Site Rengi

BilgiliUsta.com | Aradığınız Her Bilginin Adresi.

Börülce Besin Kıymeti ve Sıhhate Faydaları

  • 26 Eylül 2021
  • Börülce Besin Kıymeti ve Sıhhate Faydaları için yorumlar kapalı
  • 287 kez görüntülendi.

Bitkisel proteinler, cinsin temel besin özelliğinin yanı gizeme sağlık bereketleri sağladıkları için işlevsel olarak oldukça bereketlidirler. Proteinlerin fonksiyonel özellikleri, yiyecek harekâta ve yiyecek mahsulü formülasyonunda ehemmiyetlidir. Bu özelliklerden bazıları su/yağ bağlama, emülsifikasyon, köpük kapasitesi ve jelleşmedir. Bu özellikler, moleküler ağırlık, amino asit bileşimi, net yük ve yüzey hidrofobikliği gibi proteinlerin özelliklerine bağlıdır.
Börülce, dünyanın birçok yerinde yüksek nitelikli bitkisel protein kaynağı olarak harcanan bir baklagildir. Ehemmiyetli ölçüde protein %23-32 ve karbonhidrat %50-60, lifler, vitaminler ve besinler, düşük yağ içeriği %1 ve fenoller ve poliaminler gibi biyoaktif bileşikler ile karakterize edilir. Bunlar; amino asit bileşimine, sindirim sırasında hidrolize duyarlılığına, saflığına ve ısıl operasyonlar gibi uygulanan harekâta tesirlerine bağlı olarak besin bedelleri ve protein niteliğidir. Bakliyat proteinlerinin besleyici ve fonksiyonel özellikleri, çözünür fraksiyonların tabiatına bağlıdır. Genel olarak börülcenin protein içeriği çeşitle birlikte değişiklik gösterir.
Börülcenin yüksek protein ve karbonhidrat içeriği, oranla düşük yağ içeriği ve hububat tanelerine bitirici bir amino asit modeli, börülceyi insan perhizinde ehemmiyetli bir besin yiyeceği haline getirir. Börülce proteini esansiyel amino asitler, özellikle lizin, histidin ve aromatik amino asitler açısından zengindir. Bununla birlikte, hayvansal proteinlere mukayeseyle metionin ve sistein bakımından noksandır ve börülce proteininin amino asit profilini temel amino asit göstermektedir.
Amino asit profili, börülce proteinini benzersiz ve tartışılmaz bir biçimde nitelikli kılar. Jelleşme, köpürme, emülsifikasyon, kalınlaşma gibi proteinlerin fonksiyonel özellikleri, mayonez, fırınlanmış gıdalar ve meşrubatlar gibi muhtelif besinlerde izole edilmiş proteinlerin dahil edilmesini de sağlar. İzole edilmiş proteinlerin biçimi de fonksiyonel özelliklerini belirler.
Börülcede protein cinsleri globulinler, albüminler, glutelinler ve prolaminlerden oluşur. Albüminler ve globulinlerin börülcedeki başlıca depolama proteinlerini temsil ettiği düşünülür. Globulinler börülce tohumu proteinlerinin çoğunu temsil eder ve toplam tohum proteininin %51’inden aşırısını oluştururken albüminler takribî %45’ini oluşturur.
Glutelinler börülcede cılız lizin içeriğine sahiptir. Albüminler, enzimatik ve metabolik proteinler başka bir deyişle lipoksijenaz, proteaz inhibitörleri ve lektinler olarak tohumlarda fonksiyonel role sahiptir. Globulinler, depolama proteinleri olarak ehemmiyetli bir role sahiptir ve çoğunlukla proteazlar tarafına hazmedilir. Prolaminler, temel olarak yüksek prolin ve glutamin içeriğine sahip tohumlarda bulunan depolama proteinleridir.

Börülce Besin Kıymeti

Börülce Besin Değeri ve Sağlığa FaydalarıBörülce, her porsiyonda bağışıklığı ve kollajen birleşimini kuvvetlendirmeye dayanakçı olan geniş protein ve perhiz lifi rezervleriyle dolu, besleyici yoğun bir baklagildir. Sağlıklı hücre ve dokuların işleyişini destekleyen A, B1, B2, B3, B5, B6, C, folik asit gibi vitaminlerin zenginliği ile kuvvetlendirilmiştir. Ayrıca demir, kalsiyum , magnezyum, selenyum, çinko, bakır ve fosfor gibi çok ölçüde mineralin yanı gizeme bedendeki sağlıklı hücreleri okside eden serbest radikalleri ortadan kaldırmaya dayanakçı olan güçlü antioksidan polifenoller kapsar.

Börülce Tohumlarının Fonksiyonel Proteinlerinin Genel Sağlık Faydaları

Sebze bazlı yiyecek sistemleri, daha az enerji, toprak ve su kaynağı gerektirdiğinden et bazlı yiyecek sistemlerine göre daha sürdürülebilir. Bakliyatlardan elde edilen proteinlerin sürdürülebilir kalkınma, beslenme özellikleri ve sağlık bereketleri açısından avantajları vardır. Börülce, çözünür ve çözünmez perhiz lifi, fenolik bileşikler, mineraller ve B grubu vitamin, tokoferoller başka bir deyişle E grubu vitamin, antosiyaninler ve karotenoidler dahil olmak üzere öbür birçok fonksiyonel bileşik gibi sıhhati geliştirici birçok bileşenin olağanüstü bir kaynağı olarak kabul edilir.
Börülcede bulunan ve kilo vermeye dayanakçı olan sindirimi iyileştiren ve kan dolaşımını kuvvetlendiren fonksiyonel bileşenler literatürde de bildirilmiştir. Börülcenin düşük glisemik indeksi, insülin tepkilerini eksilten ve açlığı eksilten mukavemetli nişasta ve perhiz lifinin tesirine atfedilir. Börülce tüketimi, gastrointestinal bozukluklar kardiyovasküler hastalıklar, hiperkolesterolemi ve obezite gibi muhtelif kronik hastalıklara karşı gözetici tesirler gösterir . Börülce, anti-diyabetik, anti-kanser, anti-hiperlipidemik, anti-inflamatuar ve anti-hipertansif özellikler dahil olmak üzere ilaç özelliklerine sahiptir.
Börülcenin terapötik veya sağlık bereketi, temel olarak yüksek protein, karbonhidrat içeriğinin yanı gizeme esansiyel amino asitlere atfedilir. Börülce proteinleri, popülasyonun tüm kesimleri için besinlerin geliştirilmesinde ehemmiyetli bir bileşen olarak hizmet eder, ancak proteinlerin işlevselliği besinlerin doku tasarımına da dayanakçı olur. Ayrıca, börülce ve öbür hububat baklagil proteinlerinin tüketimi, plazma düşük yoğunluklu lipoproteinin yanı gizeme kardiyovasküler hastalıkların ve bazı kanser cinslerinin insidansını eksiltmekle ilişkilendirilmiştir. Börülceyi kumpaslı olarak tütenlerde bereketleri şu kategorilerde sıralanabilir;
Kilo Vermeye Dayanakçı Olur
Protein ve çözünür lif açısından zengin olan börülceyi kumpaslı olarak harcamak, fazla kiloları atmanın en iyi yoludur. Protein açısından zengin besinler, açlık hissini uyaran bir hormon olan ghrelin seviyelerini düşürür. Çözünür lif mide boşalma müddetini geciktirirken, sizi tok meblağ ve istenmeyen açlık sancılarını hakimiyet eder. Araştırmalar ayrıca perhize börülce ilave edilmesinin göbek yağını ehemmiyetli miktarda eksilttiğini ve kiloyu sürdürdüğünü ortaya koymuştur.
Kalp Sağlığını Kuvvetlendirir
Börülce Besin Değeri ve Sağlığa FaydalarıBörülceyi sağlıklı bir perhizin parçası olarak harcamak, kalp işlevlerini optimize faktörün ve kalp hastalıkları tehlikesini eksiltmenin harika bir yoludur. Flavonoidler, magnezyum ve potasyum açısından özünde zengin olan börülce, kalp adalelerinin bayağı işleyişini kumpaslar ve inflamatuar belirteçleri düşürür. Perhiz lifi ve proteinin bolluğu makûs kolesterol LDL seviyelerini, trigliseritleri eksiltmeye ve kan basıncını hakimiyet etmeye dayanakçı olurken. Bunun dışında bedende optimum lipid profilini gözetmeye dayanakçı olan fitosterol bileşikleri de kapsar.
Diyabetin İdarenmesine Dayanakçı Olur
Börülce, öbür baklagiller ve mercimeklere mukayeseyle natürel olarak düşük glisemik indekse sahiptir, diyabetik hastaların kan şekeri seviyelerini bayağı aralıkta yakalamasına dayanakçı olur . Bunun yanı gizeme, çözünür perhiz lifi ve proteinin iyiliği sizi tok meblağ, mide boşalma müddetini geciktirir ve kan şekeri çoğalışını hakimiyet eder.
Sindirim Sıhhatini İyileştirir
Börülce gastrointestinal sistemin bayağı işleyişini sürdürmek mevzubahisi olduğunda ehemmiyetli bir besin olan iyi bir çözünür lif kaynağıdır. Çözünebilir lif açısından zengin bir perhizin bağırsak hareketlerini kumpasa soktuğu, asit reflü, hemoroid ve mide ülserlerini rehabilitasyon ettiği iyi bilinmektedir. Ayrıca, bir prebiyotik görevi görerek, sindirime dayanakçı olan, iltihabı eksilten ve bağışıklık sistemini kuvvetlendiren sağlıklı mikrobiyomu teşvik eden bağırsaktaki iyi bakterilerin büyümesini çoğaldırır.
Cilt Sıhhatini İyileştirir
Bol ölçüde protein, çinko, A ve C vitaminleri kapsayan börülce , kolajen birleşimini dayanaklar ve cilt onarım sürecini ve yeni cilt hücrelerini oluşumunu süratlendirir. Antioksidanlar açısından son derece zengin olması, cilt hücrelerini serbest radikallerin neden olduğu oksidatif zarardan korur, böylece buruşuklukları, ince çizgileri eksiltir ve ihtiyarlama belirtilerini geciktirir. Böylece cildi elastik, sağlıklı ve parlak hale getirir.
Enfeksiyonlarla Gayret Eder
A, C vitaminleri ve polifenoller gibi rakamsız antioksidanla kutsanan chawli, kronik hastalık tehlikesini eksiltmede ehemmiyetli bir rol oynar. Kumpaslı olarak börülce ilave edilmesi, ur hücrelerinin büyümesini engelleyebilen ve optimal sıhhati koruyabilen hasarlı serbest radikallerden kurtulmaya dayanakçı olabilir.
Hamile ve Hamile Kalmayı Tasarlayanlar İçin İdeal Bir Besindir
Börülce bedenin kırmızı kan hücrelerini birleşimlemesine ve gözetmesine dayanakçı olan muazzam ölçüde folata B9 vitamini sahiptir. Bu vitamin gebe kalmayı tasarlayan bayanlar için olduğu kadar hamileler için de büyük ehemmiyet taşımaktadır. Zira folat, fetüsteki konjenital yanılgıların önlenmesinde hayati bir rol oynar.
Börülenin Mümkün Yan Tesirleri
Börülce, mideyi rahatsız edebilecek bir cins lif olan rafinozun varlığı sebebiyle karın sızısı, gaz ve kabarıklık gibi bazı bireylerde sindirim rahatsızlığına neden olabilir. Bununla birlikte, kuru fasulyeleri pişirmeden evvel nemlendirmek, rafinoz içeriğini düşürmeye dayanakçı olur ve düzgün sindirimi dayanaklar. Ayrıca, hayati besinlerin emilimini engelleyebilecek fitik asitler gibi antinutrientler kapsar. Bu sebeple, fitik asit seviyesini ehemmiyetli miktarda azaltabilen ve daha iyi besin emilimini artırabilen tüketimden evvel onları nemlendirmek ve pişirmek en iyisidir.

Bibliyografi:
https://www.alice.cnptia.embrapa.br/bitstream/doc/1132571/1/FunctionalProteinCowpea.pdf
https://www.netmeds.com/health-library/post/cowpea-chawli-7-incredible-health-benefits-of-this-protein-packed-legume

Yazar: Özlem Güvenç Ağaoğlu

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ

maltepe escort ataşehir escort idealtepe escort anadolu yakası escort kadıköy escort bostancı escort pendik escort ataşehir escort şişli escort göztepe escort pendik escort kartal escort bostancı escort erenköy escort maltepe escort pendik escort bostancı escort ümraniye escort şerifali escort kartal escort maltepe escort tuzla escort pendik escort anadolu yakası escort acıbadem escort ümraniye escort escort bayan maltepe escort ümraniye escort ataşehir escort kadıköy eskort pendik eskort ataşehir escort ümraniye escort kadıköy escort escort bayan maltepe escort sex hikaye yeni seks hikaye gerçek sex hikaye sex hikaye seks hikayeleri sex hikayesi gerçek sex hikayeleri