Site Rengi

BilgiliUsta.com | Aradığınız Her Bilginin Adresi.

Beyin Vefatından Sonra Bağış DBD Yalnızca Kalp Tedariki Nasıl Yapılır?

  • 16 Nisan 2021
  • Beyin Vefatından Sonra Bağış DBD Yalnızca Kalp Tedariki Nasıl Yapılır? için yorumlar kapalı
  • 342 kez görüntülendi.

İzole bir kalp tedariki, göğüsten elde edilen tek uzuv olduğu kavrayışıyla asıllaşmaktadır. Cerrahlar, mümkün bir negatiflikten sakınmak, donörün hemodinamik stabilitesini ve anatomisini değerlendirmek için evvel donörün EKG, akustik, anjiyogram, laboratuarlar ve mevcut değişik görüntüleme cinslerine hayatsal bulgularına dikkat ederler. Belki daha da ehemmiyetlisi, donör kan grubu ve eşleşme bilgilerinin doğrulanması gerekir. Bunlar, donörün MHC gidişatı, […]

İzole bir kalp tedariki, göğüsten elde edilen tek uzuv olduğu kavrayışıyla asıllaşmaktadır. Cerrahlar, mümkün bir negatiflikten sakınmak, donörün hemodinamik stabilitesini ve anatomisini değerlendirmek için evvel donörün EKG, akustik, anjiyogram, laboratuarlar ve mevcut değişik görüntüleme cinslerine hayatsal bulgularına dikkat ederler. Belki daha da ehemmiyetlisi, donör kan grubu ve eşleşme bilgilerinin doğrulanması gerekir. Bunlar, donörün MHC gidişatı, antikor hakimiyetleri ve ABO kan grubu geçimliliğidir ancak yalnızca bunlarla hudutlu değildir. Hepatit B, Hepatit C ve HIV gidişatı gibi değişik donör bilgileri de sahadaki donör çizelgesinde iki defa hakimiyet edilmelidir. Belirlenen meblağsızlıklar şipşak akdikeni alandaki nakil takımının geri kalanına iletilir ve öngörülen kalp kütle oranı ve uzvun ebat geçimi açısından uygunluğu doğrulanır. Satın alma operasyon takımları kayıtları için, alınan uzvun ülkenin tanımlanan legal kriterlerine göre bağış için rıza ve donör beyin vefatı vaziyetinin bir kopyası alınır. Son olarak, satın alma takımının orijinal bilgilendirmesinden ve sahaya gelişinden bu yana bağışçının vaziyetinde başka bir farklılık olmadığı doğrulanır.
Beyin Ölümünden Sonra Bağış DBD Sadece Kalp Tedariki Nasıl Yapılır?Spesifik olarak, laktat seviyelerindeki farklılıklar ve presör lüzumlarındaki rastgele bir çoğalış gibi makûslaşan laboratuar kıymetlerine dikkat edilmelidir. Tiroksin T4 kullanımı da donör alım sürecinin bir parçası olarak önerilir. Tedarik takımının bir sonraki adımı, donör için uygun arteriyel ve venöz ulaşımın olup olmadığını değerlendirmek olmalıdır. Bazen donörün sadece bir femoral arteryel ulaşım hattına sahip olduğu görülür. Bu, abdominal takım kanülasyonu sırasında aortu bağladığında hastayı rastgele bir kan tazyiki takibi yapmadan vazgeçer. Bu sebeple, anestezi takımı alarma geçebilir, bolus presör ilaçları verebilir ve bu da kalp üzerinde hasarlı bir tesire neden olabilir. Bu sebeple, radyal atardamar hattı veya brakiyal atardamar ulaşımı gibi üst ekstremite invaziv tazyik izleme sistemi önerilir. Sternum, kan kaybını hudutlandıran ve hemostazı sağlayan standart bir biçimde medyan sternotomi yoluyla açılır. Hastanın hemodinamiğinin doğru bir hipotezini elde etmek için sağ atriyum, sol atriyum ve pulmoner atardamarlardaki intrakardiyak tazyikleri donör kalbinden ölçülür ve bu parametreler şipşak implant cerrahına iletilir.
Bu temkinler, takıma vericinin kalbinin kardiyak işlevinin anlık görüntüsünü sağlar. Kalp cerrahı, inferior vena cavayı IVC karaciğer cerrahıyla paylaşmak zorundadır. Bu, kalp cerrahı tarafından alınacak IVC uzunluğuna karşı karaciğer nakli takımı tarafından alınan uzunluğa ait bir görüşme mevzusu olabilir. Hırslı bir kalp cerrahı, IVC’yi diyafram seviyesinde kalp traksiyonu ile parçalayabilir, öyle ki IVC diyaframın altına çekilir ve karaciğer nakli takımı için bir kısa vazgeçtiği miktarda parçalayabilir. Bu sebeple, IVC’nin nereye kesileceğini evvelden karaciğer cerrahıyla görüşmek usluca olur. Diyafram yansımasının üzerinde kalmak standart uygulama olmuştur. Hasat sırasında sürükleyişten sakınmak ehemmiyetlidir, ancak çoğu zaman karaciğer takımının karaciğeri alt sürüklediği görülür. Tedarik cerrahı, donör kalbini açmak için yapılan havalandırmaya özellikle dikkat etmelidir.
Birden fazla ekibin oturması ile bu cins operasyonların riskleri ortadan kalkar. Kalbi havalandırmak için kullanılan teknikler ya LA eki, interatriyal oluk, arka sol atriyal duvar yoluyla ya da doğrudan pulmoner venleri kesmektir. Pulmoner venlerden havalandırma yapmak bereketlidir, ayrıca pulmoner ven sarihlikleri arka masaya bağlanabilir. Bununla beraber, akciğer takımı gibi değişik göğüs nakil takımları dâhil olursa, akciğerleri 4-6 litre perfadex ile perfüze edilir. Perfadex plus, donör akciğerlerin süratli soğutulması, perfüzyonu ve soğuk sabit depolanması için hücre dışı, düşük potasyumlu, dekstran bazlı bir elektrolit koruma çözümüdür, ayrıca evvelden kalsiyum iyonları ve tham ile desteklenmiştir. Cerrahların tecrübelerine göre, sol atriyal uzantıdan havalandırmanın en iyisi olduğunu göstermektedir. Bununla beraber interatriyal oluktan havalandırma da yapılabilir ve bu çapraz klemp uygulamasından evvel kesilerek çıkarılmalıdır.
Ancak büyük bir risk ile beraber kazanç, başka bir deyişle kalp atriyal fibrilasyona girebilir ve hemodinamik bozulmaya neden olabilir. Öncelikle arka sol atriyal duvardan havalandırma yapmak da bir alternatiftir. Bunun için, evvel sol atriyumun o kısmına ulaşmak için kalbi kaldırılır, ancak sarihlik yapıldıktan ve kalp göğüs boşluğundaki konumuna geri vazgeçildiğinde, deliğin sarih kalacağı hipotez edilemez bu surattan kalp yeterince havalandırılmalıdır. Ayrıca, kardiyopleji uygulaması sırasında kalbin kaldırılması aort yeterliliğine neden olabilir. Pulmoner damarlar, orijinlerinden kesilebilirler ve pulmoner atardamarı çatallanmayı gözetmek için lüzum dinlenene kadar yükseğe parçalanabilir. İmplant cerrahına ek süperior vena kava SVC uzunluğu vermek için SVC’yi azigos venin yukarıyası ufalamak da usluca olur. Bunlar, akdikeninin anatomisini öğrenmenin ve implante eden cerrahla özel ihtiyaçları görüşmenin ehemmiyetli olduğu özel gidişatlardır.

Erişkinlerde Doğuştan Kalp Hastalığı Müşterileri

Beyin Ölümünden Sonra Bağış DBD Sadece Kalp Tedariki Nasıl Yapılır?Erişkin doğuştan kalp hastalığı müşterileri, ilerlemiş kalp yetmezliği için kalp nakline lüzum dinleyen ve geçmişte genellikle birden fazla sarih kalp prosedürü geçirmiş şahıslardır. Bu sebeple, akdikeni anatomisini yine yapılandırmak için ek donör dokuya lüzumları olabilir. İmplante eden cerrahın anormal bir persistan sol süperior vena kava PLSVC olan müşterilerde, ekstra uzun süperior vena kavaya SVC lüzumu olur ve ayrıca müşteride PLSVC ‘nin kesintisizliğinin onarımına izin vermek için innominate veni toplaması gerekir. Öte yandan, PLSVC ‘si olan donörlerde, donör kalp damar sistemi mevzusunda ekstra şuurlu olunmalıdır. Zira koroner drenajın, sağ atriyal RA yerine PLSVC ‘ye aktığı hadiseler kaydolunmuştur. Akdikeni için RA’ya drenajı doğrulamadan PLSVC ‘nin bağlanması facia olabilir zira implantasyon ve dolaşım onarımından sonra kalbin drenaj yolu yoktur, bu sebeple ödemli hale gelebilir ve ilk greft disfonksiyonuna yol açabilir. Hem akdikeni hem de donör için ek sistemik ve pulmoner venöz drenaj anormalliklerinin dikkat edilmesi ehemmiyetlidir.
Karışık doğuştan kalp hastalığı olan ve pulmoner atardamarların rekonstrüksiyonunu gerektirebilecek bir akdikeni gibi muhakkak gidişatlarda, pulmoner atardamarların donör kalbi ile yine yapılandırılmasını gerektirebilir ve inen torasik aort veya innominat ven gibi ayrı ek doku alınması gerekebilir. Akciğerler yerleştirilmiyorsa olası olduğunda, tekrarlamalı bölümleme tahlili RPA ve lisofosfatidik asit LPA ile beraber pulmoner atardamar PA bifurkasyonu sağlanmalıdır. Bu hasta alt grubu için donör aortunun arkaya kadar uzun bir uzunluğunun sağlanması ehemmiyetlidir, zira müşteride yine yapılanma ve onarıma dayanakçı olur.

Sol Ventrikül Destek Aygıtı LVAD Eksplantları / Göğüs

Tedarik cerrahı, bu hastalarda çıkan aort üzerine bir çıkış grefti yerleştirildiğinden, yükselen aortu, donördeki üç ark dalını geçerek olası olduğunca distalden almalıdır. Bu, implante eden cerrahın aort anastomozunun nerede yapılacağına karar vermesi için yeterli uzunluk ve elastikliği sağlar.

Heterotopik Kalp Nakli

Ortotopik kalp transplantasyonu, daha önceki hastalıklı kalbin standart eksplantasyonu ve göğüs boşluğuna yeni bir donör kalbin implante edilmesidir. 1970’li senelerden beri heterotopik kalp nakli olarak adlandırılan başka bir kalp nakli biçimi daha vardır. Bu bu prosedür için ender olmakla beraber birkaç seçilmiş endikasyon vardır. Akdikeni cerrahın operasyon yapması ve yeterli alanın sağlanması için ekstra bir aort uzunluğu ve pulmoner venlerin kökenlerine yakın bir yerde transekte edilmesi zorunludur. Tedarik eden cerrah, ayrıca olası olduğu kadar süperior vena kava SVC ve inferior vena cava IVC almalıdır. Pulmoner Atardamarın müşteride bir greft materyali ile geliştirilmesi gerekir, zira implante eden cerrah yeni kalbin pulmoner atardamarını akdikeninin natürel kalbinin pulmoner atardamarına bağlar. Bu sebeple, olabildiğince çok ön çatallanma pulmoner atardamar PA almak çok ehemmiyetli hale kazanç.
Beyin Ölümünden Sonra Bağış DBD Sadece Kalp Tedariki Nasıl Yapılır?Kalbin çıkarılmasından sonra, bir tescil foramen ovale PFO olup olmadığı hakimiyet edilir. Şayet varsa, kalbi daha serin bir yere koymadan evvel olası olduğunca ivedi bir biçimde 4-0 prolen sütür kullanılarak bir PFO ile kapatılır. Pulmoner atardamar ve aortu, mitral kapağı, triküspit kapağı rastgele bir anatomik anormallik, pıhtı, bölgesel hastalık ve iyatrojenik zarar açısından araştırılır. Bu noktada, akdikeni cerrah rastgele bir yaralanma mevzusunda bilgilendirilir ve yaralanma varsa bu yaralanmaları onarmak için donör perikardiyumu ambalajlanabilir.

Sol Ventrikül Destek Aygıtı LVAD

Bazı takımlar kardiyopleji kanülü donör aorta bağlı vazgeçmeyi seçim eder. Bu merkezlerde, kardiyopleji kanülü aortun alta doğru yerleştirilebilir. Bununla beraber, kanül çıkarılırsa ve kanülasyon noktasını işaretlemek için sütür bağlanırsa, kanülasyon bölgesi daha yukarıyada olabilir ve aynı yer implantasyondan evvel kesilebilir. Kalbi gözetici solüsyona koyularak tamamen içine batırıldığından emin olunur ve ilk poşette buz koyulmazken ikinci ve üçüncü poşetlere buz koyulur. Kalbin Paragonix Sherpa Temiz 4 derece santigratta denk biçimde soğuması sağlayan özel kaplar vardır. Bu kaplar, tek tip soğutmayı sürdürerek ve belki de donörün sıcak iskemi müddetini uzatarak donör kalp naklini optimize etmeye dayanakçı olur.

Bibliyografi:
pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29579767/
who.int/servicedeliverysafety/ddcr84.pdf?ua=1
sciencedirect.com/science/article/pii/S0007091217321748
research.rug.nl/en/publications/a-multicenter-study-on-long-term-outcomes-after-lung-transplantat

Yazar: Özlem Güvenç Ağaoðğu

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ

maltepe escort ataşehir escort idealtepe escort anadolu yakası escort kadıköy escort bostancı escort pendik escort ataşehir escort şişli escort göztepe escort pendik escort kartal escort bostancı escort erenköy escort maltepe escort pendik escort bostancı escort ümraniye escort şerifali escort kartal escort maltepe escort tuzla escort pendik escort anadolu yakası escort acıbadem escort ümraniye escort escort bayan maltepe escort ümraniye escort ataşehir escort kadıköy eskort pendik eskort ataşehir escort ümraniye escort kadıköy escort escort bayan maltepe escort sex hikaye yeni seks hikaye gerçek sex hikaye sex hikaye seks hikayeleri sex hikayesi gerçek sex hikayeleri