Site Rengi

BilgiliUsta.com | Aradığınız Her Bilginin Adresi.

Düşük Doğum Ağırlığı Epidemiyolojisi ve Etmenleri

  • 11 Nisan 2021
  • Düşük Doğum Ağırlığı Epidemiyolojisi ve Etmenleri için yorumlar kapalı
  • 590 kez görüntülendi.

Küresel olarak araştırıldığında senelik olarak tüm doğumların hipotezi % 15-20’si düşük doğum ağırlıklı LBW. Asıllaşmaktadır. Düşük doğum ağırlıkları, neonatal ve postneonatal mortalite ve morbidite açısından daha büyük tehlike altındadır. Bu sebeple, düşük doğum ağırlığı prevalansını, prediktörleri ve negatif perinatal neticeleri ve alakalı muhtemel ihtiyata usullerini vurgulanmalıdır. Sosyodemografik, obstetrik evvelki kürtaj, hipertansif bozukluk, doğum evveli ziyaretler […]

Küresel olarak araştırıldığında senelik olarak tüm doğumların hipotezi % 15-20’si düşük doğum ağırlıklı LBW. Asıllaşmaktadır. Düşük doğum ağırlıkları, neonatal ve postneonatal mortalite ve morbidite açısından daha büyük tehlike altındadır. Bu sebeple, düşük doğum ağırlığı prevalansını, prediktörleri ve negatif perinatal neticeleri ve alakalı muhtemel ihtiyata usullerini vurgulanmalıdır.
Sosyodemografik, obstetrik evvelki kürtaj, hipertansif bozukluk, doğum evveli ziyaretler ve prematürite ve beslenme etmenleri düşük doğum ağırlığı tehlikesini artırmıştır. Düşük doğum ağırlıklı yenidoğanlar, negatif perinatal ve çocukluk neticeleriyle ilişkilendirilmektedir.Bu meseleler şu biçimde sıralanabilir;
• Düşük Apgar skoru,
• Neonatal vefat,
• Eksik beslenme,
• Mektep çağında bilmede zekâsal bozukluklar
Daha evvel veya yakın zamanda morbiditeleri, hipertansif hamilelik bozuklukları olan bayanların bakımının iyileştirilmesi ve prematüre, düşük doğum ağırlığını ve bunun negatif perinatal neticelerini eksiltmeyi hedefleyen öncelikler olmalıdır. Doğum evveli ziyarete us sıhhatinin dahil edilmesi, yüksek tehlikeli hamile bir kadının bakımının iyileştirilmesi ve cemiyet esaslı kanguru anne bakımı uygulaması da önerilmektedir.

Düşük Doğum Ağırlığı Epidemiyolojisi

Küresel olarak tüm doğumların hipotezi% 15-20’si düşük doğum ağırlıklı olup, senede 20 milyondan fazla doğumu temsil etmektedir. Gelişmiş ülkelerde LBW oranı düşürülmektedir. Afrika ülkelerinde daha yüksek olan ve demografik ve sıhhat sürveyans bilgilerine göre büyümekte olan 10 ülkede% 15.9 olan düşük doğum ağırlığı dağılımı şu biçimdedir;
• Burkina Faso’da % 13.45,
• Gana’da % 10.2
• Malawi’de % 12.15,
• Senegal’de% 15.7
• Uganda’da % 10
Düşük Doğum Ağırlığı Epidemiyolojisi ve FaktörleriEtiyopya sağlık kurumunda LBW insidansı, son meta-tahlile göre Hawassa’da % 16.6 ve Etiyopya’da % 17 idi. Zambiya ve Tanzanya’nın DDA prevalansının % 10.6’sını göstermektedir. Büyümekte olan ülkelerde alana gelen azami prevalans, konutta doğum, preterm doğum ve hamilelik sırasında hipertansiyon, antepartum kanama ve karmaşık olayların sevkini artıran ve DDA tehlikesini artıran çalışma alanı değişikliğinden kaynaklanıyor olabilir. Çalışmalar, LBW prevalansının ülkeler arasında değişiklik gösterdiğini ortaya çıkarmıştır. Misal vermek gerekirse; Nijerya‘da % 7,3, Hindistan’da % 40,0 ve İran’da % 5-12 arasındadır.

Düşük Doğum Ağırlığının Belirleyicileri

Belirtilen düşük doğum ağırlığı ve erken doğum ile ilişkili en yaygın tanılar hipertansif bozukluklar, kanama ve akut veya kronik fetal sınırlamalardırfetal kasvet veya intrauterin sihrime kısıtlaması. Güney Etiyopya’daki Hawassa Üniversitesi Kapsamlı İhtisas Sağlık Kurumunda yapılan yeni bir çalışma, evvelki düşük, hipertansif hamilelik bozukluğu, ANC ziyareti sıklığı ve doğumdaki hamilelik yaşının LBW’nin en yaygın prediktörleri olduğunu göstermektedir.

Sosyodemografik Etkenler

Anne yaşı, DDA’nın ehemmiyetli bir prediktörüdür. Büyümekte olan ülkelerde yapılan bir çalışma 35-49 yaş arası anne yaşı LBW ihtimalini artırdığı tanımlanmıştır. Ek olarak, anne yaşı <20 sosyal takviyenin olmaması ve kırsalda ikamet ve örgün eğitimin olmaması bir öteki LBW ile ilişkili etkenlerdir.

Obstetrik Etkenler

Prematüre, dünyadaki Ldüşük doğum kilosu için tek hipotez edici etkendir denilebilir. Bu vaziyet değişik çalışmalar tarafını ispatlanmıştır ve 37 haftanın altındaki hamilelik yaşı DÇB tehlikesini ehemmiyetli miktarda artırmıştır. Bitirilen 37 haftadan evvel doğum yapan bayanların düşük ağırlıklı doğum yapma tehlikeyi daha yüksektir. Bu, değişik çalışmalarla ve Etiyopya’da yapılan sistematik bir inceleme ve meta-incelemeyle geçimlidir. Erken doğumun çoğalan LBW oranları ile ehemmiyetli miktarda ilişkili olduğunu tespit edilmiştir.
Yenidoğanlar önerilen doğum tarihine veya 37-42 haftaya erişmeden doğduklarında, ufak olmaları ve iskelet adaleyi kütlesinde ve subkutan yağ dokusunda eksilme olması olasıdır. Dahası, hipertansiyon, preeklampsi ve eklampsi, antenatal bakım takibinin olmaması, hamilelik aralığı <24 ay olması, gebelik sırasında bunalım ve maternal hücum atma da LBW’nin öteki yaygın prediktörleri idi. Etiyopya’da yakın zamanda yapılan bir araştırma, daha evvel düşük yapmış annelerin, ANC ziyareti sıklığının, doğumda hamilelik yaşının ve hamilelikte hipertansif bozuklukların doğumdaki düşük kilonun ehemmiyetli tanımlayıcıları olduğu da tespit edilmiştir.
Ayrıca, annede neredeyse gözden kaçma ve perinatal vefatların önde gelen bir sebebi olan hamilelikteki hipertansif bozukluk, Afrika’da düşük doğum ağırlığı çoğalış meyli üzerinde ehemmiyetli bir tesire sahiptir. Muadillerine mukayeseyle, hamilelik sırasında hipertansiyonu olan anneler arasında düşük ağırlıklı bir bebek doğurma tehlikeyi daha yüksektirDoğum 37. hamilelik haftasına erişmeden reelleşirse ilişki çoğalır ve öteki çalışmalar da eş belirtilere sahiptir. Bunun sebebi hipertansiyonun uteroplasental yetmezliğe yol açması olabilir. Düşük Doğum Ağırlığı Epidemiyolojisi ve Faktörleri
Benzer biçimde, çalışmalar ayrıca, DSÖ tekliflerinden daha az ANV ziyareti <4 ANC ziyareti yapan annelerin, önerilen ANC ziyaretlerine bağlı olanlara göre düşük kilolu bir yenidoğan verme ihtimalinin daha yüksek olduğunu bildirilmiştir. Bu, başka delillerle de desteklenmektedir. Bu, Gizaw ve ötekileri tarafından yapılan çalışmalarla eştir. Ek olarak, belirtiler ayrıca Etiyopya, Danimarka ve ABD‘de yapılan bir çalışma ve bir meta-bilginin ispatladığı gibi, daha evvel en az bir kürtaj yaptıran bayanların LBW yenidoğan verme mevzusunda en büyük tehlike altında olduğunu göstermektedir.
Kanada‘da yapılan araştırmanın tahlil raporu yanında ayrıca Bossley’in [çalışmasına paralel olarak, birinci veya ikinci trimesterde düşük yapan bayanların DDA bebek tehlikesinde % 35 ve sonraki hamileliklerde preterm bebek tehlikesinde % 36 çoğalış olduğu tespit edilmiştir. Etiyopya evvelki negatif hamilelik neticelerinin son neticeyle ilişkili olduğunu bulmuşlardır. Bu, kürtaj cinslerinin neden olduğu servikste fiziksel zarar, servikal tıkacın gerilme mukavemetinin eksilmesi, daha sonra LBW’ye neden olan erken doğum ve hadisenin daha evvel alana gelmesinden kaynaklanan stres / bunalım ile açıklanabilir.
Bu sebeple, stres-bunalım evvelki kürtajla ehemmiyetli miktarda ilişkilidir ve bayanların perhiz spektrumunu eksiltir, gelişim için hayati ehemmiyet taşıyan fetal yiyecekleri eksiltir ve LBW tehlikesinde çoğalışa yol açar. Ek olarak, rehabilitasyon edilmemiş antenatal bunalım da bir başka ehemmiyetli tanımlayıcıdır.

Beslenme Etmenleri

Tanzanya’da yapılan bir çalışma, eksik beslenen hamile bayanların DDA tehlikesini artıran başka bir etken olduğu tanımlanmıştır. Büyümekte olan ülkelerde yapılan çalışmalar Etiyopya’da yapılan meta-tahliller ve başka bir çalışma BMI <18.5 kilogram / m2’nin LBW oranını artırdığını göstermiştir. Etiyopya’da yapılan bir başka çalışma da gebelik sırasında beslenme danışmanlığının ve gebelik sırasında demir / folik asit yardımının beceriksizliğini göstermiştir. Gebelik sırasında zorunlu yiyecekleri almama, annede eksik beslenme, maternal kansızlık ve bayanların eksik asgari beslenme spektrumu skoru bağımsız olarak LBW ile ilişkilendirilmiştir.Düşük Doğum Ağırlığı Epidemiyolojisi ve Faktörleri
Delile dayalı bir tıp, demir dayanaklarının doğum ağırlığını iyileştirmedeki verimlerinin, doğum evveli programların kapsamını iyileştirmek ve yiyecek yardımını teşvik etmek için çoğalan gayretlere olan gereksinimi gösterdiğini göstermiştir. Fakirlik ve bayanların statüsü gibi altta uyuyan sosyal etkenler de özellikle Güney Asya’da ehemmiyetlidir. LBW’yi eksiltmek için yiyecek alımını ve mikro gıda vaziyetini, özellikle demir vaziyetini iyileştirmek gibi beslenmeye dayalı müdahaleleri, bayanların vaziyetini ve faize sıhhatini iyileştiren yaklaşımlarla birleştiren taktiklere lüzum vardır.

Bibliyografi:
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/12310105/#:~:text=In%20regard%20to%20social%2C%20economic,education%3B%20and%207%20smoking.
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30631017
http://jkscience.org/archive/Volume81/epidem.pdf

Yazar: Özlem Güvenç Ağaoğlu

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ

maltepe escort ataşehir escort idealtepe escort anadolu yakası escort kadıköy escort bostancı escort pendik escort ataşehir escort şişli escort göztepe escort pendik escort kartal escort bostancı escort erenköy escort maltepe escort pendik escort bostancı escort ümraniye escort şerifali escort kartal escort maltepe escort tuzla escort pendik escort anadolu yakası escort acıbadem escort ümraniye escort escort bayan maltepe escort ümraniye escort ataşehir escort kadıköy eskort pendik eskort ataşehir escort ümraniye escort kadıköy escort escort bayan maltepe escort sex hikaye yeni seks hikaye gerçek sex hikaye sex hikaye seks hikayeleri sex hikayesi gerçek sex hikayeleri