Site Rengi

BilgiliUsta.com | Aradığınız Her Bilginin Adresi.

Dijital İnşaat Taktikleri ile Demiryolu Tünel Mühendisliği

  • 19 Mart 2021
  • Dijital İnşaat Taktikleri ile Demiryolu Tünel Mühendisliği için yorumlar kapalı
  • 262 kez görüntülendi.

Teknoloji, yirmi birinci asırda endüstriyel faydalılık için eforlu bir itici efor olmuştur. Tüneller gibi altyapı projelerindeki süratli sihrime, harekâtları otomatikleştirmek için hem devirici hem de destekleyici teknolojilerle eş anlamlıdır. Tünelcilik sektörü, yeni tünelleri tedarik ederken daha fazla dijital tasarım çözümleri arz eden tünel varlık sahiplerinden gelen güçlüğe süratle yükselmiştir. Günümüzde Birleşik Kraliyet, Yunanistan ve İtalya’da […]

Teknoloji, yirmi birinci asırda endüstriyel faydalılık için eforlu bir itici efor olmuştur. Tüneller gibi altyapı projelerindeki süratli sihrime, harekâtları otomatikleştirmek için hem devirici hem de destekleyici teknolojilerle eş anlamlıdır. Tünelcilik sektörü, yeni tünelleri tedarik ederken daha fazla dijital tasarım çözümleri arz eden tünel varlık sahiplerinden gelen güçlüğe süratle yükselmiştir.
Günümüzde Birleşik Kraliyet, Yunanistan ve İtalya’da erişim kapasitesini iyileştirmek ve yolcuların daha süratli seyahat etmelerine takviyeci olmak için tünellere yatırım yapan projeler vardır. İnşaatın, şu anda geliştirilen varlığın birkaç jenerasyon süresince sürmesi beklendiği için büyüdüğünü iddia edilir, ancak bu cins bir argüman sezgiseldir. Gelişmiş bir seyahat tecrübeyi sağlamayan bir tünel için yüklü ölçülerde tüketme yapılmaktadır ve birkaç sene içinde firması ve yine modellemek için büyük bir yatırım yapılması gerekmektedir. İnşaat, geçmişte takılıp kalmayı göze alamaz, teslimat bereketliliğini ve sürdürülebilirliğini iyileştirmek için dönüşmelidir.
Dünya Ekonomik Forumu 2016, inşaat sektörü için 30 en iyi uygulama kriterini listeleyen bir mutasyon çerçevesi geliştirmiştir. Ananesel yaklaşımından üç ehemmiyetli mutasyon alanını vurgulamaktadır. İlk olarak, imal maliyetlerini düşürmek için yeni teknolojiler, malzemeler ve taşıtlardan gelen fırsatlardan faydalanılabilmesi için yeniliğe sarih olması gerekir. İkinci olarak, inşaat sürecini süratlendirmek ve işbirlikçi bir civarda projelerin zamanında bitirilmesini iyileştirmek için saha dışı inşaat tekniklerinin yanı gizeme mekanize ve otomatikleştirilmiş imal sistemlerini özümsemeyi düşünmelidir.
Dijital İnşaat Stratejileri ile Demiryolu Tünel MühendisliğiBununla beraber, alıcıdan, tasarımcılardan, yüklenicilerden, tedarik tarafından ve tertip edicilerden bir dizi stratejik ve operasyonel karar kapsayan tünel açma gibi yüksek karışıklıktaki projeler için BIM, işbirliğine dayalı bir platform sağlayabilir. Dikey ve yatay işbirliği sayesinde süreçler ve kaynaklar, alıcının ihtiyaçlarını karşılamak için optimize edilmelidir. Farkında olmadan bu ehemmiyetli ölçüde bilgi üretir ve bu bilgilerin hissedarlara entegre edilmesi ve iletilmesi gerekir. Böylece isteğe bağlı çözümler üzerinde anlaşılır ve kıymet yaratılır. Dijital inşaat, entegrasyonu geliştirmek için Balaka ve Bağlantı Teknolojilerindeki ICT büyümelerden faydalanmayı hedefleyen teknoloji odaklı teşebbüslerin benimsenmesidir.
Entegrasyon modeli, alıcıya daha bereketli ve sürdürülebilir bir biçimde kıymet sunmak için inşaat projesinin insanları, süreçleri ve mahsullerini bir araya getirme gereksinimini vurgular. Üçüncü alan, tasarım ve tasarılama safhalarında proje idaresinin rolü ve maliyetlerin hakimiyeti üzerine odaklanır. Projeleri satın alırken, kontratlar, üzerinde uyuşmaya varılan izleme mekanizmaları ile tedarik zinciri süresince optimum tehlike paylaşımını sağlayacak biçimde planlanır. Son zamanlarda, inşaattaki ivme, proje tesliminin yukarıyadan alta yaklaşımına odaklanmaktan, alıcıların ihtiyaçlarını karşılamayı hedefleyen daha işbirlikçi bir yaklaşıma kaymıştır. İnşaat için dijital yaklaşımları özümsemenin neticeleri giderek daha pozitif neticeler vermektedir ve aksi takdirde yüksek maliyet aşımı tehlikeyi oluşturacak daha fazla proje zamanında ve bütçeye uygun olarak teslim edilmektedir. E-ihale ve e-kaynak kullanımı gibi yaklaşımların kullanılmasıyla satın alma sürecinin dijitalleşmesidir. Doğru bilgilerin paylaşımı ve bilginin netliği yoluyla geliştirilen güven sebebiyle alıcı ve yükleniciler arasındaki işbirliğini artırmıştır. Bu, yanlış anlaşılmayı ve kültür manilerinin daha iyi idarenmesini sağlar.Dijital İnşaat Stratejileri ile Demiryolu Tünel Mühendisliği
1970’li senelerde, inşaat sektöründeki neredeyse tüm hissedarlar, süratle büyüyen teknolojilerin güçlükleri sezildiğinden proje süreçlerinde iyileştirmeler yapılması gerektiğini düşünmeye başlamışlardır. 1980’li senelerin başında Birleşik Kraliyet hükümeti, genel inşaat maliyetini düşürmek için çoğalan rekabet fırsatlarından faydalanmak için lüzumlu rekabetçi ihale açmıştır. Bu daha sonra yarattığı güvensizlik sebebiyle 1990’lı senelerin başında hafiflemiş ve projelerin tesliminde daha fazla ayrılınmaya neden olmuştur. Latham’ın takımı kurmaya ait 1994 tarihli raporu, inşaat maliyetlerini düşürmek ve projeleri daha öngörülebilir biçimde sunmak için tedarik zinciriyle işbirliği yaparak işbirliği içinde çalışma gereksinimini vurgulamıştır. Yeni milenyumun ardından inşaat projeleri ikiz güçlüklerle karşılaşmaya devam etmiştir. Değişen abuhava ve kullanıcı tavırlarının banalliğine karşı mukavemetli olmanın yanı gizeme alıcı bedeli sağlamalıdırlar. Ortaya çıkan yalın idare yaklaşımları 2000’li senelerin başında her tasaya çare olmuş ve sanal inşaatta daha geniş uygulama için düşünülmüş ve bu daha sonra bina bilgi modellemesi BIM olarak öğrenilen şey haline gelmiştir. BIM, hiçbir teknik hissedarla basitçe iletilemeyen bir kuruluşun fiziksel ve işlevsel özelliklerinin dijital bir temsilini sağlar. Balakanın paylaşımı, projenin ve gereksinim dinlenen kaynağın daha emin bir biçimde netlik ve paylaşılan vizyonunu sağlar, böylece hayat döngüsü hakkında uygun kararlar alınabilir.
BIM oranla yeni bir paradigmadır, inşaat sanayisinde üç kolonu entegre etmeye çalışır. Alıcı ihtiyaçlarını karşılayan varlıkları sağlamak için insanlar, süreç ve teknolojidir. BIM, idare bilgi sistemini MIS genişletir ve bazen inşaat projeleri için uzman bir şirket bilgi idare sistemi olarak anılır. BIM aracılığıyla, daha yüksek seviyede işbirliği sağlamak için esas lüzumlar tutulur, inceleme edilir ve paylaşılır. Hakikatinde, hissedarların rastgele bir zamanda uzaktan ulaşılabilen ortak bir bilgi etrafına CDE bağlı teknolojiden faydalanmalarını sağladığından, hissedar katılımı için tesirli bir taşıttır. Katma kıymet, işbirlikçi teknolojileri entegre etmesi ve proje hayat döngüsü süresince işbirliğine dayalı bir kültürün gelişimini teşvik etmesidir. Entegre bir işbirliği etrafı, proaktif bir biçimde idarenmeleri için projelerin güçlüklerine ışık meblağ. 2016 senesinden bu yana, BIM, % 33 maliyet azaltımı asıllaştırmak ve genel proje müddetini ve emisyonu % 50 eksiltebilecek daha süratli teslimat programları geliştirmek emelindedir. Bu emelle İngiltere’de merkezi olarak finanse edilen projeler için lüzumlu hale getirilmiştir.
Birleşik Kraliyet demiryolu sanayisinde BIM işbirliği yaklaşımının kullanımı, şimdiye kadar Cross Rail ve High Speed link 2 HS2 gibi yeni hatların inşasıyla hudutludur. Yol yenileme, tünellerin ve öbür yapıların izlenmesi gibi karışık bir operasyonel civarda kullanılması uyarlamaya gereksinim dinler. Muhtelif iş akışlarından ve muhtelif şekillerde elde edilen büyük ölçüdeki mevcut bilgilerin, tren hizmetlerinin bereketli çalışması için zorunlu olan varlık kullanılabilirliğini optimize etmek için doğru, öncelikli bakım tasarıları geliştirmek için idare zekâsına entegre edilmesi gerekir.Dijital İnşaat Stratejileri ile Demiryolu Tünel Mühendisliği
Birleşik Kraliyet’ta, ortaklıklar ve işbirliğine dayalı çalışma, faydalılığı had safhaya çıkarmak için demiryolu bakım projelerini tedarik etmek için uzun vakittir seçim edilen usul olmuştur. İngiltere hükümetinin inşaat taktiği ve altyapı projeleri sunmak için uzun vadeli ortaklıklara olan bağlılığı, çalışma ve bilgi yönetimi tekniklerinde devrim yaratır. Teknolojideki süratli ilerlemeler, büyük hacimli bilgileri daha düşük maliyetlerle operasyona kapasitesindeki çoğalışlar ve daha süratli bilgi incelemeyi taşıtlarının geliştirilmesi, kuruluşlar için stratejik tasarılamanın merkezinde bilgi idaresini giderek daha fazla yapar.
Varlık bilgi idaresinin iyileştirilmesi, daha doğru esas bilgiler sağlayacak ve afaki yine çalışmaları eksiltmek için mevcut bilgilerin çoklu kullanımını basitleştirir. Bununla beraber, demiryolu bakım işlerini tedarik etmek için ortaklıkların gelecekteki kullanımı, yeni çalışma usullerine adapte olmayı gerektirir.
Demiryolu varlık bakım disiplinleri, yaklaşımlarını standartlaştırabilir ve bu çağdaş yaklaşımları eşsiz ihtiyaçlarını karşılayacak biçimde uyarlayabilir. Ayrıca, Nisan 2016 senesinde Birleşik Kraliyet hükümeti, tamamen işbirliğine dayalı 3B, BIM civarında yapılmıştır. İngiltere’deki demiryolu firmacıları, demiryolu araçlarını iyileştirmek için milyonlarca sterlin yatırım yapmaktadır. Ancak son teknoloji trenler genellikle çoğu 150 sene evvel inşa edilmiş tünel kısımlarından oluşan çok daha daha önceki ağ altyapısı üzerinde çalışır. Demiryolu tünelleri uzun vakit katlanacak biçimde inşa edilmiştir. Ancak nihayetinde, titreşim, yüksek süratli hava akışı, korozyon, su girişi ve nebat örtüsü gelişmesi gibi muhtelif etmenlerden kaynaklanan bozulmadan sonra personellerin iyileştirilmesi veya değiştirilmesi gereken bir zaman zorunludur.
Geçmişteki makûs inşaat teknikleri ve değişen taban şartları da zaman zaman bakım çalışmaları gereksinimini tetikleyen cılız noktalara neden olur. Demiryolu tünellerinin tehlikesiz bir biçimde çalışmasını sağlamak, potansiyel tehlikeleri eksiltmek ve düzenleyici eylemin ne zaman yapılacağını tanımlamak için bir tünel yönetimi taktiği ile aralıksız olarak izlenmeleri gerekir. Mevcut varlıkların korunması, Birleşik Kraliyet demiryolu firmacıları için yeni hatların ve hizmetlerin inşası yoluyla kapasite iyileştirmeleri sağlamak kadar ehemmiyetlidir. Bununla beraber, tünel onarım işleri genellikle hizmet kesintilerine neden olurken alan ve lojistik kısıtlamalar sebebiyle tehlikesiz bir biçimde teslim edilmesi efordur. Demiryolu kullanımındaki çoğalan arzı karşılamak için daha fazla tünel inşa edildikçe, gereksinimi de çoğalır.

Kaynakça:
https://ideas.repec.org/h/ito/pchaps/194757.html
https://www.semanticscholar.org/paper/Digital-Construction-Strategies-and-BIM-in-Railway-Kapogiannis-Mlilo/007b8df103bba1758d4099eda95eda12d35d2a86
https://www.aurecongroup.com/projects/by-expertise/tunnels

Yazar: Özlem Güvenç Ağaoğlu

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ

maltepe escort ataşehir escort idealtepe escort anadolu yakası escort kadıköy escort bostancı escort pendik escort ataşehir escort şişli escort göztepe escort pendik escort kartal escort bostancı escort erenköy escort maltepe escort pendik escort bostancı escort ümraniye escort şerifali escort kartal escort maltepe escort tuzla escort pendik escort anadolu yakası escort acıbadem escort ümraniye escort escort bayan maltepe escort ümraniye escort ataşehir escort kadıköy eskort pendik eskort ataşehir escort ümraniye escort kadıköy escort escort bayan maltepe escort sex hikaye yeni seks hikaye gerçek sex hikaye sex hikaye seks hikayeleri sex hikayesi gerçek sex hikayeleri