Site Rengi

BilgiliUsta.com | Aradığınız Her Bilginin Adresi.

Bağırsak Bakterileri Uykuyu Nasıl Tesirler?

  • 26 Nisan 2021
  • Bağırsak Bakterileri Uykuyu Nasıl Tesirler? için yorumlar kapalı
  • 309 kez görüntülendi.

Araştırmalar, sıhhatli bağırsak ve uyku arasında bir bağlantı olduğunu göstermektedir, ancak birini iyileştirmeye müteveccih müdahalelerin ötekisine dayanakçı olup olamayacağı henüz emin değildir. Bağırsak, bir şahsın ruh halini, iştahını, stres seviyesini ve uykuyu etkileyebilecek biçimde beyinle irtibat kurmasına izin veren birkaç sinyal mekanizmasına sahip gibi görünmektedir. Bağırsak mikrobiyomu, her insanın sindirim sisteminde bulunan trilyonlarca bakteri topluluğudur. […]

Araştırmalar, sıhhatli bağırsak ve uyku arasında bir bağlantı olduğunu göstermektedir, ancak birini iyileştirmeye müteveccih müdahalelerin ötekisine dayanakçı olup olamayacağı henüz emin değildir. Bağırsak, bir şahsın ruh halini, iştahını, stres seviyesini ve uykuyu etkileyebilecek biçimde beyinle irtibat kurmasına izin veren birkaç sinyal mekanizmasına sahip gibi görünmektedir.
Bağırsak mikrobiyomu, her insanın sindirim sisteminde bulunan trilyonlarca bakteri topluluğudur. Ve son on senede, mikrobiyom ve insan sıhhati üzerindeki rolü üzerine yapılan araştırmalar, tıp biliminin en sıcak ve en açıklayıcı alanlarından biri haline gelmiştir. Hemen hemen her hafta yapılan yeni bir çalışma bağırsak bakterileri ve bunların insan bedeninin işlevi ile iletişimi hakkında yeni bilgiler sunmaktadır.

Beyin ve Bağırsak İlişkisi

Bağırsak Bakterileri Uykuyu Nasıl Etkiler?Bağırsakların neden uykuyla ilgisi olduğunu kavramak için, öncelikle bağırsakların beyinle çok yakın ve köklü bir ilişkiye sahip olduğunu öğrenmek gerekir. Mikrobiyomu araştıran uzmanlar, bağırsaklardaki “bağırsak-beyin dingili” dedikleri vaziyetin en azından kısmen uykuyu etkilediğini bildirmektedirler. Beyin bedenin komuta merkezidir, bu surattan bedenin her bir parçasından ve sisteminden kesintisiz bilgi yollayıp alır. Ancak bağırsak ve beyin arasındaki irtibatın özellikle eforlu ve karışık olduğuna dair ispatlar vardır. Los Angeles’taki California Üniversitesi’nde tıp, fizyoloji ve psikiyatri profesörü ve Mind-Gut Connection’ın yazarı olan Emeran Mayer göre bağırsak mikroorganizmalarının, bir şahsın ruh halini, iştahını, stres seviyesini ve daha aşırısını etkileyebilecek biçimde beyinle irtibat kurmalarına izin veren birkaç sinyal mekanizmasına sahip olduğunu söylemektedir.
“Tahminlerimizden biri, bu bakterilerin beyne geri dönen metabolitler üretmesidir” biçiminde açıklama yapmıştır. Metabolitler, besinin ayrılınmasından kaynaklanan minik moleküllerdir. Diğer bir ihtimal, bağırsak bakterilerinin beynin tespit ettiği ve tepki verdiği bağışıklık sistemi kimyevilerinin salınmasını tetiklediğidir. Tahlilciler hala beynin ve bağırsağın nasıl etkileşime girdiğiyle alakalı nitritli detayları çözerken, Mayer bugüne kadar kurulan şeyin beynin mikrobiyomdaki farklılıklara cevap verdiğini söylemektedir. Buna göre, mikrobiyomdaki farklılıklar uyku ile ilişkili görünmektedir.

Uyku Anında Bağırsakta Neler Olur?

Bağırsak Bakterileri Uykuyu Nasıl Etkiler?Cell mecmuasında Aralık 2016’da yayınlanan bir rapora göre, mikrobiyom kompozisyonunun gece gündüz dalgalandığına ve bu dalgalanmaların bedenin bazı uyku genlerinin programlanmasında rol oynadığına dair ispatlar vardır. Bu uyku genlerinden kimileri, bedenin bitkin veya açıkgöz sezme zamanı geldiğinde bunu söyleyen iç saatini başka bir deyişle bedenin sirkadiyen döngülerini tertip etmektedir. Başka Bir Deyişle bu delillere göre “Bedenin biyolojik saati mikrobiyal saatle sinerji içinde çalışmaktadır.” 2018’de Mikrobiyoloji ve uykusuzluk üzerine Psikiyatri’deki Frontiers’da yayınlanan bir araştırmanın yazarları, bir şahsın uyku kumpası ile alakalı problem yaşaması mikrobiyomlarını değiştiriyor gibi görünmektedir. Ve mikrobiyomdaki farklılıklar uykuya dayanakçı olabilir veya hasar verebilir.
Uyku üzerine 2019’da sunulan bir çalışma da dahil olmak üzere daha fazla araştırma hem Amerikan Uyku Tıbbı Yüksekokulu hem de Uyku Araştırmaları Derneği bağırsakta cinsler açısından daha fazla spektrum olduğunu göstermiştir. Mevcut bakterilerin oranı, gelişmiş uyku niteliği ve düşük uyku hali ile ilişkilidir. Bağırsaktaki bakterilerin daha fazla spektrumunun, obezite, gastrointestinal hastalık, bazı kanserler ve nörolojik bozukluklar gibi diğer sıhhat meselelerine karşı da gözetici olduğu bulunmuştur. Ve Ocak 2017’de Tutum Nörobiliminde Frontiers’da yayınlanan bir çalışmada sıhhatli bakterilerin gelişmesini teşvik eden hazmedilemeyen lifler olan prebiyotiklerle beslenen stresli sıçanların, basmakalıp bir perhizle beslenen sıçanlardan geceleri daha sıhhatli yattığını keşfedilmiştir. Tahlilciler, bir stres gidişatına neden olmak için gün süresince farelerin kuyruklarına şok uygulamışlardır.
Araştırma belirtileri uyku ve bağırsak mikrobiyomunun gerçekten ilişkili olduğunu ve sıhhatli bir bağırsağın sıhhatli uykuyu desteklediğini göstermektedir. Ancak uzmanlar, mikrobiyom sıhhatinin desteklenmesinin yapmaktan daha basit olduğunu ve bağırsak sıhhatini iyileştirmenin uyku problemlerini çözüp çözemeyeceği mevzusunun kolay bir yanıta sahip olan bir sual olmadığını dile belirtmişlerdir.

Perhiz Müdahaleleri ve Probiyotikler Uyku Meselelerinin Çözülmesine Dayanakçı Olabilir mi?

Bu sualin yanıtı net değildir, zira netlik kazanmamıştır. Ancak en son yapılan bilimsel çalışmalardan kimileri, mikrobiyomun sıhhatli bir biçimde değiştirmenin probiyotik bir yardım atmak kadar kolay olmadığını ileri sürülmektedir. Mesela geçtiğimiz on sene süresince, birkaç umut verici çalışma, probiyotik yardımın, iyi bakteri ve makûs bakterileri rastgele bir biçimde öldürme meyli gösteren bir antibiyotik küründen sonra bir şahsın mikrobiyomunun geri dönmesine dayanakçı olabileceğine dair ispatlar bulmuştur.
Ancak Eylül 2018’de Cell mecmuasında yayınlanan bir başka çalışmada bütün tersini tespit edilmiştir. Bu çalışmada, özel olarak hazırlanmış bir probiyotik bakteri kokteyli, insanların antibiyotik ilaçlarından sonra mikrobiyomlarının sıhhatli yine kolonileşmesine müdahale etmiştir. Bu cins paradokslu neticeler, mikrobiyomun sıhhatinin iyileştirilmesinin karışık ve öngörülemez bir iş olduğunu göstermektedir ve muayenehane uygulamada bu cins müdahaleler mevzusunda uzmanların neden henüz fikir birliği olmadığını açıklayabilir.
Mayer, kemirgen modellerinde, probiyotiklerin kesintisiz olarak fayda sağladığını söylemektedir ve bu çalışmaların çoğu medyada ehemmiyetli miktarda yer almıştır. Ve bu belirtiler probiyotik üreten işletmelerin mahsullerini “araştırmaya dayalı” veya “delile dayalı” olarak etiketlemelerine imkân sağlamıştır. Ancak asıl insanlara probiyotik vermenin verimlerinin çok daha az meblağlı olduğunu ve bazı ender vaziyetlerde istenmeyen yan tesirlere yol açtığını söylemektedir. Eylül 2018 Hücre çalışmasının bu kaygının ispatı olduğunu söylemektedir.
Bağırsak Bakterileri Uykuyu Nasıl Etkiler?Pro veya prebiyotik bir yardım almanın, bir şahsın bağırsak mikrobiyomunun sıhhatini iyileştirmeye dayanakçı olabilmesi muhtemel olsa da bununla beraber, uykuları iyileşse se Mayer, neticenin kesin olmaktan uzak olduğunu söylemektedir. Ayrıca bağırsak mikrobiyomunun yapısı, bireyden şahsa değişen muazzam bir varyasyon sahip olduğuna dikkat çekilmektedir. Bu sebeple bir birey için işe yarayan bir başka birey için işe yaramayabilir. Bu da demek oluyor ki bağırsak sistemi bütün olarak anlaşılamayan çok karışık bir ekosistemdir.
Sleep 2019 buluşmasında sunulan bir başka çalışma da, daha kısa vakitler ve alıştıklarından değişik zamanlarda yatan fertler arasında, bağırsak bakterilerinde daha fazla spektrum olduğunu fekal metabolomun veya yapan bakteriler tarafından üretilen minik moleküllerin ölçülmesiyle gözlemlendiği gibi, cılız uyku yarıyıllarından sonra bağırsak mikrobiyomu açıkgöz kalma yeteneğini çoğalmıştır. Yapılan çalışma yalnızca 15 erişkin bulunmaktaydı, dolayısıyla neticeler çıkarmak için çok minik bir çalışmadır. Ancak tahlilciler, sıhhatli bir bağırsak mikrobiyomunun, işleri yeterli ve kumpaslı uyku almalarını sınırlayan işlerdeki insanlar için çok ehemmiyetli olabileceğini belirtmişlerdir. sıhhat çalışanları ve ordu azaları gibi.
Bir şahsın bakteri vaziyeti ve dışkı görüntüsü, o birey uykudan yoksun vazgeçildiğinde veya olağandışı uyku-kurnazlık programlarına uyması istendiğinde değişir. Çalışmada, bu bakteri farklılıklarının açıkgöz ve açıkgöz kalma problemleriyle de ilişkili olduğu tespit edilmiştir. Bu gidişat tıp camiasının mikrobiyom-uyku ilişkisini araştırmasının ilk günlerinde tespit edilmiş olup, sonraları hekimlerin şahsın daha iyi yatmasına dayanakçı olabilecek özel olarak planlanmış bir probiyotik önerdiği vaziyetlerde iyileşebilir. Fakat henüz büyüme olarak bu seviyeye gelinmemiştir.
Bu arada Mayer, bağırsak sıhhatini teşvik eden stres yöntimi gibi etmenlere dikkat edilmesi ve uygulanmasını önermektedir. Ayrıca kefir ve lahana turşusu gibi natürel probiyotik olan gıdaların haftada iki veya üç kere harcanması gerektiği mevzusunda vurgu yapmaktadır. Zira bunların her birinin değişik bir mikrop kombinasyonu vardır ve bu surattan şayet harcanırlarsa, muhtemelen bağırsak sıhhatini geliştirme de verimi görülecektir. Ayrıca, insanlar bu gıdaları asırlardır harcamaktadır, dolayısıyla güvenliği mevzusunda da bir evham yaşanmamaktadır.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ

maltepe escort ataşehir escort idealtepe escort anadolu yakası escort kadıköy escort bostancı escort pendik escort ataşehir escort şişli escort göztepe escort pendik escort kartal escort bostancı escort erenköy escort maltepe escort pendik escort bostancı escort ümraniye escort şerifali escort kartal escort maltepe escort tuzla escort pendik escort anadolu yakası escort acıbadem escort ümraniye escort escort bayan maltepe escort ümraniye escort ataşehir escort kadıköy eskort pendik eskort ataşehir escort ümraniye escort kadıköy escort escort bayan maltepe escort sex hikaye yeni seks hikaye gerçek sex hikaye sex hikaye seks hikayeleri sex hikayesi gerçek sex hikayeleri