Site Rengi

BilgiliUsta.com | Aradığınız Her Bilginin Adresi.

Ashwagandha Nedir, Faydaları Nelerdir?

  • 31 Mart 2021
  • Ashwagandha Nedir, Faydaları Nelerdir? için yorumlar kapalı
  • 858 kez görüntülendi.

Ashwagandha; bilimsel ismiyle öğrenilen Withania somnifera domates, biber ve tütün kapsayan nebatların Solanaceae nighthade familyasına aittir. Bu nebat ailesi, nebatlardan, üzümlerden, çalılardan, ağaçlardan, yabani otlardan ve ziynetlerden oluşur. Ashwagandha, dalları 5 inç uzunluğa erişen ve 30 santim boyunda gelişebilen uzun ömürlü bir çalıdır. Dallar sene süresince ufak çiçekler üretir ve bu çiçekler bir çan biçiminde […]

Ashwagandha; bilimsel ismiyle öğrenilen Withania somnifera domates, biber ve tütün kapsayan nebatların Solanaceae nighthade familyasına aittir. Bu nebat ailesi, nebatlardan, üzümlerden, çalılardan, ağaçlardan, yabani otlardan ve ziynetlerden oluşur. Ashwagandha, dalları 5 inç uzunluğa erişen ve 30 santim boyunda gelişebilen uzun ömürlü bir çalıdır. Dallar sene süresince ufak çiçekler üretir ve bu çiçekler bir çan biçiminde açılır, ufak turuncu-kırmızı ebatlı meyve verir. Yeşilimsi sarı yapraklar sıradan ve vasati bir şekle sahip olarak belirlenir, başka bir deyişle barbar tabiatta belirlenmesi daha güç olabilir. Yardımlarda ve nebatsal karışımlarda meyvesi, kök yapısı ve yaprakları kullanır.
Ashwagandha Hindistan’a hastır, ancak çoğalan arz sebebiyle çiftçiler şimdi Orta Doğu, Afrika ve Kuzey Amerika gibi yerlerde yetiştirmektedir. Kuraklığa dayanıklıdır ve daha yüksek irtifalarda gelişmeyi seçim eder, ancak hemen hemen her yükseklikte bulunabilir. Ashwagandha, başka bir hayli ad tarafından da bilinir, öğrenilen değişik adları:

• Mor salkım
• Ajagandha
• Ayurveda ginsengi
• Hint ginsengi
• Ghoda asoda
• Kış kirazı
• Vajigandha

Ashwagandha’nın İspatlanmış Sıhhat Faydaları

Ashwagandha Nedir, Faydaları Nelerdir?Ashwagandha, mucizevi derecede sıhhatli bir şifalı nebattır. Bedenin stresi idaremesine takviyeci olabileceği anlamına gelen bir adaptogen olarak sınıflandırılır ayrıca beden ve beyin için başka faydalar bulunmaktadır. Misalin, kan şekeri seviyelerini düşürebilir, kortizolü eksiltebilir, beyin işlevini artırabilir, anksiyete ve bunalım semptomlarıyla çabaya takviyeci olabilir. Ashwagandha’nın bilim tarafından desteklenen faydaları alttaki gibidir:
Daha Önceki şifalı bir nebattır: Ashwagandha, Hindistan’da asırlardır uygulanan Ayurveda seçenek tıbbında ilaç olarak kullanılan şifalı nebatlardan bir tanesidir. Stresi eksiltmek, enerji seviyelerini yükseltmek ve konsantrasyonu çoğaldırmak için 3.000 seneden fazla bir zamandır kullanılmaktadır. Bu nebatın ismi, eşsiz kokusunu ve eforunu çoğaldırma kabiliyetini ifade eden daha önceki Hintçe olan Sanskritçe’de atın kokusu anlamına gelmektedir. Botanik ismi Withania somnifera’dır, Hint ginsengi ve kışlık kiraz gibi başka adlarla da bilinir. Türkçede mor salkım olarak anılır. Ashwagandha nebatı, Kuzey Afrika ve Hindistan’a özel sarı çiçek açan ufak bir çalı cinsidir. Nebatın kökünden veya yapraklarından elde edilen özütler veya toz, muhtelif şartları rehabilitasyon etmek için kullanılır. Sıhhat faydalarının bir hayliyi, iltihaplanma ve ur gelişmesiyle çaba ettiği gösterilen yüksek konsantrasyondaki wittanolitlere bağlanır. Özet olarak Ashwagandha, Hint Ayurveda tıbbında öne çıkan bir nebattır ve sıhhat bereketleri sebebiyle popüler bir ek dayanak haline gelmiştir.
Kan şekeri seviyelerini düşürebilir: Bazı çalışmalarda, ashwagandha’nın kan şekeri seviyesini düşürdüğü gösterilmiştir. Yapılan bir test tüpü çalışmasında, adale hücrelerinde insülin sekresyonunu ve insülin duyarlılığını çoğaldırdığını bulunmuştur. Ayrıca, bir hayli insanlar üzerinde yapılan çalışmalarda hem sıhhatli hem de diyabetli şahıslarda kan şekeri seviyesini eksiltme kabiliyetini doğrulamıştır. Ek olarak, şizofreni hastalarında yapılan dört haftalık bir çalışmada ise, ashwagandha ile rehabilitasyon edilenler, açlık kan şekeri seviyelerinde, 13.5 mg / dL’lik aç kan şekeri seviyelerinde, plasebo alanlarda 4.5 mg / dL’lik vasati bir eksilmeye sahiptir. Dahası, tip 2 diyabetli altı şahıstan oluşan ufak bir çalışmada, 30 gün süresince ashwagandha ile dayanak etmek, açlık kan şekeri seviyesini oral diyabet ilacı kadar tesirli bir biçimde eksiltmiştir.Ashwagandha Nedir, Faydaları Nelerdir?
Anti-kanser özelliklere sahiptir: Hayvan ve test tüpü çalışmaları, ashwagandha’nın kanser hücrelerinin programlanan vefatı olan apoptozu indüklemeye takviyeci olduğunu bulmuştur. Aynı zamanda yeni kanser hücrelerinin gelişmesini muhtelif biçimlerde maniler. İlk olarak, ashwagandha’nın kanser hücreleri için toksik olan, ancak sıradan hücreler için toksik olmayan reaktif oksijen cinslerinin ROS ürettiğine inanılmaktadır. İkincisi, kanser hücrelerinin apoptoza daha az mukavemetli olmasına neden olabilir. Hayvan çalışmaları, meme, akciğer, sütun, beyin ve yumurtalık kanseri dahil olmak üzere muhtelif kanser cinslerinin rehabilitasyonuna takviyeci olabileceğini göstermektedir. Bir çalışmada, yalnız başına ashwagandha ile rehabilitasyon edilen yumurtalık urlarına sahip fareler veya bir anti-kanser ilacı ile kombinasyon halinde ur gelişmesinde % 70-80 eksilme olmuştur. Rehabilitasyon aynı zamanda kanserin değişik uzuvlara dağılmasını da yasaklamıştır. Bu neticeleri henüz insanlarda doğrulayacak çalışmalar bulunmamasına karşın, bugüne kadar yapılan araştırmalar cesaret vericidir.
Kortizol seviyelerini düşürebilir: Kortizol, stres hormonu olarak bilinir, zira adrenal bezler, strese cevap olarak ve kan şekeri seviyelerini çok düştüğü zaman özgür vazgeçer. Ne yazık ki, bazı vaziyetlerde kortizol seviyeleri kronik olarak yükselebilir ve bu da yüksek kan şekeri seviyelerine ve karın bölgesinde yağ depolanmasına yol açabilir. Çalışmalar, ashwagandha’nın kortizol seviyelerini eksiltmeye takviyeci olabileceğini göstermiştir. Kronik stresli yetişkinlerde yapılan bir çalışmada, ashwagandha ile dayanak edilenler kortizolde hakimiyet grubuna göre anlamlı olarak daha fazla eksilmiştir. Azami dozu alanların vasati % 30 oranında eksilme göstermiştir.
Stres ve endişeyi eksiltmeye takviyeci olabilir: Ashwagandha, belki de stresi eksiltme kabiliyetini öğrenilir. Tahlilciler, asap sistemindeki kimyevi sinyalleşmeyi tertip ederek farelerin beyinlerindeki stres yolunu tıkadıklarını bildirmişlerdir. Hakimiyetli bazı insan çalışmaları, stres ve anksiyete bozukluğu olan bireylerde de bulguları tesirli bir biçimde eksiltebileceğini göstermiştir. Kronik stresli 64 şahıstan oluşan 60 günlük bir çalışmada, bitirici grupta olanlar, plasebo grubundaki % 11 ile karşılaştırıldığında, anksiyete ve uykusuzlukta vasati % 69 oranında bir eksilme olduğunu bildirmiştir. Başka bir altı haftalık çalışmada, ashwagandha alan şahısların % 88’i, plasebo alanların % 50’sine mukayeseyle endişelerinde bir eksilme olduğunu bildirmiştir.
Bunalım bulguları eksiltebilir: Her ne kadar bütün olarak çalışılmamasına karşın, Ashwagandha Nedir, Faydaları Nelerdir?yapılan birkaç çalışma ashwagandha’nın bunalımın gevşetilmesine takviyeci olabileceğini göstermektedir. 64 stresli erişkinte yapılan 60 günlük hakimiyetli bir çalışmada, günde 600 mg yüksek konsantrasyonlu ashwagandha özütü alan hastalar şiddetli bunalımda % 79 eksilme gösterirken, plasebo grubu % 10 çoğalış bildirmiştir. Ancak, bu çalışmadaki katılımcılardan yalnızca birinin bunalım hikayesi vardır ve bu sebeple, neticelerin uygunluğu bilinmezdir.
Erkeklerde testosteron seviyeyi ve yararlılığı artırabilir: Ashwagandha yardımları testosteron seviyeleri ve faize sıhhati üzerinde eforlu tesirleri olabilir. Yapılan bir çalışma da 75 infertil erkekte ele alınmış, ashwagandha ile rehabilitasyon edilen grupta sperm rakamı ve hareket yeteneği çoğalmıştır. Dahası, rehabilitasyon testosteron seviyelerinde ehemmiyetli bir çoğalışa neden olmuştur. Tahlilciler ayrıca, nebatı alan grubun kanlarındaki antioksidan seviyelerini çoğaldırdığını da bildirdi. Yapılan başka bir çalışmada, stres sebebiyle ashwagandha alan erkekler daha yüksek antioksidan seviyeleri ve daha iyi sperm niteliği yaşamıştır. Üç aylık rehabilitasyondan sonra, erkek eşlerin % 14’ü hamile kalmıştır.
Adale kütlesi ve eforunu artırabilir: Araştırmalar ashwagandha’nın beden yapısını iyileştirebileceğini ve kuvvetlenebileceğini göstermiştir. Ashwagandha için tehlikesiz ve tesirli bir dozaj tanımlama çalışmasında, günde 750-150 mg pulverize ashwagandha kökü alan sıhhatli erkekler 30 gün sonra adale gücü kazanmışlardır. Başka bir çalışmada, ashwagandha alanların adale gücü ve büyüklüğü bakımından ehemmiyetli miktarda daha fazla hasılatı olmuştur. Ayrıca, plasebo grubuna mukayeseyle, beden yağ yüzdesindeki düşüşü iki katından fazla çoğaldırmıştır.
İnflamasyonu eksiltebilir: Bazı hayvan çalışmaları, ashwagandha’nın iltihaplanmayı eksiltmeye takviyeci olduğunu göstermiştir. İnsanlar üzerinde yapılan araştırmalar, enfeksiyonla savaşan ve sıhhatli kalmanıza takviyeci olan immün hücreler olan natürel öldürücü hücrelerin etkinliğini çoğaldırdığını bulmuşlardır. Ayrıca C-reaktif protein CRP gibi irin izlerini eksilttiği gösterilmiştir. Bu göstergeç çoğalmış kalp hastalığı tehlikeyi ile iletişimlidir. Hakimiyetli bir çalışmada, günlük 250 mg standardize ashwagandha özü alan grup, CRP’de vasati % 36 ve plasebo grubundaki % 6’lık bir eksilmeye sahiptir.
Kolesterol ve trigliseridleri düşürebilir: Anti-inflamatuar tesirlerine ek olarak, ashwagandha, kolesterol ve trigliserit seviyelerini eksilterek kalp sıhhatini iyileştirmeye takviyeci olabilir. Hayvan çalışmaları, bu kan yağlarını ehemmiyetli miktarda eksilttiğini bulmuştur. Fareler üzerinde yapılan bir çalışmada, toplam kolesterolü % 53’e, trigliseritleri % 45’e kadar düşürdüğü tespit edilmiştir. Hakimiyetli insan çalışmaları daha az sansasyonel neticeler bildirmiş olsa da, bu göstergeçlerde etkileyici büyümeler olduğunu gözlemlemişlerdir. Kronik stresli yetişkinlerde yapılan 60 günlük bir çalışmada, standardize edilmiş ashwagandha ekstraktının azami dozunu alan grup, makûs LDL kolesterolünde % 17 ve trigliseritlerde % 11 oranında düşüş yaşamıştır.
Hafıza dahil, beyin işlevini geliştirebilir: Yapılan tüp ve hayvan çalışmaları, ashwagandha’nın yaralanma veya hastalığın neden olduğu hafıza ve beyin işlev Ashwagandha Nedir, Faydaları Nelerdir?meselelerini eksiltebileceğini göstermektedir. Araştırma, asap hücrelerini hasarlı özgür radikallerden gözeten antioksidan etkinliği desteklediğini göstermiştir. Bir çalışmada, ashwagandha ile rehabilitasyon edilen epileptik farelerin neredeyse tamamen uzamsal hafıza bozulmasının tersine döndüğü görülmüştür. Bu büyük ihtimalle oksidatif stresin eksilmesinden kaynaklanmıştır. Ashwagandha, ananesel olarak Ayurvedik pratikte hafızayı çoğaldırmak için kullanılmasına karşın, bu alanda yalnızca az ölçüde insan üzerinde yapılan araştırması çalışması vardır.
Hakimiyetli bir çalışmada, günlük 500 mg standartlaştırılmış ekstrakte alan sıhhatli erkekler, plasebo alan erkeklerle karşılaştırıldığında, tepkin vakitlerinde ve misyon performanslarında ehemmiyetli büyümeler olduğunu bildirmiştir. Yapılan araştırma da 50 erişkinle sekiz haftalık başka bir çalışmada yapılmış, bu erişkinlere günlük iki kez 300 mg ashwagandha kökü ekstresi verilmiştir. Alınan netice genel belleği, misyon performansını ve dikkatini ehemmiyetli miktarda iyileştirdiğini göstermiştir.
Çoğu birey için tehlikesiz ve yaygın olarak kullanılabilir: Ashwagandha çoğu insan için tehlikesiz bir ektir. Bununla beraber, hamile ve emziren bayanlar da dahil olmak üzere bazı fertler almamalıdır. Otoimmün hastalıkları bulunan şahıslar, bir hekim tarafından izin verilmedikçe ashwagandha’dan da sakınmalıdır. Buna romatoid artrit, lupus, Hashimoto tiroiditi ve tip 1 diyabet gibi hastalıkları da dahildir. Ek olarak, bazı insanlarda tiroid hormon seviyelerini potansiyel olarak artırabileceğinden, ashwagandha alırken tiroid hastalığı için ilaç kullananlar dikkatli olmalıdır. Ayrıca kan şekeri ve kan tazyiki seviyelerini eksiltebilir, bu sebeple şayet alırsa ilaç dozlarının ayarlanması gerekebilir.
Önerilen ashwagandha dozajı, dayanak cinsine bağlıdır. Ekstraktlar çiğ ashwagandha kökü veya yaprak tozundan daha tesirlidir. Yafta direktiflerini takip edilmesi ve uyulması gerekir. Standart kök ekstresi genellikle günde bir veya iki defa 450-500 mg kapsül içine alınır. Sıhhat besin mağazaları ve vitamin dükkanları dahil muhtelif perakendecilerden temin edilebilir.
Ashwagandha çoklu sıhhat bereketleri olan ananesel bir şifalı nebattır. Anksiyeteyi ve stresi eksiltebilir, bunalımla çabaya takviyeci olabilir, erkeklerde doğurganlığı ve testosteronu artırabilir ve hatta beyin işlevlerini artırabilir. Ashwagandha ile dayanak etmek, sıhhatin ve hayat niteliğini iyileştirmenin basit ve tesirli bir yolu olabilir.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ

maltepe escort ataşehir escort idealtepe escort anadolu yakası escort kadıköy escort bostancı escort pendik escort ataşehir escort şişli escort göztepe escort pendik escort kartal escort bostancı escort erenköy escort maltepe escort pendik escort bostancı escort ümraniye escort şerifali escort kartal escort maltepe escort tuzla escort pendik escort anadolu yakası escort acıbadem escort ümraniye escort escort bayan maltepe escort ümraniye escort ataşehir escort kadıköy eskort pendik eskort ataşehir escort ümraniye escort kadıköy escort escort bayan maltepe escort sex hikaye yeni seks hikaye gerçek sex hikaye sex hikaye seks hikayeleri sex hikayesi gerçek sex hikayeleri