Site Rengi

BilgiliUsta.com | Aradığınız Her Bilginin Adresi.

Dünyanın En Çok Altın Üreten 10 Ülkesi

  • 02 Mayıs 2021
  • Dünyanın En Çok Altın Üreten 10 Ülkesi için yorumlar kapalı
  • 820 kez görüntülendi.

Altın, dünya çapında en çok aranan kıymetli metallerden biridir. Kıymetli metalleri çıkaran takribî 90 ülke bulunmaktadır ve en çok altın üreten 10 ülke, dünyanın senelik altın imalinin neredeyse % 75’ine katkıda bulunmaktadır. Bununla beraber en büyük altın harcayıcısı Hindistan’dır; her sene takribî 800 ton altın satın almaktadır. Altın, daha önceki zamanlardan beri efor, cesurluk, zenginlik, mutluluk […]

Altın, dünya çapında en çok aranan kıymetli metallerden biridir. Kıymetli metalleri çıkaran takribî 90 ülke bulunmaktadır ve en çok altın üreten 10 ülke, dünyanın senelik altın imalinin neredeyse % 75’ine katkıda bulunmaktadır. Bununla beraber en büyük altın harcayıcısı Hindistan’dır; her sene takribî 800 ton altın satın almaktadır.
Altın, daha önceki zamanlardan beri efor, cesurluk, zenginlik, mutluluk ve aklın simgeyi olarak alınmıştır. Oldukça reaktif bir metal olduğundan, bileşikler oluşturmak için yaygın olarak kullanılmaktadır. Yüksek yumuşaklık, süneklik ve korozyona karşı mukavemeti sayesinde elektrik kablolarında ve renkli sırça imalinde kullanılmaktadır. Ayrıca, bir başkalaşım, yatırım vasıtayı olarak ve elektronik kimyada yaygın olarak kullanılmaktadır. Altın takılara karşı giderek gelişen düşkünlüğün tüm dünyaca öğrenilir. Altın yatakları, Güney Afrika ve Avustralya‘dan Rusya ve Peru’ya kadar dünyanın değişik yerlerinde bulunmaktadır. Amerika Birleşik Devletleri büyük bir üretici iken, Çin hepsini geride vazgeçerek, en büyük altın üreticisi olarak ortaya çıkmaktadır. İlk on ülkeden yapılan yapım, dünya genelindeki toplam imalin neredeyse % 75’ine katkıda bulunan takribî 3.000 ton altındır.

Altın

Altın Au, kimyevi element, Periyodik tablodaki Grup 11 Ib, Periyot 6’da yoğun, parlak sarı bir kıymetli metaldir. Altın, tarih süresince mucizevi kıymetli kılan muhtelif özelliklere sahiptir. Renk ve parlaklık açısından çekici, sanal yok edilemezlik noktasına kadar dayanıklı, yüksek derecede şekillendirilebilir ve genellikle tabiatta oranla saf bir şekilde bulunmaktadır. Altının tarihi, ilk zamanlardan beri idrak edilen bedeli sebebiyle başka rastgele bir metalin tarihiyle mukayese etilememektedir.

Altının Kimyasal Özellikleri

Dünyanın En Çok Altın Üreten 10 ÜlkesiKıymetli metal altın, Au simgeyi olan kimyevi bir elementtir. Periyodik tablodaki karesi, atom ağırlığı, atom numarası ve kristal yapısı dâhil olmak üzere bazı özelliklerinin detaylarını bulunmaktadır.
Personel Özellikleri
Atomik numara 79
Atom ağırlığı 196,967
Erime noktası 1.063 ° C 1.945 ° F
Kaynama noktası 2.966 ° C 5.371 ° F
Spesifik yer çekimi 20 ° C’de 68 ° F 19,3
Oksidasyon gidişatları +1, +3
Elektron tertip edilişi [Xe] 4 f 14 5 gün 10 6 s 1

Özellikler, Yaradılışlar ve Kullanımlar

Altın, tüm metallerin en yoğunlarından biridir ve iyi bir ısı ve elektrik geçirgenidir. Aynı zamanda yumuşaktır, elementler arasında en yumuşak ve sünektir; bir ons 28 gram, altın yaprak ismi verilen son derece ince katmanlarda 187 fit kareye takribî 17 metrekare vurulabilmektedir. Altın, görsel olarak güzel, işlenebilir olduğu ve kararmadığı veya eskimediği için, insanların dikkatini sürükleyen ilk metallerden biridir. Bir Hayliyi neredeyse harikulade vaziyette olan detaylı altın emekçiliğinin misalleri, daha önceki Mısırlı, Minoslu, Asurlu ve Etrüsk zanaatkârlarından günümüze erişmiştir, altın, mücevher ve öbür süsleyici objelerin işlenmesi için oldukça seçim edilen bir malzeme olmaya devam etmektedir.
Eşsiz kaliteleri sebebiyle altın, mülkler ve hizmetler karşılığında âlemsel olarak kabul edilen tek malzeme olmuştur. Gümüş, dünyanın ticaret sistemlerinde genellikle standart ödeme vasıtayı olmasına karşın, madeni para veya külçe şeklindeki altın, zaman zaman yüksek kıymetli bir para üniteyi olarak ehemmiyetli bir rol oynamıştır. Altın 19. asırda yaygın olarak çıkarılmaya başlandığında kağıt para sistemleri için takviye ünite hizmet vermeye başlamış tır ve 1. Dünya Savaşı altının standart olarak tüm dünya para üniteleri için esas olmuştur. Altının beynelmilel para sistemindeki fotoğrafı rolü 1970’lerde sona ermiş olsa da, metal oldukça saygıdeğer bir rezerv varlık olmaya devam etmektedir ve dünyadaki tüm altının takribî yüzde 45’i bu emelle hükümetler ve merkez bankaları tarafından yakalanmaktadır. Altın hala tüm ülkeler tarafından beynelmilel bir ödeme vasıtayı olarak kabul edilmektedir.
Altın, tüm magmatik kayaçlarda düşük konsantrasyonlarda yaygındır. Bolluğunun, yer kabuğunun bir milyon parçası başına takribî 0.005 olduğu hipotez edilmektedir. Çoğunlukla natürel vaziyette oluşmaktadır, tellür, selenyum ve bizmut dışında kimyevi olarak birleşmemiş halde kalmaktadır. Elementin natürel olarak oluşan tek izotopu altın-197’dir. Altın, genellikle mermi ve bakır yatakları ile ilişkili olarak oluşmakta ve mevcut ölçü çoğunlukla çok ufak olsa da, bu baz metallerin arıtılmış edilmesi için bir yan malzeme olarak rahatça geri kazanılmaktadır. Büyük altın kapsayan kaya kütleleri maden denebilecek kadar zengin olağandışıdır. Ehemmiyetli ölçüde altın kapsayan iki cins yatak öğrenilmektedir ve bunlar alttaki gibidir:
• Kuvars ve pirit ablavutun altını ile ilişkili olduğu hidrotermal damarlar
• Altın kapsayan kayaların yıpranmasından kaynaklanan hem konsolide hem de konsolide olmayan plaser yatakları.
Altın, öbür minerallerle beraber büyük derinliklerden sulu bir çözelti içinde taşınmış ve daha sonra bu çözeltiden çökmesi ile ayrıştırılmıştır. Kayalardaki altın genellikle görünmez saçılmış taneler olarak, daha seyrek görülebilecek kadar büyük pullar halinde ve daha da seyrek kütleler veya damarcıklar olarak ortaya çıkmaktadır. Kaliforniya’da takribî 2,5 cm 1 inç veya daha büyük kristaller bulunmuştur ve Avustralya’dan kimileri 90 kilogram 200 pound olan kitleler bildirilmiştir. Derelerin içinde veya süresince bulunan alüvyonlu altın yatakları, daha önceki Mısır ve Mezopotamya için metalin ana kaynaklarıymış. Öbür tortular Lidya’da şimdi Türkiye’de, Ege topraklarında ve İran’da İran, Hindistan’da, Çin’de ve öbür topraklarda bulunmuştur. Orta Çağ süresince, Avrupa’daki başlıca altın kaynakları, Saksonya ve Avusturya madenleri olmuştur. 1490’larda İspanyalıların Amerika’yı bulgusunu izleyen altın imali çağı, muhtemelen dünyanın o zamana şahit olduğu en büyük yarıyıldır. Kcan vere işgücü tarafından madenlerin sömürülmesive Orta ve Güney Amerika’daki sarayların, tapınakların ve kabirlerin yağmalanması, Avrupa’nın ekonomik yapısını bütün anlamıyla balanssızlaştıran, eşi görülmemiş bir altın akışına neden olmuştur.
Christopher Columbus’un 1492’den 1600’e kadar yenidünyayı bulgusundan 225.000 kilogram’dan 8.000.000 ons fazla altın veya dünya imalinin yüzde 35’i Güney Amerika’dan gelmiştir. Yeni Dünya madenleri, özellikle Kolombiya’dakiler sırasıyla 17. ve 18. asırlarda dünya imalinin yüzde 61 ve 80’ini oluşturmaya devam etmiştir; 18. asırda 1.350.000 kilogram 48.000.000 ons çıkarılmıştır. Rusya, 1823’te dünyanın önde gelen altın üreticisi olmuş ve 14 sene süresince dünya talebinin büyük bir kısmına katkıda bulunmuştur. İmalin genişlemesinin ikinci yarıyılında 1850-75, dünyada 1492’den beri tüm senelere mukayeseyle daha fazla altın üretilmiştir, bunun başlıca sebebi Kaliforniya ve Avustralya’daki bulgulardır. Üçüncü bir besbelli çoğalış 1890-1915 Alaska, Yukon Bölgesi şimdi Yukon ve Güney Afrika’daki bulgulardan kaynaklanmıştır. Dünya altın talebinin çoğalmasında ehemmiyetli bir etmen, 1890’da siyanür harekâtının başlatılması olmuştur. Bu düşük tenörlü madenlerden ve çok ufak, tane büyüklüğünde altın kapsayan madenlerden altının geri kazanılması içindir. Altın imali, kısmen geri kazanım usullerindeki büyümeler ve kısmen de Güney Afrika’nın altın madenciliği faaliyetlerinin kesintisiz gelişmesi ve genişlemesi sebebiyle 20. asır süresince çoğalmaya devam etmiştir.
Dünyanın En Çok Altın Üreten 10 Ülkesi20. asrın sonlarında, dört ülke, Güney Afrika, Rusya, Amerika Birleşik Devletleri ve Avustralya dünya genelinde senelik olarak üretilen altının üçte ikisini oluşturmuştur. 21. asrın başlarında Çin, altın imalinde dünya lideridir. Bu yarıyılda Avustralya, Amerika Birleşik Devletleri, Rusya, Kanada ve Güney Afrika da büyük ölçülerde kıymetli metal tedarik etmeye devam etmiştir. Sbağışlama altın, uzun süreli kullanıma direnemeyecek kadar yumuşak olduğundan, mücevher, altın eşya veya madeni paralarda kullanım için sertliğini artırmak için genellikle öbür metallerle alaşım haline getirilmektedir. Mücevheratta kullanılan altının çoğu, muhtelif sarı altın tonları üretmek için gümüş, bakır ve azıcık çinko veya beyaz altın üretmek için nikel, bakır ve çinko ile alaşımlanmaktadır. Renk içlerinde gümüş oranı çoğaldıkça bu altın alaşımlarının sarıdan beyaza doğru rengi açılmaktadır ve bu yüzde 70’deri fazla gümüş, beyaz alaşımlarla sonuçlanmaktadır. Gümüş veya bakır ile altın alaşımları, altın sikkeler ve altın eşyalar yapmak için ve platin veya paladyum takılarda da kullanılmaktadır. Altın alaşımlarının içeriği 24’lü olarak ifade edilmektedir. Karatlar, 12 ayar altın alaşımı yüzde 50 altındır ve 24 karat altın saftır.
Yüksek elektrik geçirgenliği bakırın yüzde 71’i ve hareketsizliği sebebiyle altın, elektrik ve elektronik sanayisinde plakalı kontaklar, terminaller, baskılı devreler ve yarı geçirgen sistemler için en büyük endüstriyel kullanımdır. Gelen kızılötesi ışınımın yüzde 98’ini yansıtan ince altın filmler sıcaklığı hakimiyet etmek için uydularda ve koruma sağlamak için uzay kıyafeti vizörlerinde kullanılmıştır. Büyük büro binalarının pencerelerinde de eş biçimde kullanılmaktadır, altın rengi klima lüzumunu eksiltmektedir ve hoşluğa katkıda bulunmaktadır. Ayrıca altın uzun müddettir dolgu ve öbür diş onarımlarında da kullanılmaktadır. Altın, en asil geçiş elementlerinden biridir, başka bir deyişle kimyevi olarak en az reaktif olanıdır. Su regia gibi klor kapsayan veya üreten halojenlerle ya da solüsyonlarla basitçe tepkine girmesine karşın oksijen veya kükürt tarafından etkileşim olmamaktadır. Ayrıca hava veya hidrojen peroksit varlığında siyanür çözeltilerinde çözünmektedir. Siyanür çözeltilerinde çözünme, çok kararlı disiyanoaurat iyonu [Au CN 2] – yaradılışına atfedilebilmektedir. Bakır gibi, altın da tek bir dış elektron d bütün kabuğa sahiptir, ancak öbür yandan, elektronik yapı ve iyonlaşma enerjilerinin eşliğine karşın altın ve bakır arasında çok az büyük eşlik vardır.
Bileşikler
Altının karakteristik oksidasyon gidişatları +1 aurous bileşikler ve +3 aurik bileşikler dir. Gidişat +1 genellikle oldukça balanssızdır ve altın kimyasının çoğu +3 gidişatını kapsamaktadır. Altın, indirgeme yoluyla çözeltiden öbür metallere göre daha basit yer değiştirmektedir. Platin dahi Au 3 + iyonlarını metalik altına indirgemektedir. Pratik ehemmiyeti olan oranla az rakamdaki altın bileşiği arasında altın I klorür, AuCl; altın III klorür, AuCl 3 ve kloraurik asit, HAuCl 4’dür. İlk bileşikte altın +1 oksidasyon vaziyetindedir ve son ikisinde +3 vaziyetindedir. Her üç bileşik de altının elektrolitik arıtılmış edilmesinde rol oynamaktadır. Potasyum siyanoaurat, K [Au CN 2 ], çoğu altın kaplama banyosunun esasıdır ve bu altın kaplandığında kullanılan çözeltidir. Muhtelif organik altın bileşiklerinin endüstriyel uygulamaları vardır. Misalin, sülfürlenmiş terpenlerden elde edilen altın merkaptidler, emin organik solüsyonlarda çözündürülmektedir, porselen ve sırça eşyaların dekorasyonunda kullanılmaktadır.

Dünyanın En Çok Altın Üreten 10 Ülkesi

Çin
Madeni imali: 403 ton – Toplam yabancı para rezervlerinin yüzdesi: % 1,7
Çin, sarı metalin en büyük harcayıcı ve üreticilerinden biri olarak ortaya çıkmaktadır. Takribî 400 metrik tonluk yapımla, basitçe altın yumurtayı vazgeçen kaz olarak adlandırılabilmektedir. Toplam yapım takribî % 11,7 çoğalmıştır ve ülke altın rezervleri açısından beşinci sırada yer almaktadır.
Avustralya
Dünyanın En Çok Altın Üreten 10 ÜlkesiMaden imali: 250 ton – Toplam döviz rezervlerinin yüzdesi: % 8,5
Altın, bu ülkenin en ehemmiyetli ihracatlarından biridir ve ekonomiye senelik olarak takribî 14 milyar dolar katkı sağlamaktadır. Avustralya altınının çoğu Batı Avustralya’dan, başka bir deyişle ülkenin en büyük sarih kesim altın madeni olan Super Pit’den gelmektedir.

Amerika Birleşik Devletleri
Maden imali: 230 ton – Toplam yabancı para rezervlerinin yüzdesi: % 76,3
Altın imalinin sıhhatli bir biçimde çoğaldığı Çin’in aksine, Amerika Birleşik Devletleri’nde altın imali 4 ton düşmüştür. Amerika Birleşik Devletleri, toplam yabancı rezervlerinin neredeyse % 76,3’şana denk gelen takribî 8.133,5 tonla dünyanın en büyük altın holdingine sahiptir. Çıkarılan altının çoğu batı bölgesindeki Nevada’dan gelmektedir.
Rusya
Maden imali: 230 ton – Toplam döviz rezervlerinin yüzdesi: % 9,9
Rusya, en büyük altın üreticilerinden biri olmasına karşın hala öbür ülkelerden altın ithal etmektedir. Ülke, rezervlerini takribî 936,7 tona çıkarmak için 57,6 ton altın satın almıştır. Rusya’da altın imali bir evvelki senelere göre % 6,8 çoğalmıştır. İlk Rus altın firmayı Polyus Gold International altın yapımını % 12 artırmıştır.
Güney Afrika
Maden imali: 170 ton – Toplam yabancı para rezervlerinin yüzdesi: % 12,7
Güney Afrika, altı sene içinde dünyanın azami üreticisi konumundan beşinci azami üreticisi konumuna düşmüştür. Ülkenin altın madenlerindeki grevler, toplam yapım çıktısında ani düşüşe neden olmuştur. Sadece Güney Afrika’da faaliyet gösteren ve dünya altın imalinin takribî % 7’sine katkıda bulunan 35 büyük ölçekli maden bulunmaktadır.
Peru
Maden imali: 165 ton – Toplam yabancı para rezervlerinin yüzdesi: % 3,1
Takribî 2.000 ton altın rezervi ile Güney Amerika’nın en büyük altın üreticilerinden biridir. Bu Latin Amerika ülkesi istihdam için madencilikle gelişmeye devam etmektedir ancak geçtiğimiz senelere göre yapım % 3 düşüş göstermiştir.
Kanada
Maden imali: 102 ton – Toplam döviz rezervlerinin yüzdesi: % 0,3
Kanada, dünyanın en büyük madencilik işletmelerine konut sahipliği yapmasına karşın, son birkaç senede toplam yapımda bir düşüş görülmüştür. Ülkedeki Barrick Gold Corporation, 7.42 milyon ons ile geçen senelerde azami yapım seviyesine sahip olmuştur.
Endonezya
Maden imali: 95 ton – Toplam yabancı para rezervlerinin yüzdesi: % 3,7
Dünyanın en büyük altın rezervlerinden biri olan House to Grasberg Madeni Endonezya, dünya altın imalinin takribî % 3,9’una katkıda bulunmaktadır. Bu ülkenin altın rezervlerinin 3.000 ton olduğu hipotez edilmektedir ve fotoğrafı altın varlıkları 73,1 tondur.
Özbekistan
Maden imali: 90 ton – Toplam yabancı para rezervlerinin yüzdesi: Yok
Ülkede 40’ın üzerinde altın yatağı bulunan ülkede hipotez edilen cari rezerv takribî 1.700 tondur. Altının çoğu, ülkenin en büyük tek sarih ocak altın madeni olan Muruntau madeninden üretilmektedir.
Gana
Madeni imali: 89 ton – Toplam yabancı para rezervlerinin yüzdesi: % 8,4
Geçmişte Gold Coast olarak öğrenilen Gana, dünya altın imalinin neredeyse % 3.23’namı oluşturmaktadır. Eksantriktir ki, imali bir senede % 17 çoğaldırmıştır. Ayrıca Gana, Afrika kıtasındaki en büyük ikinci altın üreticisidir.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ

maltepe escort ataşehir escort idealtepe escort anadolu yakası escort kadıköy escort bostancı escort pendik escort ataşehir escort şişli escort göztepe escort pendik escort kartal escort bostancı escort erenköy escort maltepe escort pendik escort bostancı escort ümraniye escort şerifali escort kartal escort maltepe escort tuzla escort pendik escort anadolu yakası escort acıbadem escort ümraniye escort escort bayan maltepe escort ümraniye escort ataşehir escort kadıköy eskort pendik eskort ataşehir escort ümraniye escort kadıköy escort escort bayan maltepe escort sex hikaye yeni seks hikaye gerçek sex hikaye sex hikaye seks hikayeleri sex hikayesi gerçek sex hikayeleri