Site Rengi

BilgiliUsta.com | Aradığınız Her Bilginin Adresi.

Bütiratın Sıhhat Açısından Verimleri

  • 25 Nisan 2021
  • Bütiratın Sıhhat Açısından Verimleri için yorumlar kapalı
  • 467 kez görüntülendi.

Bütirat kısa zincirli yağ asitleri arasında olan bir yağ asidi çeşididir ve sıhhat için çok ehemmiyetlidir. Sıhhatlı bağırsak bakterileri tarafından üretilen bütirat, irini eksiltir, beyni korur, obezite ve kanserin önlenmesine destekçi olabilir. Analistler tarafından bunların haricinde çok yararı olduğu bildirilmektedir. Bu yazıda bütirat yağ asidinin sıhhat açısından verimleri hakkında bilimsel ispatlı bilgiler sunulmaktadır. Sütun Hücrelerini […]

Bütirat kısa zincirli yağ asitleri arasında olan bir yağ asidi çeşididir ve sıhhat için çok ehemmiyetlidir. Sıhhatlı bağırsak bakterileri tarafından üretilen bütirat, irini eksiltir, beyni korur, obezite ve kanserin önlenmesine destekçi olabilir. Analistler tarafından bunların haricinde çok yararı olduğu bildirilmektedir. Bu yazıda bütirat yağ asidinin sıhhat açısından verimleri hakkında bilimsel ispatlı bilgiler sunulmaktadır.

Sütun Hücrelerini Besler

Bütiratın Sağlık Açısından YararlarıButirat sütun duvarını besler, sütunun sıhhatli bir astar ve bariyer fonksiyonuna gözetir, bağırsak irinini önler. Sütun hücrelerinin mitokondrisinde, butiratın % 70-90’ı asetil-CoA içerisine okside edilir, bu daha sonra hücresel enerjinin ilk formu olan büyük ölçülerde ATP üretmek için kullanılır. Bağırsakta yeteri kadar bütirat üreten bakteri yoksa ishal, enflamatuar barsak hastalığı IBD ve hatta sütun kanseri gibi ciddi problemler tehlikeyi altında olunabilir.

IBD Semptomlarını Eksiltir

Kısa zincirli yağ asitleri, özellikle bütirat, enflamatuar bağırsak hastalığının IBD semptomlarını eksiltebilir. Crohn hastalığı olan 13 şahsiyet çalışmada, bütirat desteği cins IBD olayların % 69’unu iyileştirmiş, semptomlar % 54’şöhrette yedi katılımcı tamamen ortadan kaldırmıştır. IBD’yi ve koliti idaremek için bütirat kullanımı için muhtelif yaklaşımlar vardır. Rehabilitasyon taktikleri yüksek lifli perhizden bütirat üreten probiyotiklere, kaplanmış bütirat tabletlere ve rektal lavmanlara kadar uzanmaktadır.

İshal ve Gut İrinini Eksiltir

Mukavemetli nişasta, bağırsak bakterilerinin bütiride fermente edebileceği bir cins çözünür lifdir. Çok rakamda mukavemetli nişasta kapsayan bir perhiz 57 bebek kapsayan bir çalışmada ishali iyileştirmiştir. Butirat ayrıca içkinin neden olduğu irini ve mide ülserlerini de önleyebilir. İçkiden evvel butirat verilen fareler daha az iltihaplanmaya ve midelerinin iç kısmına hasar verir. Öteki SCFA’lar ve silikon dioksit ile beraber sodyum butiratın da egzotik ülkelere seyahat edenler arasında yaygın olan bir gidişat olan gezgin ishaline fayda sağladığı tanımlanmıştır.

Enflamasyonla Çabada Verim Sağlar

Butirat, iltihaplanmaya neden olan hücre ve proteinlerin etkinliğini baskılar. İnsan hücreleri üzerinde yapılan bir çalışmada, bütirat, genellikle anti-enflamatuar olan interlökin-10’u çoğaldırırken, bir enflamatuar sitokin olan interlökin-12’nin IL-12 etkinliğini büyük miktarda eksiltmiştir. Farelerde, bütirat üreten perhiz lifleri, bakteriyel zehirli maddelerin neden olduğu cerahat ve hastalığa karşı koymaktadır.

Bağışıklık Tepkilerini Dengeler

Butirat, tertip edici T hücreleri veya Tregler ismi verilen immün hücrelerin etkinliğini artırarak enflamasyonu eksiltebilir. Bu özel hücreler, öteki bağışıklık hücrelerini Th1, Th2 ve Th17 hakimiyetlerini kaybetmeden evvel izlerinde durdururlar. Buna karşılık, Tregler bağırsak astarının hasarsız yiyecek proteinlerine fazla tepkine girmesini önlemektedir.

İhtiyarlama Sebepli Enflamasyonu İdareyebilir

Bireyler ihtiyarladıkça bedenindeki cerahat çoğalır. İhtiyarlayan farelerde, bütirat üreten lif bakımından yüksek bir perhiz, cerahatte yaşa bağlı çoğalışları yasaklayarak, bütiratın özellikle yaşlılar için bereketli olabileceğini düşündürmektedir. Bununla beraber, bu verimi doğrulamak için insan çalışmaları gerekecektir.

Beyin ve Asap Hücrelerini Korur

Bağırsaklar ve mikrobiyom beyni eforlu bir biçimde tesirler. Bağırsak bakterileri HDAC inhibitörü olarak belli genleri açan butirat salgılayarak hücreleri korur.

Biliş Seviyesini Artırır

Butirat bilme ve uzun süreli hafızayı geliştirebilir. Egzersize eş biçimde, sodyum bütirat, farelerde beyin kaynaklı nörotrofik etmeni BDNF artırmıştır. Kolayca söylemek gerekirse, bütirat, beynin hafıza ve duygular merkezi olan hipokampusa yiyecek sağlar. Bu, beyni yine şekillendirebilen bir süreç olan nörogenez ismi verilen yeni nöronları doğurur.

Beyin Zararının Onarılmasına Destekçi Olur

Bütiratın Sağlık Açısından YararlarıÖğrenişsel gelişim ve beyin zararından kurtarma arasında büyük bir örtüşme var. Her ikisi de beyni yenileyen ve yine şekillendiren bir süreç olan nörogeneziye güvenmektedir. Bir fare çalışmasında, inmeden sonra verilen sodyum butirat, zararlı bölgelerde yeni asap hücrelerinin gelişimini desteklemektedir. Ayrıca, beyin travması olan farelerde kan-beyin bariyerini kuvvetlendirmiş ve bu da iyileşmelerine destekçi olmuştur. Butirat üreten bakteriler de farelerde bu maniyi kuvvetlendirmiştir.

Asap Zararı Onarımına Destekçi Olur

Butirat ayrıca öteki asap zararı tiplerini idaremede destekçi olabilir. Gine domuzlarında, sodyum butirat antibiyotiklerle rehabilitasyondan sonra kulaktaki asap hücrelerini gözetmiş, böylece duyma kaybını önlemiştir. Oksijensizlik sebebiyle beyin zararı olan fareler, yaralanmadan evvel butirat üreten bakteri Clostridium butyricum verildiğinde daha iyi çalışmıştır. Sodyum butirat ayrıca, spinal müsküler atrofi ile farelerin omurgasında asap hücrelerinin vefatını da engellemiştir.

Sosyal Yaşamı Pozitif Güzergahta Tesirler

Butirat sosyal hayatı etkileyebilir.Bağırsak bakterilerinin ürettiği öteki yağ asitleri ile beraber, bütirat çekici kılan bir koku üretebilir. Bireyler en küçük ölçüdeki butiratı dahi koku ile idrak edebilirler; Başka bir bireyin beden kokusunda hafif bir bütirat kokusu, sıhhatli, eforlu olduklarını ve sosyalleşmek için iyi bir birey olduklarını gösterebilir.

Mood Geliştirir

Butirat, dopamin tirozin hidroksilaz üreten enzimi arttırır. Dopamin üzerindeki tesiriyle, bütirat ruh halin de stabilize edebilir; yapılan çalışmalarda kemirgenlerde, hem bunalımı hem de maniyi önlemiştir. Kronik stres altında yakalanan farelerde, bir antidepresan; ayrıca sıçanları mani ile stabilize etmiştir. Sodyum butirat ayrıca, farelerde bunalım ve gelişmiş öğrenişsel işlev de rahatlatmıştır.

Bağımlılığı ve Nüksü Önleyebilir

Histon deasetilaz HDAC inhibitörü olarak tesirinden dolayı, bütirat, ilaç bağımlılığını tersine çevirebilir veya hatta destekçi olabilir. Sodyum butirat, içmeyi seçtiği alkol bağımlısı sıçan ölçüsünü eksiltmiştir. Fenilbutirat ayrıca, kokain bağımlılığı olan sıçanlarda kokain tutkusunu da eksiltmiştir. Bununla beraber, çok yüksek dozlarda butiratın makûsa kullanım ilaçlarıyla geçimli olabileceğine ve bağımlılığı çoğaldırmaya destekçi olduğuna dair ispatlar bulunurken, düşük ölçülerde butirat bağımlılığı önleyebilir.

Kanser Hücrelerini Öldürür

Butirat hücre çalışmalarında antikanser tesir göstermiştir; Bu, kanser hücrelerinde programlanmış hücre vefatını apoptoz teşvik ederek ur gelişmesini inhibe etmektedir. Ancak, bütirat kendi başına yeterince tesirli değildir zira çok süratli bir biçimde elimine edilir. Bu nedenden dolayı, bir bütirat ön ilacı başka bir deyişle bedenin bütiratta metabolize ettiği bir başka kimyevi sıklıkla kullanılır.

Sinerji

Sodyum butirat ayrıca öteki kanser öldürücü maddelerle birleştirilebilir. Misalin, nikotinamid ve kalsiyum glukarat ile kombinasyonu farelerde cilt urlarının oluşumunu yasaklamıştır. Lösemi hücrelerinde, bir nebat türevi bileşik olan sodyum butirat ve artemisinin bir kombinasyonu, düşük dozlarda dahi kanser hücrelerinin öldürülmesinde çok tesirli olmuştur.

Kilo Kaybı Yardımlar

Firmicutes ve Bacteroidetes, insan bağırsağında yaşayan iki ana mikrop grubudur. Daha yüksek bir oran Firmicutes için Bacteroidetes kilo alımı ve obezite ile ilişkili olmuştur. Esrarengiz bir biçimde, SCFA’ların butirat dahil yardımının Bacteroidetes’i desteklediği ve farelerde kilo kaybına neden olduğu gösterilmiştir. 118 fazla kilolu insanın bir çalışmasında, bütirat üreten lif destekleri aynı zamanda beden ağırlığının ve BMI’nin eksilmesine de destekçi olmuştur.

Diyabeti İdaremeye Destekçi Olur

Bütiratın Sağlık Açısından YararlarıDiyabetli bireyler genellikle bağırsak florası balanssızlıklarına sahiptir; daha az bütirat bağırsaklarında üretilme meylindedir. Bir tahlil çalışması, butiratın hem hayvanlarda hem de insanlarda tip 2 diyabetli kan şekeri hakimiyetine destekçi olduğunu bulmuştur. İnsan çalışmaları ayrıca fermente edilebilir perhiz lifi ile gelişmiş kan şekeri hakimiyeti arasındaki ilişkileri de bildirmiştir. Farelerde, bütirat desteği insülin duyarlılığını çoğaldırır. Bu sırada diyabetik sıçanlarda sodyum butirat insülin üreten hücreleri gözetmiş ve kan şekerini eksiltmiştir. Ek olarak, diyabetik farelerde, butirat kan hemoglobin A1c’yi HbA1c, uzun süreli kan şekeri bir miktarı, enflamatuar sitokinleri ve lipopolisakaritleri LPS eksiltti. Aynı zamanda bağırsak bariyerini de kuvvetlendirmiştir.

Alerjileri Önleyebilir

Sodyum bütirat, alerjik rinitli saman nezlesi farelerde alerji semptomlarını ve biyolojik göstergeçlerini iyileştirmiştir. İnsan hücrelerinde ve farelerde, bütirat kapsayan SCFA’lar, alerjenlere yanıt olarak eozinofiller ismi verilen beyaz kan hücrelerinde çoğalışı engellemiştir. Alerjik bir tepkin sırasında, eozinofiller yüksek oranda aktive olur ve hasarlı cerahat oluşturur; Butirat bu hücrelerin deaktive olmasına ve inflamatuar yanıtın çözülmesine destekçi olmaktadır.

Otizm Bulgularını Eksiltebilir

Sodyum butirat, farelerde otistik tavrı eksiltmiştir. Başka bir çalışma, sodyum butiratın otistik farelerin nesneleri daha iyi tanımalarına destekçi olduğunu göstermiştir. Özellikle, başka bir SCFA olan propiyonik asit, farelerde ve sıçanlarda otizm eşi tutumları simüle etmek için kullanılır. Propiyonat ve bütiratın ters tesirleri, bağırsak florasını ve mahsullerini alıngan bir biçimde ayarlamanın ne kadar ehemmiyetli olduğunu göstermektedir; Tüm SCFA’lar denk yaratılmamıştır.

Nörodejeneratif Hastalıklardan Korunmada Verimlidir

Hayvan çalışmalarına göre, butirat asapları ve beyin hücrelerini dejeneratif hastalıklardan koruyabilir. Farelerde, bütirat, asapların hareket etmesinden mesul olan asapları yapan bir hastalık olan amyotrofik lateral skleroz ALS ile farelerde asap hücrelerinin yaşamda kalmasını desteklemiştir. Alzheimer hastalığının bir fare modelinde, en yaygın nörodejeneratif gidişat olan sodyum butirat, histon deasetilaz HDAC inhibisyonu yoluyla hafıza işlevini geliştirmiştir. Farelerde, fenilbutirat ayrıca beyinde beta-amiloid proteinlerinin birikmesini de önledi. Bu proteinler plaklar oluşturduğunda, Alzheimer’ın öğrenişsel semptomları ilerlemektedir.

Işınımdan Zararı Önleyebilir

Bütiratın Sağlık Açısından YararlarıBir hücre araştırması, butiratın mitokondriyi hücrelerin içindeki enerji fabrikaları ışınıma karşı gözetebileceğini öne sürüyor. Butirat ayrıca mitokondriyi öteki oksidatif stres biçimlerine gözetebilir, ancak ışınım zehirlenmesine karşı potansiyeli özellikle cesaret vericidir.

Karaciğer ve Pankreas Koruyabilir

Sodyum bütirat, farelerin karaciğerde yağ birikmesine neden olan inflamatuar bir hastalık olan içki olmayan steatohepatit NASH geliştirmesini önlemiştir. Sodyum bütirat ayrıca, irini bloke etmiştir. Ve farelerde pankreasın iltihaplanmasına karşı gözetmiştir.

Kalbi Koruyabilir

Kombine bir fare ve hücre çalışmasında, sodyum butirat, inflamasyonu inhibe ederek atardamarların ateroskleroz sertleşmesini önlemiştir. Başka bir hücre çalışması, bütiratın, kolesterolü üreten genlerin ekspresyonunu eksilteceğini, muhtemelen kolesterol imalini eksilttiğini ortaya koymuştur. Bu neticeler insanlarda yinelenebilirse, bütirat kardiyovasküler hastalık tehlikesini eksiltebilir.

Anemiyi Önleyebilir

Butirat, kırmızı kan hücreleri üreten bir hemoglobin genini açabilir. Bu sebeple, bütirat, özellikle gebelik sırasında, bazı kansızlık formlarını önleyebilir veya idareyebilir.

Antibakteriyel

Butirat, bazı hasarlı bakteri cinsleri için toksiktir. Hücre çalışmaları, bütirik asidin doğrudan yiyecek kaynaklı patojen Salmonella ve Clostridium perfringens’i öldürebileceğini veya inhibe edebileceğini ortaya çıkarmıştır, bu da kangrene yol açmıştır. Ayrıca, bütirat, Salmonella’daki gen etkinliğini etkileyebilir, bakterinin dokuları istila etme ve muhtemelen hastalığa neden olma kabiliyetini eksiltmektedir.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ

maltepe escort ataşehir escort idealtepe escort anadolu yakası escort kadıköy escort bostancı escort pendik escort ataşehir escort şişli escort göztepe escort pendik escort kartal escort bostancı escort erenköy escort maltepe escort pendik escort bostancı escort ümraniye escort şerifali escort kartal escort maltepe escort tuzla escort pendik escort anadolu yakası escort acıbadem escort ümraniye escort escort bayan maltepe escort ümraniye escort ataşehir escort kadıköy eskort pendik eskort ataşehir escort ümraniye escort kadıköy escort escort bayan maltepe escort sex hikaye yeni seks hikaye gerçek sex hikaye sex hikaye seks hikayeleri sex hikayesi gerçek sex hikayeleri