Site Rengi

BilgiliUsta.com | Aradığınız Her Bilginin Adresi.

Ekinokokkozu Görüntüleme Usulleri

  • 26 Mart 2021
  • Ekinokokkozu Görüntüleme Usulleri için yorumlar kapalı
  • 260 kez görüntülendi.

Ultrasonografi AKILgörüntüme tekniği olarak tanı ve takipte ilk seçim edilen görüntüleme usulü olarak kabul edilmektedir. Zira kistik rakamını, yerini ve ebadını gösteren kullanışlı ve bir o kadar tesirli bir görüntüleme taşıtıdır. Ayrıca, genellikle mevcut, tehlikesiz ve düşük maliyetli bir usul olan ışınım kapsamayan teşebbüssel radyolojiye kılavuzluk edebilir. Bu sebeple geniş popülasyonlu endemik bölgelerde süratli tanı […]

Ultrasonografi AKILgörüntüme tekniği olarak tanı ve takipte ilk seçim edilen görüntüleme usulü olarak kabul edilmektedir. Zira kistik rakamını, yerini ve ebadını gösteren kullanışlı ve bir o kadar tesirli bir görüntüleme taşıtıdır. Ayrıca, genellikle mevcut, tehlikesiz ve düşük maliyetli bir usul olan ışınım kapsamayan teşebbüssel radyolojiye kılavuzluk edebilir. Bu sebeple geniş popülasyonlu endemik bölgelerde süratli tanı koymak için kullanılabilirken temel olarak karın bölgesini inceler. Tipik olarak, karaciğer tutulumu, çok rakamda dağınık kalsifik odaklara sahip kumpassız konturlarla karışık ekojenik, heterojen bir model olarak gösterilirken, radyolog daha az tipik görünümde ayırıcı tanıdan haberdar olmalıdır.
Ekinokokkozu Görüntüleme YöntemleriKaraciğerin ultrasonografik kistik sınıflandırması için kriterler ilk olarak 1981 senesinde Gharbi tarafından yapılmış ve daha sonra 2001 senesinde Dünya Sağlık Teşkilatı WHO tarafından geliştirilmiştir. Beyin ve akciğer gibi öbür bölgelerdeki kistler ABD ile iyi gösterilmemiştir ve öbür tarama tekniklerinin kullanılmasını gerektirir. Torasik ve kemik tutulumunu teşhis etmek için ilk görüntüleme usulü olarak ananesel radyografi gerekebilir. X-ışını belirtileri spesifik değildir ve çok sayı da minik opasite olarak görselleştirilir.
Ekinokokozda Görüntüleme Usulleri
Hidatik hastalık için görüntüleme vasıtaları bilgisayarlı tomografi BT, ultrasonografi USG, manyetik titreşim görüntüleme MRI, radyografi ve ürografidir. Bununla beraber bu görüntüleme usulleri alttaki gibidir:

Radyografi

Radyografi, kemik ve akciğer hastalığında görüntüleme için ilk usuldür. Karmaşık olmayan bir hidatik kist, göğüs röntgeni üzerinde iyi hudutlu bir homojen radyo-opasite gibi görünür. Kistler suskunca posteroanterior röntgendeki karambol toplarına ve lateral röntgendeki daha sert toplara eş. Mediasten, bronkovasküler bileşenlerin tazyiki sebebiyle kistler enteresan biçimli bir kitle gibi görünebilir. Çoklu büyük kistler ayrıca ekinokokkoz için patognomoniktir. Kistler, kistlerin içindeki çentiklenmeye bağlı olarak çift loblu görünümde olabilir. Minik bir basık görünümde yuvarlak bir biçimin kaybı, yarık belirtisi olarak adlandırılan bronşiyal yırtılmaya işaret eder. Atelektatik ve reaktif tepkinler çok hudutlu hudutların kaybına neden olabilir, bu da karsinom veya pnömoniyi taklit edebilir.
Bronşun bozulması sebebiyle perikist ve endokist arasına hava girişinde hilal işareti olarak adlandırılan radyolüsent bir çerçeve görülebilir. Bu bulgu hidatik kistler için patognomonik değildir, ayrıca karsinom, kan pıhtıları, misetom ve Rasmussen anevrizmasında da görülebilir. Hava girişi çoğalırsa endokist küçülür ve yırtılır, endokistte çift çarpık işareti olarak adlandırılan bir hava akışkanı seviyesi kollanır. Kist akışkanındaki natürel çeperler, ayrıca endokistin çökmesi gidişatında nilüfer işareti oluşturur. Dişi kistleri, kistlerin derin kısmında, güya yükselen güneş görüntüsü olarak adlandırılan dairesel radyo-opasiteler gibi görünebilir. Öksürük ile çeperler alınırsa perikist boşalabilir, röntgende hava dolu kistler kuru kist belirtisi olarak adlandırılır. Hastalığa ilave edilen enfeksiyon vaziyetlerinde akciğer çıbanı taklit edilebilir. Karın röntgeni hepatomegali, sağ hemidiyafram yükselmesi ve kist duvarı kalsifikasyonu ile çıkabilir. Kistin iyileşme süresi süresince kistteki tüm yapılar kalsifiye olur ve düz grafide yoğun kalsifiye bir kitle görülür.

BT ve Ultrasonografi

Kistler her zaman bayağı bulgular göstermez ve tanı ile alakalı maniler lüzumlu vaziyetlerde BT dayanağı ile örtüşebilir. BT, kist duvarı veya septal kireçlenmeyi, kemik lezyonlarını, kalsifikasyonun artta lokalize olan kistik bileşeni tespit etmede takviyeci olur. Ayrıca, karmaşıklıkları değerlendirmede ve USG’nin yeterli olmadığı vaziyetlerde ehemmiyetli bir tanı taşıtıdır. ABD ışınımdan yoksun basitçe ulaşılabilirdir. Duyarlılığı takribî % 100 olup, abdominal hidatidoz için bir tarama usulü olarak önceliğe sahiptir. USG ve MRG kist içindeki hidatik kum, yavru kistler, natant membranlar ve vezikülleri göstermede zaferlidir.
Bcan verilmiş kapsüllere ve kist boşluğunda hareket eden skoliklere işaret eden hareketli hidatik kum kar kasırgası görünümünde sunulabilir. Gharbi ve takımı tarafından sonografik görünümle alakalı en yaygın kullanılan sınıflandırmalar ve Dünya Sağlık Teşkilatı Gayriresmi Çalışma Grubu sınıflandırması ekinokokkoz WHO-IWGE yapılmıştır. Gharbi tip 1 en yaygın alt tiptir ve hidatik kumu olan veya olmayan saf bir kistik lezyon olarak sunulur. Gharbi tip II kistleri travma, kist yozlaşmayı, konakçı tepkisi veya ilaç rehabilitasyonundan sonra gelişir. Endokist ve perikistin parçalanması ile intrakistik tazyik neticelerinde eksilme, kist boşluğunda natant membranlar görülebilir. Membranların bütün yarılması morfolojik görünümünden dolayı nilüfer işareti olarak adlandırılır. Gharbi tip III kistler, yavru kistlerin komşu hudutlarını temsil eden ufalamaların bal peteği görüntüsünü oluşturan multiviküler kistlerdir. Dişi kistleri hidatik matriks ile ufalandığında dairesel görünümü görülebilir. Gharbi tip IV kistleri, sağlam bir görünüm veren dâhili bir ekojenik matristen oluşur. Ayırıcı tanı için, katı bir kitleyi dışlamak için yavru kistler veya membranlar aranmalıdır. Gharbi tip V kistler duvar kalsifikasyonu ve yoğun distal eko gölgeleme kapsar. Yoğun kireçlenmiş bir kistin can vermiş olduğu zannedilebilir. Bununla beraber, kısmen kalsifiye bir kist yeniden de canlı bir kist olarak kabul edilmelidir.
Ekinokokkozu Görüntüleme YöntemleriHidatik kistin görüntüleme belirtileri, kistik lezyonlardan katı görünen lezyonlara değişiklik gösterirken iyi belirlenmiş bir akışkan birikimi gibi görünebilir. Endokistin perikistten dağılması sebebiyle natant membranların görünümü olabilir. Kistin ulusa eşi kalsifikasyonu, kistin değişikleşmesi sırasında bütün bir kalsifikasyona yol açabilir. Spesifik görüntüleme belirtileri, yavru kistlerin görselleştirilmesi, kist duvarının kalsifikasyonu ve membran dekolmanıdır ve erken yarıyılda teşhis edilmesi güçtür. Hidatik hastalığının görünümü dört alt tipe bölebilir ve bunlar alttaki gibidir.
Tip I: İç tektoniği olmayan kolay kisttir ve ultrasonda, uniloküler anekoik lezyonlar kadar iyi belirlenmiş gibi görünmektedir. BT’de akışkan birikmiş lezyonlar olarak görünürler. MR, homojen yüksek sinyal kisti bileşenlerini çevreleyen T1 izointens ve T2 hipointens periferik hudut rim işareti ile akışkan birikmiş bir kistik lezyonu göstermektedir.
Tip II: Hidatik kistler, yavru kistleri ve matrisi olan, dağılınmış natürel çeperleri veya yavru kistleri kapsarlar. Yavru kistin zayıflaması, sırasıyla BT ve MRI’da maternal matriks için hipodens / hipointenstir. Birden fazla kist varsa bunlar tırtıklı tel görünümünde tek bir kapsülle örtülür. Tip II HC, yavru kistlerin yaşına, ölçüsüne ve vaziyetine göre üç alt tipte sınıflandırılır ve bunlar alttaki gibidir.
• Tip IIa, periferde organize olmuş yavru kistleri kapsar.
• Tip IIb, ana kistin hemen hemen tüm kapasitesini içeren, kumpassız hudutlara sahip daha büyük yavru kistleri kapsar.
• Tip IIc, daha önceki kistin aşınmasını gösteren, serpilmiş kalsifikasyonlara ve yavru kistlere sahip yüksek atenüasyonlu yuvarlak veya oval kitleler kapsar.
Tip III: Kistler ölü kalsifiye kistlerdir.
Tip IV: Hidatik kistler karmaşık kistlerdir, ekinokokkozun en yaygın karmaşıklıkları rüptür ve süperinfeksiyondur. Parazitik membranların yozlaşmayı kistin rüptürüne neden olur.
Bununla beraber muhtemelen bedendeki yırtılma yerine göre muhtelif ikincil karmaşıklıklar ortaya çıkar. Hidatik kistlerin sonografik görüntülemesi için kullanılan başka bir evrensel sınıflandırma Dünya Sağlık Teşkilatı Gayri Resmi Çalışma Grubu tarafından sunulmuştur.

Manyetik Titreşim Görüntüleme

MRG, kist duvarı defekti, safra ve nörolojik tutulumu göstermek için daha iyidir. Kistler, T2W görüntülerinde hiperintens olup, muhtemelen kolajenden zengin perikist sebebiyle düşük sinyal çerçevesi ile kaplıdır. Varsa yavru kistler T1 ağırlıklı görüntülemede intrakistik akışkana mukayeseyle hipointens ve T2 ağırlıklı görüntülerde hiperintenstir. DW MRG, CE1 hidatik kistlerin hiperintens görüntüsü ile öbür kolay kistlerden değişikleşmesini sağlar. Hidatik kistin görünür difüzyon katsayısı ADC, iç viskoz içeriği sebebiyle kolay kistin ADC’sine mukayeseyle daha düşüktür. Ayrıca kolay kistlerin ADC kıymetleri ve tip I ila III hidatik kistlerin ADC kıymetleri çıbanların ADC kıymetlerinden daha yüksektir, zira ince akışkan süresince proton difüzyonu hudutludur. Tip IV hidatik kist ve çıbanların ADC kıymetleri ehemmiyetli bir istatistiksel değişiklik göstermez.
Ekinokokkozu Görüntüleme YöntemleriMRG, duvarın bölmesiyle kist yozlaşmasının derecesini gösterir, çökmüş membranlar kist içinde bükülmüş doğrusal bileşimler olarak kollanır. Duvar kalsifikasyonu, BT’ye mukayeseyle MRG’de daha iyi gösterilmiştir, ayrıca, MRI, membranların safhalı segregasyonuna işaret eden hudut kumpassızlıklarını temsil etmede BT’den daha zaferlidir. MRG ayrıca karaciğer hidatik kistlerini öbür kolay kistlerden ayırt etmede daha iyidir. Kardiyak kistik ekinokokozda, transtorasik ekokardiyografi, BT ve MR, lezyonun kistik yapısını ve bunun kalp odası ile korelasyonunu gösterebilir. ERCP ve MRCP, safra kanallarında, dilate safra kanallarında sistobiliyer ilişki, yavru veziküller ve kistlerin germinatif membranlarını gösterir. Ancak yüksek intrakistik tazyik sebebiyle kistin safra kanalları ile bağlantıyı ERCP ve MRCP ile aktif bir biçimde gösterilememektedir.

Bibliyografi:
uptodate.com/contents/clinical-manifestations-and-diagnosis-of-echinococcosis
stanford.edu/group/parasites/ParaSites2003/Echinococcus/Diagnostics%20&%20Treatment2.htm
hindawi.com/journals/bmri/2015/428205/
sciencedirect.com/science/article/pii/S0065308X16300860

Yazar: Özlem Güvenç Ağaoğlu

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ

maltepe escort ataşehir escort idealtepe escort anadolu yakası escort kadıköy escort bostancı escort pendik escort ataşehir escort şişli escort göztepe escort pendik escort kartal escort bostancı escort erenköy escort maltepe escort pendik escort bostancı escort ümraniye escort şerifali escort kartal escort maltepe escort tuzla escort pendik escort anadolu yakası escort acıbadem escort ümraniye escort escort bayan maltepe escort ümraniye escort ataşehir escort kadıköy eskort pendik eskort ataşehir escort ümraniye escort kadıköy escort escort bayan maltepe escort sex hikaye yeni seks hikaye gerçek sex hikaye sex hikaye seks hikayeleri sex hikayesi gerçek sex hikayeleri