Site Rengi

BilgiliUsta.com | Aradığınız Her Bilginin Adresi.

Firmaların Kuruluşu

  • 30 Eylül 2021
  • Firmaların Kuruluşu için yorumlar kapalı
  • 556 kez görüntülendi.

Kuruluş Kararı Firma kurmak, bir alanda yatırım yapmak demektir. Yatırımın faydayı kuruluş kararı meblağlılığına bağlıdır. Ufak ve orta ebatlı firmalarda kuruluş mücadelesi büyük ölçekli şirketlerden daha kolaydır. Kuruluşta, teşebbüsçü deneyimi, sezgisi, kestirimi ve girişkenliği öne sürülür. Çok detaylı yapılmayan araştırmalarla, firma kurulabilir ve galibiyetli olunabilir. Ancak büyük firmalarda kuruluş çalışmaları çok detaylı tahlil ve araştırma […]

Kuruluş Kararı

Firma kurmak, bir alanda yatırım yapmak demektir. Yatırımın faydayı kuruluş kararı meblağlılığına bağlıdır. Ufak ve orta ebatlı firmalarda kuruluş mücadelesi büyük ölçekli şirketlerden daha kolaydır. Kuruluşta, teşebbüsçü deneyimi, sezgisi, kestirimi ve girişkenliği öne sürülür. Çok detaylı yapılmayan araştırmalarla, firma kurulabilir ve galibiyetli olunabilir. Ancak büyük firmalarda kuruluş çalışmaları çok detaylı tahlil ve araştırma gerektirir.

Kuruluş Karar Süreci:

Yatırım Görüşü: Firma kurma evveli, muhakkak bir alanda ve çapta imal fikri lüzumludur. Pazarda arz çoğalışı, firma sihrime meyli, maliyet minimizasyonu, yeni yapıma giriş, teknoloji yenilikleri gibi faktörler de, yeni yatırım fikrine giriş sebebi olabilir. Ülke ekonomik yapısı, pazar vaziyeti, rekabet vaziyeti, sış satım ve dış alım olanakları, teknoloji, natürel kaynak gibi faktörler ise bu fikrin şeklini tesirler.
Yapılabilirlik Araştırmaları: Kesin yatırım kararı evveli, teşebbüsçünün düşündüğü yatırıma ait ekonomik, teknolojik ve finansal meseleler ve kuruluş yeri meselelerinin çözümü için gereken tüm bilgilerin sistemli bir araya gelmesidir. Yapılabilirlik araştırmalarının metin içinde bir araya gelmesine ise yapılabilirlik projesi denir.

Yapılabilirlik projesinde, muhtelif araştırmalar yapılarak proje tamlığı sağlanır. Bu araştırmaları açıklayalım:

İşletmelerin Kuruluşu1-Ekonomik Araştırmalar: Kurulacak firmanın ekonomik güzergahtan yararlılık ve akılsallık vaziyetinin incelenmesidir. Üretilecek mülk veya hizmete arz ve pazar hisseyi tanımlanır.

2-Teknik Araştırmalar: Firmaların seçecekleri teknolojinin tanımlanma temelidir. İmal evrelerinin belirlenmesi, imal teknolojisi tercihi, makine tercihi ve meskeni, bakım-onarım olanakları araştırması gibi araştırmaları içerir.

3-Finansal Araştırmalar: Firmanın değişmez değer yatırım maliyetleri ve döner anapara tanımlama, kazanç-gider tespitleri, finansman kaynakları tanımlama, firma karlılığı tespiti ve alakalı değerlendirmeleri içermektedir.

4-Legal Araştırmalar: Anapara ihtiyacı, mali mesullük sınırlama, vergilendirme değişikliği, kredi olanakları, kuruluş giderleri, firma yapısı lüzumluluğu gibi etmenlerin değerlendirilmesidir.

5-Teşkilatsal Araştırmalar: İş tahlili, iş kısmı ve uzmanlaşma, yetki ve mesullük dağılımı, irtibat kanalları, personel alımı ve teşkilat şeması çalışmalarıdır.

Yapılabilirlik Projesi Ön Proje: Yapılabilirlik araştırmalarına göre ön proje hazırlanır. Bu bir ön tahlildir ve yatırımın asıllaştırılma ihtimalini tanımlamaya bereket. Yatırım fikri araştırılarak yeterliliği tespit edilirse, kesin proje hazırlamada ön proje bilgileri kullanılır. Ön proje çalışmaları genellikle yalındır. Ancak, bazen kesin projeymiş gibi çalışılır.

Değerlendirme ve Yatırıma Karar: Projenin tüm bilgilerini detaylı kapsayan yapılabilirlik raporu, yatırım değerlendirmenin ehemmiyetli göstergesidir. Bu bilgiler güzergahında değerlendirme neticeyi, yatırıma karar verilir.

Bir yatırıma temel ön projelerin değerlendirilmesinin ana kriteri karlılıktır. Dolayısıyla firma kurma kararı verilirken karlılık oranları araştırılır. Karlılık hesabı, firmanın ömür boyu net kazancı ve amortismanların, kuruluşun değişmez giderlerini aşması kabul edilir. Kazanılacak net kazançların mevcut değeri bulunarak, kuruluş giderleriyle karşılaştırılır.

Teşebbüsçü doğrultusundan kullanılabilecek değişik değerlendirme kriterleri ise; borç ödeme hüneri, döviz tesiri, katma değer kriteri, anapara-hasıla oranı, anapara yoğunluğu, emek faydalılığı değerlendirmelerdir.

Kesin Proje: Proje kabul ardından kesin projeye çevrilir. Bu evrede proje somutlaştırılır ve detayları tanımlanır.

Kesin proje, firma kapasitesi, büyüklüğü, meşru yapısı, yapılacak tüketmeler, alınacak ekipmanlar ve maliyetleri gibi bilgileri kapsar. Kesin proje hazırlamanın en büyük destekçisi ön projedir.

Yatırım: Bu evrede, proje için gereken tüm somut çalışmalar tamamlanır ve işleyişe hazırlanılır.
Arsa satın alma, üretim, ekipman kurma, makine ve vasıta-gereç satın alma ve kurulum çalışmaları yapılır. Proje ve mühendislik tasarımları, görüşme ve kontratlar ve eğitim çalışmaları bu evrede hakikatleşir.

Temel meseleler, projenin tasarlanan müddette tamamlanması ve maliyetlerin hesaplanan seviyede yakalanmasıdır. Bu sebeple, çalışmaların zaman çizelgesi güzergahında yapılması, tüketmelerin projeye uygunluğunu izleme ve hakimiyet lüzumludur. Gerektiğinde projede farklılıklar için değerlendirmeler yapılarak, yatırım kararının katlandırılacağı raporlar hazırlanır.
Yatırım safhası, çok büyük değişmez giderler gerektirir.
Yapıma Geçiş: Yatırım safhası ardından sınama yapımına geçilir. Bu son safhadır. Bu sırada, tasarılı nicelik, kalite ve maliyetler hakimiyet edilir. Varsa aradaki farklar giderilmeye çalışılır. Ardından, tasarılı uygun çalışma yapılarak kesin yapıma geçilir. Yatırım süreci burada tamamdır.

Kuruluş Yeri Tanımlama

Kuruluş yeri meseleyi, firmaların kuruluş, sihrime, pazar metamorfozu, talep kaynakları metamorfozu gibi gidişatlarda çıkar. Firmanın şubeler veya ek ofisler açması, etraf genişletmesi vaziyetlerinde de kuruluş yeri kararları alınır.

Kuruluş yeri, firmaların emellerine erişmesi için şartlar sağlamalıdır. Kuruluş yeri tercihinde ilkin üretilen mülklerin maliyetlerinin muhtelif kuruluş yeri faktörleriyle indirilmesine çalışılır. Firma giderlerinin asgari ve kazançlarının maksimum olduğu yer seçilir.

Evreler

1- Bir ülke hudutları içinde bölge tercihi
2-Seçilen bölgede bir nokta seçme
3-Seçilen noktadan arsa satın alarak firma kurulup zorunlu imal taşıtları sağlanır ve iç mesken kumpası kurulur.

Kuruluş Yeri Etmenleri:

Kuruluş yeri faktörlerini tespit ederken firmanın çalışma alanı temel alınır. Ne firması olduğuna göre faktörler değişir.
Hammadde: Firmalar mülk üretmek için girdi maddeleri kullanırlar. Girdilerin bir kısmı, üretilecek mülkün ehemmiyetli bir kısmıdır, dğer kısmı ise mülk içine doğrudan veya dolaylı katılır. Mülkün ehemmiyetli kısmının oluşmasını sağlayan girdiler hammadde, değişik girdiler ise takviyeci madde veya malzemedir.

Kuruluş yeri tercihinde en tesirli etmenlerden biri hammadde ve takviyeci madde sağlamadır. Hammadde, fiziksel ve kimyevi kaliteler doğrultusundan modern ve geçerli firma yönetimi olanağı sağlamalıdır, aralıksız ve eminlik sağlanmalıdır, ergonomik maliyet ve iyi eriştirilebilir olmalıdır.

Hammaddelerin seri bozulmaları sebebiyle, tarım mahsulleri kullanan firmalar bu mahsullerin yetiştirildiği yerlere kurulur.
Hammaddelerin zorunlu kaliteleri taşıması şartıyla, devamlı ve güvenilir sağlanabileceği yer seçilmelidir. Fazla rekabet riskli veya güvenilir hammadde bulunamayan gidişatlarda, hammadde kaynağı edinmeye çalışılır. Bu kaliteler dışında, hammadde ve takviyeci maddelerin satın alma kıymetinin veya kendi hammaddesini üreten firmaların imal maliyetleri rekabet sağlayıcı seviyeyi aşmamalıdır.

Eriştirme: İmal düzeylerinde ehemmiyetlidir. Kullanılacak girdilerin, istenen nicelikte, kalitede, zamanda ve yerde bulunması, maliyet ve ödeme şartlarının uygunluğu erişim ihtimalleriyle iletişimlidir.
Kuruluş yeri tercihinde, yerin natürel yapısı ve yaşam şartları dikkate alınır. Ancak bunlar her an yeterli değildir. Kuruluş yerinin, rakiplerin kuruluş yerine göre erişim doğrultusundan daha pozitif olması ehemmiyetlidir. Negatif erişim şartları, yüksek maliyetler gerektirir ve rekabeti güçleştirir.

Daha Önceki büyük kentlerin çoğu su yolları etrafına kurulmuştur. Zira, su taşımacılığı büyük hacimli, ufak değerli yük taşımada en ucuz yoldur. Eriştirme faktörü, maliyetleri, sürat ve muhakkak bölgelerdeki özel taşıma olanakları tercihine bağlıdır.

Taşıma maliyeti, seçilen yol cinsi, kullanılan vasıta ve uzaklığa bağlıdır. Malzeme taşıma maliyeti genellikle uzaklık çoğaldıkça eksilir.
Beş temel yol kullanılır. Demiryolu, karayolu, denizyolu, havayolu ve boru hattı. Günümüzde süratli ve yoğun erişimin ehemmiyeti, karayolu, demiryolu ve havayolu taşımacılığına ağırlık vermeyi gerektirmiştir. Mahsulleri özel taşıma olanakları gerektiren firmalar, bu ihtimallere yakın yerlere kurulurlar.

Mülklerin tüketim bölgelerine taşınması, orta ve ufak firmalar için çok ehemmiyetlidir. Aradan aracıları çıkarmak için, tüketim mülkü imal şirketleri, kent içi veya yakın etraflarına kurulurlar.

İşletmelerin KuruluşuPazara Yakınlık: Yoğun popülasyonlu yerler, çok rakamda firmayı sürüklemektedir. Zira, aracılar düşük maliyetle şirkete erişebilmektedir. Firma rakamı, popülasyon çoğalışı ve pazar gelişmesine bağlı çoğalmaktadır. Yoğun popülasyonlu kentlerde firmalar da yoğundur. Popülasyon eksilmesi ise firma rakamını eksiltmektedir.

Pazara yakınlık, taşınması güç ve pahalı mahsuller üreten firmalar için çok daha ehemmiyetlidir. Hammaddeden mülke dönüşene kadar değeri çok yükselen mülklerin üreticilerinin hammaddeye yakın veya tüketim alanlarında kurulmaları uygundur.

Bakım-onarım gibi yoğun satış sonrası hizmet gerektiren mahsullerin üreticileri pazara çok yakın kurulmalı veya servis olanağı sağlanmalıdır. Satış sonrası hizmet veren firmalar her zaman pazara en yakın yerlere kurulur. Bazı firmalar, milli pazara dağılmak üzere mülkler üretirler. Bu firmalar, mahsullerinin tüm ülkeye en ekonomik dağıtılabileceği yerlere kurulur. Dar pazar alanında çalışan ve etrafsal lüzumları karşılanmış ufak firmalar, tüketim alanlarına yakın veya tüketim alanı içine kurulurlar. Büyük şirketlere madde ve malzeme sunan firmalar ise ilişkili büyük firmaların yakınlarına kurulurlar.

İşgücü: Firma kurup işletmek için gereken unsurların başındadır. Mekanizasyon ve otomasyonla eksiltilebilir. Ancak, tamamen kaldırılamaz. İşgücü, hayati derece ehemmiyetli ve pahalı imal personelidir. Firma meskeni, marifetli, eğitimli ve firma emellerine uygun işgücü sunulmasına bağlıdır. İşgücü büyüklüğü, yetenek, fiyat seviyesi, sendikalaşma derecesi ve personel davranışları kuruluş yeri tercihini çok etkilemektedir. Yerinde kuruluş yeri kararı, şirkete gereken işgücünün kat kat aşırısının bulunacağı bir yer için verilir. Hudutlu işgücüne rağmen, yoğun işgücü isteniyorsa, firmalar arasında yoğun işgücü rekabeti hakikatleşir. Süratli işgücü metamorfozu ve yüksek işgücü maliyetiyle karşı karşıya kalınır. Kaliteli işgücü, büyük mesken merkezlerine yakın şirketlere daha kolay, az popülasyonlu yerlerdeki şirketlere daha güç sağlanır. Maliyet giderlerinde emekçilik hisseyi çok yüksekse, düşük emekçilik maliyetli bölgeler seçilir. Ufak kentlerde hayat ucuzluğu fiyat seviyesini de düşürmektedir. Emekçilerin imal maliyetlerinde hisseyi şirkete göre değişkenlik göstermektedir. Mekanizasyon ve otomasyon derecesi, kapasite ve kullanımı, kaliteli emekçi oranı etraftaki vasati emekçi fiyatları, mahsullerin maliyetlerini etkilemektedir.

Enerji ve Yakıt: Enerji olanakları, maliyetler ve enerji kesintisizliği kuruluş yeri kararında tesirlidir. Enerji ihtiyacı sektöre göre değişkenlik gösterir. Mesela; elektrik, bazı sektörlerde daha az, bazı sektörlerde daha fazla harcanır. Bazı sektörlerde yer tercihinde en ehemmiyetli faktör enerji olanakları ve enerji maliyetidir. Ana maliyeti yakıt olan sektörlerde, ucuz yakıt kaynakları firma yer tercih kararlarını etkilemektedir.

Su: İhtiyacı sektöre göre değişmektedir. Bazı sektörlerde yer tercihini en çok su sağlanması tesirler. Susuz hiçbir firma işleyemez.
Kullanılacak su nicelik ve kalitelerinin ehemmiyeti firma yeri tercihinde gitgide daha fazla ehemmiyet kazanmaktadır.

Natürel Şartlar: İklim, personel sıhhati, çalışma hüneri ve üretkenliği etkilemekte, ısı, nem ve bunların metamorfozları şirketteki çalışmaları etkilemektedir. Fazla sıcak veya soğuk çalışma faydasını düşürür. Uygun şartları sağlamak için de gider tüketmek gerekir. Ilımlı hava isteyen firmalar sarih havaya kurulabilirler. İklim, üretilen mahsullerin niteliğini de tesirler. Firma faydayı çoğalışının iklim şartlarına bağlılığı firma yeri tercihinde dikkate alınır. Günümüzde iklim, mesken doğrultusundan artık daha az önem verilmektedir. Sanayi personelleri için önem verilirken, sanayi için önem verilmez olmuştur.

Değişik bir natürel faktör ise zelzele tehlikeyidir. Zelzele kuşakları ve etraflarına yapılacak firma binaları zelzele şartlarına uymalı ve gereken maliyetlere katlanılmalıdır. Mecburi kalmadıkça zelzele kuşaklarına firma kurulmaz.

Atıklar: Hasarlı atıklı firmalar, mesken alanı dışına dahi heyetseler, zamanla etrafa hasar verebilirler. Firma nereye kurulursa heyetsin, atıklara karşı kesinlikle önlemler alınmalıdır. Sağlık yasaları, belediye uygulamaları ve kent tasarıları muhtelif sektörlerde nerelere nasıl firma kurulacağına ait kaideler koyarlar. Atıklar hasarsız hale getirilerek atılmalıdır.

Özendirme İhtiyatları: Devlet, emin bölgelere firma kurmaya teşvik veya güçleştirme emelli ihtiyatlar alır. Ulus çıkarlarını gözetmek, etraf bozulmasını engellemek, sanayi ve ticareti yerine göre geliştirme veya sınırlama bu tedbirlerle hakikatleşir.

Enerji, eriştirme ve haberleşme altyapı yatırımları, özel kesime vergi avantajı, yatırım indirimi, gümrük indirimi, özendirme kredisi, vergi iadesi gibi ihtiyatlar uygulanmaktadır. Yurt dışına özel firmalar kurulması için de gayret edilmektedir.

Firmaların kumpaslı ve tasarılı bir araya getirildiği bölgelere organize sanayi bölgeleri denir. Bunlar, büyük mesken merkezi etraflarına kurulurlar. Bunların kurulması da orta ve büyük ölçekli firmalar için özendirme ihtiyatıdır.

Firmaların alt yapılarını tek başlarına kurmaları giderleri çoğaldırır. Bazı bölgelerde yol, su, elektrik, kanalizasyon, posta, sağlık, eğitim, bakım-onarım, ar-ge gibi muhtelif altyapı ve temel hizmetler evvelden hazırsa firma kuruluş maliyeti düşer.

Orta ve ufak firmalar için ise kentlere yakın yerlere ufak sanayi siteleri kurulur. Ufak sanayi sitelerinin alt yapı meseleleri çözülmüş, ekonomik güzergahtan uygun hale getirilmiştir.

Değişik Faktörler: Yerel idarelerin koyduğu vergi, fotoğraf ve harçlar, bazı ülkelerde firma kuruluşunu etkilemektedir. Dolayısıyla firma kuruluş maliyeti, şirketleri emin yörelere sürükler veya uzaklaştırır.

Kültürel şartlar, kuruluş yeri tercihinin ikincil faktörlerinden biridir. Personel ve ailelerinin lüzumlarını karşılayıcı firmalar kurulur.
Firmaların, muhtelif sektörlerin bir araya geldiği bölgelere kurulması da muhtelif avantajlar sağlamaktadır. Kaliteli personel edinme, finansal ihtimallerden faydalanma, bakım-onarım, yedek parça gibi hizmetlerden faydalanmada tesirlidir.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ

maltepe escort ataşehir escort idealtepe escort anadolu yakası escort kadıköy escort bostancı escort pendik escort ataşehir escort şişli escort göztepe escort pendik escort kartal escort bostancı escort erenköy escort maltepe escort pendik escort bostancı escort ümraniye escort şerifali escort kartal escort maltepe escort tuzla escort pendik escort anadolu yakası escort acıbadem escort ümraniye escort escort bayan maltepe escort ümraniye escort ataşehir escort kadıköy eskort pendik eskort ataşehir escort ümraniye escort kadıköy escort escort bayan maltepe escort sex hikaye yeni seks hikaye gerçek sex hikaye sex hikaye seks hikayeleri sex hikayesi gerçek sex hikayeleri