Site Rengi

BilgiliUsta.com | Aradığınız Her Bilginin Adresi.

Deniz Kabukları Hakkında Detaylı Bilgi

  • 05 Nisan 2021
  • Deniz Kabukları Hakkında Detaylı Bilgi için yorumlar kapalı
  • 818 kez görüntülendi.

Yumuşakçalarda Kabuk Yaradılışı:Yumuşakçalar, kemiksiz ve yumuşak bedenli deniz canlılarıdır. Bedenlerini kaplayan gözetici, sert katmanlı olan dış iskeletlerine deniz kabuğu denilmektedir. Bu kabuk sayesinde yumuşakçalar bedenleri tamamen su içinde olmadığı zaman dahi nemli kalmaktadır. Yumuşakçalar, larvadan genellikle kabukları çok ince de olsa gelişmiş olarak çıkmaktadırlar. Kabuğun yaradılış ve gelişimini sağlayan hormon, element ve eşi maddeler yumuşakçanın […]

Deniz Kabukları Hakkında Ayrıntılı BilgiYumuşakçalarda Kabuk Yaradılışı:Yumuşakçalar, kemiksiz ve yumuşak bedenli deniz canlılarıdır. Bedenlerini kaplayan gözetici, sert katmanlı olan dış iskeletlerine deniz kabuğu denilmektedir. Bu kabuk sayesinde yumuşakçalar bedenleri tamamen su içinde olmadığı zaman dahi nemli kalmaktadır. Yumuşakçalar, larvadan genellikle kabukları çok ince de olsa gelişmiş olarak çıkmaktadırlar. Kabuğun yaradılış ve gelişimini sağlayan hormon, element ve eşi maddeler yumuşakçanın kendi metabolizmasından salgılanmaktadır. Salgılanan malzemeler sertleştikçe kabukları da gelişir. Kabuk yaradılışında kullanılan temel malzeme kalsiyumdur. Yumuşakçaların kanlarında bolca kalsiyum bulunmaktadır. Kabuklarının altında bulunan ve iç uzuvlarını çevreleyen yumuşak yapıdaki dokuya manto denmektedir. Kandan ufalayarak bedene dağılan kalsiyum, mantonun belirli noktalarından salınıp kalsiyum karbonat kristallerini oluşturmaktadır. Manto, bu kristal yapıdaki tabakaları muhtelif kalınlıklarda depolamaktadır. Bu tabakalı olan yapı, kabuğun daha çok sağlam olmasını sağlamaktadır. Manto, kabukların üzerinde bulunan damar ve diken cinsinde yaradılışların gelişimini de sağlamaktadır. Kabuk büyüdükçe kalınlık ve büyüklüğü de o oranda çoğalmaktadır.

Deniz Kabukları Hakkında Ayrıntılı BilgiMantonun bir diğer ehemmiyetli özelliği de, kabuğa rengini vermesidir. Manto yapısında bulunan özelleşmiş bazı hücreler, gıdalarda bulunan boya maddelerini topluyor ve kabuk yaradılışı sırasında bu boya maddelerini kullanıyor. Renk maddelerinin bu yaradılış sırasındaki hareketi, kabukların üzerinde bulunan renkli desenlerin de oluşmasını sağlıyor. Koni biçiminde olan bu kabukların kıvrımlarının helezoni yapısına bakıldığında, her birinin dolanma istikametinin yelkovanın dönme güzergahı ile aynı olduğu görülmektedir. Yumuşakçaların kabukları değişik üç tabakadan oluşmaktadır. En dışta olan tabaka kalsiyum kapsamayan ince bir katmandan oluşur. Bunun alt bölgesi ‘kalsiyum-karbonat’ kristallerini içerir.Yumuşakçaların istiridye gibi bazı cinslerinde olduğu gibi, bazı kabukların en içteki kısmında ise incinin temel maddesi olan sedef yer almaktadır.

*Kabuklu Canlılar
Binlerce değişik renk, biçim ve büyüklüklerde olmalarına karşın kabuklu canlılar iki değişik tiptedirler. Tek kabuklular salyangozlar ve deniz dişleri, çift kabuklular midyeler, deniz tarakları. Karada yaşayan kabuklu canlıların hepsi tekkabuklu fakat deniz ve tatlı sularda yaşayan kabuklu canlılar hem tekkabuklu hem de çiftkabuklu olabilmektedir. Tekkabuklu olanların kimileri nebat hücrelerini yiyerek, kimileriyse denizşakayıklarının kanlarını emerek beslenmektedir. Salyangozların kimileri diğer karındanbacaklılarla, can vermiş balıklarla, kimileri ise mikroskobik bazı canlılarla beslenmektedir. Çiftkabuklu olanların büyük bir çoğunluğu solungaçları sayesinde beslenmektedir. Solungaçlara giren su ile beraber gıda maddeleri de bedene alınıyor.

Deniz Kabukları Hakkında Ayrıntılı Bilgi*En Büyük ve En Küçük Deniz Kabuklu Canlılar:
Tridacna dev deniztarağı: Yaşayan en büyük deniz kabuklu canlısı olarak öğrenilirler ve güneybatı Pasifik Ummanı’nda yaşarlar. Bu kabuklu 1,5 m uzunluğundadır. Neredeyse 250 kilo ağırlığındadır. Bu devasa deniz tarağı gıdasının çoğunu fotosentez yapan bir cins deniz likeni ile işbirliği yaparak elde etmektedir. Pythina deniz tarağıysa karides ve kerevitlerin beden yapılarının alt kısımlarına yapışkan olarak hayatını sürdüren yarı transparan ve en küçük deniz kabuklusudur. Neredeyse pirinç tanesi ebadındadır.
Deniz kabuğunun iç kısmında yaşayan yumuşakça can verince, geriye sağlam yapılı olan kabuğu kalmaktadır. Ummanlarda ya da denizde alana gelen akıntılar kabukları deniz kıyılarına kadar taşır.

Tarihte Deniz Kabukları
Deniz Kabukları Hakkında Ayrıntılı BilgiDeniz kabukları sahil kesimlerin biyolojik ve jeolojik olan süreçlerinin çok büyük bir parçasıdır. Deniz tabanında bulunan organik birikinti, kalker ve kireçtaşının büyük bir kısmını deniz kabukları oluşturmaktadır. Bununla birlikte deniz kabukları insan kültürlerinde de çok ehemmiyetli bir yere sahiptir. İnsanlar senelerce deniz kabuklarını çok değişik sebeplerle toplamıştır. 19. asrın başlarında Batı Afrika ülkeleri başta olmak üzere bir hayli ülke deniz salyangozu kabuklarını para yerine kullanmıştır. Avrupa’da yaşamlarını devam ettirmiş olan ilk çağdaş insan cinsi, Cro- Magnon diye biline insanın yaşamış olduğu mağaraların içinde yapılan kazılarda deniz kabuklarının ziynet eşyası, taşıt gereç ya da alet olarak kullanıldığı tespit edilmiştir. Çin’de yapılan bir ekip kazılarda ölülerin ağızlarına deniz kabuğu doldurulup gömüldüğü görülmüştür. Daha Önceki insanlar bu kabuklar ile tılsımlar ya da sihirler yapmışlardır. Afrika’da yaşayan bir hayli değişik kabile deniz kabuğunun doğurganlığı temsil ettiğine inanmaktadır.

Fosilbilimci insanların Kuzey Afrika ve İsrail’de yaptığı bazı kazılar neticeyi buldukları kolyelerin yapılmış olduğu deniz kabuklarının, asgari 100.000 senelik olduğu düşünülmktedir. Bulunan bu cins misaller insanlık tarihinin en daha önceki sanat ve kültür misalleri olarak öğrenilmektedir. Daha Önceki çağlardan günümüze deniz kabuklarının boya çiğ malzemesi olarak kullanıldığı da öğrenilmektedir. Denizdeki salyangozlardan elde edilen eflatun renkli boyayı, Roma ve Bizans krallık aileleri kullanmaktaydı. Yunan mimarisinin ünlü bazı kolonları, Leonardo da Vinci mimarisinin salyangozu hatırlayan spiral yapılı merdivenleri, rokoko ve barok mimari süslemelerin çoğu salyangozlar ve diğer deniz kabukluları esin alınarak planlanmıştır. Özellikle 17. yy’den itibaren deniz kabukları koleksiyonculuğu Avrupa’nın sosyete kesimi için çok pahalı bir iş haline gelmiştir.
Dünyada deniz kabuğu zenginliğine sahip ülkelerin başında gelen Filipinler ve Endonezya‘dan değişik cinslerden ve renklerden deniz kabuğu getirtmek, deniz kabuğu ticaretini yapmak için suratlarca büyük işletme kurulmuştur.

İnsanlar dünya üzerinde eşi eşi olmayan bu deniz kabuklarını elde etmek için çok büyük ölçülerde paralar tüketmiştir. Bir Rus çariçesine ait olduğu söylenen antika kıymetinde bir denizkabuğunun 18. yy’da günümüz parası ile takribî olarak 100.000 dolara satıldığı öğrenilmektedir. En ender bulunan ve kıymeti yüksek olan deniz kabuklarından biri de Sphaerocyprae incomparabilis’edir . Oval ve parlak koyu renklerde olan bu kabuğun kenar kısımlarında dişe benzeyen çıkıntılar vardır.

*Deniz Kabuklarının Etrafa Verimi
Bir analist grubu Amerika ve Viyetnam’da, deniz kabuklarını kullanıp suda çözülmüş olan ağır metal ve radyoaktif atıkların lekeliliğini eksiltmeyi muvaffak oldular. Atık sular çoğu ülkede pahalı bir ekip filtreleme sistemleri sayesinde arınılmaktadır. Ancak büyümekte olan bazı sahil ülkelerinde bu cinsten pahalı filtrasyon sistemlerini kullanmak pek olası olmuyor. Bu nedenle, minik hale getirilmiş deniz kabuklarını kullanan bilim insanları, kadmiyum, mermi, demir ve radyoaktif maddeler kapsayan atık suları muhtelif usullerle arınma yoluna gidiyor. Kabuk yapısındaki kalsiyum karbonat kristallerinde bulunan kalsiyum atomları, ağır bazı metalleri katı formda içlerine alarak onları tutukluyor. Kabuklar natürel olarak baz yapısında bulunuyor ve çözüldükleri zaman pH bedelleri takribî 8,3 oluyor. Fakat şayet pH kıymeti 7’nin altına düşer ise kabuklar moleküllerinin içinde tutukladıkları bazı metalleri sızdırmaya da başlıyor. Bu gidişatta uzmanlar belirli aralıklar ile bölünmüş kabuk yardım ederek pH kıymetinin 7’nin üzerine çıkarılmasını sağlıyor. Bu sistem sayesinde bir çok insan daha pak bir etrafta yaşayabilecek.

*Deniz Kabuklarının Muhtelif Kullanım Alanları
Deniz kabukları günümüzde yoğun olarak kireçtaşının elde edilmesinde, hayvansal yem karışımında, yol imali malzemelerinde ve bir ekip kimyevi harekâtlarda kullanılmaktadır. Bildiğimiz gibi ziynet eşyası ya da mücevher tasarımında ve dekorasyonda da sıklıkla kullanılmaktadır. Zirai bir ekip uygulamalarda toprağın pH seviyesini ve kalsiyum içeriğini artırma emeli ile kullanılmaktadır. Aynı biçimde istiridyelerin kabuk kısımlarından elde edilen kalsiyum elementi, element yardımı olarak insanlar tarafından harcanmaktadır. Acayip bir biçimde daha önceki çağlardan beri kabuklar müzik aleti olarak kullanılmıştır. Son senelerde sanattan, mimariye, tıptan matematiğe, inşaattan malzeme bilimine kadar bir hayli alanda deniz kabukları misal alınıyor. Deniz kabukları çok sağlam bir yapıdadır. Bu mevzuda çalışmalar sürdüren uzmanlar, deniz kulağı istiridyesinin iç tarafını kaplayan ve incinin ana maddesi olan sedefin, kabuğun iç bölgesinde sanki tuğla dizilişi şeklinde yapılandığını ve bu sebeple deniz kabuğunun bu seviyede güçlü ve sağlam olduğunu belirtmektedir. Bu istiridye kabuğunun üst tabakayı çok hassas ve de kırılgandır. Bu dış tabaka rastgele bir biçimde hasar görürse, içte ki sağlam yapı canlıyı gözetiyor.

*Deniz Kabuğu Modellemeleri
Deniz kabuklarının geometrik biçimi bir hayli matematik modelinin geliştirilmesine önayak olmuştur. Deniz kabuklarının bu sağlam yapısından ve mekanizmasından etkilenen bazı malzeme bilimci ve mühendisler, dayanıklılığını misal alıp mimaride ve mühendislik alanında kullanılacak yeni bir ekip sentetik kompozit malzemelerin elde edilişinde, inşaat sektöründe ve havacılık, uzay taşımacılığı uygulamalarında model alarak kullanmaktadırlar. Deniz kabuğunda bulunan kalsiyum karbonat kristalinde ki sedef yapı taklit edilerek yapılan nano ölçekli kompozit bazı malzemelerin; özellikle uzaycılık sektöründe, hafif ama sağlam uçak zırhı imalinde, eriştirme sanayisinde ve köprülerin inşasında kullanılması kastediliyor.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ

maltepe escort ataşehir escort idealtepe escort anadolu yakası escort kadıköy escort bostancı escort pendik escort ataşehir escort şişli escort göztepe escort pendik escort kartal escort bostancı escort erenköy escort maltepe escort pendik escort bostancı escort ümraniye escort şerifali escort kartal escort maltepe escort tuzla escort pendik escort anadolu yakası escort acıbadem escort ümraniye escort escort bayan maltepe escort ümraniye escort ataşehir escort kadıköy eskort pendik eskort ataşehir escort ümraniye escort kadıköy escort escort bayan maltepe escort sex hikaye yeni seks hikaye gerçek sex hikaye sex hikaye seks hikayeleri sex hikayesi gerçek sex hikayeleri