Site Rengi

BilgiliUsta.com | Aradığınız Her Bilginin Adresi.

Echinococcus Granulosus Kistinin Hidatik Yapısı Larva Yarıyılı

  • 22 Mart 2021
  • Echinococcus Granulosus Kistinin Hidatik Yapısı Larva Yarıyılı için yorumlar kapalı
  • 328 kez görüntülendi.

Echinococcus’un natürel hayat döngüsü için insanlar lüzumlu olmayan, tesadüfî veya anormal konakçılardır. Ve ancak yumurtalar yutulduktan sonra tesadüfî konakçı uzuvların içinde bir kist hidatik kist olarak büyür. Hidatik hastalığa yol açan larva enfeksiyonu, ara konakta metacestode uzun vadeli sihrime ile karakterizedir. Parazitik kistik yapı tipik olarak duru bir hidatik akışkanla doldurulur. Kistin çimlenme iç çeperi […]

Echinococcus’un natürel hayat döngüsü için insanlar lüzumlu olmayan, tesadüfî veya anormal konakçılardır. Ve ancak yumurtalar yutulduktan sonra tesadüfî konakçı uzuvların içinde bir kist hidatik kist olarak büyür. Hidatik hastalığa yol açan larva enfeksiyonu, ara konakta metacestode uzun vadeli sihrime ile karakterizedir. Parazitik kistik yapı tipik olarak duru bir hidatik akışkanla doldurulur. Kistin çimlenme iç çeperi çimlenme sağlar ve dış kistik katman lamine bir kısma sahiptir. Granülomatöz bir inflamatuar tepkin, kisti çevreleyen fibröz bir doku yaradılışına yol açar. Büyümekte olan kistler, hastalığa bağlı morbidite ve mortaliteden mesuldür.
Echinococcus Granulosus Kistinin Hidatik Yapısı Larva DönemiEkinokokkoz, ortadan kaldırılabilir bir hastalık olarak görülmekle beraber, endemik bölgelerde ulus sıhhati sistemleri ve tarım sektörleri için ciddi ekonomik kayıplara yol açmaktadır. Bu sebeple, çok rakamda hakimiyet programı, parazitik hayat döngüsünün kesintiye uğramasına müteveccih önleyici temkinlerin, hidatik hastalığının prevalansını ve insidansını oranla eksiltebileceğini ortaya koymaktadır.

Echinococcus Granulosus Kistinin Hidatik Yapısı Larva Yarıyılı

Echinococcus granulosusun hidatik kistleri, bitişik uzuvlar tarafından sıkıştırılmamışsa, genellikle küresel veya yarı küreseldir. Kistlerin ebadı yaradılış zamanına bağlı olarak değişir. Bununlbirlikte echinococcus granulosusun 3 tabakadan oluşur ve bunlar alttaki gibidir:
Dış Perikist tabakayı
Dış tabaka, hidatik kisti çevreleyen adventisya veya ektokist olarak da adlandırılır. Bu tabaka, konağın enfeksiyona tepkisi olarak konakçı hücreler modifiye edilmiş yoğun lifli gözetici doku tarafından üretilir. Konakçı doku ile asalak arasında yakın bir etkileşim vardır, bu tabaka, kistin gelişimi ve yaşamda kalmasında ehemmiyetli bir rol oynar. Dış katmandaki rastgele bir bozulma, hidatik kistin yozlaşmasına veya patlamasına yol açar. Bir perikist katmanının çapları, hidatidin mevcut olduğu konakçı uzva bağlı olarak değişir, ancak genel olarak çaplar takribî birkaç milimetredir.
Lamine medial tabakayı
Elektron mikroskobu altında kollanan amino karbonhidratlar açısından zengin mikrofiber lifler ve yoğun granüllerden oluşan, beyaz renkli, katı, hücresel olmayan ince bir katmandır. Hastalığın rehabilitasyonunda kullanılan ilaçların tesirini eksiltmedeki rolünün yanı gizeme, asalağın konağın immün cevabından korunmasında ve kesintisiz gelişmesi için uygun etrafı sağlamada rol oynar.
Germinal iç katman
Bu, çekirdek kapsayan hücresel canlı bir katman olan hidatik kistin iç katmanıdır ve germinal katmanın oluşturduğu parmak izleriyle lameller katman ile ilişkilidir. Kistin bileşenlerine gözetir ve kist duvarının ozmotik tazyikini hakimiyet eder. Tomurcuklar, germinal katmandan oluşurken kistin boşluğuna doğru gelişir ve tomurcuklar vakumlanıp saplanır. Daha sonra, hücrelerin iç katmanından tomurcuk oluşturma süreci, protoskoliklerin yaradılışına yol açan bu boşluklardan başlar. Sulu kistin doğurganlığı, protoskoliklerin varlığı, bunların çoğalan gelişmesi ve germinal katman ile ilişkileri vardır. Bunların yanı gizeme beyaz renk ve germinal katmanın kalınlığı aracılığıyla kist fertilitesini tanımlamaya müteveccih öbür kriterler tarafından tanımlanır.

Echinococcus Granulosus Kistinin Hidatik Bileşenleri

Kuluçka kapsülleri
Bu kapsüller, germinal katmandan kistin boşluğuna doğru, ufak tomurcuklar olan birkaç endojen tomurcuklanma tarafından katmandan oluşur. Bu tomurcuklar gelişir ve her kapsül, gövde tarafından ebeveyn kistin germinal katmanına bağlanır. Tomurcuklanma süreci yinelenir ve her kapsül, kapsül başına takribî 30-10 başı olan çok rakamda protoskolik kapsar. Kapsüller, germinal katmandan kademeli olarak ayrılır ve kist akışkanında yüzer. Bu kapsüller yapı olarak ana kiste eş.
Kapsüller yırtılabilir ve protoskolikler özgür kapsüller ile beraber salınabilir ve bu hidatik kum olarak adlandırılır. Bazen, uygun olmayan bir etrafta geliştiklerinde, bakteri istilası veya kireçlenme sebebiyle kistler kuluçka kapsülleri kapsamaz. Kapsüller oluşur ancak protoskolik üretmezler ve bunlar sterilize kistler olarak adlandırılırken, protoskolik üreten kapsüller fertil kistler olarak adlandırılır.
Hidatik kum
Hidatik kum terimi, echinococcus granulosus’un hidatik akışkanında bulunan yavru kistleri, kuluçka kapsüllerini ve protoskolikleri kapsayan hidatik kistin içeriğini ifade eder.
Hidatik kist akışkanı
Özgün ağırlığı 1.005-1.009, pH’ı 7,2-6,7 olan ve demir, klor, magnezyum, sodyum, kalsiyum, kadmiyum, nikel, krom, bakır ve bazı enzimler gibi inorganik maddeler olan duru renksiz veya sarımsı bir akışkandır. Glutamik pirüvik transaminaz GTP, glutamik oksaloasetik transaminaz GOT, lipaz kapsayan asit fosfataz, oksidaz, fosfataz ve dehidrat gibi enzimlerde kapsar. Asalağın kaynağına, kistin konumuna, amonyak, bilirubin ve kreatinin gibi asalakların metabolizmasına bağlı olarak ölçü ve nitelik açısından değişiklik gösterirler.

Echinococcus Granulosus’un Epidemiyolojisi

Echinococcus granulosus neredeyse tüm dünyada asalak dağılır, fakat beraber, sığır, koyun, ve ötekileri gibi asalak barındıran, hayvanların çok rakamda vardır. Geniş kırsal alanlarda, kırsal bölgelerde daha yaygındır bu alanlarda yaşayanlar özellikle köpekle kesin konakçılarıdır. Ekinokokkoz, dünyanın bir hayli yerinde bir sıhhat ve ekonomik meseleyidir. Yapılan bazı çalışmalar, hastalığın yaygınlığının Çin, Arjantin ve Doğu Afrika’da takribî % 5-10 olduğu yüksek endemik bölgelerde her sene 100.000 şahısta 50’den fazla hadise kaydolmuştur. Hastalık aynı zamanda dünya çapında senede takribî 1 milyon insanı öldürmektedir, aynı zamanda rehabilitasyon ve hayvancılık tüketmeleri de dâhil olmak üzere yüksek ölçülerde parasal bir kayba neden olmaktadır.
Ayrıca Afrika, Avrupa, Avustralya, Asya ve Akdeniz ülkelerinin bazı kısımlarında yaşarlar. Ayrıca İran, Suudi Arabistan, Kuveyt, Ürdün, Filistin, Suriye, Lübnan ve Irak gibi Orta Doğu ülkelerinde de oldukça endemiktir. Hastalığın epidemiyolojisi, asalağın dağıldığı insan cemiyetindeki ekonomik ve zirai etkenlere, bilme seviyesine, sıhhat ve sosyal kültüre bağlıdır. Ve hastalığın dağılmasına takviyeci olan şey, evcil hayvanlarla, uygun sıhhat şartlarının olmaması sebebiyle özellikle de köpeklerle karşılaşılmaktadır.
Echinococcus Granulosus Kistinin Hidatik Yapısı Larva DönemiIrak, gevşek asalak bulaşmış köpeklerin dağılması sebebiyle hastalık için oldukça endemik bir ülkedir. Bu hastalığın salgını ile alakalı yeni bir hayli çalışma olmasına karşın, bu hala büyük bir sıhhat meseleyidir. Tanı ve rehabilitasyon için çağdaş şartların ve teçhizatın mevcut olmasına karşın, bu asalakla gayret için yeterli teşebbüsün olmadığından Irak’ta hala endemiktir. Küresel dağılımı ve yüksek bölgesel prevalansı sebebiyle hidatoz ve kistik tipin CE epidemiyolojisi hala yükselişte olup, son yirmi senede alveolar tip AE, özellikle morbidite ve mortalite oranında düşüş kollanmıştır. Asya’da, dünyanın tüm ülkelerinde yapılan yoğun epidemiyoloji çalışmalarının bir neticeyi olarak bildirilmiştir.
Hidatidoz Ekinokokkoz
Hidatidoz, insanoğlunun öğrenilen en daha önceki hastalıklarından biridir. Bu hastalık Mısırlılar tarafından, İncil Talmud’da Babillilerin bahsettiği gibi, MÖ 1534 senesine direnen bir evrakta belirlenmiştir. Burada oluşan kisti akışkan ile dolu bir mesane olarak belirlemişlerdir. Bu hastalık, hem hayvanlarda hem de insanlarda karaciğer ve akciğerler gibi değişik lokasyonlarda değişik büyüklükte hidatik kistlerin oluşmasından kaynaklanır. Ve hastalığın ciddiyeti kist rakamına, ebadına ve lokasyonuna göre değişir. Bu kistler hayvancılık alanında ekonomik kayıplara ek olarak insan yaşamının da kaybına neden olabilir. Bu hastalığın insidansı insanlarda yüksektir zira tehlikeyi yalnızca radyolojik tahliller veya muhtelif cerrahi harekâtlar sırasında kazara tespit etilmesidir, ancak hayvanlarda kırımlarda rutin tespit sırasında keşfedilebilir. Hidatidoz hastalığının sebebi iki ehemmiyetli etmene bağlıdır.
Biltihapçısı, hastalığın başlangıcından bu yana erken aşamalarda enfeksiyonun öğrenilmesinin olası olmamasıdır, zira kistin ebadı çoğalana kadar semptom göstermez, bu da komşu dokulara baskı yapar. İkinci etmen, terapötik vasıtaların kaybıdır ve hastalık, metastaz aşamasındaki metastazının ciddiyetine çok eştir. Ayrıca bu kistler saç ve tırnaklar dışında bedenin her yerinde bulunur. Bu hastalık Irak’taki endemik hastalıklardan biri olduğundan insan sağılığı, ekonomik ve sosyal açısından tesiri vardır. Bu sebeplerden dolayı bir hayli hastalanmasına karşın cerrahi müdahale olarak rehabilitasyon usullerini incelemek için bir hayli çalışma ve araştırma yapılmıştır. Bununla beraber hastaların bazı gidişatları bayağı rehabilitasyonu güçleştirdiği için operasyonla rehabilitasyon edilmektedirler.
Hidatidozun muayenehane semptomları
Hidatis kist hastalığı HCD enfeksiyonun başlangıcında yavaştır, kistin yavaş gelişmesi ve büyümesi sebebiyle senede takribî 10-1 mm çapa erişene kadar görülmezler. Muayenehane bulguların ortaya çıkması, etkilenen uzvun içindeki kistin ebadına, düzeylerine, özellikle hepatik damarlar ve safra kanalları arasındaki komşu uzuvlar arasındaki etkileşim yoluyla bileşenlerinin faalliğine bağlıdır. İnsanlarda semptomlar etkilenen uzva bağlıdır ve karaciğer takribî % 70-60 oranında en çok maruz kalan uzuvdur. Ardından % 22-20 ile akciğerler, dalak, kalp, adaleler, göz ve tiroit bezi, % 6 böbrekler ve beyin izler. Kemikler % 1, dişler, tırnaklar ve saçlar dışında hidatik kist kapsamayan beden uzuvlarının neredeyse hiçbiri yoktur.
Bununla beraber karaciğerde bazı semptomlar gösterir, bu semptomlar kist genişlediğinde ve karaciğer çıbanları ile palpe edildiğinde duyarlı hale kazanç. Aynı zamanda karın sızısı, kusma ve bulantı veya hepatik kan tazyikinde ve alt vena kava boşluğunda da ikincil fibroz varlığına neden olur. Hidatik kist karaciğere yapışma sırasında diyafram üzerinde ehemmiyetli bir baskıya, göğüste kistin içeriğinin kırılmasına ve çıkmasına neden olur. Akciğerde muayenehane semptomlar, kistin büyüklüğüne ve sıhhatli veya yırtık olmasına bağlı olarak akciğer loblarında kist tazyikinin varlığına neden olur. Ayrıca değişen şiddette göğüs sızısı ve öksürük, hemoptizi, soluk darlığı, kanama ile ve akciğerlerde bu semptomlar hastalığın ilk bakışta görülmez. Echinococcus Granulosus Kistinin Hidatik Yapısı Larva Dönemi
Kist pulmoner veziküllerin içine girdiğinde mantar ve bakteriyel enfeksiyonlar için uygun bir etraftır, enfeksiyondan sonra pnömoniye yol açar ve böylece akciğeri yıkım eder. Karın boşluğu içindeki hidatik kistin patlaması, akut alerjik tepkinler sebebiyle anafilaktik şok olarak öğrenilen bir şoka neden olur. Bu şok, etkilenen uzuv ve komşu uzuvlarda ikincil kistlerin şiddetli dağılmasına neden olur ve bazen patlama izler. Bedenin rastgele bir yerindeki kistin içeriğini kan dolaşımına sızdırarak baş sızısına ve ani vefata yol açabilecek öbür karmaşıklıklara yol açar.
Semptomlar, kist ufak olduğunda dahi büyür ve çoğu serebral kist hastalığı olayı çocuklarda teşhis edilir. Bu enfeksiyon ciddidir ve bazen vefata yol açar. Gözdeki kistler enderdir ve gözün dış uruna, görme bozukluğuna, ekzoftalmozlara ve bazen göz kapağı etrafında âmâlığa neden olur. Kemiklerde, kistik hidatik hastalığı sıklıkla korteksin kademeli olarak yıpranması sebebiyle kırılmaya neden olurken üst ve alt ekstremitelerde sızı biçiminde semptomlar gösterir. Kemik torbaları, laminer katmanın oluşmadığı biçimde anormaldir. Hayvanlarda enfeksiyon saklıdır ve bazen semptomların başlamasından evvel kesilebilir. Semptomların şiddeti, hastalığın şiddetine ve kist hidatiğinin konumuna bağlı olarak değişir. Muayenehane bulgular genellikle etkilenen hayvanda süt yapımında eksilme, cılız yün ve etkilenen bölgede uzuv zararı gibi görülür.

Bibliyografi:
ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4767951/
who.int/news-room/fact-sheets/detail/echinococcosis
sciencedirect.com/topics/biochemistry-genetics-and-molecular-biology/echinococcus-granulosus
researchgate.net/publication/49776660_Understanding_the_laminated_layer_of_larval_Echinococcus_I_Structure

Yazar: Özlem Güvenç Ağaoğlu

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ

maltepe escort ataşehir escort idealtepe escort anadolu yakası escort kadıköy escort bostancı escort pendik escort ataşehir escort şişli escort göztepe escort pendik escort kartal escort bostancı escort erenköy escort maltepe escort pendik escort bostancı escort ümraniye escort şerifali escort kartal escort maltepe escort tuzla escort pendik escort anadolu yakası escort acıbadem escort ümraniye escort escort bayan maltepe escort ümraniye escort ataşehir escort kadıköy eskort pendik eskort ataşehir escort ümraniye escort kadıköy escort escort bayan maltepe escort sex hikaye yeni seks hikaye gerçek sex hikaye sex hikaye seks hikayeleri sex hikayesi gerçek sex hikayeleri