Site Rengi

BilgiliUsta.com | Aradığınız Her Bilginin Adresi.

Doğru ve Yanlış Anılarda Dopaminerjik Modülasyonu

  • 02 Nisan 2021
  • Doğru ve Yanlış Anılarda Dopaminerjik Modülasyonu için yorumlar kapalı
  • 247 kez görüntülendi.

Son zamanlarda yapılan bazı araştırmalar, sahte hafıza ve onun mekanizmalarını incelemektedir. Asıl hatıralar, geçmişte çizime, bilgilerin geri alınmasına, geçmiş hadiseleri anımsamaya ve bunları yeni bilgilerle yine birleştirerek yine tertip ederek bu öğeleri yeni bir hafıza oluşturarak yine kodlamaya bağlıdır. Ancak bazen bu sistemdeki arızalar, yanlış hafıza yaradılışıyla işbirliği yapan hafıza yanılgılarına yol açar. Bu yazıda, yanlış […]

Son zamanlarda yapılan bazı araştırmalar, sahte hafıza ve onun mekanizmalarını incelemektedir. Asıl hatıralar, geçmişte çizime, bilgilerin geri alınmasına, geçmiş hadiseleri anımsamaya ve bunları yeni bilgilerle yine birleştirerek yine tertip ederek bu öğeleri yeni bir hafıza oluşturarak yine kodlamaya bağlıdır. Ancak bazen bu sistemdeki arızalar, yanlış hafıza yaradılışıyla işbirliği yapan hafıza yanılgılarına yol açar. Bu yazıda, yanlış hafızanın agonist ve antagonist modülasyonunun mümkün mekanizmaları olarak bazı nörofarmakolojik doğrultular hakkında bilgiler bulunmaktadır.

Asıl Anıların Dopaminerjik Modülasyonu

Prefrontal korteks, maymunlarda ve insanlarda nörogörüntüleme ve nörofizyoloji çalışmalarında gözlemlenen, işleyen hafızanın aracılığında ehemmiyetli bir rol oynar. Çalışmalar yürütücü işlevlerin, işleyen hafızanın ve duygunun dopaminerjik modülasyonunu göstermiştir. Maymunlarla yapılan çalışmalar, prefrontal kortekste dopamin D 1 reseptörlerinin aktivasyonunun, çalışma hafızasının ekspresyonu için zorunlu olduğunu göstermiştir. Ayrıca, insanlarda, dopamin D 1 reseptörünün işleyen hafıza ile baskın rolüne dair deliller vardır. Bununla beraber, dopaminerjik D olan öbür çalışmalar 2 reseptör antagonistleri ve agonistleri ayrıca insanlar ve maymunlar hafıza çalışma rol oynadığını göstermiştir. Takahashi ve dostları, hipokampal D göre 2 reseptörleri, aynı zamanda, idareyici işlevler ve sözel akıcılık özelliklerde rol oynamıştır.
Çalışmalar, özellikle dopamin D rol oynadığı gösterilmiştir 2 çalışma hafızayı, idareyici işlevler reseptörleri, hafıza kapasitesi, seçici dikkat çalışma ve kaymayı etkilemketedir. Çalışmalar, dopaminerjik D 1’inve D, 2 reseptörleri bitirici işlevleri [olduğunu göstermiştir. İnsanlarda epizodik hafızanın dopaminerjik modülasyonu kollanmıştır. D bağlanma eksilmiş 2 hipokampus dopaminerjik reseptörler Alzheimer hastalarında [hafıza performansının ve bilme bozukluğu bozukluklar dahil olmuştur ve deneysel hayvanlarda [izlenmiştir. Dikkat mekanizmalarına, yürütücü işlevlere ve çalışma hafızasına dopaminin dahil olduğunu doğrulamayı kasteden insanlarda ve hayvanlarda bir hayli çalışma vardır. Ödül ve bağımlılık mekanizmalarına atıfta bulunurken dopamin ve duyguyu kapsayan literatür bol olsa da, dopaminerjik reseptörlerin duygusal epizodik hafıza üzerindeki tesirini değerlendiren az rakamda çalışma vardır.Doğru ve Yanlış Anılarda Dopaminerjik Modülasyonu
Parkinson hastalığı, şizofreni, otizm, dikkat noksanlığı, Huntington hastalığı ve frontal lob lezyonları gibi bazı nörolojik ve psikiyatrik patolojiler duygusal süreç bozukluklarına sahiptir. Tüm bu patolojiler, dopaminin duyguya katılımını öneren dopaminerjik sistemi kapsar. Dahası, duygusal süreçler değişik yapılara bağlıdır; bunların çoğu dopaminerjik innervasyona sahip limbik sistemi kapsar. Birçok biyokimyasal, farmakolojik ve nörogörüntüleme çalışması, duyguya dopaminerjik katkı fikrini kuvvetlendirir. Parkinson hastalığı ile alakalı bir çalışma, dopaminerjik sistemin anormal vaziyetinin amigdalanın klasik işleyişini riske attığını göstermektedir. Bazı çalışmalar, dopaminerjik D katılımını göstermektedirç. 2 duygusal hafızada reseptörleri
Muhtelif nörotransmiter sistemlerine tesir eden muhakkak ilaçların duygusal uyaranlar için belleğin işleyişi üzerindeki tesirinin değerlendirilmesi ehemmiyetlidir, zira sıhhatli insanlar duygusal kısımları duygusal içeriği olmayan kısımlardan değişik biçimde işlerler. Bu genellikle duygusal hadiselerin geri alınma ihtimalinin nötr hadiselerden daha yüksek olmasıyla sonuçlanır. Duyguların epizodik belleğin performansını etkilediği belirtisi, bazı tahlilcileri duyguların sahte hatıraların imali üzerindeki tesirini araştırmaya yöneltmiştir. Bu araştırmalar, belki de kullanılan muhtelif usullerden kaynaklanan değişik neticeler sunsa da, hepsi duygunun sahte hatıraların göstergelerine müdahale ettiğini öne devam ettir.

Sahte Anıların Dopaminerjik ve Öbür Nörotransmiter Sistem Modülasyonu

Antipsikotikler haloperidol ve sülpirittir, hem dopamin D kullanılarak iki çalışmada 2 ilaçların yanlış bir hafıza oranlarını artırmış ancak asıl hafıza üzerinde tesiri olduğu gözlemlenmiştir, bunlar sahte anı dopaminerjik modülasyonu değerlendirmek üzere ayarlanmış reseptör antagonistleridir. Sahte hatıraların imali üzerindeki öbür nörotransmiter sistemi tesirleri, dekstroamfetaminler, Δ 9 -tetrahidrokanabinol THC ve benzodiazepinler diazepam ve lorazepam ile yapılan sınamalarda araştırılmıştır. Kafein ve içkinin asıl ve yanlış hatıralar üzerindeki tesiri de araştırılmıştır.
Ballard dekstroamfetaminin AMP belleğe ulaşım sırasında yanılgıları artırdığını gözlemlemiştir. Başka bir çalışmada aynı yazar, AMP’nin plaseboya göre belleği doğru ama yanlış değil, ancak AMP’nin THC’ye mukayeseyle yanlış belleği artırdığını bulmuştur. 1999’da Blair ve Curran, diazepam’ın seçici olarak kobayların hiddetli ifadeleri tanıma maharetini bozduğunu, ancak yüzdeki öbür duygusal ifadelerin tanınmasını etkilemediğini gözlemlemiştir. Bir çalışma, diazepam ve lorazepamın yanlış olmayan, doğru hatıralarla ilişkili şuurlu anımsamayı bozduğunu göstermiştir. Kafein, liste sözcükleri ve kritik cazibeler arasındaki iletişimlerin eforunu artırıyor gibi görünmekte ve böylece hem asıl hem de yanlış hatıraları güçlendirmektedir.Doğru ve Yanlış Anılarda Dopaminerjik Modülasyonu
2012’de başka bir çalışma, ecstasy gibi çoklu uyuşturucu kullanıcılarının kullanmayanlara göre daha fazla yanlış pozitif cevapları gözlemlemiştir. Uzun süreli ecstasy kullanımının çoğalan sıklığı, kodlamadan evvel hazmedildiğinde hatıralarla pozitif bir biçimde ilişkilendirildi. Ancak değişik bir biçimde, amfetamin geri alınmadan evvel yutulduğunda yanlış tanımanın çoğaldığını doğruladı. Aksine, içki anlamsal aktivasyonu eksilterek sahte hatıralarda düşüşe ve genellikle plaseboda görülen yanlış hatıraların yalanlanmasında eksilmeye yol açar. İçkinin ikinci tesiri, kodlamada oluşturulan izleme süreçlerini bozma marifetinden kaynaklanıyor olabilir. Milani ve Curran, düşük dozun yüksek doz içki ile yanıltıcı belleğin andırıcı tecrübeyi üzerindeki tesirini karşılaştırmıştır.
Her iki rehabilitasyonda da yüksek seviyede yanlış hatırlama ve tanıma buldular ve minik bir içki dozunun çok fazla yanlış hafıza ölçümünü değiştirmediğini, ancak hatırlama ve öğrenme cevapları açısından andırma tecrübesinin modelini değiştirdiğini doğruladılar. Spesifik olarak, yanlış tanımalara kritik cazibeler müteveccih hatırlama cevaplarının seviyesini artırmıştır. Bir otobiyografik çalışma, plaseboya mukayeseyle lorazepamın, hem asıl hem de yanlış hatıralar için “hatırlama” tepkileri ile değerlendirildiği üzere şuurlu hatırlama seviyelerini artırdığını ve geçmiş hadiselerin şahsi ehemmiyeti ve duygusal yoğunluğunun fazla hipotez edilmesine neden olduğunu bildirilmiştir.Doğru ve Yanlış Anılarda Dopaminerjik Modülasyonu
Duygu, nötr içerik hadiselerine mukayeseyle asıl hafıza performansını basitleştirir. Bununla beraber, negatif duygusal içerikli, salınan stres ve kortizol seviyesinin yüksek olduğu gidişatlarda, bunun tersi hakikatleşmelidir; başka bir deyişle idrak etme ve hafıza gibi süreçlerin performansında bir bozulma var. Bu mekanizma, ters “U” çarpıklarından biri ile bir grafikte gösterilebilir. Bu yüksek stres vaziyetleri, çarpığın eksilen kısmında temsil edilecektir; bu, duygunun kodlama üzerinde basitleştirici bir tesire sahip olduğu anlamına kazanç, ancak duygu seviyesi mübalağalıysa, tesir bütün tersidir. Muhtemelen, fazla stresli gidişatlarda, yüksek seviyede dikkat ve uyarılma ile, etrafsal düşüncesiz uyaranların işlenmesine hasar verecek biçimde hadisenin alakalı uyaranlarının merkezi doğrultular mübalağalı bir biçimde işlenmesi hakikatleşir. Kodlama sırasındaki bu balanssızlık, bazı hafıza izlerinin yine kodlanması sırasında yanılgılar yoluyla yanlış hatıraların yaradılışını kolaylaştırabilir.
Bu araştırmanın yazarlar tarafından önerilmiştir sahte anı dopaminerjik modülasyon bazı mümkün mekanizmalar Kortikostriatal hipokampüs-prefrontal D ile hafıza / idareyici işlevler çalışma dopamin tesiri 1 olacaktır. 2 Ge ile dopaminerjik modülasyonu, 2 2 dopaminerjik modülasyonu amigdala’nın duygusal olarak yüklü uyaranlara tepkisi ve 3 karar verme sürecinin dopaminerjik modülasyonu striatum yoluyla. Öbür nörotransmiterler yoluyla kodlamadaki öbür mümkün galibiyetsizlikler de yanlış hafıza yaradılışına katkıda bulunabilir. Ancak öbür nörotransmiter sistemlerinin sahte hatıraların yapımındaki rolü kadar kesin mekanizmaları da gelecekte sarihliğe kavuşturulmayı beklemektedir.
Reseptörlerin aktivasyonu agonizm veya blokajı antagonizma, uyaranın duygusal yargısı üzerinde değişik tesirlere sahip olabilir ve araştırılan ilaca ve sisteme bağlı olarak asıl veya yanlış hatıraları uyarabilir veya bozabilir. Sahte hatıraların araştırılması, nöropsikolojik rehabilitasyonun yeni usul ve vasıtalarının gelecekte önerilebileceği bir biçimde henüz sarihliğe kavuşturulamayan bir hayli sualle inanılmaz derecede büyüleyici olan güçlü bir sinirbilim alanıdır.

Bibliyografi:
https://psycnet.apa.org/record/2016-14600-001
http://repositorio.unifesp.br/handle/11600/57780

Yazar: Özlem Güvenç Ağaoğlu

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ

maltepe escort ataşehir escort idealtepe escort anadolu yakası escort kadıköy escort bostancı escort pendik escort ataşehir escort şişli escort göztepe escort pendik escort kartal escort bostancı escort erenköy escort maltepe escort pendik escort bostancı escort ümraniye escort şerifali escort kartal escort maltepe escort tuzla escort pendik escort anadolu yakası escort acıbadem escort ümraniye escort escort bayan maltepe escort ümraniye escort ataşehir escort kadıköy eskort pendik eskort ataşehir escort ümraniye escort kadıköy escort escort bayan maltepe escort sex hikaye yeni seks hikaye gerçek sex hikaye sex hikaye seks hikayeleri sex hikayesi gerçek sex hikayeleri