Site Rengi

BilgiliUsta.com | Aradığınız Her Bilginin Adresi.

Beyindeki Kimyevi Bozukluklar

  • 24 Nisan 2021
  • Beyindeki Kimyevi Bozukluklar için yorumlar kapalı
  • 634 kez görüntülendi.

Beyindeki kimyevi bir balanssızlık, bir şahısta belirli ölçülerde olması gereken nörotransmiterlerden çok az veya çok fazla olduğunda ortaya çıkmaktadır. Nörotransmiterler, asap hücreleri arasında bilgi ileten kimyevi habercilerdir. Nörotransmiter misalleri arasında serotonin, dopamin ve norepinefrin bulunur. Bireyler bazen ruh hallerini ve duygularını tertip etmede oynadıkları roller sebebiyle dopamini mutluluk hormonu olan serotoin ile karıştırmaktadırlar. Popüler bir varsayım, […]

Beyindeki kimyevi bir balanssızlık, bir şahısta belirli ölçülerde olması gereken nörotransmiterlerden çok az veya çok fazla olduğunda ortaya çıkmaktadır. Nörotransmiterler, asap hücreleri arasında bilgi ileten kimyevi habercilerdir. Nörotransmiter misalleri arasında serotonin, dopamin ve norepinefrin bulunur. Bireyler bazen ruh hallerini ve duygularını tertip etmede oynadıkları roller sebebiyle dopamini mutluluk hormonu olan serotoin ile karıştırmaktadırlar. Popüler bir varsayım, beyindeki kimyevi balanssızlıkların bir neticeyi olarak, bunalım ve anksiyete gibi akılsal sıhhat bozukluklarının büyümesidir. Bu kuram bazı asılları yakalayabilse de, akılsal hastalıkların fazla kolaylaştırılması tehlikeyi taşımaktadır. Hakikatte, duygu vaziyet bozuklukları ve ruh sıhhati hastalıkları, sadece Amerika Birleşik Devletleri‘de yaşayan 46,6 milyon erişkini etkileyen oldukça karışık gidişatlardır. Altta beyindeki kimyevi balanssızlıklar ile alakalı bilgiler, muhtemel rehabilitasyon alternatifleri ve ne zaman bir hekimle görüşülmesi gerektiği ile alakalı bilgiler bulunmaktadır.

Cemiyette Beyin Kimyası ile Alakalı Öğrenilenler

Beyindeki Kimyasal BozukluklarBir Hayli etken, bir bireyin us hastalığı tehlikesine katkıda bulunabilir. Beyindeki kimyevi balanssızlıkların akılsal sıhhat şartlarına neden olmaktan tamamen mesul olduğu popüler bir efsanedir. Beyindeki kimyevi balanssızlıkların ruh hali bozuklukları ve akılsal sıhhat şartları ile bir ilişkisi olduğu görülmekle beraber, tahlilciler kimyevi balanssızlıkların bu şartların ilk sebebi olduğunu kanıtlanamamıştır. Us sıhhati şartlarına katkıda bulunan öbür etkenler şunlardır:
• Genetik ve aile tarihi
• Fiziksel, psikolojik veya duygusal istismarın geçmişi gibi hayat tecrübeleri
• İçki veya yasa dışı uyuşturucu kullanımı geçmişi
• Bazı ilaçlar almak
• Yalıtım ve yalnızlık duygularına yol açan dış vaziyetler gibi psiko sosyal etkenler
Bazı araştırmalar, değişik kimyevi balanssızlıklar ve belirli akılsal sıhhat şartları arasındaki irtibatları belirlemiş olsa da, tahlilciler insanların ilk başta nasıl kimyevi balanssızlık geliştirdiklerini öğrenmiyor. Mevcut biyolojik testler akılsal sıhhat gidişatını da emin bir biçimde doğrulamamaktadır. Bu sebeple hekimler, beyindeki kimyevi balanssızlıkları test ederek akılsal sıhhat şartlarını teşhis etmemektedirler. Bunun yerine, bir bireyin semptomlarına ve fizik tetkik belirtilerine direnerek tanı koymaktadırlar.
Beyindeki Kimyevi Balanssızlıklarla İlişkili Şartlar
Yapılan araştırmalar, beyinde olan kimyevi balanssızlıkları bazı ruh sıhhati şartları ile ilişkilendirmektedirler. Bu sıhhat şartları şunlardır:

Bunalım

Muayenehane bunalım olarak da adlandırılan bunalım, bir bireyin yaşamının duygu ve düşüncelerinden uyku ve yeme alışkanlıklarına kadar bir hayli istikametini etkileyen, duygu vaziyet bozukluğudur. Bazı araştırmalar beyindeki kimyevi balanssızlıkları bunalım semptomlarına bağlasa da, bilim adamları bunun tüm tablo olmadığını iddia etmektedirler. Misalin, tahlilciler şayet bunalım yalnızca kimyevi balanssızlıklardan kaynaklanıyorsa, seçici serotonin geri alım inhibitörleri SSRI’lar gibi nörotransmiterleri maksat alan rehabilitasyonların daha süratli çalışması gerektiğini belirtmiştir. Bunalım bulguları fertler arasında geniş miktarda değişkenlik gösterir, ancak şunları kapsayabilir:
• Üzüntü, umutsuzluk, endişe veya pervasızlığın aralıksız duyguları
• Israrcı kabahatlilik, kıymetsizlik veya kötümserlik duyguları
• Daha Öncekinden zevkli aktifliklere veya hobilere olan alaka kaybı
• Konsantre olma, karar verme veya bir şeyi anımsama güçlüğü
• Asaplılık
• Tedirginlik veya hiperaktivite
• Uykusuzluk veya çok fazla yatmak
• İştah ve kilo metamorfozları
• Fiziksel sızılar, kramplar veya sindirim problemleri
• İntihar düşünceleri
Beyindeki Kimyasal BozukluklarHer yaşta bunalım geliştirmek mümkündür, ancak bulgular genellikle bir genç yaşta veya 20’li ve 30’lu yaşların başındayken başlamaktadır. Bayanlar bunalım yaşamaya erkeklerden daha muhtemeldir. Pek çok değişik bunalım cinsi vardır. Bunalım cinsleri şunlardır:
• Majör depresif bozukluk MDB
• Israrcı depresif bozukluk
• Psikotik bunalım
• Doğum sonrası bunalım
• Mevsimsel afektif bozukluk SAD
Doğum sonrası alana gelen üzgün hormonal farklılıklar, bir kadının doğum sonrası bunalım büyüme tehlikesini artırabilecek etkenler arasındadır. Milli Ruh Sıhhati Enstitüsü’ne göre, bayanların % 10-15’i doğum sonrası bunalım geçirmektedir.

Bipolar Bozukluk

Bipolar bozukluk, değişken yarıyıllarda mani ve bunalıma neden olan bir duygu vaziyet bozukluğudur. Bu zamanlar birkaç gün ile birkaç sene arasında sürebilir. Mani, anormal derecede yüksek enerjiye sahip bir gidişatı ifade eder. Manik bir vaka yaşayan bir şahıs alttaki özellikleri sergilemektedir:
• Fazla mutlu sezmek ya da öforik
• Alışılmadık derecede yüksek enerji seviyesine sahip olmak
• Aynı anda birkaç faalliğe katılmak
• Görevleri tamamlamadan yarıda vazgeçmek
• Son derece süratli konuşmak
• Rahatsız olmak veya öfkelenmek
• Sık sık başkalarıyla çatışmak
• Kumar oynamak veya fazla ölçüde içki içmek gibi tehlikeli tavırlarda bulunmak
• Fiziksel yaralanma hayata meyli
Şiddetli mani veya bunalım saldırıları, sanrılar ve sanrılar gibi psikotik semptomlara neden olabilir. Bipolar bozukluğu olan insanlar ruh hallerinde ve enerji seviyelerinde değişik farklılıklar yaşayabilirler. Daha fazla madde makûsa kullanımı tehlikeyi ve alttakiler gibi bazı tıbbi vaziyetlerin görülme sıklığı daha yüksek olabilir:
• Migren baş sızıları
• Tiroid hastalığı
• Kalp hastalığı
• Şeker hastalığı
• Obezite veya fazla kilo kaybı
Bipolar bozukluğun kesin sebebi öğrenilmemektedir. Tahlilciler, beyindeki dopamin seviyelerinin değişmesine neden olan dopamin reseptörlerindeki farklılıkların, bipolar bozukluk semptomlarına katkıda bulunabileceğine inanmaktadırlar.

Endişe

Anksiyete bozukluğu olan bir şahıs fazla evham yaşayabilirler. Bir Hayli şahıs, ehemmiyetli hayat farklılıkları, konutta meseleler veya işte ehemmiyetli projelerle karşı karşıya kaldıklarında ara gizeme Beyindeki Kimyasal Bozukluklarevham yaşarlar. Bununla beraber, evham bozukluğu yaşayan insanlar genellikle stresli vaziyetlere yanıt olarak daha da makûslaşan aralıksız evham veya fazla evham yaşarlar. 2015 senesinde nörobilim araştırmalarından elde edilen delillere göre , gama aminobütirik asit GABA nörotransmitterinin anksiyete bozukluklarında çok ehemmiyetli bir rol oynayabileceğini göstermektedir. GABA nörotransmitteri, beynin duygusal bilgileri depolayan ve işleyen kısmı olan amigdaladaki nöronal etkinliği eksiltir. GABA anksiyete bozukluklarının kapsadığı tek nörotransmitter değildir. Bu bozukluklara katkıda bulunabilecek öbür nörotransmiterler şunlardır:
• Serotonin
• Endokannabinoidler
• Oksitosinin
• Kortikotropin salgılatıcı hormon
• Opioid peptidleri
• Nöropeptid Y

Rehabilitasyon

Beyindeki Kimyasal BozukluklarHekimler, beyindeki belirli nörokimyasalların konsantrasyonunu yine dengelemek için psikotropik denilen bir ilaç sınıfı önerebilirler. Bu ilaçları, bunalım, anksiyete ve bipolar bozukluk dahil olmak üzere bir dizi us sıhhati şartını rehabilitasyon etmek için kullanırlar. Psikotropik misalleri arasında şunlar bulunur:
• Seçici serotonin geri alım inhibitörleri SSRI’ler , misalin fluoksetin Prozak, sitalopram Celexa ve sertralin Zoloft.
• Selatonin-norepinefrin geri alım inhibitörleri SNRI , venlafaksin Effexor XR, duloxetin Cymbalta ve desvenlafaksin Pristiq dahil
• Amitriptilin Elavil, desipramin Norpramin ve nortriptilin Pamelor gibi trisiklik antidepresanlar TCA’lar .
• benzodiazepinlerKlonazepam Klonopin ve lorazepam Ativan dahil olmak üzere .
2017 araştırmasına göre, antidepresanlar, 6-8 hafta içinde orta ila şiddetli bunalımlı fertlerin takribî% 40-60’ında semptomları iyileştirmiştir. Bazı bireyler birkaç hafta içinde eksilmiş semptomlar yaşarken, bazı bireylerde tesirlerini sezmesi aylar sürebilir. Değişik psikotroplerin değişik yan tesirleri vardır. İnsanlar bu ilaçların faydalarını ve tehlikelerini hekimleriyle tartışabilirler. Psikotropik ilaçların yan tesirleri şunları kapsayabilir:
• Ağız kuruluğu
• Boğuk ses
• Baş sızısı
• Baş dönmesi
• Libido eksilmesi
• Makûslaşan semptomlar
• İntihar düşünceleri
Us sıhhati karışık, çok istikametlidir ve çok rakamda etken bireyin akılsal sıhhatini etkileyebilir. Beyindeki kimyevi balanssızlıklar doğrudan akılsal sıhhat bozukluklarına neden olmasa da, nörotransmiterlerin konsantrasyonunu etkileyen ilaçlar bazen semptom rahatlaması sağlayabilir. 2 haftadan fazla bir zamandır akılsal sıhhat meselesinin bulgu ve semptomlarını yaşayan bireylerin uzman bir hekimle görüşmesi öneri edilir.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ

maltepe escort ataşehir escort idealtepe escort anadolu yakası escort kadıköy escort bostancı escort pendik escort ataşehir escort şişli escort göztepe escort pendik escort kartal escort bostancı escort erenköy escort maltepe escort pendik escort bostancı escort ümraniye escort şerifali escort kartal escort maltepe escort tuzla escort pendik escort anadolu yakası escort acıbadem escort ümraniye escort escort bayan maltepe escort ümraniye escort ataşehir escort kadıköy eskort pendik eskort ataşehir escort ümraniye escort kadıköy escort escort bayan maltepe escort sex hikaye yeni seks hikaye gerçek sex hikaye sex hikaye seks hikayeleri sex hikayesi gerçek sex hikayeleri