Site Rengi

BilgiliUsta.com | Aradığınız Her Bilginin Adresi.

Asetilkolin Beceriksizliği Nedir, Seviyeleri Artıran Etkenler Nelerdir?

  • 27 Nisan 2021
  • Asetilkolin Beceriksizliği Nedir, Seviyeleri Artıran Etkenler Nelerdir? için yorumlar kapalı
  • 498 kez görüntülendi.

Vagus asabı asetilkolin kullanmaktadır, dinle ve hazmet yanıtı bunu gerektirmektedir. Ayrıca Asetilkolin bilme, hafıza ve uyku niteliğinde de ehemmiyetli bir rol oynamaktadır. Bu yazıda asetilkolin beceriksizliğin ne olduğu, bazı hayat stili farklılıklarının ve gıda maddelerinin asetilkolin seviyelerini çoğalıp çoğaldıramayacağı hakkında bilgiler yer almaktadır. Asetilkolin Beceriksizliği Var mı? Beden ve beyindeki geniş rol yelpazesi sebebiyle, düşük […]

Vagus asabı asetilkolin kullanmaktadır, dinle ve hazmet yanıtı bunu gerektirmektedir. Ayrıca Asetilkolin bilme, hafıza ve uyku niteliğinde de ehemmiyetli bir rol oynamaktadır. Bu yazıda asetilkolin beceriksizliğin ne olduğu, bazı hayat stili farklılıklarının ve gıda maddelerinin asetilkolin seviyelerini çoğalıp çoğaldıramayacağı hakkında bilgiler yer almaktadır.

Asetilkolin Beceriksizliği Var mı?

Asetilkolin Eksikliği Nedir, Düzeyleri Artıran Faktörler Nelerdir?Beden ve beyindeki geniş rol yelpazesi sebebiyle, düşük asetilkolin seviyeleri veya muhakkak beyin bölgelerindeki etkinlik, muhtelif sıhhat gidişatlarının gelişiminde, ilerlemesinde veya semptomlarında rol oynamıştır. Bununla beraber, çalışmaların çoğu yalnızca dernekler ile alakalıdır, bu da bir neden-netice ilişkisinin kurulmadığı anlamına gelmektedir. Misalin, demansın muhakkak beyin bölgelerindeki düşük asetilkolin etkinliği ile iletişimli olması, öğrenişsel işlev bozukluğunun her zaman asetilkolin yetersizliğinden kaynaklandığı anlamına gelmemektedir. Bu cins iddialarda bulunmak için bilgiler bulunmamaktadır. Ayrıca, bir çalışma düşük asetilkolinin öğrenişsel işlev bozukluğuna katkıda bulunduğunu bulsa dahi, asetilkolin seviyelerinin tek neden olması pek muhtemel değildir. Demans gibi karışık bozukluklar her zaman bir bireyden değişiğine değişebilen beyin kimyası, etraf, sıhhat vaziyeti ve genetik gibi bir hayli muhtemel etkeni kapsamaktadır.

İlişkili Şartlar

Asetilkolin beceriksizliği veya düşük asetilkolin seviyeleri ile ilişkili hiçbir bulgu bulunmamaktadır. Bunun yerine, yalnızca zekasal sıhhat veya nörokognitif bozukluk bulguları olmaktadır. Düşük veya yüksek asetilkolin seviyeleri, rastgele bir bulgu yoksa veya hekimin evham edilmemesini söylerse kesinlikle bir mesele olduğunu göstermemektedir.
1 Demans
Bazı çalışmalar, cılız kolinerjik etkinliğin ve beyindeki düşük asetilkolinin demans hastalarında öğrenişsel düşüşe ve cılız belleğe neden olabileceğini düşündürmektedir. Demansı yavaşlatmak için kullanılan ilaçlar, beyindeki asetilkolini artırarak bütün olarak çalışmaktadırlar.
2 Alzheimer Hastalığı
Asetilkolinin ayrıca Alzheimer hastalığı da dahil olmak üzere bazı yaygın nörodejeneratif hastalıkların gelişiminde veya semptomlarında potansiyel olarak ehemmiyetli bir rol oynadığı öne sürülmüştür. Alzheimer hastalığında, güya kolinerjik nöronlar, öncelikle asetilkolin kullanan beyin hücreleri, yavaş yavaş zarar görerek yok olmaktadır. Ek olarak, asetilkolin taşıyıcıları olarak adlandırılan ehemmiyetli moleküller de hastalık ilerledikçe bozulabilmektedir. Bu moleküller, asetilkolinin nöronlara taşınmasından mesuldür ve nöronları bozmak, asetilkolinin beyindeki bayağı işlevlerini yerine getirmesini güçleştirmektedir. O halde bu iki ehemmiyetli asetilkolinle ilişkili mekanizma, bu bozuklukların ayırt edici bazı öğrenişsel semptomlarına ehemmiyetli miktarda katkıda bulunacaktır. Hali Hazırda Alzheimer hastalığını rehabilitasyon etmek için kullanılan hepsi olmasa da bir hayli ilaç asetilkolinesteraz inhibitörleridir. isminden de anlaşılacağı gibi, bu ilaçlar beyin süresince nörotransmitter asetilkolinin dağılınmasından mesul olan asetilkolinesteraz enzimini inhibe etmektedir. Bu sebeple, bu enzimlerin inhibe edilmesi, genel olarak Alzheimer hastalığında alana gelen kolinerjik nöronların kaybını karşılama edebilen asetilkolin seviyelerinde ve etkinliğinde genel bir çoğalışa neden olmaktadır.
Misalin, iki yaygın Alzheimer ilacının galantamin ve donepezil, her biri asetilkolinesteraz inhibitörleridir. Alzheimer’ın öğrenişsel semptomlarının kimilerini rahatlatmadaki terapötik tesirlerinin öncelikle beyin üzerindeki asetilkolin etkinliğini uyarma marifetlerinden kaynaklandığına inanılmaktadır. Bununla beraber, tüm Alzheimer ilaçları asetilkolin amaçlamamaktadır. Misalin, yaygın olarak kullanılan Alzheimer ilaç memantin, öbür mekanizmaları tamamen özellikle NMDA reseptörleri amaçlamaktadır. Bu sebeple, asetilkolin muhtemelen çok daha karışık bir bulmacanın yalnızca bir parçasıdır. Bununla beraber, Alzheimer hastalığının ana mekanizmalarının ve semptomlarının en azından kimilerinde ehemmiyetli bir rol oynadığı görülmektedir. Ve bu mekanizmaları daha noksansız keşfetmek ve bu nörodejeneratif bozukluklar için gelecekteki tıbbi rehabilitasyonları geliştirmek için daha fazla araştırmaya lüzum dinlenmektedir.
3 Parkinson Hastalığı
Hudutlu çalışmalara göre, Parkinson hastalığı olan şahıslarda beyindeki düşük asetilkolin seviyeleri de olabilmektedir. Öte yandan, düşük asetilkolin seviyeleri bu nörodejeneratif hastalıkların bir sebebi değil, bir neticeyidir.
4 Miyastenia Gravis
Miyastenia Gravis, adalelere giden asetilkolin asaplarının imha olduğu ve ciddi adale eforsuzluğuna neden olan otoimmün bir hastalıktır. Bu hastalığı olan şahıslarda düşük beyin asetilkolin ve öğrenişsel bozukluk bulunmaktadır, ancak sebepsel bir irtibat kurulmamıştır.
5 Şizofreni
Kolinerjik disfonksiyon, şizofreni ve öbür psikiyatrik bozukluklardaki öğrenişsel güçlüklerle ilişkilendirilmiştir. Beyindeki çok az asetilkolin, cılız öğrenişe ve belki de şizofreni hastalarında psikoza katkıda bulunacağı zannedilmektedir. Öte yandan, bu bozuklukların bir neticeyi olabilmektedir ve gelecekteki çalışmalar bu ilişkiyi netleştirmelidir.
6 Glokom
Asetilkolin sıhhatli görme ve göz tansiyonunun korunmasına destekçi olmaktadır. Fazla etkin mesaneyi rehabilitasyon etmek için sıklıkla reçete edilen antikolinerjik ilaçlar glokomu tetikleyebilmektedir.
7 Otizm
Asetilkolin Eksikliği Nedir, Düzeyleri Artıran Faktörler Nelerdir?Münazaralı bir kurama göre, otizmli çocuklar beyin asetilkolinden yoksundurlar, bu da zekasal bozulmaya ve saraya katkıda bulunmaktadır. Teorik olarak, asetilkolin nöbet ihtimalini eksilten soğukkanlılaştırıcı nörotransmitter GABA’yı artırabilmektedir. Otizmli farelerde çoğalan asetilkolin, öğrenişsel ve sosyal semptomları geliştirmiştir. Bununla beraber, bu irtibat insanlarda ispatlanmamıştır.

Asetilkolin Beceriksizliği Doğrulanabilir mi?

Düşük asetilkolin seviyeleri yaygın olarak asetilkolin beceriksizliği olarak belirlense de, bu yanıltıcı olabilmektedir. Beyindeki asetilkolin seviyelerini değerlendirmek son derece güçtür. Birincisi, bilimsel veya tıbbi literatürde rastgele bir beceriksizlik parametresi oluşturulmamıştır. İkinci olarak, asetilkolin seviyeleri doğrudan ölçülememektedir. Dolaylı ölçümlerde dahi beyin görüntüleme gibi, asetilkolin seviyeleri beyin bölgelerinde ve bir hayli etmene bağlı olarak süratle değişebilmektedir.

Asetilkolin Seviyelerini Ne Tesirler?

Bedendeki ve beyindeki toplam asetilkolin ölçüsünün yanı gizeme genel etkinlik derecesinin tanımlanmasında bir hayli biyolojik süreç ve yol yer almaktadır. Bu, asetilkolini etkileyebilecek bir hayli değişik mekanizma ve yol olduğu anlamına gelmektedir. Buna misaller alttaki gibidir:
• Paketin gibi bileşenlerinin metabolik liderler seviyelerini çoğaldırmak veya eksiltmek
• Paketin asetiltransferaz veya asetil-koenzim A gibi öncüllerinden etkin asetilkolin üreten birleşimleyen enzimleri aktive etmek veya inhibe etmek
• Asap sistemi hücreleri tarafından asetilkolin salınımının uyarılması veya bastırılması
• Natürel endojen asetilkolin taklit ederek asetilkolin reseptörlerinin doğrudan aktivasyonu
• Asetilkolin reseptörlerini bloke ederek natürel asetilkolin tarafından aktive edilmelerini önlemek
• Asetilkolin reseptörlerinin rakamını çoğaldırmak veya eksiltmek

Asetilkolin Sistemi Neden Kastedilmeli?

Asetilkolinin muhtelif hastalıkların ve öbür sıhhat şartlarının gelişiminde rol oynadığına inanıldığından, bir hayli potansiyel kullanım bulunmaktadır. Ayrıca, nootropik topluluğundaki bu sistemi amaçlayan bazı bileşiklerin ve yardımların muhakkak öğrenişsel yararları olabileceğine inanmaktadır. Sıhhatlı insan kullanıcılarda biliş üzerinde ehemmiyetli tesirleri olan bu bileşiklerin delilleri şu anda oranla cılızdır. Bu bazen insanların bu ehemmiyetli nörotransmitter sistemini etkileyebilecek maddeler ve bileşikler hakkında daha fazla bilgi edinmekle ilgilenen başka bir yaygın nedendir.

Hekime Ne Zaman Gidilmelidir?

Her gidişatta, asetilkolin seviyelerini etkilemeye çalışmak için bir sıhhat gidişatın veya başka bir sebebin olduğuna inanılıyorsa, uygulanan yeni destekler veya perhiz farklılıkları hakkında her zaman hekimle konuşmak son derece ehemmiyetlidir. Bunun sebebi, bu yaklaşımların alınan öbür ilaçlarla, evvelden var olan öbür sıhhat şartlarıyla ve sıhhatle alakalı öbür etkenlerle negatif etkileşime sahip olabilmesidir.

Asetilkolini Artırabilecek Etkenler

Çok rakamda değişik dayanağın, perhiz bileşiğinin ve öbür etmenlerin, beyindeki asetilkolin seviyelerini ve etkinliğini artırmada rol oynadığı öne sürülmüştür. Bir defa daha, asetilkolin sistemi oldukça karışık olduğundan, bu tesirleri elde etmek için amaçlanabilecek birkaç değişik mekanizma ve yol bulunmaktadır.
Paketin: Ana Yapı Taşı
Asetilkolin seviyelerini çoğaldırmak için oranla yaygın bir yaklaşım, asap sisteminin etkin nörotransmitter asetilkolini üretmek için lüzum dinlediği en ehemmiyetli bileşenlerden biri olan paketin ile dayanak etmektir. Paketin natürel olarak perhiz yoluyla alınabilmektedir, yumurta ve karaciğer gibi muhtelif yaygın yiyeceklerde bulunmaktadır. Sitikolin / CDP-paketin ve alfa-GPC gibi kutuna katlanan muhtelif dayanaklar da bulunmaktadır.
Natürel AChE Yasaklayıcılar
Seçenek olarak, asetilkolin seviyelerini çoğaldırmanın bir başka yaygın yolu, bu nörotransmitteri beyindeki dağılmaktan mesul olan asetilkolin esterazı AChE inhibe etmektir. Bir Hayli nebat ve öbür natürel nebat bileşikleri, biberiye, huperzin A, bacopa monnieri ve ginkgo biloba gibi bu mekanizma kategorisine girmektedir.
Öbür Nörotransmitterlerin ve Hormonların Tesiri
Hormon seviyeleri gibi öbür etmenlerin asetilkolin etkinliği üzerinde daha az doğrudan ama yeniden de potansiyel olarak ehemmiyetli tesiri olabilmektedir. Misalin, bazı serotonin nöronlarının asetilkolin salınımını uyarmada rol oynadığına inanılmaktadır. Bir hayvan çalışmasına göre, östrojen seviyeleri deneysel olarak çoğalmış olan sıçanların serotonin etkinliğine cevap olarak asetilkolinin ehemmiyetli miktarda daha fazla salgıladıkları rapor edilmiştir. Bu da östrojenin asetilkolin sisteminin duyarlılığını ayarlamada dolaylı bir rol oynadığını düşündürmektedir.

Perhiz Bileşenleri ve Yardımların Bütün Listesi

Asetilkolin Eksikliği Nedir, Düzeyleri Artıran Faktörler Nelerdir?Neticede, çok muhtelif perhiz bileşikleri ve desteklerinin, beyin süresince asetilkolin seviyelerini ve etkinliğini potansiyel olarak çoğaldırdığı bildirilmiştir. Ve her biri yukarıyadaki mekanizmalardan ve yollardan bir veya daha aşırısından geçebilmektedir. Bu cins potansiyel bileşiklerin daha kapsamlı bir listesi bulunmaktadır ve bunlar alttaki gibidir:
• Bakopa monnieri
• Hüperzin A
• Epimedium Keşişkülahı
• Kafein
• Yaban mersini
• Çinko
• Bakır
• Üzüm çekirdeği ekstresi
• Biberiye
• Tarçın
• Fesleğen
• Gotu Kola
• Ginkgo Biloba
• EGCG
• Kurkumin
• DHA ve perhiz balık yağları
• Fallopia Multiflora
• Ashwagandha
• Safran
• Reishi mantarı
• Karvakrol
• Altın kök
• Rehmannia
• Noni
• Nane
• Şizandra üzümü
• Çemen
• Melatonin
• Zencefil
• Danshen
• Meyan kökü
• Sülforafan
• Ginseng
• Propolis
• Muira puama
• İnsülin
• Manganez
• Luteolin
• Kuersetin
• Magnezyum
• Andrographis
• Glisin
Asetilkolin, biliş, sindirim ve kurnazlıkta rol oynayan ehemmiyetli bir nörotransmitterdir. Analistler, beynin veya asap sisteminin muhakkak kısımlarının asetilkolini kaybetmeye başladığında, sıhhat meselelerinin ortaya çıkabileceğinden şüphelenmektedirler. Yeniden de, sebepsel bir bağın ispatlanması gerekmektedir. Şimdiye kadar sahip olunan en eforlu ispat, asetilkolin nöronlarının kaybının Alzheimer hastalığında hafıza düşüşüne katkıda bulunduğunu göstermektedir. Asetilkolini çoğaldıran ilaçlar, Alzheimer’ın öğrenişsel semptomlarını idaremek için kullanılmaktadır. Ayrıca hudutlu araştırma asetilkolin beceriksizliği, Parkinson hastalığı, şizofrenide cılız biliş, otizm, glokom ve öbür vaziyetler arasında bir irtibat olduğunu düşündürmektedir. Bu ilişkileri doğrulamak için daha fazla çalışmaya lüzum dinlenmektedir. Bir Hayli natürel bileşik, asetilkolin etkinliğini destekleyebilmektedir, ancak asetilkolin seviyeleri üzerindeki tesirleri öğrenilmemektedir. Ticari olarak temin edilebilen hiçbir test asetilkolin seviyelerini ölçmemektedir ve değerlendirmeler araştırma civarlarında beyin görüntüleme ile hudutludur.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ

maltepe escort ataşehir escort idealtepe escort anadolu yakası escort kadıköy escort bostancı escort pendik escort ataşehir escort şişli escort göztepe escort pendik escort kartal escort bostancı escort erenköy escort maltepe escort pendik escort bostancı escort ümraniye escort şerifali escort kartal escort maltepe escort tuzla escort pendik escort anadolu yakası escort acıbadem escort ümraniye escort escort bayan maltepe escort ümraniye escort ataşehir escort kadıköy eskort pendik eskort ataşehir escort ümraniye escort kadıköy escort escort bayan maltepe escort sex hikaye yeni seks hikaye gerçek sex hikaye sex hikaye seks hikayeleri sex hikayesi gerçek sex hikayeleri