Site Rengi

BilgiliUsta.com | Aradığınız Her Bilginin Adresi.

Endüstriyel Balaka Depolamada Uslu Balaka Ulaşımı

  • 19 Mart 2021
  • Endüstriyel Balaka Depolamada Uslu Balaka Ulaşımı için yorumlar kapalı
  • 328 kez görüntülendi.

Endüstriyel bilgi havuzlarında büyük ölçüde bilgi saklanır ve bu bilgilere ulaşım karışıktır. Dolayısıyla meta bilgilerde kullanılan teknikler ve kullanıcı tarafından seçilen malzemeler, bereketli bir biçimde ölçeklenemez. Sıhhatli bir web, bilginin bereketli bir biçimde paylaşılmasına ve yine kullanılmasına izin verir. Endüstriyel Balaka Ambarlarından Uslu Balaka Ulaşımı Günümüzde endüstriyel bilgiler, barındırılan teçhizatın kapasiteleri, performansları, başlama veya durdurma […]

Endüstriyel bilgi havuzlarında büyük ölçüde bilgi saklanır ve bu bilgilere ulaşım karışıktır. Dolayısıyla meta bilgilerde kullanılan teknikler ve kullanıcı tarafından seçilen malzemeler, bereketli bir biçimde ölçeklenemez. Sıhhatli bir web, bilginin bereketli bir biçimde paylaşılmasına ve yine kullanılmasına izin verir.

Endüstriyel Balaka Ambarlarından Uslu Balaka Ulaşımı

Günümüzde endüstriyel bilgiler, barındırılan teçhizatın kapasiteleri, performansları, başlama veya durdurma tarihleri, türbin ve jeneratör modelleri vb. bilgileri de dâhil olmak üzere barındırılan donanımla alakalı detayları sağlayan veritabanları ve havuzlar aracılığıyla mevcut kaynaklar hakkında tesirli bilgi sağlar. Tüm bu özellikler ve bilgiler, dijital havuzlarda, dijital dosyalarda ve iş web sitelerinde depolanır. Endüstriyel alanda heyeti kaynaklar hakkındaki bilgileri toplamak, katkıda bulunmak ve paylaşmak için dijital sanayi ambarı DIR ismi verilen çevrimiçi veritabanları kullanılır. Bu sebeple, dijital havuzlarda depolanan bilgi ve bilginin geri getirilme biçimi hayati ehemmiyet taşımaktadır. DIR’ler, merkezi barındırma ve içeriğe ulaşım sağlar, içeriğe ulaşım için izinler ve hakimiyetler, dijital nesneleri veya dosyaları paylaşma mahareti sağlar.
Mevcut arama motorları, bilgi tabanının içeriğini aranan modellerle karşılaştırarak bilgiyi alır. Oluşturulan netice, bu kalıbı kapsayan bilgilerin bir listesidir. Arama motorları daha faal hale gelse de fazla bilgi yüklemesi, aramayı ve doğru bilgi ulaşımını yasaklamaktadır. Netice olarak, yeni ihtimallere katkıda bulunan yeni anlambilimsel ve uslu modeller geliştirmek gerekir. Sunulan çalışma, anlambilim ve uslu modellere dayalı bilgi ulaşımına yeni bir yaklaşım sunar. Bunun için, endüstriyel alanda bilgi kazanımını geliştirme emeline katkıda bulunan hadise tabanlı idrak CBR tekniği uygulanmaktadır.
Ehemmiyetli rakamda tahlilci, zeka ve anlambilimsel tekniklerin uygulanmasını hâlihazırda incelemiştir, ancak bunlardan yalnızca birkaçı, her iki teknolojinin bütün entegre olması açısından endüstriyel bir etraftır. Misalin ontoloji bulma usullerini kapsayan tahlilciler ve alakalı alan çalışmaları, ontolojilerin evrak aramalarını faal bir biçimde asıllaştırmak faydalılığını inceleme edilmesi için araştırma yaparlar. Bunun için bir ontoloji sorgu modeli kullanan ve ön bilgi alma misyonları için ontolojileri arıtılmış etmek için bir algoritma öneren bir sistem sunmaktadır. Endüstriyel Bilgi Depolamada Akıllı Bilgi Erişimi
Yapılan bir test çalışmasında, hakikat zamanlı görüntü tutma, dijital kamera teknolojisi ve görüntü operasyona teknolojisi kullanılarak reelleştirilmiştir. Tutkal çizgisi çarpığının görüntüden çıkarılması, tutkal çarpığının morfolojik usulle inceltilmesi ve çerçeve bilgilerinin çıkarılmasıyla tutkal çarpığının kapanması ve niteliği tespit edilebilir. Test neticeleri, tesirin tatmin edici olduğunu ve usulün tesirli olduğunu göstermektedir. Ana katkısı, ilişkilendirme kaidelerini ontolojiler ve yapılandırılmamış metin külliyatının öbür dilsel özelliklerinin yanı gizeme sarih anlambilimden faydalanan natürel dil operasyona teknikleriyle birleştiren yeni bir anlamsal denetleme genişletme tekniğidir.
İlişkilendirme kaideleri tarafından keşfedilen ehemmiyetli terimlerin bağlamsal özelliklerinden faydalanır ve ontoloji girdileri, kelime duyularının meçhullüğünü ortadan kaldırarak sorguya ilave edilir. Anlamsal Web, bilgiyi bereketli bir biçimde tutmak için muhakkak bir alan ontolojisindeki kavramları, taksonomik ilişkileri ve taksonomik olmayan ilişkileri kullanır. Misalin, alakalı alandaki her bir kavramla alakalı bilgileri kapsayan Web sayfalarını aramak için alan ontolojisini kullanan bir hayli casuslu arama modülüne MASH sahip bir bilgi yönetimi platformunun bir bileşenini sarihler. Daha sonra, ilgisiz bilgilerin tahlilinden muhtemel olduğunca sakınmak için arama muhakkak bir alanla sınırlandırılır.
Her mevcut tabaka kendi işlevini sarihler, bu sistemin uygulanmasını bilgi organizasyonu, ifade ve bilgi ulaşımından inceleme eder ve ontolojiye dayalı bir bilgi idare sistemi çerçevesi önerir. Bu idare sistemi, hem insan hem de bilgisayar tarafından anlaşılabilen paylaşılabilir bir ontoloji kurar. İnsanlar bilgi ulaşım arayüzünün daha iyi bir vaziyeti aracılığıyla değişik kavramların daha fazla ilişkisini bulabilir. Kullanıcıların alakalarını tutmak için muhakkak bir alan ontolojisindeki kavramları, taksonomik ilişkileri ve taksonomik olmayan ilişkileri kullanan Anlamsal Web’de şahsileştirilmiş bilgi hizmeti sağlamak için kullanıcı ontolojisi ismi verilen ontoloji tabanlı bir kullanıcı modeli önerir.
Araştırması, güzergahlı arama sağlayan ve dijital kitaplıklara yeni bir yaklaşımı temsil eden, sosyal web ve multimedya öğelerini semantik açıklamalı bir ambarda bütünleştiren anlambilim tabanlı bir dijital proje sunar. Başka bir araştırmada, uslu ulaşım sağlamak için ölçeklenebilir ontolojilerden oluşan bir ağ kullanarak, anlamsal içeriklerine dayalı olarak, özel efekt video kliplerinin büyük ambarlarını otomatik ve uslu bir biçimde indekslemek için planlanmıştır. Bu planlama, dinç geri alma tahlili ve semantik meta bilgi idare sisteminin DREAM mimarisini sarihler. Anlamsal olarak bakıldığında; açıklamalı çok güzergahlı mahsul ailesi ontolojisine dayalı bir bilgi arama ve ulaşım çerçevesi sunar. Normal bilgi ulaşım modelini genişleten, devasa ve heterojen web etrafının güçlüklerini ele alan yenilikçi, kapsamlı bir anlamsal arama modelidir. Endüstriyel Bilgi Depolamada Akıllı Bilgi ErişimiBu yeni teknolojileri mevcut bilgi ulaşım sistemlerine uygulama mevzusunda pek çok araştırma vardır. Ancak hiçbir araştırma, tüm hayat döngüsü ve mimari bakış açısından suni zeka AI ve anlamsal meseleleri ele almamaktadır. Ana öneri gayeyi, küresel bilgi şemasının bulunmadığı merkezi olmayan endüstriyel havuzlarda uslu arama yönetimidir. Bu teklifin getirdiği en ehemmiyetli yenilik, bağlamsal kullanıcı profillerinin, uzman sistem teknolojileri kullanılarak ontolojik aramayı basitleştiren ontolojilere ve meta bilgilere dayalı olmasıdır. Emel, teknolojik olarak karışık etraflar endüstriyel tesir alanı oluşturmaya odaklanmıştır. Ve endüstriyel kaynakların alıngan bir biçimde konumlandırılmasını sağlamak için semantik web ve AI teknolojilerini kapsamaktadır. İnsan cerrahlarını uslu casuslarla değiştirme genel emeli olan uslu sistemlerdir. DIR’dan bereketli bilgi ulaşımını desteklemek için bir prototip geliştirmek için CBR metodolojisi kullanılır.

Gelecekteki Çalışmalar

Endüstriyel havuzlarda bilgi yönetimi için ontoloji ve suni zekâ mimarisine dayalı bir sistem vardır. OntoEnter projesi gibi bir ambardaki kaynakları idaremek için bir prototip planlama ve geliştirme gayreti, kaynakları seçerken kullanıcılara takviyeci olmak için faydalanılır. Yapılan çalışmada, yeni jenerasyon semantik web kullanıcılarının lüzumlarına cevap vermeye çalışan bir semantik web bilgi ulaşım sistemi mimarisinin ana istikametleri ele alınmalıdır. Ehemmiyetli bir emel, uygun endüstriyel olayları araştırmak, argümanlar derlemek, endüstriyel projeler başlatmak aynı zamanda semantik web’den de faydalanan endüstriyel işletmeler için prototipler geliştirmektir.
Anlamsal modeller, harekâtlar içinde neler olduğuna dair bütün bir bakış açısı elde etme ve ardından bu bakış açısıyla iş içgörüleri türetme iş maksadını destekleyen büyüyen çözüm mimarilerinde ehemmiyetli bir rol oynar. Sanayi standartlarına dayalı anlamsal modeller, özellikle uygulama satıcıları bu standartları özümsedikçe bunu bir adım daha ileri götürür. DIR’ler, bilimsel havuzlar, ticari sağlayıcılar dâhil olmak üzere etkileşimli küresel bilgi ağlarının daha büyük bir çerçevesinin parçası olabilir. Muhtemel olduğunca standartlara ve mevcut yapı taşlarına ve ayrıca web standartlarını direnebilir. Tesirli bilgi ulaşım tekniklerinin ve IA’ların kombinasyonu, kullanıcılar için çevrimiçi havuzlardan çıkarılan bilgilerin performansını iyileştirmede umut verici neticeler vermeye devam etmektedir.
Elde edilen belirtiler, IA’nın bilgi aktarımı sürecinde merkezi idareyici olduğunu göstermektedir. Akademisyenlerin ürettiği bilgilerin uyarlanmasına takviyeci olmak için arabuluculuk temeldir ve eğitim topluluğu tarafından özümsenmesini ve kullanılmasını basitleştirir. Elde edilen entegrasyonun ehemmiyetli bir güzergahına işaret bilgi ve uslu tekniklerin içinden daha fazla meta bilgiyi ulaşım sürecine dahil ederek temsili iyileştirerek, bilgi ulaşımının faalliği artırılır. Model, yakınlardaki sorgunun anlamını bulmaya müteveccih yeni bir yaklaşımla kullanıcılara seçim sağlama mevzusunda iyi özelliklere sahiptir ve kullanıcı, görüşlerine göre netice sayfalarını da önerebilir.Endüstriyel Bilgi Depolamada Akıllı Bilgi Erişimi
Gelecekteki çalışma, öbür müessesesel havuzlardan ve dijital hizmetlerden bilgi istismarını ele alacak ve önerilen sorguları iyileştirecektir. Ayrıca sistemi başka dayanak sağlamak için genişletecek, kullanıcı testi yoluyla sistemi iyileştirecek ve değerlendirecektir. Web’e ve bazı hizmetlere dayalı dağıtılmış ve kendi kendini idareyen hizmetlerin tasarımına odaklanmalıdır ve bunlar alttaki gibidir:
• Anlamsal eşlik ve yakınlığa dayalı bilgileri araştırabilir ve filtreleyebilir,
• Heterojen bilgileri, bilgileri ve istihbarat kaynaklarını işleyebilir,
• Heterojen bileşenleri otomatik olarak keşfedebilir, oluşturabilir ve entegre edebilir,
• Bağlantılı bilgileri oluşturabilir, dağıtabilir ve istismar edebilir,
• Otomatik ve kullanıcı odaklı uygulama, hizmet orkestrasyonu ve koreografi vb. reelleştirebilir,

Bibliyografi:
https://www.researchgate.net/publication/2533413_Intelligent_Data_Mining_and_Information_Retrieval_from_World_Wide_Web_for_E-Business_Applications
https://www.inderscience.com/jhome.php?jcode=ijiids

Yazar: Özlem Güvenç Ağaoğlu

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ

maltepe escort ataşehir escort idealtepe escort anadolu yakası escort kadıköy escort bostancı escort pendik escort ataşehir escort şişli escort göztepe escort pendik escort kartal escort bostancı escort erenköy escort maltepe escort pendik escort bostancı escort ümraniye escort şerifali escort kartal escort maltepe escort tuzla escort pendik escort anadolu yakası escort acıbadem escort ümraniye escort escort bayan maltepe escort ümraniye escort ataşehir escort kadıköy eskort pendik eskort ataşehir escort ümraniye escort kadıköy escort escort bayan maltepe escort sex hikaye yeni seks hikaye gerçek sex hikaye sex hikaye seks hikayeleri sex hikayesi gerçek sex hikayeleri