Site Rengi

BilgiliUsta.com | Aradığınız Her Bilginin Adresi.

Denizaltı Volkanlarının Yaradılışı

  • 01 Mayıs 2021
  • Denizaltı Volkanlarının Yaradılışı için yorumlar kapalı
  • 332 kez görüntülendi.

Su altı volkanları olarak da öğrenilen denizaltı volkanları, alana geldiklerinde yaşamı yok edebilecek yoğunlukta natürel facialardır. Bununla beraber, bazen volkanik patlamalar sebebiyle hoş ismeler oluşmaktadır ve bu yeni hayatın başlangıcı olabilmektedir. Bu yazıda su altı volkanlarının nasıl oluştuğu hakkında bilgiler yer almaktadır. Mesela Hawai adalarını ele alacak olursak hoş ve bir o kadar natürel oluşan […]

Su altı volkanları olarak da öğrenilen denizaltı volkanları, alana geldiklerinde yaşamı yok edebilecek yoğunlukta natürel facialardır. Bununla beraber, bazen volkanik patlamalar sebebiyle hoş ismeler oluşmaktadır ve bu yeni hayatın başlangıcı olabilmektedir. Bu yazıda su altı volkanlarının nasıl oluştuğu hakkında bilgiler yer almaktadır.
Mesela Hawai adalarını ele alacak olursak hoş ve bir o kadar natürel oluşan bu ismeler, Pasifik Ummanu’ndaki ağır su altı volkanik faaliyetleri sebebiyle oluşmuştur. Başka Bir Deyişle su altı volkanları olmasaydı, Hawaii Adaları gün ışığına çıkamazdı. Su altı volkanları, Dünya’nın kabuğunda, ancak su altında alana gelen çatlaklardır. Bu volkanların yaradılışı yalnızca denizler ve ummanlar gibi derin su kütleleri ile hudutlu değildir ve sığ su kütlelerinde de bulunabilmektedir. Tespit edilen ve kayda geçirilen 5000 veya daha fazla faal su altı volkanı bulunmaktadır. Volkanik faaliyetler sırasında senelik patlayan toplam magma hacminin neredeyse % 75’i su altı volkanik patlamaları sebebiyle patlamaya yanaşmaktadır. Bugün faal olan en büyük su altı volkanı Yunanistan‘ın Santorini Adasındaki Ege Deniz’indeki Kolumbo’dur. Son patlaması 1650 senesinde hakikatleşmiştir ve patlama o kadar büyüktür ki, menfezinin 150 kilometre’lik bir yarıçapındaki alanları etkilemiştir.

Sualtı Volkanlarının Yaradılışı

Levha Tektoniği
Denizaltı Volkanlarının OluşumuLevha tektoniği, litosferin Dünya’nın kabuğundaki etkinliğini açıklayan bir kuramdır. Litosfer en dış katmandır, Dünya’nın kabuğunu ve üst mantonun bir parçasını kapsamaktadır. Litosfer, yedi ana ve iki cinsten bir hayli minik tektonik plakaya bölmüştür: umman ve kıta. Yer çekimi sürükleme, Dünya’nın dönüşü, gelgit farklılıkları, Güneş ve Ay’ın pozisyonlarındaki başkalaşım gibi natürel vakalar, bu tektonik plakaların değişmesine ve çarpışmasına neden olmaktadır. Tektonik plakaların birbiriyle kayması ve çarpışması, su altı volkanlarının patlamasına neden olmaktadır. Ayrıca su altı volkanları yalnızca plaka hudutlarında, başka bir deyişle iki tektonik plakanın buluştuğu yerde bulunmaktadır. Üç cins tektonik plaka hududu bulunmaktadır: yakınsak hudutlar, ıraksak hudutlar ve mutasyon hudutları. Su altı volkanları yalnızca yakınsak ve ıraksak hudutlarda görülmektedir.

Yakınsak Plaka Hudutları

Yakınsak plaka hudutlarında, plakalar birbirine doğru kayarak çarpışmaktadır ve bu yüksek derecede çarpışma su altı volkanları oluşturmaktadır. İki plaka çarpıştığında, iki plakadan biri öbürünün altındaki alt kanallardan biri ve umman çukurları oluşmaktadır. Bu, mantodaki altta uyuyan magmanın patlamasına neden olur, ancak çıkarma plakası tarafından salınan su ve tazyik, sıcak magmayı soğutur ve katılaşmasına neden olmaktadır. Bununla beraber yüzeye eriştiğinde volkanlar oluşur ve plaka yakınsaklık cinsleri bulunmaktadır. Plaka yakınsallık cinsleri alttaki gibidir:
Umman-umman tabak yakınsama: İki umman plakası çarpıştığında, iki katmanın daha ağır plakası çakmağın altına daldırılmaktadır. Bu operasyona subduction denmektedir ve alan bir subduction bölgesi olarak öğrenilmektedir. Subduction, subduction bölgesinin üzerindeki bazı kayaların erimesine ve magmanın yükselmesine neden olmaktadır, bu da sualtı volkanlarının yaradılışına yol açmaktadır. Aleutian, Kuril, Japon, Solomon, Filipin, Mariana, Tonga-Kermadec hepsi Pasifik ummanında, umman-umman plakası yakınsaması sebebiyle oluşan denizaltı volkanlarının bazı misalleridir.
Umman-kıta plakası yakınsama: Bu fenomen, bir umman ve kıtasal bir plakanın çarpışması ile karakterizedir. İki plaka büyük bir güçle çarpıştığında, umman kabuğunun plakası batma sebebiyle altına dalar ve yer kabuğunun plakasında yükselen yaylar veya su altı volkanları oluşmaktadır. Bu cins bir büyümenin normal bir misali, umman kabuğunun Nazca plakasının kıta Güney Amerika plakasının altına battığı ve daldığı Güney Amerika’nın batı kıyısında hakikatleşmektedir.
Kıta-kıta plakası yakınsama: İki kıtasal plakanın çarpışması sırasında, plakalar sıkıştırılmaktadır veya birkaç gidişatta bir plaka ötekisine kesilmektedir ve buna batma denmektedir. Bu da geniş dağ silsilelerine yol açmaktadır. Bunun en doğru misali, Hint plakasının Avrasya plakasının bir kısmının altına itilerek Himalayalar ve Tibet platosunu alanı süresince daha da oluşturmak için yükselterek Himalaya aralıklarının yaradılışıdır.

Iraksak Plaka Hudutları

Denizaltı Volkanlarının OluşumuIraksak plaka hudutları, sudaki konveksiyon akımları sebebiyle birbirinden uzaklaşan iki plaka veya kabuk sebebiyle yeni bir umman kabuğunun oluştuğu bölgelerdir. Bu plakalar birbirinden çekildiğinde aralarında bir yarık oluşmaktadır. Kabuğun altında uyuyan magma usulca ve yavaş yavaş çatlaktan yükselmektedir. Bir zaman zarfında lav tabakaları birikmektedir ve su altı volkanları oluşturmaktadır. Bu volkanlar çok hafif patlamaktadırlar ve Orta Atlantik sırtı, ıraksak bir hudutta oluşturulmuş bir sırtı en yaygın ve iyi öğrenilen misalidir. Bu sırtın mesafesi Arktik Ummanu’ndan Afrika’nın neredeyse en güney ucuna kadar uzanmaktadır. Plakaların ayrışması, yalnızca iki plaka, umman-umman veya kıta-kıtasının aynı sınıfa ait olması gidişatında ortaya çıkmaktadır.
Umman-umman katmanı ıraksaklığı: Bu fenomen, alttaki konveksiyon akımları ve bu plakalar üzerinde büyük ölçüde tazyik uygulayan su varlığı sebebiyle birbirinden uzaklaşan iki umman plakasını kapsamaktadır. İki plaka böldüğünde, yükselen ve çatlağa doğru yol alan erimiş magma ile doldurulan çatlaklar oluşmaktadır. Bu erimiş magma, suyun varlığı sebebiyle çok süratli bir biçimde katılaşmaktadır, böylece su altı volkanları veya volkanik ismeler oluşturmaktadır. Orta Atlantik sırtı, umman-umman plaka sapması sebebiyle oluşan bir volkan misalidir.

Kıta-Kıta Plakası Sapması

Kıta civarında da, ummanların yaradılışına yol açan ayrışma alana gelmektedir. Kıtalar gerilmektedir ve kabuk incelerek çatlak bir vadiye yol açmaktadır. Kıtalar ikiye dağılmaktadır ve kenarlar yukarıya kalkmaktadır ve Bazalt döküntüleri umman kabuğunun yaradılışına yol açmaktadır. Bununla beraber kıta sedimanları, yükselen kıta sahanlıkları oluşturmak için batan marjları içermektedir, böylece umman genişlemektedir ve umman ortası bir sırt oluşturmaktadır.

Dönüştürme Plakası Hudutları

Mutasyon plakası hudutları aynı zamanda tutucu plaka hudutları olarak da öğrenilmektedir, zira yeni bir kabuk oluşturan ıraksak hudutların ve yaygın kabuğu yok eden yakınsak hudutların aksine, bu hudutlar Dünya’yı veya umman kabuğunu oluşturmamaktadır veya yok etmemektedir. Bu hudutlar yalnızca tektonik plakaların yatay hareketi ile oluşmaktadır. Plakalar yanlara doğru hareket etmektedir veya kaymaktadır ve yalnızca kenarların sürtünmesi sebebiyle çok daha az sürtünme oluşmaktadır. Bu, bu hudutların çevresinde volkan yaradılışını neredeyse olanaksız hale getirmektedir. Bu vakayı gösteren çok şöhretli bir misal, Pasifik ve Kuzey Amerika tektonik plakaları arasında bir mutasyon hududu oluşturan Kaliforniya San Andreas Kusuru’dır.

Hotspotlar Sıcak Noktalar

Sıcak noktalar, tektonik plakalar içinde öncelikle karakterize edilen spesifik noktalardır ve bunlar alttaki gibidir:
• Manto tüylerinin oluştuğu alanlar
• Geçmişte muazzam volkanik etkinlik yaşayan alanlar
Sıcak noktalar devamlı olarak umman kabuğunda volkanlar veya volkan sınıfları kalkan volkanlar oluşturabilmektedir. Volkanik sıcak noktalar, Dünya kabuğunun dış çekirdeği tarafından üretilen son derece yüksek sıcaklıktaki lav, bir ırmak içinde yukarıya doğru hareket ettiğinde ve umman tabanında bir tabaka oluşturduğunda oluşturulmaktadır. Lavın devamlı patlaması ve umman tabanında devamlı birikmesi, bazen su yüzeyinin üzerinde yükselebilen tabakaların oluşmasına yol açmaktadır. Bunlar volkanik ismeler oluşturmak için su yüzeyinin üzerinde yeterince yükselebilmektedir. Tüm zamanların en büyük misali, tektonik plakaların ortasında bulunan bir sıcak noktadan gelen volkanik patlamalar sebebiyle oluşturulan Hawai Adaları’dır. Tektonik bir plakanın ortasında bulunan bir sıcak noktanın konumu değişmez kalmaktadır. Ancak, bu sıcak nokta üzerinde oluşan ismeler uzaklaşmaktadır ve sıcak nokta üzerinde bir kere daha yeni ismeler oluşmaktadır. Yılan Nehri Ovası ve Yellowstone Caldera, sıcak noktalar üzerinde oluşan adalara öbür misallerdir.

Su altı vs. Yüzey Volkanları

Su altında alana gelen volkanik patlama, karada alana gelenle aynıdır. Bununla beraber, patlamanın alana geldiği yoğunluk değişkenlik göstermektedir ve su altı volkanları gidişatında daha hafiftir. Sığ sularda volkanik patlamalar kayalık döküntüleri, lavları ve deniz yüzeyinin üzerinde yüksek olan öbür volkanik malzemeleri vurmaktadır. Derin denizlerde ve ummanlarda alana gelen volkanik patlamaların yoğunluğu değişik değildir; ancak, umman kabuğunun üzerinde derinlik çok fazladır. Bu patlamaların üzerindeki suyun ağırlığı, kayalık enkazları ve lavları bir patlamada dışarı atmalarını önlemektedir.
Denizaltı Volkanlarının OluşumuBüyük su altı volkanik patlamaları gidişatında, patlayan lav, patlamayı çevreleyen su ile temas ettikten hemen sonra katılaşmaktadır. Bir kara volkanında patlayan, hava ile faal olarak tepkine giren, gaza dönüşen ve daha sonra katılaşan akışkan lav. Bu gibi devamlı patlamalar tabakalar oluşturmaktadır ve volkanik havalandırma etrafında büyük dağların yaradılışına yol açmaktadır. Öte yandan, altındaki suyun tazyiki, havanın tazyikinden çok daha yüksektir, bu da çok büyük su altı volkanik patlamalarına yol açmaktadır. Bir su altı volkanında patlayan lav, kaldırma gücü sebebiyle yukarıya doğru hareket etmektedir. Suyun bu akışkan lav üzerinde süratli bir biçimde katılaşmasına neden olan bir soğutma tesiri vardır. Su altı volkanları yüzey volkanlarından çok daha uzundur.

Su altı Volkan Çalışmalarındaki Büyümeler

Neredeyse 25 yıldır, bilim adamları kamerada bir su altı volkanik patlaması tutmak için çok uğraşmışlardır ve sonunda muvaffak olmuşlardır. Su altı volkanlarının daha fazla inceleme edilmesinin onlara hakkında net bir fikir vereceğine inanmışlardır ve bu fikirler alttaki gibidir:
• Bu cins fazla şartlarda hayat şekilleri ve uyarlama tarzları
• Isının Dünya içinden yüzeyine nasıl geçtiğini
• Ummanlardaki değişik bileşen oksijen, sülfür, vb. döngülerinin fazla anlaşılması
Dünya olağanüstü bir seyyare ve insanoğlunu donakaltmaktan asla bırakmamaktadır. Sualtı volkanları hakkında çok şey hala öğrenilmemekte ve sırrını gözetmektedir. Bilim adamları, sualtı volkanlarının sebeplerini, yaradılışının ve volkan meyilli bölgelerinin kapsamlı bir biçimde değerlendirildiğine inansalar da, açıklanamayan bir hayli sır hala çözülmek için beklemektedir.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ

maltepe escort ataşehir escort idealtepe escort anadolu yakası escort kadıköy escort bostancı escort pendik escort ataşehir escort şişli escort göztepe escort pendik escort kartal escort bostancı escort erenköy escort maltepe escort pendik escort bostancı escort ümraniye escort şerifali escort kartal escort maltepe escort tuzla escort pendik escort anadolu yakası escort acıbadem escort ümraniye escort escort bayan maltepe escort ümraniye escort ataşehir escort kadıköy eskort pendik eskort ataşehir escort ümraniye escort kadıköy escort escort bayan maltepe escort sex hikaye yeni seks hikaye gerçek sex hikaye sex hikaye seks hikayeleri sex hikayesi gerçek sex hikayeleri