Site Rengi

BilgiliUsta.com | Aradığınız Her Bilginin Adresi.

Beyin Sıhhati Üzerine 5 Dijital Teknoloji

  • 22 Mart 2021
  • Beyin Sıhhati Üzerine 5 Dijital Teknoloji için yorumlar kapalı
  • 358 kez görüntülendi.

Tıpta, son on senede devasa büyümeler olmasına karşın insan bedeninin en karışık uzvu olan beynin işlevini kavramadaki güçlükler hala devam etmektedir. Bu güçlüklerin üstesinden gelmek için dünya genelinde milyarlarca dolara mülk olan büyük sinirbilim araştırma teşebbüsleri başlatılmıştır ve tahlilciler, günümüzde üretilen büyük ölçüde sıhhat bilgisini daha iyi ele almak için yeni dijital teknolojiler kullanılmaktadır. Bu […]

Tıpta, son on senede devasa büyümeler olmasına karşın insan bedeninin en karışık uzvu olan beynin işlevini kavramadaki güçlükler hala devam etmektedir. Bu güçlüklerin üstesinden gelmek için dünya genelinde milyarlarca dolara mülk olan büyük sinirbilim araştırma teşebbüsleri başlatılmıştır ve tahlilciler, günümüzde üretilen büyük ölçüde sıhhat bilgisini daha iyi ele almak için yeni dijital teknolojiler kullanılmaktadır. Bu yapılan araştırma gayretleri, meyve vermeye başlamıştır. Dijital teknolojide beyin sıhhatini etkileyebilecek beş yeni teknoloji alttaki gibidir:

1. Büyük Bilgi

Bilim adamları, otizm ve Alzheimer hastalığı gibi vaziyetlerin sebeplerini daha iyi kavramak için, genomikleri, genetik materyalin işlevinin ve yapısının araştırılması giderek daha fazla incelemektedirler. Son on senede teknolojideki ilerlemeler, bir genomun diziliminin maliyetinin eksiltilmesine takviyeci olarak Moore Kanunu’nı büyük miktarda geride vazgeçmiştir. Ve günümüzde tahlilciler bu gelişen bedelli bilgi kaynağının nasıl elde edileceği, depolanacağı, tahlil edileceği ve dağıtılacağı mevzusunda surat surata gelmişlerdir. Tahlilciler, genom bilgilerini işlemek için zorunlu bilgi harekât kaynaklarının yakında Twitter ve YouTube’unkilerden daha fazla olacağını, hastalıklara bağlayan genetik spektrumu daha büyük ve daha kapsamlı çalışmalar yürüten tahlilciler için büyük bir teknoloji güçlüğü oluşturacağını varsayım etmektedirler.Beyin Sağlığı Üzerine 5 Dijital Teknoloji
Beyin ile alakalı hastalıklarda genetik tehlikeyi için sinyal bulma güçlükleri çok fazladır. Misalin otizmde, muhtemelen suratlarca genetik varyasyonun sentezi tehlikeyi çoğaldırır ve aynı zamanda bu hastalığa sahip bireylerin özelliklerinde de çok muhtelif varyasyonlar vardır. Genetik tehlike sinyallerini belirlemek, ancak oranla yakın zamanda, genomik bilginin edinimiyle işlenmesindeki teknik büyümelerle ve aynı zamanda dünyadaki bilim adamlarının işbirliğindeki teknik büyümelerle muhtemel kılınan çok büyük ölçüde bilgi gerektirir. Genler ve muayenehane özellikler arasındaki ilişkinin anlaşılmasını ilerletmeye devam etmek için, bilim insanlarının ayrıca semptomların, rehabilitasyon neticelerinin, fizyolojinin ve tavır tanımlarının daha doğru bir biçimde belirlenmesi gerekir.
Geçtiğimiz on seneler süresince, beynin Alzheimer hastalığı, bağımlılık, beyin sarsıntısı, şizofreni ve öteki gidişatlarla alakalı olarak beynini görselleştirmek için beyin teknolojisini doğru bir biçimde öngörebilecek veya beyin bozukluklarını teşhis edebilecek biyolojik tanımlayıcıları belirlemeyi kasteden görüntüleme teknolojisini kullanma mevzusundaki çok fazla alaka gösterilmektedir. Genomikte olduğu gibi, güçlükler insan beyninin gelişimi, işlevi ve ihtiyarlamasının basmakalıp varyasyonunun hengamesinden kaynaklanan tehlikeleri gösterebilecek anlamlı sinyalleri belirlemek için çok büyüktür.
Hem genetik hem de görüntüleme için bulut teknolojisi, bu biyolojik karışıklığı kavramak için gereken büyük ölçüde bilgiyi gizleme ve paylaşma güçlüğünü basitleştirmektedir. Fakat yalnızca birkaç sene evveline bakıldığında, bazen değişmez disklerin fiziksel olarak teslim edilmesini gerektiren birkaç genomu depolamak ve aktarmak güç bir vaziyetti. Şimdi ise, isteğe bağlı BT teslimatı ve maliyetlendirme modelleriyle bulut bilişim, bilim adamlarının büyük bilgi kümelerine tehlikesiz ve işbirliğine dayalı olarak ulaşmalarını rutin hale getirmektedir. Son zamanlarda yapılan bir HIMSS Tahlil Araştırmasında, sıhhat hizmeti çalışanlarının% 83’ü, bir haylisini barındıran alıngan muayenehane bilgilerle beraber, bulutun etkin olarak kullanıldığı bildirilmiştir.

2. Makine Bilmesi

Programların, karışık bilgilerden kalıpların nasıl varsayım edileceğini, kendiliğindene bilmek için planlandığı bilgisayar bilimlerinin bir dalı olan makine bilmesi tarafından sunulan büyük bilgi kümeleri gibi hünerler, son senelerde grafik operasyona birimleri gibi daha eforlu teçhizatların ve daha kamuya sarih olanların ortaya çıkmasını artmıştır.
Beyin sıhhati araştırmalarında, makine öğreniminin hastalık tehlikeyi ve rehabilitasyon cevabını büyük biyolojik ve tutumsal hasta bilgilerinden almanın sinyallerini tanımlamak için kullanılacağı umulmaktadır. Makine bilme algoritmaları, hastaların bipolar bozukluk, bunalım ve psikoz gibi vaziyetlerde ne zaman makûslaşabileceğinin erken bulgularını tespit etmek için tutumsal bilgileri kullanarak vaziyet izleme için de geliştirilmektedir.
Makine öğreniminin altında uyuyan teçhizat ve hesaplamalı büyümelerin sağladığı öteki teknolojiler arasında hasta etkileşimi için yeni usulleri destekleyebilen gelişmiş konuşma tanıma yazılımı ve tıbbi görüntülemede gelişmiş görselleştirme sağlanmış, çoklu görüntüleme kaynaklarından ve tekniklerinden gerçek zamanlı olarak bir araya getirilebilecek bilgiler elde edilmiştir.
Suni zeka’nın vadettiği şahane olsa da, bazı bireyler insan uzmanlığı ve suçlamanın yerine geçen, makine kaynaklı kararların geleceği mevzusunda kaygılanmaktadır. Ve hakikat potansiyelin hakikatleşmesi gerekiyorsa, bu endişeler dikkate alınmalıdır. Suni zihin yerine, amaç, teknolojinin insan yorumunu ve karar vermeyi geliştirmeye hizmet ettiği çoğaldırılmış zihin olmalıdır.

3. Kesintisiz İzleme

Gelişmiş ülkelerde kronik hastalığı olan hastaların hipotezi% 50’sinde, tıbbi yönergelere uymadıkları için optimal rehabilitasyon neticelerinden daha az olduğu görülmüştür. Ayrıca, analistler Amerika Birleşik Devletleri’de her sene milyarlarca dolar rehabilitasyonun afaki yere çoğalması ve hastalığın yinelenmesiyle boşa tüketildiğini varsayım etmektedirler.
Fitness takipçilerden ve uslu telefonlardan, fizyolojik monitörlere ve beden kimyasını izlemek için uslu giyilebilir sensörler, hastaların sıhhatlerini ve tavır bilgilerini otomatik olarak toplamasını sağlayarak hasta sıhhatini iyileştirebilir ve geliştirebilir. Bu cins bilgiler hekimlere iletilebilir ve ayrıca fertlerin sıhhat ve tutumları hakkında daha fazla fikir edinmelerini sağlayabilir.
Beyin Sağlığı Üzerine 5 Dijital TeknolojiZekasal ve nörolojik bozukluklarla alakalı olan hastalıklarda hastalığın seyri dalgalı bir süreç geçirir ve ancak hekimler tetkiki sırasında anlık görüntülere direnerek hastalık şartları değerlendirilebilir. Kesintisiz izleme, hasta şartlarının daha noksansız ve doğru bir biçimde gösterilmesine, hastalar gereksinim dinlediğinde bakımın aktifliğinin artırılmasına, hatta gereksinim dinlediklerinde dahi varsayım edilmesine takviyeci olabilir.
Muayenehane ziyaretler sırasında reelleşen izlemenin dışında, bilgiler sıklıkla bildirilir ve noksan veya taraflı olabilir. Bu sebeple uzaktan kumanda sensörleri, bilgilerin niteliğini ve çözünürlüğünü çoğaldırma potansiyeli sunar ve muayenehane araştırmaların maliyetinin düşürülmesi, bu teknoloji için ilk multibilyon pazar fırsatı olabilir. Bununla beraber, söz vermeden evvel, aygıtların tıbbi karar vermede anlamlı ve tehlikesiz bir biçimde kullanılabilecek muayenehane derece bilgi sunmasını sağlamak için sensör geliştiricilere sarihtir.

4. Tüketim

Bunalım, bağımlılık ve öteki zekasal hastalıklardan muzdarip insanlar, stigma fobisi suratından veya bakım alamadıkları için bu hastalıklarla suskunca baş etmek zorunda kalırlar. Bu hastalıkların verdiği ekonomik yük ehemmiyetli seviyelerdedir ve yalnızca Amerika Birleşik Devletleri De her sene us hastalıkları maliyeti takribî 193 milyar Amerika Birleşik Devletleri Dolar etrafındadır. Dünya çapında zekasal hastalığa kaybedilen çıktı maliyetinin trilyonlarca olduğu varsayım edilmektedir.
Teknolojiyi ve insan değişini birleştiren dijital platformlar, hastalar için bakım almaları için uygun maliyetli ve ulaşılabilir bir yol sağlayabilir. Ayrıca, bu dijital taşıtlar, harcayıcıların bakımı hakkında daha şuurlu bir karar vermelerine takviyeci olmak için, bakımın maliyeti ve niteliğine ait ehemmiyetli bir saydamlık seviyeyi ilave etmeye takviyeci olmaktadır. Saydamlık, ilave ulaşım ve şahsileştirilmiş tecrübenin bu ilave verimleri, sıhhat sanayisinin daha hasta merkezli bir bakım modeline geçmesine takviyeci olmaktadır. Araştırmalar, daha fazla meşgul olan hastaların ve onların bakıcılarının daha geçimli hastalar olduğunu göstermiştir, bu da maliyetlerin eksiltilmesine takviyeci olur ve hastalar için daha iyi muayenehane neticelere yol açmaktadır.

5. Sarih Bilim

Beyin Sağlığı Üzerine 5 Dijital Teknoloji

Karışık ve enerjik kablolamalı suratlarca hücre tipi kapsayan beyin, birden fazla ölçekte çalışmaktadır. Temel seviyede dahi, nöral devrelerin insanın öznel tecrübe ve tutumlarının altında uyuyan etmenleri kavramak, sinirbilim için muazzam bir güçlük olmaya devam ettiğini göstermektedir. Bir yanıt, bilgi ve teknoloji için sarih ambarların tutarlı bir biçimde gelişmesine yansıyan topluluk çapında bilginin yaratılması olmuştur.
Dünyanın her yerindeki özel ve kamu kuruluşları tarafından beyin araştırmaları için millete sarih, geniş ambarların oluşturulmasına yatırım yapılmaktadır. Bu ambarlar arttıkça ve paylaşılmakta olan bilgi çeşitleri çeşitlendikçe, standardizasyon ve küratörleşme büyük bir güçlük haline gelmektedir.
Bilim daha sarih hale geldikçe, insan bilgilerine ait rakamsız mahremiyet ve görüşü mülkiyet sualleri devam etmektedir. Bilgilendirilmiş onam bir başlangıçtır, ancak çoğu zaman hastalar hangi hakları imzaladıklarını kavrayamayabilirler veya tahlilciler daha evvel göz önünde bulundurmadıkları ve onaylamadığı bir emel için bedelli bilgileri kullanmak isteyebilirler. Hastalar, tahlilciler ve lider bireyler sarih bilginin ve sarih bilimin bereketlerini vurgulamak için beraber çalışmalılardır. Ancak araştırmalarını destekleyecek alanlarda hastaların bilgi hakları mevzusunda eğiten ve tahlilcilerin daha geniş, ancak daha kapsamlı, daha geniş bir kapsamı içerecek biçimde uygun bir rıza almalarını sağlayacak mekanizmalar ortaya konmalılardır.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ

maltepe escort ataşehir escort idealtepe escort anadolu yakası escort kadıköy escort bostancı escort pendik escort ataşehir escort şişli escort göztepe escort pendik escort kartal escort bostancı escort erenköy escort maltepe escort pendik escort bostancı escort ümraniye escort şerifali escort kartal escort maltepe escort tuzla escort pendik escort anadolu yakası escort acıbadem escort ümraniye escort escort bayan maltepe escort ümraniye escort ataşehir escort kadıköy eskort pendik eskort ataşehir escort ümraniye escort kadıköy escort escort bayan maltepe escort sex hikaye yeni seks hikaye gerçek sex hikaye sex hikaye seks hikayeleri sex hikayesi gerçek sex hikayeleri