Site Rengi

BilgiliUsta.com | Aradığınız Her Bilginin Adresi.

BIM Tabanlı Demir Yolu Tünellerin Avantajları ve Güçlükleri

  • 24 Mart 2021
  • BIM Tabanlı Demir Yolu Tünellerin Avantajları ve Güçlükleri için yorumlar kapalı
  • 268 kez görüntülendi.

Birleşik Kraliyet’ta 1000 faal BIMyapı bilgi modellemesi kullanıcısıyla yapılan bir ankette, maliyet aktifliği getirdiği ve başlangıçtan bitirilmesine kadar geçen müddeti eksilttiği için 2025 inşaat taktiğinin amaçlarına erişmede yararlı bir strateji olduğu neticesine varılmıştır. Bu netice, katılımcıların% 70’inin BIM’in ilk inşaat maliyeti ve inşa edilen varlıkların tüm hayat maliyeti dahil olmak üzere genel proje maliyetini düşürdüğüne […]

Birleşik Kraliyet’ta 1000 faal BIMyapı bilgi modellemesi kullanıcısıyla yapılan bir ankette, maliyet aktifliği getirdiği ve başlangıçtan bitirilmesine kadar geçen müddeti eksilttiği için 2025 inşaat taktiğinin amaçlarına erişmede yararlı bir strateji olduğu neticesine varılmıştır. Bu netice, katılımcıların% 70’inin BIM’in ilk inşaat maliyeti ve inşa edilen varlıkların tüm hayat maliyeti dahil olmak üzere genel proje maliyetini düşürdüğüne inanmasıyla desteklenmiştir. Öbür bir anket çalışmasında % 60, BIM’in yeni inşa ve yenilenmiş varlıklar için başlangıçtan bitişe kadar genel müddeti kısalttığını ve başlangıçta% 33 eksilme amacını karşılamaya takviyeci olduğunu kabul etmiştir. Bu ankete göre;
• Maliyetli ve zamanında yapılan ananesel inşaat modellerini ortadan kaldırılmalıdır.
• Değişik tasarım alternatifleri ve seçenekleri, son kullanıcılar ve / veya sahip geri bildirimlerine dayalı tasarım analizi sırasında reel zamanlı olarak basitçe modellenebilir ve değiştirilebilir.
• Daha kısa ve daha faydalı tasarım ve tasarım analiz süreci oluşturulmalıdır.
• Yapı programı kriterlerini ve mülk sahibinin lüzumlarını karşılamada tasarımın faalliğini değerlendirilmelidir.
• Projelerinin sıhhat, güvenlik ve refah performansını iyileştirin misalin, BIM, yangına dayanıklı çıkış muhafazalarını, otomatik sprinkler sistemi tasarımlarını ve seçenek merdiven meskenlerini tahlil etmek ve karşılaştırmak için kullanılabilir.
• Tasarımın sahibine, inşaat takımına ve son kullanıcılara basitçe iletilmesi gerekir.
• Program ihtiyaçlarını, sahibinin lüzumlarını ve bina veya mekan estetiğini karşılama mevzusunda anında geri bildirim alınmalıdır.
BIM Tabanlı Demir Yolu Tünellerin Avantajları ve ZorluklarıYeniden de en büyük güçlük, yukarıyada belirtilen teknolojilerin bir proje sürecinde kullanılması değil, takım azalarını dahil ederek düşünme biçimini değiştirmektir. Araştırmalar, oyunlaştırmanın etkileşimi desteklemek için ne kadar ehemmiyetli olduğunu gösteriyor. İnşaat projelerinde oyunlaştırma kullanımının potansiyel tesiri, hissedarların tavırlarını değiştirmek ve sosyal maharetlerini tetikleyerek onları daha iyi performans için motive etmektir. Günümüzde bir hayli şirket, çalışanları arasındaki işbirliğini ve irtibatı geliştirmek için oyunlaştırmayı kullanıyor. CITB İnşaat Enstitüsü Eğitim Heyeti tarafından yayınlanan yeni bir araştırma, Birleşik Kraliyet’ta inşaat sanayisinin takribî % 3 oranında gelişeceğini ve önümüzdeki 5-10 sene içinde işbirliği ihtiyacı sebebiyle bir hayli iş boşluğu yaratacağını gösteriyor.
Bina bilgi modellemesi, inşaat sanayisine, sarih bir bilgi ve bilgi paylaşımı yoluyla insanların ve süreçlerin harikulade koordinasyonu ve entegrasyonu için bir etraf ve çerçeve sağlar. Bir BIM civarı, inşa edilmiş varlığın sanal bir temsili aracılığıyla tasarım ve imal safhalarını daha iyi kavrayabilen bilgisayar takviyeli tasarım vasıtalarından oluşur, böylece inşaat takımı, mal sahipleri ve cerrahlar çatışmaları proaktif bir biçimde tespit etme ve çözmede yer alabilir.
BIM etrafında teslim edilen projede, Alıcı, BIM’in kapsamı, aktifliği ve faydalı kullanımı üzerinde eforlu bir tesire sahiptir. Alıcı, proje kapsamının karar vericiler tarafından kabul edilmesini iyileştirmek için sanal asıllığın kullanılması gibi kısa vadeli amaçlarla da motive edilebilir. BIM’in mega projeler için özümsenmesinin yatırım için avantajlı bir getiri sağlaması olasıyken, daha ufak projeler için, maliyet ve verimlerin dikkatli bir biçimde değerlendirilmesinden sonra uygun olgunluk seviyesine dayalı olarak BIM kullanımına ait bir karar verilmelidir. Belki de BIM’in projelerde kullanılması, başlangıç yatırımından daha ağır basacak birkaç projenin olması vaziyetinde uzun vadeli niyetleri karşılamak için BIM’in uygulanacağı mazeretiyle yapılmalıdır.
Hayat döngüsü BIM taşıt setlerine yatırılan maliyetin, inşa edilmiş varlığın uslu harekâtlarından, hizmet sunumunu iyileştiren modernize edilmiş çalışma yollarından veya küresel rekabet eforunu artırarak maliyet eksiltme yoluyla geri ödenmesi olasıdır. BIM, zati buna bilindik olan tasarımcılar tarafından önerilmiştir. Alıcıların, kullanımı varlık idaresini ve geçimli yazılımları da kapsayacak biçimde genişletilirse, BIM’in bereketlerini had safhaya çıkarması olasıdır. 2013 çalışma evrelerinin RIBA tasarıyı, BIM vasıtalarıyla bir örtüşme sağlar. Bu tasarıya göre;

Evre 1

BIM, varlık geliştirme sürecinin rastgele bir aşamasına özümsenebilir ancak BIM’den daha fazla faydalanabilmek için, BIM misyonunu stratejik tanım veya başlangıçta resmileştirmek verimli olacaktır. BIM’i dahil etme kararı, RIBA evre 1 alıcısı, proje bitirildiğinde BIM’i varlık yönetimi sistemleriyle geçimli hale getirmeyi basitleştirecek ihtiyaçları ve kaynakları hazırlamak için yeterli zamanı alır kadar erken alındığında alınır.

Evre 2

BIM entegrasyon taktiği, işleyen bir BIM etrafının oluşturulması için konsept tasarım evresinde geliştirilecek ve sınanacaktır. Konsept tasarım evresinde, proje entegrasyonu için bir etraf sağlamak üzere BIM taktiği geliştirilmelidir. Strateji, BIM’in ne miktarda kullanılacağını tanımlayacaktır. Ayrıca beklenen mahsul neticeleri, lüzumlu eğitimler, irtibat kanalı, roller ve mesullükler ve BIM vasıtaları açısından BIM marifetlerini de değerlendirmelidir. Mahsul neticesine odaklanan performansa dayalı BIM spesifikasyonlarının kullanılması, yazılım için kaide koyucu ihtiyaçlara göre ek bir avantaja sahiptir. BIM, baş tasarımcı tarafından tasarım taşıtı olarak ve karar vermeyi basitleştirmek için tasarım çözümlerini projenin iç hissedarları ile iletmek için kullanılacaktır.

Evre 3–4

BIM Tabanlı Demir Yolu Tünellerin Avantajları ve ZorluklarıTasarımcılar ve ölçü tahlilcileri arasındaki bilgi alışverişinin çoğalmasıyla karakterize edilen geliştirilmiş tasarım evresinde BIM’in bütün entegrasyonu muhtemeldir. Sanal bir kıymet mühendisliği süreci, maliyetin karşılanabilirliği için tasarım çözümlerini simüle edecektir. Tasarım alternatiflerinin dikkate alınması, tahlil ve tehlike eksiltme için paylaşılan görsel modellerden faydalanabilir. Çok disiplinli 3B geometrik modeller, ortak bir BIM civarı aracılığıyla öbür tasarımcılar ve inşaat takımlarıyla paylaşılabilir, böylece inşa edilebilirlik meseleleri ve etrafa olan tesir değerlendirilebilir. Koordineli bir tasarımdaki başkalaşımların rakamı sebebiyle, meslektaş gözden geçirenlerden gelen farklılıkları süratli bir biçimde özümseyerek yüksek seviyede tasarım çevikliği elde edilebilir ve böylece tasarım geliştirme döngüsü süresi ehemmiyetli miktarda eksiltilebilir.

Evre 5-6

Tüm bilgi modellemesini üstlenerek müteahhit ve tedarik zinciri inşaatı başlatır ve idarer – tablet ve mobil teknolojinin ekibin hakimiyet sürecini, nitelik teminatını, üretkenliği, yararlılığı, inşa edilebilirliği vb. İdareyebileceği faydalı bir biçimde inşa sürecini başlatır ve idarer.

Evre 7

‘Yapılandırıldığı gibi’ Balaka, devam eden alıcı geri bildirimlerine ve bakım veya operasyonel büyümelere cevap olarak aktüellenir.
Entegre bir BIM civarı, faydalı ve iki istikametli bilgi ve model alışverişini basitleştirmek için ortak bir bilgi civarı CDE oluşturan sanal bir iş yeridir. Bir BIM civarını gösteren bir girdi süreci çıktı modelidir. Tüm hayat boyu entegre bir BIM entegrasyonu için en ehemmiyetli girdi, alıcının proje takımı lüzumlarını ve BIM’i proje sonrası işlemlere nasıl hizalayacaklarını özetleyen alıcının bilgi lüzumudur. Tasarımcıların tamamen ebatlandırılmış 2B ve 3B geometrik modellerinden gelen girdi bilgileri, geri bildirim veya bilgi kaybı tehlikesinin eksiltildiği girdiler için öbür uzman tasarımcılara veya inşaat ekiplerine sevk edilebilir.
BIM’i proje bazında uygulamanın ilk adımı, alıcının başlangıç evresinde proje danışmanları ile işbirliği içinde bir ana BIM taktiği geliştirmesidir. Alıcı, hem tasarımcıları hem de yüklenicileri soymak için esas oluşturacak bir beyan hazırlayacaktır. Bu beyan, BIM’in neden kullanılması gerektiğini, bunun itici eforlarını ve alıcının bir BIM etrafında işbirliği yapma vaadini ve kapasitesini sarih bir biçimde açıklayan Patron bilgi lüzumu EIR olarak adlandırılır. BIM’in özümsenmesine evvelden karar verildiği vaziyetlerde, alıcı, baş tasarımcıyı atamadan evvel temennileri bildirmelidir. Alıcı ayrıca, mevcut veya önerilen kuruluş yönetimi yazılımıyla geçimli teknik bilgi yazılım platformlarını da tanımlayacaktır. Bu, tahlilcilerin, 3B modelleme ve ötesini kapsayan teknolojileri entegre ederek sağlık kurumularda Kuruluş İdaresinde BIM’in katma bedelini gösterdiği yerdir.
Performansa dayalı teknik bildirilerin kullanılması, tasarımcılara ve yüklenicilere EIR’yi karşılamak için en faydalı ve uygun maliyetli çözümlerle gelme eforu verir. Yazılım satıcıları gibi kaide koyucu lüzumlar, tedarik tarafını uygunluk için yine eğitim için ek maliyetler ödemeye zorlayacaktır. EIR ayrıca, muhtelif taraflarca paylaşılacak platformlar da dahil olmak üzere rolleri ve mesullükleri tanımlayacaktır. Proje idareyicisine veya BIM idareyicisine verilen yetki kapsamında idare mevzularının içerilmesi çok ehemmiyetlidir. Yetki, özümsenecek protokolü, bilginin nasıl güvence altına alınacağını, sistem performansını, koordinasyonun ve nasıl sağlanacağını ve mülkiyet mevzularını tanımlayacaktır.
NBS protokolü, BIM yürütme tasarısını tasarımcıların ve yüklenicilerin patronun bilgi lüzumlarına EIR verdikleri cevap olarak tanımlar. Kontrat evveli safhada proje uygulama tasarısının bir parçası olarak hazırlanacak ve kontrat imza atıldıktan sonra aktüellenecektir. Kontrat evveli uygulama tasarıyı, bilgi alışverişi yaklaşımını iletir ve tasarımcının veya kontratın alıcının temennilerini karşılama hünerini onaylar.
Tasarım sırasında ve şantiyede çalışma başladığında asıllaşan muhtelif kıymet mühendisliği tekrarlamaları yoluyla büyük ölçüde bilginin takas edilmesi kaçınılmazdır. Tipik bir tasarım süreci, iç ve dış yaşıt analizlerini ve alıcının onaylarını kapsayacaktır. Tekrarlamalı süreç, alıcıya son tasarımın optimum olduğunu ve paranın karşılığını alacağını garanti eder. Tasarım ve imal süreci sırasında bilgi bağlantısını basitleştirmek için proje idareyicisi, ana işbirlikçilerle bilgi alışverişine odaklanarak bir irtibat tasarıyı gibi eş emellere hizmet eden bir ana bilgi dağıtım tasarıyı MIDP geliştirecek ve sürdürecektir.
Mesullüğü proje idareyicisine ait olmakla beraber, bu ortak bir dokümandır ve tasarıma liderlik eden idareyicilerle ortaklaşa geliştirilmelidir, inşaat ve tedarik. Tasarı, 3B modeli kimin oluşturduğu, ne zaman hazırlanacağı ve hangi prosedürlere dayalı olduğu gibi bilgi alışverişi sorularını cevaplıyor. Tasarı, modeller, çizimler, tebliğler ve bunların öneri sahiplerine dağıtılacak ihale evraklarının bir parçasını oluşturup oluşturmayacağı dahil olmak üzere teslim edileceklere özel olmalıdır. Daha detaylı bir uygulama tasarıyı, bir tasarımcı takımı ve öbür danışmanlar tarafından kontrat sonrasında kararlaştırılacaktır.
Balaka sağlama tasarıyı, teknik tasarım bilgilerinin yanı gizeme idare raporlarının sunulması için bir strateji tanımlayan kontrat sonrası yürütme tasarısına dahil edilecektir. Tasarı, modeller, çizimler, tebliğler ve bunların öneri sahiplerine dağıtılacak ihale evraklarının bir parçasını oluşturup oluşturmayacağı dahil olmak üzere teslim edileceklere özel olmalıdır. Daha detaylı bir uygulama tasarıyı, bir tasarımcı takımı ve öbür danışmanlar tarafından kontrat sonrasında kararlaştırılacaktır. Balaka sağlama tasarıyı, teknik tasarım bilgilerinin yanı gizeme idare raporlarının sunulması için bir strateji tanımlayan kontrat sonrası yürütme tasarısına dahil edilecektir. BIM Tabanlı Demir Yolu Tünellerin Avantajları ve Zorlukları
Tasarı, modeller, çizimler, tebliğler ve bunların öneri sahiplerine dağıtılacak ihale evraklarının bir parçasını oluşturup oluşturmayacağı dahil olmak üzere teslim edileceklere özel olmalıdır. Daha detaylı bir uygulama tasarıyı, bir tasarımcı takımı ve öbür danışmanlar tarafından kontrat sonrasında kararlaştırılacaktır. Balaka sağlama tasarıyı, teknik tasarım bilgilerinin yanı gizeme idare raporlarının sunulması için bir strateji tanımlayan kontrat sonrası yürütme tasarısına dahil edilecektir.

Bibliyografi:
https://www.imsad.org/Uploads/Files/SAYI_33_2018.pdf
https://www.researchgate.net/publication/345903099_Rayli_sistemlerin_Yapi_Bilgi_Modellemesi_YBM_ile_entegrasyonu_Atakoy-Ikitelli_projesi_insaati_ornegi

Yazar: Özlem Güvenç Ağaoğlu

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ

maltepe escort ataşehir escort idealtepe escort anadolu yakası escort kadıköy escort bostancı escort pendik escort ataşehir escort şişli escort göztepe escort pendik escort kartal escort bostancı escort erenköy escort maltepe escort pendik escort bostancı escort ümraniye escort şerifali escort kartal escort maltepe escort tuzla escort pendik escort anadolu yakası escort acıbadem escort ümraniye escort escort bayan maltepe escort ümraniye escort ataşehir escort kadıköy eskort pendik eskort ataşehir escort ümraniye escort kadıköy escort escort bayan maltepe escort sex hikaye yeni seks hikaye gerçek sex hikaye sex hikaye seks hikayeleri sex hikayesi gerçek sex hikayeleri