Site Rengi

BilgiliUsta.com | Aradığınız Her Bilginin Adresi.

Ergenlikte Beden İmajı ve Benlik Hürmeti

  • 25 Nisan 2021
  • Ergenlikte Beden İmajı ve Benlik Hürmeti için yorumlar kapalı
  • 783 kez görüntülendi.

Araştırmalar, beden hürmetinin başka bir deyişle vücudunu hoşlanmanın şahsi kimliği oluşturmada ne kadar ehemmiyetli olduğunu vurgulamaktadırlar. Şahsın bedenine olan güvenini kaybetmek, kendine olan güvenini kaybetmek olduğu Simone de Beauvoir lafı ile de bir defa daha andırdırılan bir gidişattır. Çocuklar, ergenlikten genç erişkinliğe geçiş yaptıkça, geliştirdikleri kimlik duygusu genellikle kendilerini etraflarındakilere mukayeseyle nasıl gördüklerine bağlıdır. Psikososyal gelişim Erik […]

Araştırmalar, beden hürmetinin başka bir deyişle vücudunu hoşlanmanın şahsi kimliği oluşturmada ne kadar ehemmiyetli olduğunu vurgulamaktadırlar. Şahsın bedenine olan güvenini kaybetmek, kendine olan güvenini kaybetmek olduğu Simone de Beauvoir lafı ile de bir defa daha andırdırılan bir gidişattır. Çocuklar, ergenlikten genç erişkinliğe geçiş yaptıkça, geliştirdikleri kimlik duygusu genellikle kendilerini etraflarındakilere mukayeseyle nasıl gördüklerine bağlıdır. Psikososyal gelişim Erik Erikson’un kuramına göre on iki yaşından on sekizine kadar olan vakit şahsi kimliğin gelişiminde kritik olabilir. Ergenler yalnızca ebeveyn hakimiyetinden daha bağımsız olmayı bilmekle kalmayıp, aynı zaman da diğer şahısların yaşlarında nasıl etkileşime geçeceklerini de bilmektedirler. Yaşamdaki bu safhanın galibiyetle geçilmesi, genç yetişkinlikte sıhhatli bir gelişim ve uzun vadeli bağlanmaların oluşmasını sağlamaktadır.
Ancak bu kritik senelerde dikkat edilmesi gereken psikolojik gelişimden daha aşırısı vardır. Ergenler ergenlikten geçerken. Bedenlerinin nasıl değiştiği ile uyuşmaya varmaları gerekmektedir. Bu cinsel olgunluğun yanı gizeme büyüyen beyinleri de öğrenişsel marifetlerin çoğalmasına ve idrak edilen erişkin rollerini en kısa zamanda üstlenmeye lüzum dinlemesine neden olmaktadır. Ve bu da yeni baskılar ve sosyal standartlarla başa çıkmak anlamına gelmektedir. Şahsi bakım ve mümkün olduğunca çekici görünme gereksinimi, başkaları tarafından kabul edilmelerini sağlamanın bir yolu olarak çok daha ehemmiyetli hale gelmektedir. Netice olarak, ergenler kendi yaşları ile cinsel yaşantılarının yanı gizeme beden ağırlığı, fiziksel boy veya adale gelişiminde ki farklılıklar ile kendi yaşlarına göre gidişatlarını bulabilirler. Aynı zamanda, aynı ergenlik yarıyılında bazı ergenler, cinsel çıkarlarının başkalarının bildirdikleriyle bütün olarak anlaşmadığını fark etmeye başlayabilirler. Misalin, aynı cinsiyetteki cazibe merkezleri bireyden bireye farklılık göstermektedir. Nasihat için ebeveynlere ya da emin erişkinlere baksalar da, ergenler de nasıl düşünecekleri ve davranacakları gibi, kendi yaşlarında diğer insanlarla nasıl etkileşime girecekleri mevzusunda kendi kararlarını vermeleri için baskı altındalardır. Tüm bunlar, cinsellik de dâhil olmak üzere, fiziksel görünüm ve bir ergenin yaşamının hemen hemen her istikametiyle alakalı daha fazla tahlil yapılmasına neden olmaktadır. Bu da gençlerin kendi vücutlarını sıhhatli bir özgüven geliştirmenin hayati bir parçası olarak görmelerini sağlayan bir gidişattır.
Gelişim Psikolojisi mecmuasında yayınlanan yeni bir araştırma çalışması ergenlik ve genç yetişkinlik yarıyılında beden imajının şahsi kimliğin gelişiminiki rolünü incelemiştir. Minnesota İkiz Kentler Üniversitesi’nden Epilepsi C. Nelson ve bir analistler takımı, beden imajının algılarının 10 ila 24 yaşları arasında nasıl büyüdüğünü tanımlamak için büyük bir İsveç uzunlamasına çalışmasından elde edilen bilgileri kullanmışlardır. 2000 senesinde yapılan çalışma da 967 İsveçli çocuk on yaşındayken, her üç senede bir 24 yaşına gelene kadar gözlemlenmeye devam edilmiştir ve bayanlar bu araştırmanın yüzde 53 ila 57’sini oluşturmuştur.
Ergenlikte Beden İmajı ve Benlik SaygısıDemografik bilgilerle beraber katılımcılar, psikososyal işleyişi hayatın değişik evrelerinde ölçen özel araştırmalar yapmışlardır. Ayrıca her bir zaman noktasında beden kütle indeksinin VKİ hesaplandığı boy ve kilo hakkında bilgi vermişlerdir. Çalışma aynı zamanda katılımcı ruh sıhhati vaziyetini ve beden hürmeti de dâhil olmak üzere benlik hürmeti seviyesini ölçmeye müteveccih anketleri kapsamaktadır ve bu vücutlarını nasıl gördüklerini kapsayan bir ankettir. Araştırmanın emeli için, analistler beden hürmetinin üç özel istikametine odaklanmışlardır. Bu doğrultular şunlardır:
• Görünüm hürmeti veya katılımcıların şahsi görünümleriyle alakalı memnuniyet derecesine bakılmıştır. Bu ölçüm çalışmada, aynaya bakarken gördüğümü seviyorum gibi öğelerden oluşan on maddelik bir alt ölçek kullanılarak ölçülmüştür.
• Kilo hürmeti veya katılımcıların beden ağırlıkları ile alakalı memnuniyet derecesine bakılmıştır. Bu, tarttığım şeyi gerçekten hoşlanıyorum gibi öğeler kapsayan sekiz maddelik bir alt ölçek kullanılarak ölçülmüştür.
• Atıf hürmeti veya katılımcıların başkalarının görünüşleri hakkında neler sezdiğine inandıklarına atıf hürmetine bakılmıştır. Erkekler ve kızlar benim göründüğü gibi beş noktadan oluşan bir alt ölçek kullanılarak ölçülmüştür.
Bir Araya Gelen bilgilere katlanarak, Nelson ve ortak yazarları çalışmanın on dört seneyi süresince beden hürmetinde farklılıklar gösteren yörüngeleri hesaplamışlardır. Genel olarak, beden hürmetinin hem kız hem de oğullar için on ile on üç yaşları arasında gözle görülür bir düşüş gösterdiğini tespit edilmiştir. Bu düşüş, on altı ve yirmi yaşları arasında yirmi dört yaşına kadar bir platoya erişen seviyeyle aynı seviyede görünmektedir. Ergenlik yarıyılında beden hürmetindeki en ehemmiyetli düşüş, on-on altı yaşları arasında daha yüksek BMI’leri olan bayanlarda olmuştur. Yirmi dört yaşına kadar bir plato ile tekerrür tekerrür ağırlık ve atıf hürmeti için eş meyiller elde edilmiştir. Bununla beraber, cinsiyet farkına bakıldığında, erkeklerde beden hürmeti, bayanlarda görülen yüksek ve düşüklerin bir hayliyi olmadan zamanla daha tutarlı olma meylinde olmuştur.
Ergenlikte Beden İmajı ve Benlik SaygısıBu neticeler, bayanların, özellikle ergenlik yarıyılından geçtiklerinde ortaya çıktıkları için şiddet veya mağdur olma ihtimalinin erkeklerden daha mümkün olduğunu gösteren evvelki araştırmaları yansıtmaktadır. Bu, ağırlık geliştikçe kendini tersine çevirse de, on ve on altı yaşlar arasındaki ağırlık ve görünüm hürmetindeki belirgin düşüşe işaret etmektedir. 24 yaşına geldiklerinde beden hürmeti, bayanların şahsi görünümlerinden daha hoşnut olmaları için bir noktaya varır. Ayrıca, vasati BKİ kıymetlerinden daha yüksek olan bayanlar, ergenlik yarıyılında ağırlık ve görünüm hürmetinde en süratli düşüşü göstermiştir, ancak bu meyil erişkinliğe girerken kendini tersine çevirme meylinde olmuştur.
Özkalite hürmetine veya fertlerin başkalarının kendilerini nasıl idrak ettiğini düşündüğüne bakarken, neticeler oldukça değişik görünmektedir. Katılımcıların çoğunluğu için yüzde 90’ın üzerinde, atıf hürmeti zaman içinde reelde çoğalmış ya da on ve yirmi yaşları arasında statik kalmıştır. Bu, ergenlerde fiziksel olarak olgunlaştıkça ve yeni sosyal ağlar yarattıkça çoğalan kimlik duygusunu yansıtabilir.
Ancak, kalite hürmeti reelde geliştikçe reelde eksilmiş olan katılımcıların yüzde onu için görünüm ve ağırlık hürmetinde belirtilen aynı modeli izlemeye eğilimli olmuştur. On senelik yaştaki emsalleriyle aynı kalite seviyesine sahip olmakla beraber, bu gidişat on ila on üç yaşları arasında belirgin bir biçimde erişkin oldukları zamanki seviyelerde düşmüştür. Bu modeli sarihlerken, Epilepsi Nelson ve meslektaşları bu farklılıkların şiddetin tesirleri de dâhil olmak üzere yaşıtlarla mesele ilişkilerini yansıtabileceğini öne devam ettir.
Genel olarak, bu neticeler kültürel hoşluk standartlarına bağlı olarak kızların ve bayanların kırılganlığını, özellikle de BMI’leri yüksek olan bayanları yansıtmaktadır. Araştırmalar beden hürmeti ile alakalı muhtemel meselelerin yanı gizeme, kızların beden meselelerini yaşlarında diğer kızlarla kavga ihtimalinin daha yüksek olduğunu ve kendilerini daha çekici olduğunu düşündükleri başka bireylerle karşılaştırmanın daha mümkün olduğunu ortaya koymuştur.
Bu, filmlerde ve televizyonda görülen bayanların çoğu zaman hakikatçi olmayan hoşluk standartlarını kapsayabilir. Bayanları görünüşleri hakkında bilinçlendiren kilo ve diğer şiddet şekilleri sayesinde, genç yaştaki kız çocuklarının öz hürmetlerini ve düşük bir kimlik duygusunu özellikle korunmasız vazgeçmeleri afallatıcı değildir. Bunalım ve yeme bozuklukları da dâhil olmak üzere zekasal sıhhat meselelerine daha fazla sarihlik getirebilir. Hem erkekler hem de kızlar, bedenleri büyüdükçe düşük özgüvenli meseleler geliştirebilirken, sosyal ve kültürel baskılar, beden ağırlığı ve fiziksel sürükleyicilik gibi mevzular açısından özellikle kızlar için kasvet olabilir. Bu özel çalışma muhakkak bir ülkeden İsveç ergenler ve genç erişkinler üzerinde odaklanmış olsa da, evvelki araştırmalar diğer ülkelerden ve kültürlerden de eş neticeler elde etmiştir.
Ergenlikte Beden İmajı ve Benlik SaygısıBu cins çalışmalar, hem erkek hem de kız çocuklarının, benlik hürmeti ve hakikatçi olmayan temennilerden kaynaklanan zekasal sıhhat meselelerinden sakınmasına takviyeci olmanın daha iyi yollarını önerebilir. Bu araştırmadan çıkan neticelere göre ergenlik bir hayli genç insan için erişkin olma koşullarına gelince acımasız bir zaman dilimi olabilir. Bu geçişi olabildiğince az travma ile reelleştirmelerine takviyeci olmak, onlar için sıhhatli bir gelecek sağlamanın hayati bir parçasıdır.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ

maltepe escort ataşehir escort idealtepe escort anadolu yakası escort kadıköy escort bostancı escort pendik escort ataşehir escort şişli escort göztepe escort pendik escort kartal escort bostancı escort erenköy escort maltepe escort pendik escort bostancı escort ümraniye escort şerifali escort kartal escort maltepe escort tuzla escort pendik escort anadolu yakası escort acıbadem escort ümraniye escort escort bayan maltepe escort ümraniye escort ataşehir escort kadıköy eskort pendik eskort ataşehir escort ümraniye escort kadıköy escort escort bayan maltepe escort sex hikaye yeni seks hikaye gerçek sex hikaye sex hikaye seks hikayeleri sex hikayesi gerçek sex hikayeleri