Site Rengi

BilgiliUsta.com | Aradığınız Her Bilginin Adresi.

Bağırsak Hastalıkları Hakkında Öğrenilmesi Gerekenler

  • 13 Nisan 2021
  • Bağırsak Hastalıkları Hakkında Öğrenilmesi Gerekenler için yorumlar kapalı
  • 572 kez görüntülendi.

Bağırsak hastalıkları ince ve kalın bağırsakları başka bir deyişle sindirim sistemindeki uzuvları etkilemektedir. Bu şartlar bedenin yiyecekleri besinlerden uygun biçimde hazmetmesini ve emmesini yasaklamaktadır. Bu ishal ve kabızlık gibi semptomlara neden olmaktadır. Şahıs bağırsakları için rehabilitasyon istemezse, bağırsak bozuklukları eklem cerahati, noksan beslenme ve kansızlık gibi diğer sıhhat karmaşıklıklarına neden olabilirler. Bu yazıda değişik bağırsak hastalıkları, bulguları […]

Bağırsak hastalıkları ince ve kalın bağırsakları başka bir deyişle sindirim sistemindeki uzuvları etkilemektedir. Bu şartlar bedenin yiyecekleri besinlerden uygun biçimde hazmetmesini ve emmesini yasaklamaktadır. Bu ishal ve kabızlık gibi semptomlara neden olmaktadır. Şahıs bağırsakları için rehabilitasyon istemezse, bağırsak bozuklukları eklem cerahati, noksan beslenme ve kansızlık gibi diğer sıhhat karmaşıklıklarına neden olabilirler. Bu yazıda değişik bağırsak hastalıkları, bulguları ve nasıl rehabilitasyon edileceği hakkında bilgiler yer almaktadır.

Bağırsak Hastalıkların Genel Bulguları

Bağırsak bozukluğu olan şahıs karın sızısı ve kramp yaşamaktadır. Bağırsak bozuklukları, ince ve kalın bağırsaklar gibi alt gastrointestinal GI kanaldaki uzuvları etkilemektedir. Bağırsaklar besinleri hazmeder ve hayati yiyecekleri kan dolaşımına sürükler. Bu uzuvları etkileyen gidişatlar sindirimi etkileyen bir hayli bulguya neden olmaktadır. Bağırsak bozukluklarının bazı yaygın semptomları vardır ve bunlar alttaki gibidir:
• Fazla gaz ve kabarıklık
• Karın sızısı ve krampları
• İshal
• Kabızlık
• İdrar yakalayamama
Bağırsak Bozukluğu Cinsleri
Muhtelif bağırsak hastalıkları vardır ve bunlar alttaki gibidir:

İrritabl Bağırsak Belirtiyi

Bağırsak Hastalıkları Hakkında Bilinmesi Gerekenlerİrritabl bağırsak belirtiyi IBS, sindirim sistemini etkileyen bir dizi semptomu ifade etmektedir. Bu semptomlar alttaki gibidir:
• Aralıklı karın rahatsızlığı veya sızı
• İshal
• Kabızlık
Milli Diyabet ve Sindirim ve Böbrek Hastalıkları Enstitüsü’ne NIDDK göre IBS, bağırsak adalelerinin uyaranlara nasıl tepki gösterdiği duyarlılık ve gastrointestinal bozukluğu çoğaldırmaktadır. Bağırsak kasılmalarındaki farklılıklar ishal veya kabızlığa neden olabilirken, çoğalan bağırsak hassasiyeti mide sızısına ve kabarıklığa neden olmaktadır.

Enflamatuar Bağırsak Hastalığı

İnflamatuar bağırsak hastalığı IBD, sindirim sisteminde enflamasyona neden olabilecek birkaç gidişatı belirleyen bir terimdir. Sindirim sistemindeki cerahat ciddi karın sızısı, kramp ve ishalle neden olmaktadır. Aynı zamanda bedenin becerisini de bozmaktadır. Şahıs bunun için rehabilitasyon istemezse zamanla, IBD noksan beslenme ve kansızlık gibi başka karmaşıklıklara yol açmaktadır. iki cins IBD olan Crohn hastalığı ve ülseratif kolittir. Crohn hastalığı, GI kanalının rastgele bir kısmını etkilemektedir, ancak genellikle ince bağırsakları kapsamaktadır. Ülseratif kolit ise kalın bağırsak ve rektumu etkilemektedir.

Çölyak Hastalığı

Çölyak hastalığı, ince bağırsaklara hasar veren otoimmün bir vaziyettir. Otoimmün şartlar, bağışıklık sisteminin bedene saldırmasına neden olmaktadır. Çölyak hastalığında beden, insan buğday, çavdar ve arpada bulunan bir protein olan glüteni yediğinde bu atağı başlatmaktadır. Gluten alımı, ince bağırsaktaki villusa saldıran bir bağışıklık tepkisini tetiklemektedir. Villi, yiyecek maddelerinin yiyeceklerden kan dolaşımına taşınmasına destekçi olur. Damarın devamlı zarar görmesi, noksan beslenmeye, muhtelif sindirim semptomlarına, ten döküntülerine, asaplılık ve kemik kaybı da dahil olmak üzere diğer bir hayli sindirim dışı semptomlara neden olmaktadır. Zamanla çölyak hastalığı faize ve asap sistemleri gibi GI sisteminin dışındaki uzuv sistemlerini dahi etkilemeye başlamaktadır. Milli Sıhhat Enstitüleri NIH göre, çölyak hastalığının neden olduğu iltihaplanma ince bağırsak ya da yemek borusu kanser tehlikesini artırmaktadır.

Divertikülozis

Divertiküloz sütunda iltihaplanmaya ve bu da sütunun duvarlarında ufak keselerin oluşmasına neden olmaktadır. Divertiküloz diğer barsak rahatsızlıklarına eş semptomlara neden olsa da, divertikülozlu bireylerin çoğu semptom yaşamamaktadır. Bununla beraber, keselerden birinin iltihaplanması ve şişmesi gidişatında dışkıda kan görünebilmektedir. Ayrıca bunlardan biri patlarsa, şiddetli sızıya neden ve sepsise neden olmaktadır. Divertikülozu olan bireyler bir veya daha fazla kesede enfeksiyon veya cerahat geliştirebilmektedir, bu da divertikülit denilen bir vaziyete neden olmaktadır.

Bağırsak Tıkanıklığı

Bağırsak Hastalıkları Hakkında Bilinmesi GerekenlerBağırsak tıkanıklıkları bağırsaklarda tıkanma alana geldiğinde oluşmaktadır, bu da basmakalıp dışkı geçişini önlemektedir.

Bağırsak Bozukluklarının Sebepleri

Bağırsak hastalığının kesin sebebi, hastalığın gidişatına bağlıdır. Bağırsak bozukluklarının büyümesine muhtelif etmenler katkıda bulunmaktadır. Bu etmenler alttaki gibidir:
• Genetik ve aile geçmişi
• Bağırsak mikrobiyomunda ki farklılıklar, misalin hasarlı mikropların gelişmesi gibi
• Sigara içme, perhiz ve egzersiz seviyeleri gibi hayat stili etkenleri
• Nonsteroidal antienflamatuar ilaçlar gibi bazı ilaçlar

Bağırsakla İlişkili Semptomların Diğer Mümkün Sebepleri

Özel bir barsak bozukluğu olmadan sindirim semptomları yaşamak muhtemeldir. Bazı kısımlarda bağırsakla ilişkili semptomların diğer iki mümkün sebebi vardır. Bu mümkün iki neden alttaki gibidir.
Fıtık: Karın duvarında cılızlık olduğunda fıtık geliştirmektedir. Bağırsakların kısımları ve karın duvarı içindeki karın yağları, dışkı yaparken ya da ağır bir şeyi kaldırırken zorlandıkları zaman bu şikayetlere yol açabilir. Bağırsak halkaları bazen sıkışıp kalarak sızıya neden olmaktadır. Bu, kan akışını keserse, başka daha ciddi neticelere yol açmaktadır.

Cerrahi Müdahale

Alt GI kanalını kapsayan bir cerrahi prosedür uygulanarak, bağırsak tıkanmasına da neden olabilen skar dokusu gelişimine yol açmaktadır. Rastgele bir cerrahi harekâttan iyileşen bireyler, ilaçlarıyla alakalı kabızlık ya da fiziksel egzersiz noksanlığı yaşayabilmektedirler. Operasyon bedenin üzerinde çok büyük bir tesir yaratır ve bireyler dışkılamada zorlanırlarsa bir insizyonu yine açma tehlikesini alabilirler. Operasyon sonrası kabızlığı tehlikesiz bir biçimde rejisörün bazı yolları vardır ve bunlar alttaki gibidir:
• Muhtemelse hafif egzersizler yapmak
• Susuz kalmamak
• Lif bakımından zengin gıdalar yemek
• İşlenmiş gıdalar ve süt mahsulleri gibi kabızlığa neden olabilecek gıdalardan sakınmak
Bireyler dışkıyı yumuşatmak ve bağırsak hareketlerini teşvik etmek için müshil de almaktadırlar. Bununla beraber, tüm müshiller operasyonda iyileşen bireyler için uygun değildir. Şahıs operasyon sonrası müshil kullanımı hakkında hekimiyle görüşmelidir.

Teşhis

Sıhhat hizmeti sağlayıcıları, bağırsak bozukluklarını teşhis etmek için fiziksel testler ve laboratuvar testlerinin bir kombinasyonunu kullanmaktadırlar. Bağırsak bozukluğu semptomlarını kumpaslı olarak yaşayan bireyler, bir sıhhat hizmeti sağlayıcısı ile görüşmelidirler. Hakimiyette, şahsın yaşadığı semptomların cinsi ve süresi hakkında sualler sorulmaktadır. Seyrek, bir sıhhat kuruluşu Roma IV kriterleri IBS gibi fonksiyonel GI bozukluklarını teşhis etmek veya dışlamadaki problemleri görebilmek için kullanılır. NIDDK’ye göre, şayet bir şahıs yaşarsa IBS’yi teşhis edebilir:
• Bağırsak hareketlerinden sonra makûslaşan ya da iyileşen sızı
• Bağırsak hareket sıklığında gözle görülür farklılıklar
• Dışkı görünümünde gözle görülür farklılıklar
İhtisas testleri ve taramalar IBD tanısında ve barsak tıkanıklıklarında destekçi olmaktadır. Bu testler alttaki gibidir:
• Kan ve dışkı testleri
• BT taramaları
• MR taramaları
• Üst endoskopi, üst sindirim sisteminin içini araştırmak için kullanılmaktadır
• Kolonoskopi, sütunun içini araştırmak için

Rehabilitasyon

Bağırsak Hastalıkları Hakkında Bilinmesi GerekenlerRehabilitasyon tasarıları, şahsın hangi bağırsak bozukluğuna bağlı olarak değişmektedir. Bir sıhhat kuruluşu, ilaç almanın ve diğer tıbbi rehabilitasyonları sınamanın yanı gizeme hayat stili ve perhiz farklılıkları yapmayı önermektedir ve bu ender olsa da operasyonu kapsamaktadır.
Hayat stili ve perhiz farklılıkları
Gidişatına bağlı olarak, şahıs bazı hayat stilini ve perhiz farklılıklarını yaparak semptomlarına idareyebilir ve nüksetme tehlikesini eksiltebilmektedir. Bu hayat stili ve perhiz farklılıkları alttaki gibidir:
• Glütenden sakınmak
• Et, mandıra ve fasulye dâhil, sindirimi güç olan gıdalardan sakınmak
• Kumpaslı egzersiz
• Stresi eksiltmek

İlaç

Bir sıhhat kuruluşu, IBS ve IBD’yi rehabilitasyon etmek için ilaç da önerebilmektedir. Ayrıca, ishal ve kabızlık gibi bu rahatsızlıkların spesifik semptomlarını rehabilitasyon etmek için ilaçlar önerilmektedir. Bağırsak hastalıklarını rehabilitasyon etmek için sıhhat hizmeti sağlayıcısının önerebileceği bazı ilaç alttaki gibidir:
• Immunosuppressant
• Kortikosteroidler
• Antibiyotikler
• Biyolojik
• Antidiarreal ilaç rehabilitasyonu
• Dışkı yumuşatıcılar veya müshil
Bağırsak bozuklukları, şahsın hangi cinsine bağlı olarak bir hayli bulguya neden olmaktadır. Genel olarak, gaz, kabarıklık, kabızlık ve ishale neden olmaktadır. Bazı bireyler belli ilaçları alarak ve hayat stili farklılıkları yaparak semptomlarını hakimiyet etmektedirler. Bulgularını hakimiyet edebilenler yalnızca tutuşma tehlikesini eksiltmekle kalmaz, aynı zamanda ek sıhhat karmaşıklıkları geliştirme tehlikesini de düşürmektedirler. Şahıs bağırsak bozukluğu olduğundan şüpheleniyorlarsa veya spesifik teşhisi için uzun vadeli görünüm ve rehabilitasyon alternatifleri hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorlarsa, bir sıhhat uzmanlarıyla görüşmelidirler.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ

maltepe escort ataşehir escort idealtepe escort anadolu yakası escort kadıköy escort bostancı escort pendik escort ataşehir escort şişli escort göztepe escort pendik escort kartal escort bostancı escort erenköy escort maltepe escort pendik escort bostancı escort ümraniye escort şerifali escort kartal escort maltepe escort tuzla escort pendik escort anadolu yakası escort acıbadem escort ümraniye escort escort bayan maltepe escort ümraniye escort ataşehir escort kadıköy eskort pendik eskort ataşehir escort ümraniye escort kadıköy escort escort bayan maltepe escort sex hikaye yeni seks hikaye gerçek sex hikaye sex hikaye seks hikayeleri sex hikayesi gerçek sex hikayeleri