Site Rengi

BilgiliUsta.com | Aradığınız Her Bilginin Adresi.

Ananesel Doğum Uygulamalarında Doğum Sırasında Anne Vefatlarının Önlenmesi

  • 22 Mart 2021
  • Ananesel Doğum Uygulamalarında Doğum Sırasında Anne Vefatlarının Önlenmesi için yorumlar kapalı
  • 349 kez görüntülendi.

Bir kadının doğum sırasında can vermesi ailesi için çok devirici bir gidişattır. Sürdürülebilir Kalkınma Gayeleri kapsamında küresel anne vefat oranını 100.000 doğumda 70’in altına düşürülmesi kastetmektedir. Ve bu amaçlar güzergahında hiçbir ülkedeki anne vefat oranının küresel ortalamanın iki katından fazla olması kastedilmektedir. Sıhhat sistemlerinin cılız olduğu ve hizmet sunumunun beceriksiz olduğu etraflarda ise giderek daha fazla […]

Bir kadının doğum sırasında can vermesi ailesi için çok devirici bir gidişattır. Sürdürülebilir Kalkınma Gayeleri kapsamında küresel anne vefat oranını 100.000 doğumda 70’in altına düşürülmesi kastetmektedir. Ve bu amaçlar güzergahında hiçbir ülkedeki anne vefat oranının küresel ortalamanın iki katından fazla olması kastedilmektedir. Sıhhat sistemlerinin cılız olduğu ve hizmet sunumunun beceriksiz olduğu etraflarda ise giderek daha fazla bayan doğum sırasında ananesel doğum vazifelileri olan ebeleri kullanmaya devam etmektedirler.
Ananesel doğum vazifelileri ebe niteliksizdir, gebelik veya doğum sırasında anne vefatlarına yol açan karmaşıklıkları önleyemez veya rehabilitasyon edemez. Anne vefatlarını önlemek için her türlü mücadele gösterilmelidir. Yapılan nitel araştırmalar metodolojisini kullanır ve bayanların rutin olarak ananesel doğum vazifelilerini kullandığı bir civarda anne vefatlarını önlemenin güçlüklerini tartışmaktadır. Ve bireylerin bazı ülkelerde hala ananesel doğum vazifelilerinin ısrarlarının sebepleri araştırmaktadır. Hakikatinde bu mevzudaki çıkmazın çözümü temeldir.

Anne Sıhhati

Geleneksel Doğum Uygulamalarında Doğum Sırasında Anne Ölümlerinin ÖnlenmesiAnne sıhhati, bayanların gebelik, doğum ve doğum sonrası yarıyıldaki sıhhatini ifade eder. Analık çoğu defa pozitif ve tatmin edici bir tecrübe olsa da, çoğu bayan için acı, hastalık ve hatta vefatla ilişkilidir. Anne vefatı, hamilelik yaşına ve hamilelik yerine bakılmaksızın bir kadının gebelik sırasında ve doğumdan sonraki 42 gün içindeki vefatıdır. Anne vefat oranı, 100.000 canlı doğumdaki anne vefatlarının rakamı iken anne vefat oranı, faize çağındaki 100.000 bayan başına anne vefatlarının rakamıdır. Anne vefat oranı, dünya çapında her ülkede annelerin doğum evvelinde, sırasında ve sonrasında sıhhat ve güvenliğini iyileştirme gayretleri için anahtar bir performans göstergesidir. Tüm anne vefatlarının% 94’ü büyümekte olan ülkelerde alana gelmektedir.
Takribî 200 milyonluk popülasyonuyla Nijerya, Afrika’nın en kalabalık ülkesidir. Nijerya aynı zamanda tüm küresel anne vefatlarının takribî% 20’sinin hakikatleştiği ülkedir. 2005 ile 2015 seneleri arasında Nijerya’da 600.000’den fazla anne vefatının alana geldiği hipotez edilmektedir. Dünya çapında anne vefatlarının eksiltilmesini sağlamak için Nijerya’da anne vefatlarının eksiltilmesi ile çaba edilmelidir.
2030 sürdürülebilir kalkınma gündemi aracılığıyla dünyayı dönüştürmeyi kasteden sürdürülebilir kalkınma amaçları SKH’ler, 169 niyete sahip 17 özlem niyetinden oluşan hükümetler arası bir amaçtır. 2015 senesinde Birleşmiş Halklar, tüm bu cins önlenebilir vefatları 2030’dan evvel sona erdirerek yeni doğan, çocuk ve anne vefatlarının eksiltilmesinde kaydolunan ilerlemeyi süratlendirmeyi vaat etti. Bu vaat, aile tasarılaması dahil olmak üzere cinsel sıhhat ve faize sıhhati hizmetlerine kâinatsal ulaşımı ve eğitimi sağlamayı kastetmektedir.
2030’a kadar BM SDG maksadı, küresel anne vefat oranını 100.000 canlı doğumda 70’in altına düşürmektir. Büyümekte olan ülkelerde işleyen cılız sıhhat sistemleri karşısında bu büyük miktarda ihtimalsizdir. Sıhhat sistemleri cılız olan ülkelerde niyetlere erişmek için acil adımlar atılmalıdır. Bazen sıhhat sistemi olarak anılan bir sıhhat sistemi, gaye popülasyonların sıhhat gereksinimlerini karşılamak için sıhhat hizmetleri sunan bireylerin, müesseselerin ve kaynakların organizasyonudur.
Geleneksel Doğum Uygulamalarında Doğum Sırasında Anne Ölümlerinin Önlenmesiİyi bir sıhhat sistemi, tüm insanlara gereksinim dinledikleri zaman ve yerde kaliteli hizmetler sunar. Hizmetlerin bütün yapılandırmayı genellikle ülkeden ülkeye değişir, ancak her gidişatta sağlam bir finansman mekanizması gerektirir; iyi eğitilmiş ve yeterince ücretli bir işgücü; kararların ve siyasetlerin sabrettirileceği emin bilgiler; Kaliteli ilaçlar ve teknolojiler sunmak için bakımlı kuruluşlar ve lojistik. İyi işleyen bir sıhhat sistemi, bir popülasyonun gereksinim ve temennilerine balanslı bir biçimde şu yollarla yanıt verir: fertlerin, ailelerin ve toplulukların sıhhat gidişatını iyileştirmek vb. gibi.

İnsan Kaynakları

Sıhhat iş eforu, sıhhate erişmenin merkezidir. İyi performans gösteren bir işgücü, insanların gereksinim ve temennilerine cevap veren, mevcut kaynaklar ve şartlar göz önüne alındığında olası olan en iyi neticeleri elde etmek için adaletli ve yararlı olan nitelikli bir işgücüdür. Ülkeler, sıhhat iş gücünün farklı gelişim evrelerindedir ancak ortak kaygılar arasında işe alım, eğitim, öğretim ve dağıtımın iyileştirilmesi; üretkenliği ve performansı artırmak ve elde yakalama oranını artırmaktır.
Bunun için yeterli rakamda doğru karışımın rakamlar, spektrum ve yetkinlikler elde edilmesi için tertip etmeler, doğru cinste teşvikler üreten ödeme sistemleri, lüzumlara uygun olarak sistem çapında dağıtım ve dağıtım sağlamak için tertip edici mekanizmalar, işle alakalı normların oluşturulması gerekir. Doğumla alakalı olarak, nitelikli doğum refakatçisi anne vefatlarını önlemek için odak insan kaynağıdır. Kaliteli doğum refakatçisi, gebelik, doğum ve doğum sonrası yarıyılda bayanlara ve yeni doğanlarına esas ve acil sıhhat hizmetleri sağlayan bir ebe, doktor, doğum uzmanı, hemşire veya değişik sıhhat bakım profesyonelidir.
Dünya Sıhhat Teşkilatı WHO, düşük kazançlı ülkelerde maternal ve perinatal neticelerin iyileştirilmesi için bırakılmaz bir müdahale olarak, bayanların becerili bir doğum misyonlusu tarafından sağlanan ispata dayalı anne ve perinatal bakıma basit ulaşımını önermektedir. Sıhhat kuruluşlarında anne, yeni doğan ve çocuk bakımının niteliğinin ölçümünün iyileştirilmesine ait konsültasyondur. Sıhhat kuruluşlarında anne ve yenidoğan bakımının niteliğinin iyileştirilmesi için standartlar getirilmesi koşuldur.
Anne ve perinatal sıhhat ve iyilik halinin en iyi göstergeçleri, değişik ekstra gelişim parametreleri hakimiyet edildikten sonra dahi azami nitelikli anne sıhhati katılım oranlarına sahip ülkelerde görülmektedir. Nijerya şu anda dünyadaki azami ikinci anne ve perinatal vefat rakamına sahiptir. Anne ve perinatal sıhhat hizmetlerine beceriksiz ulaşım, bayanları negatif maternal ve perinatal neticeler açısından çoğalan tehlikeye sokan en ehemmiyetli etkendir.
• Bayanlar, kaliteli anne bakımı olmadığında gebelik ve doğum sırasına can verir. İspatlar, niteliksiz doğumun anne ve perinatal vefat tehlikesini trajik bir biçimde artırdığını göstermektedir. Bunlar hipertansiyon, tıkalı doğum, tehlikesiz olmayan düşük ve puerperal enfeksiyondur. Anne vefatlarının bu doğrudan sebeplerini önlemek için öğrenilen müdahaleler alttaki müdahaleleri kapsar. Bunlar;
• İstenmeyen ve istenmeyen hamilelikleri önlemek için aile tasarılaması,
• Erken taramayı teşvik etmek için doğum evveli bakım ve hamilelik karmaşıklıklarını tespit etmek
• Morbidite ve mortaliteyi önlemek için uygun biçimde idaremek,
• Acil obstetrik bakımı tesirli kullanarak Eklampsi, uterus rüptürü, tıkalı doğum eylemi, alıkonan plasenta, abruptio plasenta, antepartum kanama, doğum sonu kanama, doğumda anormal kanama, doğumda fetal kasvetin önüne geçilmesi
• Doğumda becerikli doğum misyonlusu SBA gibi obstetrik karmaşıklıklardan vefatları eksiltmek için ilaçlar ve rehabilitasyon rejimlerin potansiyel doğum karmaşıklıklarını tesirli bir biçimde idaremek için uygulanması
Doğum sonrası bakım annenin iyileşmesini desteklemek için, bebek besleme uygulamaları ve yeni doğan bebeğin sıhhati. Anne vefatlarını önlemeye müteveccih öğrenilen bu müdahalelere karşın, bayanların bu müdahaleleri sağlayamayan ananesel doğum refakatçilerini kullanmaya devam etmesi kaygı vericidir. Buna göre, SBA’nın aseptik teknik, manuel ve farmakolojik uterotonikler, esas antibiyotikler ve magnezyum sülfat hakkında esas bilgilere sahip olan bu intrapartum bakım beceriksizliği, önlenebilir anne vefatları ile sonuçlanmaktadır.

Doğum Sırasında BakımGeleneksel Doğum Uygulamalarında Doğum Sırasında Anne Ölümlerinin Önlenmesi

Nijerya şu anda dünyadaki azami ikinci salt anne ve perinatal vefat rakamına sahiptir. Çoğu zaman, gebelik sırasında can veren veya perinatal vefatları olan bayanlar, doğum evveli bakım almamış bayanlar, doğum sırasında niteliksiz bir doğum vazifelisiyle doğum yapan bayanlar veya konutta yalnız doğum yapan bayanlardır. İspatlar, niteliksiz doğumun anne vefatı tehlikesini trajik bir biçimde artırdığını gösteriyor. Popülasyon Sıhhat Araştırmasından elde edilen milli bilgiler, Nijeryalı bayanların sadece takribî% 65’inin hamilelik sırasında doğum evveli bakım aldığını ve doğum sırasında% 33’deri daha azına nitelikli doğum vazifelilerinin SBA katıldığını göstermektedir.
Dünya Sıhhat Teşkilatı, ananesel doğum refakatçisini TBA şu biçimde belirlemektedir: “hamile bir bayana doğumda takviyeci olan şahıs genellikle bir bayan, ve başlangıçta bebek doğurma veya değişik TBA’larla çalışma kabiliyetlerini edinmiş olan Hipotezler, başka bir deyişle Sahra altı Afrika’nın bazı bölgelerindeki doğumların% 60 ila % 90’ının TBA’lar tarafından desteklendiğini ve Çad, Nijer ve Nijerya gibi ülkelerde TBA’nın katıldığı doğumların son derece yüksek bir oranına eriştiğini göstermektedir.
Kaliteli doğum vazifelilerinin rakamının cemiyetin gereksinimlerini karşılamada beceriksiz olduğu vaziyetlerde, TBA’ları uygulamalarını geliştirmelerini ve anne vefatlarını önlemelerini sağlamak için sıhhat bilgileri ve yetenekleri ile kuvvetlendirmek için çağrılar yapılmıştır. Anne vefatlarının önlenmesi, gebelik, doğum ve doğum sonrası yarıyılda lüzumlu ve acil sıhhat hizmetlerinin sağlanmasıyla sağlanır.

Metodoloji

Nitel araştırmalar farklı metodolojiler kullanır ve bayanların rutin olarak ananesel doğum vazifelilerini kullandığı bir civarda anne vefatlarını önlemenin güçlüklerini tartışır. Böylelikle ananesel doğum vazifelilerinin ısrarlarının sebepleri araştırılır.

Çalışma Popülasyonu ve Usulleri

Nijerya Dereler Eyalet Şubesi Tıp Bayanları Derneği’nden analistler, gestasyonel diabetes mellitus’un neticelerini iyileştirme mücadelelerinin bir parçası olarak, 20.000 hamile bayanı Hamilelikte hiperglisemi için tarayan bir araştırma hakikatleştirmiştir. Çalışma Rivers Eyaletindeki beş mahallî idare bölgesinde LGA’lar 42 toplulukta asıllaştırıldı. Rivers State, Nijer Deltası olarak öğrenilen ülkenin petrol zengini bölgesinde yer alan Nijerya’nın 36 eyaletinden biridir.
Çalışmaya dahil edilen LGA’lar Ahoada East LGA, Khana LGA, Obio-Akpor LGA, Okrika LGA ve Port Harcourt City LGA idi. Muhtelif LGA’lardan sosyal seferberlik memurları, HIV VE AİD’lerin hakimiyeti için Mahallî Hükümet Dairesi LACA memurları, Bayan Liderler ve Sıhhat Sıhhat Görevlileri TBA’ların alınmasına takviyeci olmuşlardır.

Etik Onay

Bir çalışmada etik onay, University of Port Harcourt Üniversitesi Araştırma Etik Komisyonundan alınarak yapılmıştır. Sıhhat Bakanlığı, Esas sıhhat hizmetleri heyetinden, seçilen Mahallî İdare bölgelerinin başkanlarından, alakalı YGA’ların sıhhat danışmanlığı danışmanlarından ve muhtelif LGA’ların sağlık görevlilerinden ve etkileşimlere başlamadan evvel bayanlardan bilgilendirilmiş onay alınmıştır.
Beş YGA’da derinlemesine görüşmeler ve 10 grup münazarası asıllaştırıldı; hamile bayanlar için birer adet ve her TBA için birer adet. Hamile bayanların yaşları 25 ila 42 ortanca = 31 sene arasında değişirken, TBA’lar 34 ila 67 yaş arasında değişmektedir ortanca = 44 sene. Hamile bayanların büyük bir kısmı orta öğretim seviyesinde eğitim alırken, GEM’lerin fotoğrafı eğitimi yoktu. Hamile bayanlar, yakın oldukları, daha ucuz oldukları ve taksitle ödeme yapmalarına izin verildiği için TBA’lara işverenlik taslamışlardır.
TBA’ların takribî üçte biri, yaratıcının onlara düşte doğum yapmaları gerektiğini gösterdiğini iddia etti. Dörtte biri hemşire olmayı arzuladıklarını ancak hemşire olarak fotoğrafı eğitimi karşılayamadıklarını, bu sebeple TBA olmayı seçtiklerini ve hali hazırda TBA’ları uygulamadan bildiklerini söyledi. Değişik bir çeyrek, takviyeci hemşire olarak eğitildiklerini söyledi ancak TBA muayenehanesi kurmaya karar verilmiştir. Geri kalanlar doğum birimlerindeki paklikçiler, emekli sıhhat çalışanları ya da büyüyen TBA uygulamalarının aile aboneleridir.
TBA’ların çoğu, doğumları kendi yatak odalarında asıllaştırmışlardır. Ayrı bir kuruluşları yoktu, bazı TBA’ların doğum yapmak için ayrı bir odası vardı ve birkaç tanesinin iki yatak odalı daire gibi kuruluşları vardı. TBA’lar, doğum yapanların himayesini had safhaya çıkarmak için şarkı söylediklerini ve dans ettiklerini, biber çorbası yaptıklarını ve taksitle fiyat aldıklarını söylemişlerdir. TBA, hükümetin onları sıhhat hizmeti sağlayıcıları olarak istihdam etmesini istediklerini belirtmişlerdir.

Bibliyografi:
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/12179276/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK222105/

Yazar: Özlem Güvenç Ağaoğlu

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ

maltepe escort ataşehir escort idealtepe escort anadolu yakası escort kadıköy escort bostancı escort pendik escort ataşehir escort şişli escort göztepe escort pendik escort kartal escort bostancı escort erenköy escort maltepe escort pendik escort bostancı escort ümraniye escort şerifali escort kartal escort maltepe escort tuzla escort pendik escort anadolu yakası escort acıbadem escort ümraniye escort escort bayan maltepe escort ümraniye escort ataşehir escort kadıköy eskort pendik eskort ataşehir escort ümraniye escort kadıköy escort escort bayan maltepe escort sex hikaye yeni seks hikaye gerçek sex hikaye sex hikaye seks hikayeleri sex hikayesi gerçek sex hikayeleri