Site Rengi

BilgiliUsta.com | Aradığınız Her Bilginin Adresi.

Bayanlarda İdrar Kaçırma Cinsleri

  • 10 Temmuz 2021
  • Bayanlarda İdrar Kaçırma Cinsleri için yorumlar kapalı
  • 179 kez görüntülendi.

Bayanlarda idrar kaçırma genellikle birkaç çeşide parçalarken bunlar; stres inkontinans, acil inkontinans, karmaşık inkontinans, fazla etkin mesane ve overflow inkontinans’tır. Bayanlarda tüm inkontinans hadiselerinin % 90’ını stres ve acil inkontinans oluşturmaktadır. İnkontinans için en ehemmiyetli tehlike etkenleri ileri yaş ve vajinal doğum yapılan gebeliklerdir. Obezite ve ailede inkontinans hikayesi olması da inkontinans büyüme ihtimalini artırır.

Bayanlarda İdrar Kaçırma Cinsleri

Stres İnkontinansı
Stres inkontinansı, öksürme, aksırma veya sandalyeden kalkma gibi fiziksel etkinlik veya karın içi basınç çoğalışı ile ilişkili sızıntı olarak belirlenir. 30 yaş üstü bayanların% 25 – 45’inde görülür. Atrofi veya pelvik taban adaleleri, bağları veya fasya zararından kaynaklanır. Bu genellikle doğum ve menopoz ile ilişkilidir.
Acilani inkontinans, ani işeme lüzumu aciliyet olarak adlandırılır ile ilişkili veya hemen sonrasında ortaya çıkan sızıntıdır. Kaybedilen idrar hacmi değişkendir ve bütün inkontinans olarak bilinen mesanenin tamamen boşalması alana gelebilir. Acil inkontinans, detrusor adalesinin fazla etkinliği sebebiyle oluşur. Bu fazla etkinlik, altta uyuyan bir patolojiye ikincil olarak nörojenik veya idiyopatik olabilir. Mesanenin nörojenik fazla etkinliği, nörolojik hakimiyet kaybına neden olan rastgele bir gidişattan, en yaygın olarak inme, multipl skleroz, omurilik zararı veya spina bifida’dan kaynaklanabilir.
IYE- İdrar Yolları EnfeksiyonlarıKadınlarda İdrar Kaçırma Türleri
İdrar kaçırmanın ikincil sebepleri arasında idrar yolu enfeksiyonu İYE, cinsel yolla berişen enfeksiyonlar STI, interstisyel sistit, atrofik vajinit, mesane divertikülü veya evvelki pelvik ışınım veya cerrahi rehabilitasyon yer alır. İdiyopatik fazla etkinlik bütün olarak anlaşılamamıştır, ancak ihtiyarlama ile ortaya çıkar ve fazla etkin mesane belirtiyi ile yakından bağlantılıdır.
Fazla Etkin Mesane Belirtiyi
Fazla etkin mesane belirtiyi, aciliyet, sıklık ve sıklıkla noktüri kapsayan büyük miktarda idiyopatik bir ürolojik vaziyettir. Bilinen bir sebebi olmayan acil inkontinans, genellikle fazla etkin mesane olarak adlandırılır. Bununla birlikte, fazla etkin mesaneye sahip şahıslarda, rastgele bir inkontinansla sonuçlanmadan aciliyet ve sıklık ortaya çıkabilir. İdrara çıkma sıklığı genellikle günde sekiz kereden fazla olarak belirlenir. Fazla etkin mesanenin sebebi bütün olarak anlaşılamamıştır, ancak detrüsör adale etkinliğinin nörolojik hakimiyetinin kaybının vaziyete katkıda bulunduğu düşünülmektedir. Fazla etkin mesane, acil inkontinansla aynı biçimde idarenir.
Karmaşık İnkontinans
Karmaşık inkontinans, stres ve acil inkontinansın bir kombinasyonu olarak belirlenir ve inkontinansı olan bayanların takribî üçte bcerahatte görülür. Karmaşık inkontinans, çoklu hastalık vaziyetleri ortaya çıkmaya başladıkça yaşla birlikte daha yaygın hale kazanç, misalin, stres inkontinansa neden olan cılız pelvik tabanı olan bir bayanda idiyopatik acil inkontinans büyümeye başlar. İdare, her tip inkontinansın bireysel idaresini takip etmelidir, ancak baskın tipe odaklanmalıdır.
Taşma İnkontinans
Taşma inkontinansı, mesane boynunda tıkanıklık olduğunda veya detrüsör kontraktilitesinde bir bozulma olduğunda alana kazanç, böylece sızıntı, genellikle aciliyet olmaksızın fazla dolu bir mesaneden alana kazanç. Erkeklerde daha sık görülür. Üretral tıkanıklık, pelvik uzuvların sarkması, nörolojik zarar ve inme, multipl skleroz ve diyabet gibi mesanede hissi azaltabilen vaziyetler fazla akış inkontinansına neden olabilir.
Değişik İnkontinans Cinsleri
Değişik inkontinans cinsleri / sebepleri şunları içerir:
1. Fonksiyonel inkontinans: Bilişsel veya fiziksel bozukluklar hastanın bağımsız ve uygun biçimde işemesini yasakladığında ortaya çıkar.
2. İdrara çıkma sonrası sızıntı: İdrar yolunda kalan idrar sebebiyle işeme sonrası oluşan sızıntıdır.
3. Ürojenital fistül: Mesane / üretra ile vajina arasında üretral sfinkterden geçerek bir geçişin açıldığı yerdir. Ürogenital fistül bütün inkontinansa neden olabilir. Gelişmiş dünyadaki bayanlar arasında, bu en sık jinekolojik cerrahiden kaynaklanan karmaşıklıklardan kaynaklanmaktadır, misalin histerektomi.

Mesane Nasıl Çalışır?

Mesane, kasık sempatizinin artta oturan adaleli bir idrar rezervuarıdır. Bir erişkinde basmakalıp bir mesane 300 – 600 mL idrarı meblağ. Sıhhatli olduğunda, mesane işlevi adale-iskelet sistemi ve nörolojik girdiler arasındaki koordinasyonla hakimiyet edilir. Mesanenin nörolojik hakimiyeti iki fazlı olup, bir anahtar gibi çalışır: gizleme veya işeme arasında mutasyonlu olarak. İdrara çıkmayı hakimiyet eden asap yolları karışıktır ve beyin, omurga ve periferik ganglionları içerir. Bu yollar, otonomik sempatik ve parasempatik ve somatik asapları pudendal asap yoluyla içerir. NB Asetilkolin, detrüsör kasılmasına aracılık eden parasempatik yolların nörotransmiterlerinden bkocamandır, bu sebeple mesaneyi stabilize etmek için antikolinerjik ilaçlar kullanılır.
Bu yapıların veya asap yollarının rastgele bkocamanın zarar görmesi idrar kaçırmaya neden olabilir. Mesane hakimiyetini kapsayan afferent ve efferent asap lifleri temel olarak S2 – S4 spinal asap seviyelerinde bulunur ancak aynı zamanda T11 – L2 spinal segmentleri de içerir, bu sebeple sakral seviyedeki omurilik yaralanmaları sıklıkla kontinansı tesirler. Beynin ön lob, uygun olmayan mesane işeme bastırılması, önleyici giriş sağlar. Bu sebeple yakalayamayanlar için bir felç veya demans oldu, bu insanlar arasında frontal lob, hasar kaynaklanabilir. Erkeklerde prostatektomi gibi ürogenital sistemi kapsayan cerrahi prosedürler, komşu eksternal üretral sfinktere veya üretranın kendisine hasar vererek inkontinansa neden olabilir. Kadınlarda İdrar Kaçırma Türleri
Sıhhatli insanda idrara çıkma bilinçli hakimiyet altındadır ve çocukluk yarıyılında büyüyen bilinmiş tutumlara sabreder. Kontinansın mekanik hakimiyeti, mesaneyi çevreleyen adaleleri ve bağ dokusunu kapsar. Mesane boynu ve pelvik taban adale sistemi, istirahat mesanesinin yarattığı çıkış basıncından daha büyük olduğu bir noktaya çıkış mukavemetini artırmak için birlikte çalışır. Akut basınç çoğalışları, öksürme, ayağa kalkma ve gülme gibi günlük etkinliklerde de ortaya çıkar. Pelvik taban adaleleri yeterli tona sahipse, gözetici refleksi, idrarın devam etmesini sağlayarak çıkış basıncı çoğaldıkça üretral basıncı artırır. Pelvik taban takviyesinin kaybolması gibi, dışarı akış mukavemeti bu basınç çoğalışlarından daha azsa, sızıntı alana kazanç. Detrusor adaleleri kasıldığında dışarı akış basıncı da çoğalır. Bu, basmakalıp idrara çıkma sırasında bilinçli olarak alana kazanç, ancak mesanede fazla etkinlik ile bilinçsizce de alana gelebilir ve bu da inkontinansa neden olabilir.

Bayanlarda İdrar Firarisinin Teşhis ve Tanısı

İdrar kaçırma teşhisi başlangıçta hastanın semptom raporuna göre, idrar kaçırmanın hikayesi ve tetkikin odak noktası hastanın inkontinansının tipini, altta uyuyan etkenlerini, ciddiyetini ve tesirini belirlemek için olmalıdır. Belirtiler alınrıken şunlara dikkat edilir;
İdrara çıkma sıklığı,
Sızıntı sıklığı günde kaç kere, tipik bir haftada kaç gün ve sızan idrar hacmi
Sızıntı ile ilişkili tetikleyiciler, başka bir deyişle hasta güldüğünde sızıntı oluyor mu? Uyurken mi?
Pedlerin veya değişik gözetici makinelerin kullanımı
Kafein ve içki alımı dahil perhiz ve akışkan alımı
Alt idrar yolu semptomları, misalin İYE semptomları, idrara çıkma sonrası sızıntı, idrara çıktıktan hemen sonra tekerrür idrara çıkma lüzumu olup olmadığı,
Değişik genitoüriner semptomlar, misalin ürogenital veya abdominal ağrı, rahatsızlık, hematüri, değişik akıntılar olup olmadığı,
Kabızlık ve fekal inkontinans / kirlenme olup olmadığı,
Cinsel işlev başka bir deyişle inkontinansın psikososyal tesirleri
Geçmiş geçmiş: mesane cerrahisi, histerektomi, doğum doğum rakamı ve doğum biçimi dahil, evvelki İYE, evvelki CYBE
İlaç kullanımı,
Sigara içme gidişatı,
Sigara içimi mesane fazla etkinliği ile ilişkilidir, mesaneyi tahriş edici olduğu düşünülür ve kronik öksürüğe neden olur, bu da zamanla pelvik tabanı zayıflatabilir ve stres inkontinansının şiddetini doğrudan etkileyebilir. Bayanlarda değerlendirmenin bu noktasında, inkontinansın cinsi muhtemelen belirgin olacaktır. Alttaki inkontinans cinsleri, idrar sızıntısının ne zaman alana geldiğine bağlı olarak daha mümkündür:
Stres üriner inkontinans; öksürürken, aksırırken, gülerken, kaldırırken veya egzersiz yaparken,
Fazla etkin mesane belirtiyi olan veya olmayan acil inkontinans, ani aciliyet, sıklık ve noktüri ile birlikte, özellikle hasta yatakta ve hareketsiz uyuyorsa başka bir deyişle stres yoksa
Karmaşık inkontinans; her iki semptom cinsi de mevcuttur
İnkontinans yukarıyadaki sebeplerle ilişkili değilse ki bu enderdir, şu etmenler göz önünde bulundurulmalıdır:
o Mesane taşması inkontinansı veya mesane çıkış tıkanıklığı ile ilişkili kronik idrar retansiyonu – işeme güçlüğü kararsız, işeme için zorlanma, cılız veya aralıklı idrar akışı ve işeme sonrası damlama
o Fistül vezikovajinal, üretrovajinal veya üreterovajinal – devamlı pasif idrar sızıntısı ve sıklıkla bütün inkontinans
o Üretral divertikül; özellikle yineleyen İYE’si olan bir bayanda işeme sonrası damlama, sıklık, disparoni ve dizüri
Üretral divertikül, belirsiz etiyolojiye sahip üretranın dışarıda kesilmesidir. En sık 30-60 yaş arası bayanlarda görülür. İdrar bu kesede durur ve hastayı yineleyen enfeksiyonlara yatkın hale getirebilir. Divertikül büyükse mesane çıkışının tıkanmasına neden olabilir. Zamanla kronik inflamasyon, üretral divertikülü kaplayan hücrelerin makûs mizaçlı mutasyonuna yol açabilir.

Bibliyografi:
https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/urinary-incontinence/symptoms-causes/syc-20352808
https://www.onhealth.com/content/1/urinary_incontinence_women

Yazar: Özlem Güvenç Ağaoğlu

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ

maltepe escort ataşehir escort idealtepe escort anadolu yakası escort kadıköy escort bostancı escort pendik escort ataşehir escort şişli escort göztepe escort pendik escort kartal escort bostancı escort erenköy escort maltepe escort pendik escort bostancı escort ümraniye escort şerifali escort kartal escort maltepe escort tuzla escort pendik escort anadolu yakası escort acıbadem escort ümraniye escort escort bayan maltepe escort ümraniye escort ataşehir escort kadıköy eskort pendik eskort ataşehir escort ümraniye escort kadıköy escort escort bayan maltepe escort sex hikaye yeni seks hikaye gerçek sex hikaye sex hikaye seks hikayeleri sex hikayesi gerçek sex hikayeleri