Site Rengi

BilgiliUsta.com | Aradığınız Her Bilginin Adresi.

Beyin Vefatından Sonra Bağış DBD Ayrı Merkezler İçin Kalp ve Akciğer Tedariki

  • 14 Nisan 2021
  • Beyin Vefatından Sonra Bağış DBD Ayrı Merkezler İçin Kalp ve Akciğer Tedariki için yorumlar kapalı
  • 303 kez görüntülendi.

Kalp nakil için alınırken, eşzamanlı olarak akciğerler ya çift akciğer, ya tek ya da iki tek akciğer olarak temin edilir. Bu, bir cerrah her ikisini aynı merkezdeki iki ayrı hasta için almaması halinde, hem kalp cerrahı hem de akciğer cerrahının orada olacağı anlamına kazanç. Torasik uzuvların temini için, iki akciğerin her birinin değişik merkezler tarafından […]

Kalp nakil için alınırken, eşzamanlı olarak akciğerler ya çift akciğer, ya tek ya da iki tek akciğer olarak temin edilir. Bu, bir cerrah her ikisini aynı merkezdeki iki ayrı hasta için almaması halinde, hem kalp cerrahı hem de akciğer cerrahının orada olacağı anlamına kazanç. Torasik uzuvların temini için, iki akciğerin her birinin değişik merkezler tarafından alındığı ve kalbin başka bir merkez tarafından alındığı zannedildiğinde, en fazla üç değişik cerrah bulunabilir. Böylesine çok uzuvlu bir prosedürü zaferle uygulayabilmek için birbirleriyle had safhada işbirliği ve irtibat gerektirir. Kalp cerrahı evvel başlar ve kalbi inceler, sternotomi, tüm takımlar hazır olduğunda, seans açtıktan ve esas hakimiyetler yapıldıktan sonra orta hatta yapılır. Hemostaz, bol ölçüde kemik mumu kullanılarak elde edilir ve perikardiyum ortadan ikiye ufalanır.
Üç perikardiyal yardım sütürü, perikardiyal sarihliğin her iki tarafına konularak bunları hemostatlara yaftalandırılır. Uygulamalara göre, perikardiyal yardım sütürlerinin bu noktada örtülere yakalatılmaması önerilir. Bunun sebebi perikardda gerilime neden olmasıdır ve akciğer cerrahı bir Valsalva manevrası ile akciğerleri analize ve almaya çalışırken kalbi sıkıştırarak hemodinamik bozulmaya neden olur. Kalp uygun biçimde görselleştirildikten sonra, aterosklerozu değerlendirilmesi için, koroner atardamarları palpe edilir, kalbin kasılmasını görsel olarak doğrulanır ve sağ atriyum, sağ ventrikül, pulmoner atardamar ve aortu hakimiyet edilerek kalbin vaziyeti hakimiyet edilir. Sistemik venöz drenajda veya pulmoner venöz drenajda rastgele bir palpe edilebilir coşku veya rastgele bir anormallik olup olmadığını hakimiyet etmek de ehemmiyetlidir. Cerrahların uygulamalarına göre intrakardiyak tazyikleri ölçülmelidir, pulmoner atardamar PA, sağ atriyal RA ve sol atriyal LA ve çapraz hakimiyet için bunları implante eden cerrahla bağlantıya geçilmelidir, ayrıca plevranın açılmaması da ehemmiyetlidir ve bu, akciğer cerrahının alaka odağı haline geldiği zamandır.Beyin Ölümünden Sonra Bağış DBD Ayrı Merkezler İçin Kalp ve Akciğer Tedariki
Akciğer cerrahına gizeme geldiğinde, plevra geniş açılmalıdır ve genellikle diatermiyi kullanmak yerine plevranın aşikar bir biçimde açılması önerilir. Zira plevranın diatermi ile açılmasının, yanlışlıkla akciğer yüzeyini deldiği için hava sızıntısına neden olduğu bir hayli misal vardır. Plevranın bir kısmı künt olarak açıldıktan sonra, plevranın arda ancak akciğer dokusunun üstüne bir parmak sokulabilir. Plevranın geri kalanını standart bir biçimde parçalanması için akciğeri gözeten parmakla tehlikesiz bir biçimde kullanılır. Bu evrede akciğerler ve atelektatik alanlar araştırılarak akciğer valsalva için hazırlanır. Akciğer cerrahı bunu anestezi uzmanı ile görüştükten sonra alt loba erişir ve burada perikardiyal kalış sütürlerini kancasız vazgeçmeyle alakalı eskiki noktaya değinmek ehemmiyetlidir.
Şayet takılırlarsa ve valsalva uygulanırsa, kalp sıkışmış kalp çeperiyle akciğerler arasında sıkışır ve buda kan tazyikinde ani bir düşüşe neden olur. Bu sebeple, perikardiyal yardım sütürlerini takılmadan vazgeçilir ve plevrayı geniş bir biçimde kesilerek kalbin daha fazla hareket alanı olması sağlanır. Kompliyans hakimiyet edilerek ve kitle veya kontüzyon gibi rastgele bir anormalliğin olup olmadığı araştırılarak akciğerin vaziyeti tanımlandıktan sonra, kalıcı sütürler her iki tarafa da takılabilir. Müessese protokolüne bağlı olarak pulmoner ven kan gazları sağ üst, sağ alt kısımdan alınır ve tedarik daha sonra standart stilde devam eder. İlk olarak aortu ve pulmoner atardamar kesilir, ardından SVC’yi pulmoner atardamardan ayırılırken aortu döndürmek için bir göbek bandı kullanılır. Daha sonra süperior vena kava SVC döngüye alınır ve azigos veni bağlanır. Azigos damarı kırılgandır ve yönetimi güç olan süratli kanamaya neden olacak biçimde basitçe yaralanabilir. Genellikle heparin verilmeden evvel IVC’yi inferior vena cava veya interatriyal oluğu kesmemesi seçim edilir, böylece hemodinamik ödün vermekten ve atriyal fibrilasyon gibi ritim bozukluklarından sakınmak muhtemeldir. Bu sebeple, tedarik sırasında sterilize masa üzerindeki dahili defibrilasyon kaşıklarının her zaman sarih ve kullanıma hazır bulundurulması gerekir.
Daha sonra standart heparin dozu – 30.000 birim verilir ve bu hastanın kilosuna göre ayarlanır. Ardından kardiyopleji dikişi alınır ve aort kanüle edilir. Çift lümenli bir kardiyopleji kanülü önerilir ve hastanın aort kökü tazyikini izlemek için tazyik hattını transdükte edilir. Zira bu kardiyopleji perfüzyon tazyikini bildirmede destekçi olur. Kalp cerrahı aortu kanüle ettiğinde, akciğer cerrahı kese ipini pulmoner atardamara PA yerleştirir. Bu noktada cerrahlar Pulmoner atardamarı nereye ayrılacağına karar vermelidir. Bir yandan, kalp cerrahı için yeterli bir uzunlukta kalmak istenir, bu surattan çok kısa kesilmemesi ehemmiyetlidir Öteki yandan, PA’nın çatallanmasını akciğer cerrahı için sağlam vazgeçmek isteyebilir. Bu sebeple, genellikle doğru pulmoner atardamarları bir rehber kullanılır ve kese ipi o seviyeye yerleştirilir. Kese ipi sütürü yerleştirildikten sonra, genellikle dik açılı bir kanül kullanılması ve kanülün meylini pulmoner kapağa doğru yönlendirilmesi önerilir. Bunun sebebi, pulmoner arteriyel yıkamanın uygun olmayan biçimde perfüzyonunu önlemektir.
Genellikle, bazı yeni cerrahlar olanlar, kanülün meylini sol pa’ya doğru çevirmek dışında her şeyi doğru yaparlar. Fakat bu, sağ akciğere asgari akışla sol akciğere seçimli akışla sonuçlanır, bu da sağ akciğerin uygunsuz biçimde korunmasıyla makûs perfüzyona neden olur. Değişik tipte bir kanül kullanılıyorsa, pulmoplejinin yeterli dağılımını sağlamak yeniden de ehemmiyetlidir. Tüm takımlar hazır olduğunda, kalp cerrahı aortu çapraz klempler ve akciğer cerrahı prostaglandini uygular. Enjeksiyon bölgesi, o atardamara ek delinmeyi önlemek için PA üzerindeki kese ipi sütürüne muhtemel olduğunca yakın olmalıdır. Prostaglandin kan tazyikinin düşmesine neden olduğu için bu, tüm takımların son derece tetikte olması gereken zamandır. Ardından, SVC tutulur ve sol atriyal uzantı, üzerine bir Satinsky klempi yerleştirilerek ufalanır ve uç kesilir.
Klemp yerleştirilirken apendiksin veya sol sirkumflex atardamarın tabanına hasar vermekten sakınmak için sol artiyal uzantıya traksiyon uygulamamak ehemmiyetlidir. Bu sebeple, bazı cerrahlar sol artiyal uzantıya klemp yerleştirme fikrine karşıdır. Bununla beraber, interatriyal oluktan havalandırma yapılıyorlarsa, o zaman bu IVC’yi ufalamadan evvel yapılmalıdır. Bir sonraki adım, IVC’nin ön duvarını dağılmaktır ve bu yapıldıktan sonra takribî 3-4 vuruş beklenmelidir. Kalp boşalırken sabırlı olunmalı ve sarkık kalbin aortu muhtemel olduğunca distal olarak ark damarlarına çapraz klemplenmeli ve kardiyopleji solüsyonunun infüzyonu başlatılmalıdır. Akciğer takımının perfadex çözümünü başlatabileceğinin, kalbin tamamen hapsedildiği fark edilinceye kadar olmadığı unutulmamalıdır, bu surattan bunlar aynı anda başlatılmamasına dikkat edilmelidir. Bu arada cerrahın sol ventrikülü yumuşak olduğundan ve aortun sağlam olduğundan emin olmak için devamlı olarak sol ventriküle değerek sezmesi gerekir.
Pulmopleji PA’ya perfüze edildiğinde, sol atriyal uzantıdan dışarı akışın görülmesi gerektiğine dikkat edilmelidir. Akciğerlerin rengi, akciğerler havalandırmaya devam edilirken ve aynı anda FIO2’yi % 50’ye düşürürken devireme solüsyonunun denk dağılımını gösteren monoton ağartmayı aramak için izlemeye devam edilmelidir. Bu harekât sırasında kalbin manipüle edilmesinden sakınılmalıdır. Sol ventrikül LV rastgele bir sebeple gerilirse, kardiyoplejiyi ve pulmoplejiyi durdurulmalı, aort üzerindeki çapraz klempi hür vazgeçilmeli ve kalp usulca hafifletilmelidir. Sonra çapraz klemp tekerrür uygulanarak, kardiyopleji ve pulmoplejiye devam edilmelidir. Ayrıca gerilme devam ederse, LA uzantısı daha fazla açılmalıdır. Fakat bu hala işe haylazsa, havalandırma için interatriyal oluğu kullanılmalıdır. Bu operasyonda genellikle takribî 4-6 litre perfadex solüsyonu verilir, ancak bu sağlık kurumu protokolüne göre değişebilir.Beyin Ölümünden Sonra Bağış DBD Ayrı Merkezler İçin Kalp ve Akciğer Tedariki
Perfadeks çalışıyorsa kardiyoplejiyi çalışır gidişatta yakalanmalıdır ve bu, perfadeksin koronerlere girmemesini ve kardiyoplejiyi arınmamasını sağlar. Pulmoplejiden evvel kardiyopleji yapılırsa, klemp hala oradayken aortotomi yapılmalı, emmek ve kalbe rastgele bir perfadeks solüsyonunun gitmesini önlemek için aorta bir yonkaeur emici yerleştirilmelidir. Hem kalp hem de akciğer için tüm devireme yapıldıktan sonra, pulmoner atardamar kanülü çıkarılır ve prolen sütür kesilir. IVC daha sonra, sağ alt pulmoner vende rastgele bir yaralanmadan sakınmaya itina gösterilerek tamamen ufalanır. Bir sonraki adım, sol atriyumun en uygun biçimde ayrılınmasıdır. Önerilen yaklaşım, arka LA duvarını keserken kalbi usulca yukarıya sürükleyip, insizyonu geliştirmek için bir metzenbaum makas kullanarak akciğerler için en az 1 cm’lik kenar için yeterli bir LA kafı vazgeçerek devam etmektir.
Sağ tarafta, IVC’ye erişildiğinde diseksiyon durdurulmalıdır ve bu noktada, kalbin sola çekilmelidir. Sarkık kalp ve kansız alan ile interatriyal oluğu araştırmak daha basit olmalıdır ve akciğer implantı için en az bir santimetre vazgeçilmelidir. Son olarak, ne kadar aorta gereksinim dinlendiğine bağlı olarak aortu olabildiğince yüksek transeksiyon yapılabilir. PA için kesi, kanüle edilmiş olduğu yerden uzatılmalıdır ve PA’nın karinasını görselleştirilmeli, sağ PA’nın açılması görüldüğünden emin olunmalıdır. Daha sonra PA çatallanma akciğer bloğu ile kalacak biçimde ayrılınmalıdır ve ayrılırken çok fazla çekiş kullanılmamalıdır, zira bu distorsiyona neden olabilir. Bununla beraber kalp takımı için yeterli PA vazgeçecek biçimde orijinal kesiğin dik olduğundan emin olunmalıdır. Tüm parçalamalar bitirildiğinde, SVC’deki klips hür vazgeçilir, SVC’yi, azigos damarı ve kalp usulca kaldırılırken geride yakalayan öteki her şey ayrılınmalıdır. Bu harekâtlar bittikten sonra akciğerler daha sonra standart biçimde bir araya gelir. Yemek borusunu sezebilmesi için nazogastrik tüpe sahip olmak her zaman verimlidir.
Kemer damarları ve innominate atardamar ufalanır, bu noktada trakea sarihe çıkar ve ilmeklenir, trakea daha sonra % 60 tidal hacimde zımbalanır. Akciğerler daha sonra arka masaya alınır ve her pulmoner venden 250 cc retrograd flush verilir. Retrograd yıkamayı tesirli bir biçimde asıllaştırmanın değişik yolları vardır. Bazıları bunu göğüste yerinde yapar, kimileri ise akciğer bloğunu arka masaya götürür. Genellikle arka masaya götürmeyi ve ven başına 250 cc perfadeks uygulaması seçim edilir. Bir teknik, ucunda şişirilmiş bir ampul bulunan bir kat kateterdir ve floş tatbik edilirken sırayla her damara yerleştirilir. Bununla alakalı ihtar, pulmoner ven ostiumunu duyarlı olan istemeden fazla şişirerek yaralayabileceğidir. Öteki teknik, Henry Ford Sağlık Sisteminden Dr. Hassan Nemeh’in şahsi irtibatı, kendiliğinden şişen bir balonu olan retrograd bir kardiyopleji kateteri kullanmaktır, bu sebeple çok daha tehlikesiz ve daha az travmatiktir. Bununla alakalı tek mesele, standart kitin bir parçası olmamasıdır, bu sebeple satın alma cerrahları yanlarında getirmeyi unutmamalıdır. Beyin Ölümünden Sonra Bağış DBD Ayrı Merkezler İçin Kalp ve Akciğer Tedariki
Kullanılabilecek yeniden başka bir teknik, borunun ucunda bulunan kauçuk boruyu kullanmaktır. Tüpü pulmoner vene yerleştirilir ve ardından sıkı bir sızdırmazlık sağlamak için ven sıkıştırılır. Hangi teknik kullanılırsa kullanılsın, perfadeks solüsyonunun masanın yalnızca 30 cm yukarıyasında olması ve yerçekimi ile çalıştırılmasının ehemmiyetli olduğuna dikkat edilmelidir, ayrıca akciğer ödemine neden olabilecek fazla tazyik uygulamaktan sakınılmalıdır. Retrograd perfüze edilirken pulmoner atardamarda rastgele bir pıhtı olup olmadığı hakimiyet edildiğinden emin olunmalıdır. Minik emboli görülmesi alışılmadık bir vaziyet değildir. Ne kadar büyük pıhtılar görülse de, implantasyon merkezinde retrograd bir devireme vazgeçilmeli veya yinelemeyi seçebilecek implant cerrahını uyarmak ehemmiyetlidir. Bazı takımlar bu gibi gidişatlarda Ex-Vivo Akciğer Perfüzyon EVLP’yi kullanır. Retrograd yıkamanın bitirilmesinden sonra kalan pıhtı olup olmadığının değerlendirilmesi için PA’nın içine bakılmalıdır.

Bibliyografi:
pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29579767/
who.int/servicedeliverysafety/ddcr84.pdf?ua=1
sciencedirect.com/science/article/pii/S0007091217321748
research.rug.nl/en/publications/a-multicenter-study-on-long-term-outcomes-after-lung-transplantat

Yazar: Özlem Güvenç Ağaoğlu

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ

maltepe escort ataşehir escort idealtepe escort anadolu yakası escort kadıköy escort bostancı escort pendik escort ataşehir escort şişli escort göztepe escort pendik escort kartal escort bostancı escort erenköy escort maltepe escort pendik escort bostancı escort ümraniye escort şerifali escort kartal escort maltepe escort tuzla escort pendik escort anadolu yakası escort acıbadem escort ümraniye escort escort bayan maltepe escort ümraniye escort ataşehir escort kadıköy eskort pendik eskort ataşehir escort ümraniye escort kadıköy escort escort bayan maltepe escort sex hikaye yeni seks hikaye gerçek sex hikaye sex hikaye seks hikayeleri sex hikayesi gerçek sex hikayeleri