Site Rengi

BilgiliUsta.com | Aradığınız Her Bilginin Adresi.

En Kalabalık Popülasyona Sahip Memeliler

  • 23 Nisan 2021
  • En Kalabalık Popülasyona Sahip Memeliler için yorumlar kapalı
  • 299 kez görüntülendi.

Dünyada değişik cinste canlılar bulunmaktadır. Bu canlıların kimilerinin rakamları öbürlerine göre çok kalabalıktır. Hipotez edileceği gibi popülasyonu fazla olan canlılar arasında insanlar ve onların evcilleştirdiği ya da çiftliklerinde besledikleri hayvanların rakamı daha fazladır. Mevcut varsayımlara göre, dört memeli cinsinin şu anda 1 milyardan fazla azası vardır. Önümüzdeki senelerde bu kadar yüksek rakama sahip insan ve […]

Dünyada değişik cinste canlılar bulunmaktadır. Bu canlıların kimilerinin rakamları öbürlerine göre çok kalabalıktır. Hipotez edileceği gibi popülasyonu fazla olan canlılar arasında insanlar ve onların evcilleştirdiği ya da çiftliklerinde besledikleri hayvanların rakamı daha fazladır. Mevcut varsayımlara göre, dört memeli cinsinin şu anda 1 milyardan fazla azası vardır. Önümüzdeki senelerde bu kadar yüksek rakama sahip insan ve hayvan popülasyonunu beslemek ve barındırmak büyük ihtimalle bereketli kaynak yönetimi ve derlenmesi gereken tüm hünerleri gerektirecek bir vaziyettir. İşte dünyada memeliler arasında en kalabalık rakama sahip olan ilk 11 de olanların listesi altta verilmiştir:

1. Sıçanlar, Fareler, Sincap, Yarasalar rakamı öğrenilmiyor

Fareler, sıçanlar, sincaplar ve yarasalar gibi memelilerin toplam popülasyonlarını hipotez etmek güçtür, ancak bunların çoğunun insanlardan daha fazla olması mümkündür. Tek başına yarasalar için dünyada 1.200’e kadar cins olduğu hipotez edilmektedir. Yalnızca New York’ta iki milyon farenin olduğu hipotez ediliyor ve dünyadaki popülasyonlarının kaç olabileceğini söylemek güçtür.

2. İnsanlar 7.65 milyar

Kendilerini evcilleştiren insanlar yeryüzündeki en kalabalık memelilerin ikinci sırasında kazanç. Başka Bir Deyişle, İnsanlar tüm seyyareye ve onun öteki cinslerine hükmetmek için yaratılmış ve artmışlardır. Yalnızca bir asır evvel, tüm dünya insan popülasyonu yalnızca 2 milyardı ve şimdi 7.65 milyara çıkmıştır ve hala gün geçtikçe rakamları çoğalmaktadır. Sansasyonel sayılar hem şok edici hem de coşku vericidir. İnsanlar, ayrım korumayan gelişmeleri ve sömürücü faaliyetleri ile seyyareye hasar vermiş olsalar dahi, aynı zamanda Dünya üzerindeki neredeyse her nişi işgal edebilecek kadar yüksek adapte edilebilirliğe sahip tek cinslerdir. Ve bunu yaparken, bu bölgelerin her birinin öteki tüm cinslerine hâkimdirler. Popülasyonu 1.38 milyar olan Çin ve popülasyonu 1.33 milyar olan Hindistan, dünyanın en kalabalık iki ülkesidir. Birleşik Devletler, Endonezya, Brezilya ve Pakistan, dünyadaki en yoğun popülasyonlu ülkeler arasındadır ve bu nominal olarak listelenmektedir. Bu asırda, küresel insan popülasyonunun, süreçte natürel dünyayı ve kaynaklarını giderek daha fazla zorlayan 10 milyar ı geçeceği hipotez edilmektedir.

3. İnekler 1,5 milyar

En Kalabalık Popülasyona Sahip MemelilerHindistan’ın mukaddes ineklere olan sevgisi, ülkenin inek popülasyonu sayılarına yansımaktadır. Bu sığır hayvanının dünya popülasyonunun% 31,21’ini oluşturan barbarca 301.100.000 inek Hindistan’da bulunmaktadır. Hindistan’ın çoğu eyaletinde inek eti tüketimi ve ihracatı menedilmiş veya hudutlandırılmıştır. Ve bu sebeple inekler öncelikle sütleri için bu ülkede yakalanmaktadır. Ancak inek, büyüyen bir popülasyona sahip olduğu dünyanın öteki bölgelerinde o kadar kaderli değildir. Bunlar arasında Brezilya 213.035.000 inek ve Çin’in 100.550.000 inek et için üretildiği yerler bulunur; Brezilya dünyanın en büyük sığır ihracatçısıdır. Hindistan da dünyanın önde gelen sığır eti ihracatçısı olmasına karşın, ülkeden inek eti değil bufalo eti ihraç edilmekte ve bu biçimde sınıflandırılmaktadır. Böylece, dünyadaki 1,5 milyar ineğin takribî % 64’ü Çin, Hindistan ülkelerinde bulunur. Bu ülkelerin yanı gizeme, Amerika Birleşik Devletleri, Arjantin, Avustralya, Rusya ve Avrupa Birliğinde çok rakamda ülke de ineklerin kendi popülasyonuna sahiptir.

4. Koyun 1,1 milyar

Bir milyardan azıcık fazla olan koyun, dünyadaki bir hayli konut ve tarım alanında hayvancılık olarak yakalanıyor. 2008 den Birleşmiş Milletler Yiyecek ve Tarım Teşkilatı istatistiklerine göre Çin, 136,4 milyon dünyadaki en büyük koyun popülasyonuna sahip Avustralya ile 4 kıtanın insan popülasyonunun çok daha aşırısı rakamla 79 milyon koyun, ikinci sırada yer almaktadır. Hindistan da takribî 65 milyon olduğu hipotez edilen donakaltıcı rakamda koyun barındırmaktadır. Afrika’daki Sudan ve Nijerya da her biri çok rakamda koyun beslemektedirler. Yeni Zelanda ve Birleşik Kraliyet, en büyük koyun popülasyonuna sahip ülkeler arasında öteki iki ülkedir.

5. Domuz 1,0 milyar

Dünyanın şu anda rakamının 1 milyar ortamında olduğu hipotez edilen, büyük miktarda ve aralıksız gelişen bir domuz popülasyonuna sahiptir. Dünya domuz popülasyonunun barbarca% 50’si tek bir ülkede, takribî 482.398.000 domuzu olan Çin’de yoğunlaşmıştır. Amerika Birleşik Devletleri ayrıca 64.775.000 domuzdan oluşan büyük bir domuz popülasyonuna sahiptir. Bu ülkelerin her ikisinin de dünyanın önde gelen domuz eti harcayan ülkeleri arasında olduğuna dikkat etmek ehemmiyetlidir. Brezilya, 36.743.593 ile dünyanın üçüncü büyük domuz popülasyonuna sahiptir. En büyük domuz popülasyonuna sahip olan Avrupa ülkeleri arasında Almanya, İspanya ve Fransa bulunmaktadır. Çin’in yanı gizeme Vietnam, bugün o ülkede takribî 26.261.400 olan Asya’nın en büyük ikinci domuz popülasyonuna sahiptir.

6. Köpekler 900 milyon

En Kalabalık Popülasyona Sahip MemelilerDünyada insanın en iyi dostu toplam popülasyonunun takribî 900 milyon olduğu hipotez edilmektedir. Bununla beraber, reelde, dünyanın çoğu ulusunun caddelerinde hürce gezen büyük barbar ve aylak köpek popülasyonlarını saymadaki güçlük göz önüne alındığında sayılar daha da yüksek olabilir. Bununla beraber, dünyadaki evcil hayvan popülasyonunu hipotez etmek, özellikle evcil hayvan yiyecek sanayisi pazar araştırması bilgilerinin ürettiği raporlara katlanarak çok daha basittir. Yalnızca Amerika Birleşik Devletleri’de, takribî 42,5 milyon hane bir veya birden fazla köpeğe sahipken, o ülkedeki toplam köpek rakamı sadece 73 milyonu aşmaktadır. Takribî 6 milyon köpek Kanada’nın konutlarında beslenmektedir. Avrupa’da, Fransa 8,8 milyon, İtalya 7,5 milyon, Polonya 7,5 milyon, Ukrayna 5,1 milyon ve Birleşik Kraliyette 6,8 milyon kendilerine ait büyük evcil köpek popülasyonları bulunmaktadır. İki kıtanın genişleyen kısımlarında, sadece Rusya’da takribî 12 milyon evcil köpek bulunmaktadır. Brezilya 30 milyon, Arjantin 6,5 milyon ve Columbia 5 milyon, en büyük evcil köpek popülasyonuna sahip Latin Amerika ülkeleridir.
Avustralya konutlarında ayrıca çok rakamda evcil köpek bulunmaktadır. Ancak Asya’dan gelen sayılar kuşkuludur. Çin ve Hindistan gibi büyük Asya ülkelerinin bir haylisinin köpekler için katı bir kayıt gerekliliği yoktur ve bu sebeple, her birinde milyonlarca çalışan büyük barbar, aylak ve evcil köpek popülasyonları olmasına karşın, kesin sayılara erişmek daha güçtür. Bununla beraber Japonya’da bu mevzuda daha ileri seviyede olduğu ispatlanmış ve takribî 9,5 milyon kayıtlı evcil köpek bulunmaktadır. En kuşkulu istatistikler, köpek popülasyonu istatistiklerinin kıtanın az gelişmiş ekonomilerinin çoğundan neredeyse hiç olmadığı Afrika ülkelerinden elde edilmiştir.

7. Keçiler 860 milyon

Dünyada takribî 860 milyon keçi vardır ve bu memelilerin % 94’ü dünyanın büyümekte olan ülkelerinde alana gelmektedir. Dünya keçi popülasyonunun % 81’ini oluşturan Asya ve Afrika ülkelerinde donakaltıcı bir çeşit keçi ırkları bulunmaktadır. Etiyopya, Sudan, Nijerya, Hindistan, Pakistan ve Çin, Asya kıtasındaki en büyük keçi popülasyonuna sahiptir. Somali, Afrika’yı kendi uluslarının sahip olduğu keçi rakamında yönlendirmektedir. Keçiler, değişik abuhavalarda ve topografyada yaşayan değişik ırkların yaşadığı, uyarlanabilir cinslerdir. Misalin, Hindistan’ın keçi popülasyonunun % 16’sı ülkenin çöl devleti olan Rajasthan’da yaşamaktadır. Dünyada takribî 351 keçi ırkı vardır; Asya’da aralarında 146 yerli ırk bulunmaktadır. Bu Asya ırklarının % 66’sı Çin, Hindistan ve Pakistan ülkelerinde yoğunlaşmıştır.

8. Kediler 625 milyon

Yerli kediler uzun zamandır, yalnızca köpeklerden sonra insan cinsinin ikinci en beğenilen evcil hayvanı olarak kabul edilmiştir. Bugün, bu kediler dünya çapında 625 milyon gelişen ve artan bir popülasyona sahiptir. Kedi popülasyonu, hem evcil hem de aylak olan kediler tarafından temsil edilmekle beraber, reel popülasyon sayılarına erişilmesi çok güçtür; Amerika Birleşik Devletleri’nin kedi popülasyonunun dünyada azami olduğu hipotez edilmektedir, bu Kuzey Amerika ülkesinde yaşayan 76.430.000 kedi hipotez edilmektedir. Çin 53.100.000 ve Rusya 12.700.000 kedi bulunmaktadır ve dünyanın ikinci ve üçüncü en büyük yerli kedi popülasyonuna sahiptir. Brezilya, Fransa, İtalya, Birleşik Kraliyet, Ukrayna, Japonya ve Almanya, özellikle büyük kedi popülasyonuna sahip öteki ülkelerdir.

9. Su Buffalo 175 milyon

Konutsal su bufalosu Güney ve Güneydoğu Asya’da olmasına karşın, şimdi tüm dünya da bulunur. Bugün, bu cinsin toplam popülasyonu dünya çapında 175 milyon etrafındadır. Yerli En Kalabalık Popülasyona Sahip Memelilerbufalolar habitatlarına göre iki tipe ufalar: akarsu tipi ve bataklık tipi. Her iki manda cinsi de dâhil olmak üzere, bu popülasyonun % 95,8’den aşırısı Asya’da yaşamaktadır. Hindistan, dünyadaki toplam hayvan popülasyonunun % 56,5’ini temsil eden 97,9 milyon yerli su bufalosu ile dünya lideridir. 10 iyi belirlenmiş ırk, temel olarak akarsu tipine ait olan Hint su bufalo popülasyonunu kapsar. Kuzeydoğu Hindistan’ın minik kısımları da bataklık tipi su bufalolarına konut sahipliği yapmaktadır. Pakistan, Çin, Tayland, Filipinler, Vietnam, Bangladeş ve Sri Lanka’da ayrıca büyük miktarda yerli su bufalo popülasyonları vardır. Bununla beraber, dünyanın öteki bölgelerinde, bu verimli yerli cinsten çok daha az rakamda bulunur.

10. At 60 milyon

Bugün, dünyadaki toplam at popülasyonunun 60 milyon olduğu hipotez edilmektedir. FAOSTAT’ın raporlarına göre, dünyadaki 10 ülkede, kendi milli hudutları içinde 1 milyondan fazla at ikamet etmektedir. Amerika Birleşik Devletleri’nin takribî 9.500.000 atı ile dünyanın en büyük at popülasyonuna sahip olduğu hipotez edilmektedir. Avrupa’da, Rusya Federasyonu 1.319.358’de en fazla at rakamına sahiptir. Latin Amerika’da Çin, Kazakistan ve Moğolistan, Latin Amerika’da Meksika, Brezilya, Arjantin ve Columbia ve Afrika’da Etiyopya’da ayrıca bir milyondan fazla milli at popülasyonu vardır. Ruanda ve Saint Helena, dünyada sıfır at popülasyonu bildirilen iki ülkedir.

11. Eşek 40 milyon

Günümüzün eşekleri, başlangıçta insanlar tarafından et ve cilt için avlanan barbar eşeklerdi. Bu eşeklerin kimileri muhtemelen evcilleştirildi ve evcil eşeklerin çağdaş ırkına yol açtı. Eşeklerin ilk ispatları MÖ 4000 ortamında Mısır’da bulunmuştur. Kısa müddet sonra hayvanlar, katır üretmek için atlarla beslendikleri Orta Doğu’ya dağılmışlardır. Yavaş yavaş, eşekler dünyaya dağıldı ve şu anda bu ağırlık taşıyan memelilerin popülasyonu takribî 40 milyondur. Yalnızca Çin’in takribî 11 milyon eşeği vardır, bunu yakından Etiyopya ve Meksika takip etmektedir. İnsan popülasyonunun çoğalması, benzin maliyetlerinin çoğalması ve ormanların tarım alanlarına dönüştürülmesi gibi muhtelif etkenlerin tümü, dünyadaki durmadan gelişen eşek popülasyonu için mesuldür.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ

maltepe escort ataşehir escort idealtepe escort anadolu yakası escort kadıköy escort bostancı escort pendik escort ataşehir escort şişli escort göztepe escort pendik escort kartal escort bostancı escort erenköy escort maltepe escort pendik escort bostancı escort ümraniye escort şerifali escort kartal escort maltepe escort tuzla escort pendik escort anadolu yakası escort acıbadem escort ümraniye escort escort bayan maltepe escort ümraniye escort ataşehir escort kadıköy eskort pendik eskort ataşehir escort ümraniye escort kadıköy escort escort bayan maltepe escort sex hikaye yeni seks hikaye gerçek sex hikaye sex hikaye seks hikayeleri sex hikayesi gerçek sex hikayeleri