Site Rengi

BilgiliUsta.com | Aradığınız Her Bilginin Adresi.

Duygusal Odaklı Aile Terapisi EFFT Süreci ve Adımları

  • 20 Mart 2021
  • Duygusal Odaklı Aile Terapisi EFFT Süreci ve Adımları için yorumlar kapalı
  • 324 kez görüntülendi.

Ebeveynler, kardeşler ve değişik aile aboneleriyle ilişkiler, hayat döngüsü süresince ilerledikçe bazı geçitlerden ve manilerden geçer. Mukavemetli aileler, aile sistemi içindeki değişen arzlara ve stres etmenlerine cevap vermek için ilişkilerini yine kumpaslar. Başarısız olanlar ise kendilerini çatışma ve kasvetle işaretlenmiş yineleyen kalıplar içinde bulurlar ve bu da çoğu kere rehabilitasyon arama gereksinimiyle sonuçlanır. Bağlanma kuramına […]

Ebeveynler, kardeşler ve değişik aile aboneleriyle ilişkiler, hayat döngüsü süresince ilerledikçe bazı geçitlerden ve manilerden geçer. Mukavemetli aileler, aile sistemi içindeki değişen arzlara ve stres etmenlerine cevap vermek için ilişkilerini yine kumpaslar. Başarısız olanlar ise kendilerini çatışma ve kasvetle işaretlenmiş yineleyen kalıplar içinde bulurlar ve bu da çoğu kere rehabilitasyon arama gereksinimiyle sonuçlanır.
Bağlanma kuramına katlanan Duygusal Odaklı Aile Terapisi EFFT, aile işlevlerindeki kasveti rahatlatmak için planlanmış pragmatik, kısa vadeli bir rehabilitasyon yaklaşımıdır. Bu yazıda, EFFT sürecine, teorik esaslarına ve Elektronik Fon Transferi aile terapistlerinin pozitif neticeleri teşvik etmek için kullandıkları taktiklere genel bir bakış sağlar.
Son 20 senede, araştırma çalışmaları duygusal odaklı çift terapisinin Elektronik Fon Transferi çiftlerin külfetli ilişkilerini onarmalarına destek etmede tesirliliğini göstermiştir. Elektronik Fon Transferi çiftinin rehabilitasyonunun natürel uzantısı ve daha geniş uygulaması, bir aile sisteminde çalışırken özellikle bedelli ve tesirli olabilir. Duygusal Odaklı Çift Terapisinin esas prensipleri, fertlerin duyguları hakkında daha fazla farkındalık kazanmalarına destekçi olmayı, onlara duygularıyla tesirli bir biçimde başa çıkma, tertip etme ve dönüştürme taktikleri sağlamayı kasteden bağlanma ve bağlanma kuramlarına direnmektedir.
Terapistin maksatlar tanımlamasına, esas süreçleri amaçlamasına ve çiftlerin sıhhatli işleyişin desteklenmesini yasaklayan duygusal blokları tanımlayıp ortadan kaldırmasına imkân tanıyan kısa vadeli, ispata dayalı bir yaklaşımdır ve buna hizmet eden seçenek yaklaşımlar sağlar. Dikkat, empati ve duyguların birbirine bağlanma ve aidiyet seviyelerini artırır.
Johnson’a göre, EFFT çiftler için duygusal odaklı terapiye eş, tek fark, ailelerin emeli “aile ilişkilerini çoğalan ulaşılabilirlik ve cevap verme doğrultusunda değiştirmek, böylece ailenin çocukların gelişmesi ve parçalaması için tehlikesiz bir esas oluşturmasına destekçi olmaktır.” Daha geniş bir aile sistemi içinde çalışmak, terapistler, özellikle ebeveyn ile çocuk arasında var olan, cılız ve kopuk olduğunda genellikle eforlu olan eforlu bağlar olmak üzere, aboneler arasındaki çoklu, karışık kişilerarası süreçleri içeren geniş aile devingenleri manzarasında dolaşmaya çalışırken özellikle göz korkutucu olabilir tanıdık kasvet ve işlev bozukluğunun kökü olabilir. Bir ailenin insan tecrübesinin özü, hayat döngüsündeki çalkantılı ve stresli zamanlarda onu sürdüren destekleyici bağlar yaratma hünerinde uyumaktadır.

EFFT Adımları ve DüzeyleriDuygusal Odaklı Aile Terapisi EFFT Süreci ve Adımları

EFFT süreci üç evreye ve dokuz rehabilitasyon aşamasını ufalamıştır. İlk dört rehabilitasyon adımında, terapist dikkatli bir biçimde ailenin etkileşimli stillerini değerlendirmeye odaklanır ve ortaya çıkan rastgele bir çatışmayı rahatlatmak için anlamlı bir biçimde çalışır. Rehabilitasyonun orta evrelerinde beş, altıncı ve yedinci adımlar, terapist ve aile, daha tehlikesiz aile ilişkileri kurmanın yeni yollarını bulmak için beraber çalışırlar. Rehabilitasyonun son iki safhasında, terapist yeni pozitif etkileşim kalıplarını vurgular ve onaylar.
Daha da ehemmiyetlisi, terapist, artık birbirleri için daha fazla empati ve kavrayışla donanmış olduklarından, gelecekteki çatışmaları ve meseleleri halletmek için aile üyelerini güvenini kuvvetlendirir. EFFT’nin düzeyleri ve adımları altta özetlenmiş ve tartışılmıştır. Harekât adımları genel itibari ile şu biçimdedir;
• Adım 1: Bir ittifak ve aile değerlendirmesi oluşturmak.
• Adım 2: Güvensiz bağlanmayı sürdüren negatif etkileşim kalıplarını belirleme.
• Adım 3: Etkileşim pozisyonları / ilişkisel bloklar hakkında bilgi veren esas duygulara ulaşım.
• Adım 4: İlişkisel bloklar ve negatif etkileşim kalıpları ışığında meseleyi yine çerçevelendirmek.
• Adım 5: Bir çocuğun kendilik ve bağlanma lüzumlarının yalanlanmış istikametlerine ulaşma ve bunları derinleştirme.
• 6. Adım: Çocuğun yeni tecrübesini ve bağlanma ile alakalı lüzumlarının kabulünü teşvik etmek.
• 7. Adım: Bağlanma lüzumlarını paylaşmaya ve destekleyici bakım verme cevaplarına odaklanarak aile etkileşimlerini yine yapılandırma.
• 8. Adım: Daha tehlikesiz konumlardan geçmiş meselelere yeni çözümler keşfetmek.
• 9 Adım: Yeni pozisyonları sağlamlaştırmak ve pozitif kalıpları kuvvetlendirmek.
İlk ana üç adımın açılımı şu biçimdedir;
Duygusal Odaklı Aile Terapisi EFFT Süreci ve AdımlarıBiltihapçı adım
Biltihapçı safhadaki ilk odak, terapistin bağlanma güvensizliklerini besleyen tutumları ve ikincil duyguları tanımlaması ve izlemesidir. Terapist, aileyi mevcut çatışmalarının içeriğine odaklanmadan, ifade ettikleri güçlüklerin altında uyuyan şey hakkında daha dikkatli bir farkındalık geliştirmeye yönlendirir. Terapist, bu vazifeyi yoğun duyguların yol açtığı ailesel tutumları takip ederek muvaffak olur. Terapistlerin kavradığı gibi, kasvet zamanlarında, aile azaları genellikle duyguları ve kişilerarası tutumlarıyla yararsız yollarla ilgilenir.
Bazıları duygusal acılarını en aza indirmek ve dikkatini dağıtmak için planlanmış değişik tutumları geri sürükleyebilir, tartışabilir, itaat edebilir, açıklayabilir veya bunlarla meşgul olabilir. Bu safhada, Terapist, ailenin etkileşimli tavırlarına çok dikkat eder ve negatif etkileşim döngüsünün farkına varma gayretlerinde geçimsiz veya ikincil duygusal tepkileri yine çerçeveler. Olumsuz döngü, yinelenen ve aileyi korunmasızlıktan ziyade güvensizlik çevresinde organize eden, varsayım edilebilir bir etkileşim modeli olarak belirlenir.
Döngüyü izlemek, tavrı kesintiye uğratır ve aileye ilk kere onların reel esas duygularını ve mevcut tutumlarının rahatsızlık ve acıdan sakınmak için nasıl gözetici mekanizmalar olarak hizmet ettiğini gösterir. Fobi, gücenme ve yeis gibi ilk duygulara ulaşım, aile azaları arasında empati yaratır, duyarlılığı basitleştirir ve ailenin soğukkanlılaşmasına destekçi olur Korunmasızlıktan ziyade. Olumsuz döngüler, aile işleyişi için yorucu ve deviricidir.
Rehabilitasyonun bu safhasında, terapist, aile kararını ve sıhhatli işleyişi geliştirmek için aileye memnunsuzluklarının altında uyuyan meseleleri kavramanın ve bunlarla başa çıkmanın ehemmiyetini yine vurgulamak için sıklıkla izleme müdahalelerini kullanmaya geri döner.
İkinci adım
İkinci safhada, daha tehlikesiz ve iletişimli olan aile azaları arasındaki bağlanma bağlarını yine şekillendirmek için odak noktası, ilk duyguları ve karşılanmamış bağlanma lüzumlarını derinleştirmek ve genişletmektir. İkinci safhadaki metamorfoz hadiseyi, terapistin negatif aile döngüsünü yönlendiren yeni genişlemiş ilk duygulara defineli gereksinimlere erişmesini kapsar; ve aile abonelerinin daha evvel ifade edilmemiş esas bağlanma lüzumlarının karşılanması gerektiğini tanımlamayı ve arz etmeyi bilmelerine destekçi olmak.
Terapist maksatlı olarak aile azaları arasındaki bağlanma bağlarını yine yapılandırma işlevi gören ve canlandırmalar olarak öğrenilen müdahaleleri yapılandırır. Tipik olarak, bu arzlar doğrudan bakım, temas veya rahatlık içindir ve geçiş, ebeveynlerin çocuklarının korunmasızlığına cevap verme yeteneğine direnmektedir. Bu safhada ebeveynlerin çocuklarına daha duygusal olarak bağlı bir biçimde tepki verme hevesine sahip olduklarını gözlemlemek çok yaygındır, ancak empatileri kısıtlanabilir. Bu gibi vaziyetlerde, EFFT terapisti, aile ilişkilerini daha tehlikesiz bağlara kaydırarak negatif ve hasarlı etkileşim döngülerinin yerini alacak biçimde cevap verme kapasitelerini ve hünerlerini geliştirmek için ebeveynlerle beraber çalışacaktır.
Üçüncü adım
Duygusal Odaklı Aile Terapisi EFFT Süreci ve AdımlarıBu evre konsolidasyon düzeyidir. Son olarak, EFFT’nin üçüncü safhasında, pozitif bağlanma döngüleri pekiştirilir ve ailenin hayatına entegre edilir. Bu düzeyin sonunda aile, münakaşalara katılmanın ve daha fazla güvenliğe yatırım yapmanın yeni yollarını en iyi biçimde entegre edebilir. Münakaşalar, aile azaları arasında daha fazla sarihlik, cevap verme ve katılım ile karakterize edilir. Ailenin zafersiz seansların dışında bağlanma teşebbüslerini nasıl onaracağını bilmesi gereklidir. Terapist, sona ermeden evvel, ailenin artık meseleleri ve çatışmalarını yeni ve daha tesirli yollarla araştırıp çözerek halledebileceğini onaylar. Terapist aynı zamanda ailenin vizyonunu pozitif tesir, korunmasız ulaşım ve iletişime daha fazla dikkat etmeyi kapsayacak biçimde kuvvetlendirmeye odaklanır.
Güç vaziyetteki aileleri rehabilitasyon etmek, aile terapistleri için son derece güçtür. Ailelerle, özellikle de toylarla çalışan profesyoneller, aboneler arasındaki çoklu, karışık kişilerarası süreçleri içeren geniş aile devingenleri etrafında dolaşmaya çalışırken genellikle güvensiz sezerler ve cesaretleri kırılır. Netice olarak, aile terapistleri, işlev bozukluğunun esas sebebinde uyuyan meselelere odaklanmak yerine, kendilerini ziyaret ederken veya meseleleri ortaya koyarken çözümler sunarken bulurlar.
Ne yazık ki, kısa müddet sonra kullanılan tekniklerin tesirli olmadığını kavrarlar ve çok geçmeden aile azaları başladıkları yere geri döner. Bu, terapistlerin kendilerini eksik ve tesirsiz sezmesine neden olur ve bu sebeple aile işlerini yapmaktan çekinebilir.
Ailelerle çalışmak için pratik, organize ve tesirli bir modele ulaşım, şayet uygulayıcılar hizmet ettikleri insanların hayatlarında anlamlı değişiklikler yaratacaklarsa çok ehemmiyetlidir. EFFT, Elektronik Fon Transferi’de kullanılan metamorfoz prensiplerinin aile ilişkilerine uygulanabileceğinin ve dolayısıyla etkileşim döngülerinin değiştirilebileceğinin fark edilmesinden ortaya çıktı. EFFT, aile sistemi içinde pozitif metamorfozu değerlendirmenin ve yaratmanın eforlu ve faydalı bir yoludur. EFFT özünde, aile abonelerinin bağlanma lüzumlarını karşılayamadığı vaziyetlerde bağlanma güvensizliğinin bir neticeyi olarak aile kasvetini görüyor.
Bu cins aileler, bağlanma lüzumlarını ifade etmek için lüzumlu maharetlere sahip değildir ve korunmaya geçerek kendilerini gözeterek sıhhatli aile işleyişini ve kararını yasaklayan negatif bir etkileşim döngüsü başlatırlar. Altta uyuyan bağlanma ile alakalı duygulara ve bu duygularla ilişkili gereksinimlere ulaşmak, aileyi lüzumları yeni yollarla ele almaya açar. Düzenleyici duygusal tecrübeler, aile ilişkilerini değiştiren ve büyük ihtimalle gelecek jenerasyonları etkileyen güvenlik yaratır. Ebeveynlerin şartsız sevgisinden faydalanmak eforludur; ailelere büyük umut veriyor ve aile terapisi alanını yine canlandırma mevzusunda muazzam bir umut taahhüt ediyor.

Bibliyografi:
https://www.emotionfocusedfamilytherapy.org/efft-the-model/
https://www.goodtherapy.org/learn-about-therapy/types/emotionally-focused-therapy
https://www.schemainstitute.co.uk/emotionally-focused-family-therapy/

Yazar: Özlem Güvenç Ağaoğlu

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ

maltepe escort ataşehir escort idealtepe escort anadolu yakası escort kadıköy escort bostancı escort pendik escort ataşehir escort şişli escort göztepe escort pendik escort kartal escort bostancı escort erenköy escort maltepe escort pendik escort bostancı escort ümraniye escort şerifali escort kartal escort maltepe escort tuzla escort pendik escort anadolu yakası escort acıbadem escort ümraniye escort escort bayan maltepe escort ümraniye escort ataşehir escort kadıköy eskort pendik eskort ataşehir escort ümraniye escort kadıköy escort escort bayan maltepe escort sex hikaye yeni seks hikaye gerçek sex hikaye sex hikaye seks hikayeleri sex hikayesi gerçek sex hikayeleri