ile daha eforlu bir biçimde ilişkili olduğu bulunmuştur. Tip 2 diyabetik sıçanların beyin dokularında çoğalmış amilin ve amiloidler bulunmaktadır, bu da beyin işlevlerini ve Alzheimer’ı bozmada rol oynamıştır. Amiloidlerin araştırılması güçtür zira insanlardan değişik olarak amilin sıçanlarda plak oluşturmamaktadır.

Amiline Bağlı Hastalıklar

Bazı vaziyetler genellikle anormal derecede düşük veya yüksek amilin seviyeleri ile ilişkilidir, ancak bu semptom tek başına tanı için noksandır. Hangi altta uyuyan vaziyetin amilin seviyelerini değiştirdiğini tanımlamak için uzman bir hekimle görüşülmelidir.

Düşük Amilin Seviyeleri

Eksiltilmiş kemik eforu/osteoporoz: Amilin, kalsitonin hormon ailesinin bir abonesidir ve kemik yaradılışını etkilemektedir. Bu hücrelerin dağılmasını stimüle ettiği kemik yaradılışı ve emilmesine destekçi olmaktadır. Düşük amilin, daha hafif ve cılız kemikler anlamına gelen düşük kemik mineral yoğunluğu ile ilişkilidir. Amilin seviyeyi 31 sıhhatli ve anoreksi olan bayan üzerinde yapılan bir çalışmada kemik mineral yoğunluğunun anlamlı nedenidir. 52 sıhhatli, diyabetik ve osteoporoz hastasının başka bir çalışmasında osteoporoz hastalarının amilin seviyeleri daha düşük olduğu bulunmuştur. Bu düşük seviyeler osteoporoz gelişimine katkıda bulunmaktadır. Tip 1 diyabet hastalarında kollanan kemik kaybı amilin yetersizliği ile ilişkilendirilmiştir. Amininin yetersiz olduğu farelerde de kemik kütlesi daha düşük olduğu bildirilmiştir.
Tip 1 diyabet: Amilin yapımı, tip 1 diyabet hastalarında pankreasta düşüktür veya bulunmamaktadır. Bunun sebebi muhtemelen bedenin kendi bağışıklık sisteminin tip 1 diyabetlilerde amilin ve insülin üreten pankreas hücrelerini yok etmesidir. Tip 1 diyabetli veya insülin ile rehabilitasyon edilen tip 2 diyabetli bireylerde yapılan çalışmalar, bu şartlarda yemekten sonra amilin hala üretilmediğini bulmuştur.

Hem Düşük Hem de Yüksek Amilin Seviyeleri

Tip 2 diyabet: Tip 2 diyabetteki amilin seviyeleri, hastalığın ilerlemesine bağlıdır. Evvelki safhalarda, seviyeler yüksektir, ancak hastalık ilerledikçe ve beta hücreleri galibiyetsiz olduğunda, amilin seviyeleri de düşmektedir. Tip 2 diyabet gelişimi, fazla amilin ile irtibatlıdır. Diyabet evveli şahıslar pankreasta inflamatuar amiloidler oluşturan amilin seviyelerini yükseltmektedir. Birçok tip 2 hastada pankreatik hücre işlevine müdahale eden amiloin ismi verilen amilin kümeleri veya agregaları bulunmaktadır. Bu sebeple amilin fazla yapımı, tip 2 diyabet hastalarında pankreatik hücrelerin yıkım edilmesinden mesul olmaktadır. Tip 2 diyabet hastalarının % 90’ından aşırısında pankreaslarında amiloid birikimi bulunmaktadır. Bununla beraber, diyabet başladıktan sonra ileri tip 2 diyabetli hastaların kanında amilin noksandır.
Alzheimer hastalığı: Agrega Amilin yanlış dayanmış amilin protein kümeleri kan-beyin Amilin Hormonu Fonksiyonu ve İlişkili Hastalıklarbariyerinden beyne geçmektedir. Agrega birikerek irinlere neden olmaktadır ve ayrıca Alzheimer hastalarında amiloid B ile beraber bulunmuştur. Enflamasyon ve amiloid B plak, Alzheimer hastalığının anahtar işaretleridir. Diyabetli veya diyabetsiz Alzheimer hastalığı olan bireylerde beyin kan damarlarında ve asap hücrelerinde amilin birikintileri bulunmaktadır. Bununla beraber, bir Alzheimer fare modelinde, düşük amilin seviyeleri ile rehabilitasyon, Alzheimer hastalığı gelişimine destekçi olmuştur. Hem amilin hem de ilaç versiyonu pramlintid, amiloid plaklar ve beyin irini dahil Alzheimer hastalık göstergeçlerini eksiltmiştir, farelerde bilmeyi ve belleği geliştirmiştir. Uzun süreli pramlintid enjeksiyonunun farelerde Alzheimer’e karşı verimli tesirleri bulunmaktadır. Ancak bunun sebebi, pramlintidin amiloid plakları ve eksilmiş amilin agregasyonu oluşturmaması olmaktadır. Ayrıca Alzheimer veya hafif kognitif bozukluğu olan yaşlı hastaların, diğer sıhhatli yaşlılara göre daha düşük kan amilin seviyelerine sahip olduğuna dair ilk deliller bulunmaktadır.

Yüksek Amilin Seviyeleri

Böbrek hastalığı, amilin bayağı olarak idrarla atılmaktadır ve atılmadığında, amilin kanda birikmektedir. Böbrek yetmezliği olan hastalarda yüksek kan amilin seviyeleri ve daha fazla amiloid olmaktadır.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ

maltepe escort ataşehir escort idealtepe escort anadolu yakası escort kadıköy escort bostancı escort pendik escort ataşehir escort şişli escort göztepe escort pendik escort kartal escort bostancı escort erenköy escort maltepe escort pendik escort bostancı escort ümraniye escort şerifali escort kartal escort maltepe escort tuzla escort pendik escort anadolu yakası escort acıbadem escort ümraniye escort escort bayan maltepe escort ümraniye escort ataşehir escort kadıköy eskort pendik eskort ataşehir escort ümraniye escort kadıköy escort escort bayan maltepe escort sex hikaye yeni seks hikaye gerçek sex hikaye sex hikaye seks hikayeleri sex hikayesi gerçek sex hikayeleri