Site Rengi

BilgiliUsta.com | Aradığınız Her Bilginin Adresi.

Bağış DBD İçin Kalp Akciğeri Bloğu

  • 14 Nisan 2021
  • Bağış DBD İçin Kalp Akciğeri Bloğu için yorumlar kapalı
  • 399 kez görüntülendi.

Beyin vefatının, birkaç yaşam kurtarma potansiyeline sahip uzuv bağışı için emin tesirleri vardır. Son on senede, nakil alanındaki ilerlemeyle beraber beyin vefatlarının sürdürülmesine ait farkındalık çoğalmıştır. Beyin vefatı tanısı muayenehanedir ve apne testi ile doğrulanabilir. Apne testi bitirilemediğinde veya neticesiz kaldığında destekçi testler düşünülebilir. Omurga kaynaklı refleksler mevcut olabilir ve beyin vefatı teşhisi ile karıştırılmamalıdır. […]

Beyin vefatının, birkaç yaşam kurtarma potansiyeline sahip uzuv bağışı için emin tesirleri vardır. Son on senede, nakil alanındaki ilerlemeyle beraber beyin vefatlarının sürdürülmesine ait farkındalık çoğalmıştır. Beyin vefatı tanısı muayenehanedir ve apne testi ile doğrulanabilir. Apne testi bitirilemediğinde veya neticesiz kaldığında destekçi testler düşünülebilir. Omurga kaynaklı refleksler mevcut olabilir ve beyin vefatı teşhisi ile karıştırılmamalıdır. Hemodinamik indeksleri ve akciğer gözetici ventilatör taktiklerini kasteden donör için yeterli bakım, bağış için greft niteliğini artırabilir. Tiroksin, antidiüretik hormon, kortikosteroid ve insülin kullanan hormon desteğinin, nakil sonrası neticeleri iyileştirdiği gösterilmiştir. Hindistan, can veren bağışta dünyanın geri kalanına mukayeseyle hala alt sıralarda yer alıyor. Hükümetler tarafından desteklenen uzuv paylaşım ağlarının oluşturulması, öncelikle donörün bakımında farkındalık yaratarak ve protokoller sağlayarak can veren bağışçıların rakamında ehemmiyetli bir çoğalış göstermiştir.
Bağış DBD İçin Kalp Akciğeri BloğuBeyin vefatı, yakın sebebin aşinayı ve geri döndürülemez olduğu düşünülen serebral işlevin durma vaziyetidir. Amerikan Nöroloji Derneği AAN beyin vefatını üç ana bulgu, beyin sapı, koma veya tepkisizlik ve apne dahil olmak üzere beyin işlevlerinin durması ile belirlemiştir. Beyin vefatını tanımlama kriterlerinde küresel bir fikir birliği yoktur ve kullanılan testlerde ehemmiyetli değişiklikler vardır. Hindistan dâhil bir hayli ülkede beyin vefatı teşhisi gerekli kriterler yerine getirildikten sonra ve apne testi ile yapılır ve bu. Belgeleme için tehlikesiz bir tekniktir. Ayrıca Hindistan’da can veren donör uzuv bağışı oranı milyonda sadece 0,26 iken ABD milyonda 25,6, Birleşik Kraliyet milyonda 18,3 ve İspanya milyonda 32 olarak çok ileridedir.

Beyin Vefatı İçin Muayenehane Testler

Beyin vefatı için muayenehane testlerde spinal aracılı refleksler haricinde, göz üstü tazyik veya tırnak yatağı üzerindeki tazyik gibi hasarlı uyaranlara cevabın yokluğu başka bir deyişle koma vaziyetidir. Ayrıca beyin sapı reflekslerinin olmaması, beyin sapı refleksleri fotoğrafı bir değerlendirme hastanın, göz bebeklerinin gelişmesi ve en fazla 4 saat süresince mevcut kraniyal asap refleksleri değişmez olan zaman yapılmaktadır. Bununla beraber apne testinin emeli, yüksek kan karbondioksit seviyelerinde beyin sapı solunum merkezinin tamlığını hakimiyet etmektir. Ön koşullar normotermik sedatif ve paralitik maddeden uzak, hemodinamik olarak kararlı, oksijenasyon sıradan ve PACC2 banale yakındır. Verici ventilatörden ufaladıktan sonra karina seviyesine yerleştirilmiş bir kateterden 6,0 L / dk’da oksijen enjekte edilir. Daha sonra irtibat kesildikten 8-10 dakika sonra solunum hareketleri hakimiyet edilir. Misalin karbondioksit parsiyel tazyiklerinin PACO2’de 3 mmHg / dak çoğalış olduğunda, 8-10 dakika içinde esas 24 mmHg’lik bir çoğalışla sonuçlanır.
Bir Paco’nun solunum hareketi yoktur, test pozitif olarak kabul edilir ve PaCO2, bazal 20 veya 60 mmHg seviyesinden daha yüksektir. Beyin vefatının dokümanlandırılması, ikinci bir apne testinden sonra alınır fakat bu giderekme ülkeler arasında farklılık gösterebilir. ABD’de apne testinin, evvelki rehberlerde yapılan farklılıklar, beyin kurtarma ve yalnızca bir apne testinin kullanılması yokluğu doğrulamak için uygun müddet verildikten sonra yapılmasını önermektedir. Hindistan ise apne testinin 6 saatlik bir aradan sonra yinelenmesi ve biri nörolog olması koşuluyla dört hekim tarafından onaylanması gerekir. Ayrıca tanımlanan vefat zamanı, PaCO 2’nin ikinci apne testi sırasında maksat bedele eriştiği zamandır. Ayrıca beyin vefatına eşlik eden intrakraniyal tazyikteki ICP çoğalış, rostral kısmı ikinci servikal omurganın ötesine ayırır ve bu bölgeye kan akışını riske atmaz. Bu beyin vefatının teşhisi, omurilik seviyesindeki karışık motor hareketlerinin sonrasında dahi açıklaması olabilir.

Kalp Akciğeri Bloğu

Bağış DBD İçin Kalp Akciğeri BloğuKalp akciğer bloğu transplantasyon cerrahisi seneler içinde daha az sıklıkta yapılmıştır. Bununla beraber, bunun için hala seçilmiş endikasyonlar vardır ve nasıl yapıldığının öğrenilmesi gerekir. Tedarik cerrahı, hem kalp hem de çift akciğer için değerlendirmeleri reelleştirir ve hem kalp hem de akciğerler için fizyolojik ve anatomik değerlendirmeleri denetler. Kalp değerlendirmesi, koronerler palpe edilir, aort araştırılır, sağ atriyum ve pulmoner atardamar değerlendirilir ve rastgele bir palpe edilebilen vaziyet varsa hakimiyet edilerek standart bir biçimde yapılır. Çürük olup olmadığını iyice incelenir ve rastgele bir travma delili anekdot edilir. Takımla implantasyonu etkileyebilecek yaralanmalar kapsamlı bir biçimde görüşülmelidir. Değerlendirme bitirildiğinde ve kalp nakil için iyi olduğuna karar verildiğinde, akciğerleri standart bir biçimde değerlendirmeye devam edilir. Değerlendirmede bronkoskopi, ventilasyon mekaniği, 2 ve PEEP 5 cmH 2 O kullanılır.
Tüm takımlar hazır olur olmaz donöre heparin uygulanır, aort daha sonra kanüle edilir ve kısa müddet sonra PA kanülasyonu izlenir. Bununla beraber pulmoplejinin perfadex masadan en fazla 30 cm uzakta yakalanması ve böylece yerçekimi ile çalışmasına izin verilmesi ehemmiyetlidir. Çapraz klemp için hazır olunduğunda, prostaglandin pulmoner atardamara PA enjekte edilir ve kalp, sol atriyal uzantıdan havalandırılır. Çift akciğer tedarikinden ehemmiyetli bir fark, retrograd flush olmamasıdır ve yalnızca bir anterograd devireme yapılır. Superior vena cava SVC, azigos veni seviyesinin üzerini tutulur ve azigos damarı daha evvel bağlanmış olur. Ayrıca inferior vena cava IVC, karaciğer takımıyla bir uyuşma noktasında kısmen kesilebilir. Kalbin boşalmasını sabırla beklemek ve sonra yükselen aortu innominate atardamarın hemen altına çapraz klemplemek usluca olur ve kalp hala dışarı çıkarken aortu klemplenmelidir. Bundan sonra, kardiyopleji infüzyonuna başlanmalı, aynı zamanda aort kökü tazyikini ölçülmeli ve pulmoplejiye başlamadan evvel kalbin durması beklenmelidir.
Kızarma başlar başlamaz kalp, ciğerler ve tüm plevral boşluk buzla beraber kapatılır. Bu arada, kalbin gerilmediği, aort kökünün sağlam olduğu, sol ventrikülin LV yumuşak olduğu ve elbette LA uzantısının yeterince boşaldığı unutulmamalıdır. Denk biçimde beyazlandıklarını görmek için akciğer yüzeylerine bakılmalıdır. Anestezi takımından FiO 2’yi % 50 düşürmesi istenmelidir ve lobu herkese pulmoplegia muntazam dağılımı için akciğerleri havalandırılmalı ve yeniden, LV’nin gerilmediğinden emin olunmalıdır. Bununla beraber aort yetmezliğine neden olmamak için kalbi kaldırmaktan sakınılmalıdır. Hipertrofiye LV vaziyetinde yedek bir kardiyopleji torbası olmalıdır. Kalp krizini önlemek için ya ek kardiyopleji ile kökü gergin yakalanmalı ya da aortu çaprazlanmalı ve pulmopleji bitene kadar bir yonkaeur emme ucu yerleştirilmelidir. Kardiyopleji ve pulmopleji yapıldıktan sonra, pulmopleji kanülü çıkarılır ve kese ipi sütürü değişmezlenir. Benzer biçimde, kardiyopleji kanülü çıkarılır ve müessese seçimine göre dikiş değişmezlenir. Daha sonra inferior vena kava transeksiyonunu tamamlınır ve ardından yükselen aortu olası olduğunca yükseğe kesilir. Her iki taraftaki alt pulmoner bağlar ayrılınır ve arka perikardın ufalanması bitirilir. Bağış DBD İçin Kalp Akciğeri Bloğu
Nazogastrik tüpü yakalamak ehemmiyetlidir, böylece palpe edebilir ve yemek borusunun mediasteni kontamine etmez. Özofagusun anteriorunu araştırıldığından, azigos ven seviyesine çıkıldığından ve ardından azigos veni parçalandığından emin olunmalıdır. Son adımlar için trakea olabildiğince yükseğe çevrilmeli, endotrakeal tüp, birkaç rekrutman soluğundan sonra geri çekilir ve trakea tidal hacmin % 60’ında zımbalanır. Daha sonra, SVC kesilirken bir parça merkezi hat yakalamamaya itina göstererek, SVC’yi innominat ven sentez yerinin yakınında olası olduğunca yükseğe ayrılınır. Barotravmayı önlemek için tidal hacmin % 60’ından aşırısına sahip olmamak ehemmiyetlidir. Kalp akciğer bloğu arka masaya verilerek iatrojenik yaralanmalar için süratli tahlili yapılır. Kalp akciğer bloğu daha sonra kalp solüsyonuna doldurulur ve tüm bloğu kaplayacak kadar yeterli çözüme sahip olunmalıdır. İç torba sadece gözetici solüsyonu kapsarken, ikinci ve üçüncü poşet buzlu buza sahiptir. Kalp-akciğer daha sonra uygun biçimde etiketlenir ve nakliye için soğutucuda ambalajlanır. İmplant cerrahına hasatın nasıl yapıldığını bildirmek ve onu rastgele bir iyatrojenik yaralanma ve sol atriyal apendaj havalandırma bölgesini onarma gereksinimi hakkında bilgilendirmek ehemmiyetlidir.

Bibliyografi:
pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29579767/
who.int/servicedeliverysafety/ddcr84.pdf?ua=1
sciencedirect.com/science/article/pii/S0007091217321748
research.rug.nl/en/publications/a-multicenter-study-on-long-term-outcomes-after-lung-transplantat

Yazar: Özlem Güvenç Ağaoğlu

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ

maltepe escort ataşehir escort idealtepe escort anadolu yakası escort kadıköy escort bostancı escort pendik escort ataşehir escort şişli escort göztepe escort pendik escort kartal escort bostancı escort erenköy escort maltepe escort pendik escort bostancı escort ümraniye escort şerifali escort kartal escort maltepe escort tuzla escort pendik escort anadolu yakası escort acıbadem escort ümraniye escort escort bayan maltepe escort ümraniye escort ataşehir escort kadıköy eskort pendik eskort ataşehir escort ümraniye escort kadıköy escort escort bayan maltepe escort sex hikaye yeni seks hikaye gerçek sex hikaye sex hikaye seks hikayeleri sex hikayesi gerçek sex hikayeleri