Site Rengi

BilgiliUsta.com | Aradığınız Her Bilginin Adresi.

Anjiyografi Nedir?

  • 27 Nisan 2021
  • Anjiyografi Nedir? için yorumlar kapalı
  • 659 kez görüntülendi.

Anjiyografi, kan damarlarının röntgenidir ve kan damarlarının bir hayli farklı uzuvdaki görüntüsünü sağlayabilmektedir. Netice olarak, hekimlerin kalbi, beyni, kolları veya bacakları etkileyen vaziyetleri teşhis etmesine destekçi olmaktadır. Anjiyografiler hekimlerin, zayıflamış kan damarları, plak birikintileri ve kan pıhtıları dâhil olmak üzere kan damarı anormalliklerini tespit etmelerine destekçi olmaktadır. Bu yazı da hekimlerin neden anjiyografi kullandıklarını, nasıl performans […]

Anjiyografi, kan damarlarının röntgenidir ve kan damarlarının bir hayli farklı uzuvdaki görüntüsünü sağlayabilmektedir. Netice olarak, hekimlerin kalbi, beyni, kolları veya bacakları etkileyen vaziyetleri teşhis etmesine destekçi olmaktadır. Anjiyografiler hekimlerin, zayıflamış kan damarları, plak birikintileri ve kan pıhtıları dâhil olmak üzere kan damarı anormalliklerini tespit etmelerine destekçi olmaktadır. Bu yazı da hekimlerin neden anjiyografi kullandıklarını, nasıl performans gösterdiklerini ve prosedürle ilişkili tehlikeleri ve yan tesirleri yer almaktadır.

Anjiyogram Nedir?

Kan damarı anormallikleri bir anjiyografide ortaya çıkmaktadır. Anjiyografi terimi, hekimlerin tıkalı veya dar kan damarlarını belirlemek için kullanabileceği bir dizi tanı testini ifade etmektedir. Ayrıca anjiyografiler hekimlerin koroner ateroskleroz, vasküler darlık ve anevrizmalar dâhil olmak üzere muhtelif kardiyovasküler hastalıkları teşhis etmesine de destekçi olmaktadır. Ananesel bir anjiyografi yapmak için, hekim kateter ismi verilen uzun, dar bir tüpü kolda, üst uylukta veya kasıkta bulunan bir atardamara yerleştirir. Kateterin içine kontrast boya enjekte ederek kan damarlarının X ışınlarını alınması sağlanır. Kontrast boya, kan damarlarını X-ışını görüntülerinde daha görünür yapmaktadır. Bununla beraber, tüm anjiyografilerde X-ışını aygıtları bulunmamaktadır. Ayrıca hekimler CT taramalarını ve MRI taramalarını kullanarak anjiyografi yapabilmektedirler. Hekim bazı vaziyetlerde anjiyografi testi yapmaktadırlar. Bu vaziyetler alttaki gibidir:
• Anormal stres testi neticeleri gibi tıkalı veya dar bir atardamarın işaretleri olduğunda
• Yeni veya gizeme dışı göğüs sızısı yaşandığında
• İnme, kalp krizi ya da kalp yetmezliği yaşandığında
Kalp hastalığı önde gelen vefat sebeplerinden biridir. Hastalık Hakimiyet ve İhtiyata Merkezlerine göre her 4 vefattan 1’i kalp hastalıklarından kaynaklanmaktadır. Erken tanı ve süratli rehabilitasyon, şahsın kalp hastalığından can verme tehlikesini eksiltmektedir. Hekimler, farklı kalp hastalığı cinslerini belirlemek ve rehabilitasyon etmek için anjiyografiler gibi muhtelif test ve prosedürleri kullanmaktadırlar.

Hekimler Anjiyografiı Ne İçin Kullanırlar?

Anjiyografi Nedir?Hekim, bedendeki kan damarlarını araştırmak için bir anjiyografi kullanmaktadırlar. Bedende anjiyografi kullanılan kısımlar alttaki gibidir:
• Sırt
• Boyun
• Kalp
• Göğüs
• Karın
• Pelvis
• Kollar ve eller
• Bacaklar ve ayaklar
Anjiyografi sırasında, hekim kardiyovasküler hastalık bulguları ve kan damarı ile alakalı meseleler aramaktadır. Bazı şartları teşhis etmek için anjiyografi neticeleri kullanılmaktadır. Bu şartlar alttaki gibidir:
• Anevrizmalar veya zayıflamış atardamar duvarlarında büyüyen kabarıklıklar
• Ateroskleroz, plaklar ve yağlı materyal, atardamarların iç duvarlarında bir araya gelerek alana geldiğinde
• Pulmoner emboliler veya kan pıhtıları
• Beyne, kalbe veya bacaklara giden kan damarlarının anormal daralmasına neden olan vasküler darlık oluştuğunda
• Kan damarlarında veya kalpte konjenital anormallikler olduğunda
Ayrıca hekim bazı vaziyetlerde anjiyografi istemektedir ve bunlar alttaki gibidir:
• Ameliyattan evvel şahsın kan damarlarının sıhhatini değerlendirmek için
• Uru besleyen kan damarlarını belirlemek için
• Koroner bypass, stentleme veya kemoembolizasyon gibi rehabilitasyonları tasarlamak için
• Yerleştirme sonrası stentin değerlendirilmesi için

Prosedür

Anjiyografiden evvel, sırasında ve sonrasında yapılması gereken hazırlıklar vardır. Bu hazırlıklar alttaki gibidir.
Hazırlık: Hekim harekât evveli buluşma sırasında anjiyografi için nasıl hazırlanacağını açıklayacaktır. Çoğu gidişatta, şahsın operasyondan evvelki gece rastgele bir şey yemekten ve içmekten sakınması gerekmektedir. Ayrıca birey sağlık kurumundan parçaladıktan sonra birisinin onları konuta vazgeçmesini de ayarlamalıdır. Hastanın yanında bazı öğeleri getirmesi gerekmektedir. Bu öğeler alttaki gibidir:
• Aktüel ilaçlar ve yardımların listesi
• Öğrenilen tüm alerjilerin listesi
• Mevcut ehliyet veya başka bir kimlik evrakı
• Aktüel sıhhat sigortası bilgileri
Birey giriş yaptıktan sonra sağlık kurumu kıyafeti giymesi gerekmektedir. Daha sonra hemşire şahsın elinde veya bileğinde ufak bir vene intravenöz bir çizgi yerleştirir. Ayrıca kilo, beden ısısı, kalp atış sürati ve kan tazyiki gibi şahsın hayati ehemmiyetini de hakimiyet etmektedirler.
Harekât sırasında: Testten evvel, hekim şahsın hafiflemesine destekçi olacak hafif bir yatıştırıcı uygulamaktadır. Daha sonra kateteri yerleştirecekleri beden alanını dezenfekte ederek Anjiyografi Nedir?uyuşturur. Daha sonra tende ufak bir kesim yaparlar ve kateteri bir atardamara yerleştirirler. Kateter atardamarın içine girdikten sonra, hekim dikkatlice araştırmak istedikleri kan damarı üzerine rehberlik etmektedir. Kontrast boyayı kateterden enjekte ederler ve kan damarının X-ışını görüntülerini alması sağlanır. Hekim kontrast boyayı enjekte ettiğinde birey hafif bir yanma hissi sezebilmektedir.
Harekât sonrası: X-ışını görüntülerini aldıktan sonra, hekim kateteri çıkarır ve bölgeye 15 dakika kadar değişmez bir tazyik uygulanır. Zira bu, iç kanama olmamasını sağlamaktadır. Daha sonra hemşire şahsı tekerrür sağlık kurumu odasına veya kalp birimine götürür. Hekim, şahsın neticelerini konuşmak için daha sonra geri dönebilir.
Neticeleri açıklama: Hekimler, kanın kalbe, beyne ve değişik uzuvlara akışını değerlendirmek için anjiyografiler kullanmaktadırlar. Anormal bir anjiyografi neticeyi, şahsın bir veya daha fazla bloke edilmiş ateri olduğunu göstermektedir. Bu vaziyetlerde, hekim anjiyografi sırasında tıkanıklığı rehabilitasyon edebilmektedir.

Tehlikeleri Nelerdir?

Çoğu birey anjiyografiden sonra majör karmaşıklık geliştirme yaşayabilmektedir fakat çok düşük bir tehlikedir. Bununla beraber, bu istilacı prosedürün kalbe bir kateter sokma harekâtı ile ilişkili bazı tehlikeleri vardır. Ancak, bir yazarın 2012 analiz yazısı popülasyonun % 2’sinden daha azının kalbe takılan bir kateterden büyük karmaşıklıklar geliştirdiğini belirtmiştir. Milli Kalp, Akciğer ve Kan Enstitüsü’ne göre yaşlı erişkinler, kronik böbrek hastalığı veya diyabet gibi emin tıbbi şartları olan şahıslar, anjiyografiden sonra karmaşıklık hayata tehlikeleri daha yüksektir. Kalp kateterizasyonu ve anjiyografilerle ilişkili tehlikeler vardır. Bu tehlikeler alttaki gibidir:
• Yerel anestezik, kontrast boya veya soğukkanlılaştırıcı için alerjik tepkinler
• Yerleştirme yerinde kanama, morarma veya sızı
• Kan pıhtıları
• Arter veya ven yaralanması
• Kalbin duvarlarına hasar
• Akut böbrek yetmezliği
• Enfeksiyon
• Kumpassız kalp atışı
• Kalp krizi veya inme, bu pek muhtemel olmamakla beraber
Geçmişte kontrast boyaya karşı alerjik tepkini olan bireylerin, başka bir alerjik tepkine girme tehlikesini eksiltmek için ilaç alması gerekebilmektedir. Şahıslar bu ilacı anjiyografi operasyonundan evvel en az 24 saat kullanmalıdır. Alerjik tepkin tehlikesini tamamen ortadan kaldırmak için, hekim ananesel anjiyografiden farklı bir usul kullanmayı seçebilmektedir.

İyileşme

Bol ölçüde su içmek, şahsın anjiyografiden sonra iyileşmesine destekçi olmaktadır. Anjiyografiden sonra, birey konutta muhtemel olduğunca dinlenmeye çalışmalıdır. İyileşme sırasında usta yakalanması gereken ipuçları vardır. Bu ipuçları alttaki gibidir:
• Soğukkanlılaştırıcının tesiri tamamen geçene kadar araba kullanmaktan veya makine kullanmaktan sakınmak
• Bol su içmek
• İlk birkaç gün yorucu fiziksel etkinliklerden sakınmak
• Hekimin önerdiği sıklıkta yeni bir sargı uygulamak
• Yarayı pak ve kuru yakalamak
• Yara iyileşirken banyo yapmaktan, jakuziyi kullanmaktan veya havuzlarda yüzmekten sakınmak
Birey enfeksiyon geçirdiğinden şüpheleniyorsa, hekime müracaat etmelidir. Enfeksiyonun bulguları alttaki gibidir:
• Kızarıklık, şişlik veya yaranın yakınında sızı
• Tanrı drenaj veya tahliye
• Ateş

Angiogram ve Angioplasty

Anjiyografi Nedir?Anjiyoplasti sırasında, hekim şişirilmiş bir balon veya ağ atelini tıkalı yâda dar arter içine yerleştirmektedir. Doğru yerde olduğunda, hekim balon ya da ateli şişirir veya genişletir, bu arterdeki kan akışını iyileştirmektedir. Hekimler anjiyografilerde sıklıkla anjiyoplastiler yapmaktadırlar. Hekimler kan damarlarını araştırmak için anjiyografi kullanmaktadırlar. Anjiyografi neticeleri, hekimlerin kan damarı meselelerini ve kardiyovasküler hastalıkları teşhis etmesine ve rehabilitasyon etmesine destekçi olmaktadır. Harekât sırasında hekim, araştırılan bedenin alanına erişene kadar atardamardan hafifçe atardamarı yönlendirmektedir. Kateter bedende doğru yere eriştiğinde, kontrast boyayı enjekte edilir ve bir dizi kan damarı görüntüsünü alırlar. Ender olmasına karşın, bu prosedür bazı yan tesir tehlikeyi taşır. Bu tehlikeler alttaki gibidir:
• Kanama
• Morarma
• Enfeksiyon
• Kan pıhtıları
• Arter veya ven yaralanması
• Kalbin duvarlarına hasar
• Kumpassız kalp atışı
Ayrıca bireye anjiyografi yapıldıktan sonra bu semptomlardan rastgele birini yaşarsa, hekimine müracaat etmelidir.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ

maltepe escort ataşehir escort idealtepe escort anadolu yakası escort kadıköy escort bostancı escort pendik escort ataşehir escort şişli escort göztepe escort pendik escort kartal escort bostancı escort erenköy escort maltepe escort pendik escort bostancı escort ümraniye escort şerifali escort kartal escort maltepe escort tuzla escort pendik escort anadolu yakası escort acıbadem escort ümraniye escort escort bayan maltepe escort ümraniye escort ataşehir escort kadıköy eskort pendik eskort ataşehir escort ümraniye escort kadıköy escort escort bayan maltepe escort sex hikaye yeni seks hikaye gerçek sex hikaye sex hikaye seks hikayeleri sex hikayesi gerçek sex hikayeleri