Site Rengi

BilgiliUsta.com | Aradığınız Her Bilginin Adresi.

Göz İçi Lens GİL Malzemeleri

  • 26 Eylül 2021
  • Göz İçi Lens GİL Malzemeleri için yorumlar kapalı
  • 594 kez görüntülendi.

Katarakt operasyonundan sonra ilk göz içi lensin GİL yerleştirilmesi Londra’da, 1949 senesinde Sir Harold Ridley tarafından hakikatleştirildi. 1970’lerde katarakt operasyonundan sonra GİL yerleştirilmesi ise standart bir prosedür olmaya başladı. İlk IOL’lerin oluşturulduğu malzeme polimetil metakrilattı PMMA. PMMA rijit bir materyaldir ve kornea kesisi en az GİL optiği kadar büyük olmak zorundaydı ve bu vaziyet katarakt cerrahisinde en büyük dezavantajı haline geldi. Çağdaş katarakt cerrahisinin temel emeli olası olan en ufak insizyondur, bu sebeple GİL’lerin elastik ve dolayısıyla katlanabilir olması gerekmektedir. Bu emele, IOL tasarımındaki ve onları katlanabilir hale getiren malzemelerdeki iyileştirmelerle erişilmiştir.
İlk katlanabilir GİL’ler hidrojelden yapılmıştır ancak bunlar yeterli değildir ve ilk silikon GİL’lerin geliştirilmesi bu sualin üstesinden gelmiştir. Katlanabilir silikon GİL’ler ilk olarak 1978’de Kai-yi Zhou tarafından implante edildi. Katlanabilir GİL’in avantajları, kendiliğindene kapanan bir prosedür olan ufak bir insizyon operasyonu ile geçimliliği ve operasyonu daha tehlikesiz hale getiren tek kullanımlık aplikatörlerle yerleştirme ihtimalidir. Gelecekte, GİL tasarım ve malzemelerinde bazı yeni, değişik ve yenilikçi yaklaşımlar çıkması bilave edilmektedir.
Katarakt cerrahisinde standart bir prosedür olarak lensin çıkarılmasıyla oluşan kırma yanılgılarını rehabilitasyon etmek için göze göz içi lensler GİL implante edilir. GİL, lensi kapsüler torbanın içinde yakalayan optik-merkezi kısım ve haptik-yan yapılardan planlanmış ve oluşur. İlk göz içi lensi 1949’da Londra’daki St Thomas Sağlık Kurumunda Sir Harold Ridley tarafından katarakt operasyonundan sonra yerleştirilmiştir ve ilk IOL’lerin yapıldığı malzeme ise polimetil metakrilattır PMMA. GİL’in yerleştirilmesini güçleştiren katı, direnemeyen bir materyaldir. 1970’lerde, yeni daha hafif arka kamara GİL’leri planlanmış ve daha iyi stabilizasyon ile siliyer sulkus fiksasyonu için propilen haptiklere sahip özelliktedir. Ve katarakt cerrahisinden sonra GİL yerleştirilmesi standart bir prosedür olmaya başlamıştır. Göz İçi Lens GİL Malzemeleri
1980’lerin başında Epstein, katlanabilir hale getirmek emeliyle silikondan yapılmış lensleri kullanmaya başlamıştır. Bu biçimde, direnemeyen GİL’lerin yerleştirilmesi için gereken 5-7 mm’lik insizyonlara mukayeseyle 3 mm ve daha ufak kesilerden göze yerleştirilebilirler. GİL implantasyonu uygulaması, 1984 senesinde Thomas Mazzocco’nun plak haptik silikon GİL’leri katlamaya ve implante etmeye başlamasıyla devrim yaratmıştır. IOL optikleri için kullanılan mevcut malzemeler iki tiptir; bunlar akrilik ve silikondur. Akrilik malzemeler sert PMMA olabilir ve hidrofobik akrilik malzemelerden AcrySof – Alcon Laboratories, Sensar – Advanced Medical Optics -AMO ve hidrofilik akriliklerden Centerflex, Akreos yapılmış katlanabilir.
Her katlanabilir akrilik lens tasarımı, değişik kırılma indeksi, sırça geçiş sıcaklığı, su içeriği, mekanik özellikler ve öbür kalitelere sahip değişik bir kopolimer akrilikten yapılmıştır. Hidrofobik akrilik lensler ve silikon lensler çok düşük su içeriğine sahiptir %1’den az. Ancak %4 ortamında daha yüksek su içeriğine sahip hidrofobik akrilik malzemeler de mevcuttur. Hidrofilik akrilik lensler, %18 ila %38 arasında değişen daha yüksek su içeriğine sahip kopolimerlerden yapılır.
GİL sanayisinde kullanılan ilk silikon malzeme, 1.41 kırılma indeksi ile polidimetilsiloksan iken, yeni silikon malzemeleri daha yüksek kırılma indekslerine sahiptir. Katlanabilir akriliklerde kırılma indeksi 1,47 veya daha fazladır ve silikon lensler için daha düşüktür – 1,41 ve daha yüksektir. Bu sebeple akrilik lensler aynı kırılma eforuna sahip silikonlardan daha incedir.

Göz İçi Lens İmalinde Kullanılan Değişik Malzemeler ve Özellikleri

Biyouyumluluk
Bir materyalin biyouyumluluğu, yabancı cisim materyaline verilen biyolojik cevaba bağlıdır ve implantın tasarımına ve materyaline bağlıdır. Materyal kimyevi olarak inert, fiziksel olarak stabil, kanserojen olmayan, alerjik olmayan, zorunlu biçimde üretilebilen ve yabancı cisim tepkini olmayandır. Oftalmolojide kullanılan malzemeler ayrıca uzun vakit optik olarak transparan olmalı, yüksek çözme eforuna veya kırılma indeksine sahip olmalı ve ultraviyole ışınlarını yasaklamalıdır.
Lens epitel hücrelerinin ve kapsülün GİL materyaline ve tasarımına tepkini kapsüler biyo geçimliliktir. Uveanın GİL’e tepkisi uveal biyo geçimliliktir. Katarakt operasyonu sırasında kan-aköz bariyer bozulur ve aköz hümörde proteinler ve hücreler salınır. Proteinler daha sonra GİL yüzeyinde adsorbe olur ve bu, GİL üzerindeki sonraki hücresel tepkinleri tesirler.
Parlamalar
Parlamalar, aköz hümörün GİL materyaline penetrasyonu sebebiyle GİL optiğinde vakuol yaradılışına neden olan bir olgudur. Parlamalar, lens sulu bir civardayken GİL optiği içinde oluşan akışkan dolu mikro vakuollerdir. Hidrofobik akrilik lenslerle birlikte rastgele bir GİL tipinde daha sık gözlenebilirler. Parıltıların yaradılışını etkileyebilecek etmenler arasında GİL materyali, yapım tekniği ve ambalajlama ve ayrıca göz glokomunun ilişkili şartları, kan-aköz bariyerin bozulmasına yol açan şartlar ve oküler ilaçların kullanımı yer alır.
Bazı kuramlar, parıldamaları GİL içindeki yavaş hareket eden hidrofilik safsızlıklardan kaynaklanan bir kavitasyon olarak ifade eder. Bir boşluk içindeki sulu çözelti ile merceğin içine batırıldığı dış civar arasındaki ozmotik basınç farkı, boşluğun büyümesine yol açar. Parlama zamanla büyür ve mercek/göz sistemi içinde devingen bir süreci gösterir. Nedenler ve uzun vadeli neticeler bütün olarak net değildir. Hidrofobik akrilik GİL, operasyondan 11.3–13.4 sene sonra silikon ve HSM-PMMA GİL ile karşılaştırıldığında azami derecede lens parlamasına sahiptir. HSM-PMMA IOL’de neredeyse hiç
Hidrofobiklik ve Higroskopi
Hidrofobiklik, malzemenin kendisini sudan ayırma meylinin bir miktarıdır. Her malzemenin temas açısı ölçümleri kullanılarak derecelendirilen ölçülebilir hidrofobikliği vardır ve bu bir yüzey özelliğidir. Sarkan hidroksil grupları ile hazırlanmış üryan silika sırça gibi neredeyse harikulade hidrofilik yüzeyler için yalnızca birkaç dereceden süper hidrofobik yüzeyler için neredeyse 180°’ye kadar değişir. Göz İçi Lens GİL Malzemeleri
Sudaki oksijen-hidrojen bağları oldukça polar olduğundan, hidrofobiklik malzemenin kimyasına büyük miktarda bağlıdır. Atomlardaki kısmi elektrik yükleri, ters yüklere çekilme meylindedir. Bu biçimde su, tuzları çözer ve kısmen yüklü bağları olan malzemeleri çeker. Polimerler öncelikle polar olmayan karbon-karbon ve karbon-hidrojen bağlarından oluşur, bu sebeple genellikle hidrofilik değildirler ve kısmen yüklü bağları olan malzemelere çekilirler.
Higroskopi, bir malzemenin suyu emme ve yakalama meylini sarihler. Oldukça higroskopik bir malzeme suyu kendi içine sürükler. Oftalmolojide hidrofobiklik, GİL’lerin hem yüzeyini hem de içini belirlemek için kullanılmıştır. Bir GİL yüzeyinin su ile etkileşimi, bir hidrofobiklik miktarıdır ve GİL’lerin suyu içlerine sürükleme marifeti bir higroskopidir.
Polimetil Metakrilat
1949’da implante edilen ilk GİL, PMMA’dan yapılmıştır. 28 seneden fazla bir vakittir Ridley tarafından implante edilen orijinal lenslerin harikulade berraklıkta ve merkezde kaldığına dair raporlar vardır. Ayrıca vitreusa bazı spontan çıkıkların raporları da vardır. %1’den az su içeriğine sahip ve bu sebeple hidrofobik olan katı, direnemeyen bir malzemedir. PMMA IOL’ler genellikle tek parçadır, büyüktür ve bu sebeple günümüzde seyrek kullanılmaktadır. 1.49 kırılma indeksine ve 5-7 mm klasik optik çapa sahiptirler. Direnemeyecek kadar serttirler ve bu sebeple lens fakoemülsifikasyon kullanılan ufak kesilerden geçemez.
Silikon
Silikon GİL’ler, optik çapından daha ufak olan insizyondan implantasyona izin verecek biçimde planlanmıştır. Silikon GİL’lerin implantasyonu 1984’te tanıtıldı. Silikon, kırılma indeksi 1.41-1.46 ve optik çapı 5.5-6.5 mm olan hidrofobik bir malzemedir. Modeller, PMMA, polivinil diflorür PVDF ve poliamid haptikleri ile üç parçalı tasarımdır. Silikonla alakalı mesele, implantasyonu takiben ön kamarada arka kapsülün yırtılmasına neden olabilen ani bir açılmadır.
Silikon GİL’lerin bakteriyel yapışmayı desteklediğinden şüpheleniliyor ve bu sebeple postoperatif enfeksiyon tehlikeyi daha yüksektir. Ağ Tabaka dekolmanı veya diyabetik retinopati cerrahisinde kullanılan silikon yağı tamponadı olan hastalarda silikon yağı damlacıkları silikon GİL’e iyi yapışır. Bu sebeple ağ tabaka dekolmanı tehlikeyi yüksek miyop gözlere silikon GİL implante edilmemelidir.
Günümüzde silikon GİL’ler mikroinsizyonlu katarakt cerrahisi MICS için uygun olmadıkları için daha az kullanılmaktadır. Ayrıca, kullanımda UV maruziyeti ile implantasyondan sonra eforun ayarlandığı, hafif ayarlanabilir lens-iki bileşenli silikon GİL de vardır. Sulu silikon malzemeye nüfuz edebilirken, silikon optiklerle parlamalar alana gelebilir.
Hidrofobik Katlanabilir Akrilik
Akrilik hidrofobik GİL’ler, günümüzde en yaygın olarak kullanılan çağdaş katlanabilir GİL’lerdir. PMMA’dan türetilen akrilat ve metakrilat kopolimerlerinden planlanmıştır. Yeni tasarımın emeli, IOL’yi katlanabilir hale getirmektir. Operasyon sırasında manipüle edilebilirler ve her zaman kısa zamanda orijinal biçimine] geri dönebilirler . İlk implante edilen GİL 1993 senesindeydi. Hidrofobik Katlanabilir Akrilik, optik çapı 5,5-7 mm ve toplam uzunluğu 12-13 mm, transparan veya renkli-sarı olan üç parçalı ve tek parça tasarımlı olabilir. Kırılma indeksi 1.44–1.55 olabilir.
Tek ve çok parçalı hidrofobik GİL’ler, 2,2 mm’den daha büyük olmayan ufak bir kesi ile implante edilebilir ve düşük kendiliğindene merkezleme kabiliyetine sahip oldukları için uygun biçimde konumlandırılmaları gerekir. PCO, PMMA GİL’lerden ehemmiyetli miktarda daha düşüktür ancak silikon ile karşılaştırıldığında hidrofobik akrilik lensler için genellikle biraz daha yüksektir.
Yüksek refraktif indeksi ve düşük anterior kurvatürleri sebebiyle öbür akrilik GİL’lerden daha yüksek fotopsi insidansına sahiptirler ve bazıları aköz hümör tarafından basitçe nüfuz edildiğinden parıldamalar geliştirirler ancak yoğun veya çok odaklı olmadıkça her zaman muayenehane olarak anlamlı değildirler. GİL’lerin yeni malzemeleri balansa gelecek biçimde evvelden hidratlanır ve daha fazla su kabul etmezler, hidrofobik akrilikin su ile temas açısı ile hidrofobiktirler ve implantasyondan evvel son su içeriğini emmek için BSS içini ambalajlanırlar.
Hidrofilik Katlanabilir Akrilik
Hidrofilik katlanabilir akrilik, hidroksietilmetakrilat poliHEMA ve hidrofilik akrilik monomer malzemesinin bir kombinasyonudur ve o zamandan beri muhtelif modifikasyonlarla 1980’de piyasaya sürülmüştür. Bu malzemeden yapılan GİL’ler genellikle tek parçadır ve kapsüler torba implantasyonu için planlanmıştır. Malzemenin kırılma indeksi 1.43’cins ve su içeriği %18 ile %34 arasında değişir.
Bunlar yumuşaktırlar, sıkıştırılabilirler ve hidrofilik yüzeyleri için harikulade biyouyumluluk sağlarlar. 2 mm’den daha düşük ufak bir insizyon yoluyla implante edilebilirler ve bu sebeple MICS için idealdir .Poli-HEMA zincirlerinin direnmesi hidrasyon seviyesine bağlıdır ve bu sebeple polimerin fiziksel ve optik özellikleri su içeriğinin bir işlevi olarak değişir. Lensler hidratlandıkça suyu emer ve yumuşak ve transparan hale kazanç. Ana dezavantaj, öbür malzemelere göre daha yüksek optik opaklaşma oranı ve kapsüler torba kasılmasına karşı daha düşük mukavemettir .
Yeni balaka birikimi ve teknolojik büyümeler ve kazanımlar göz önüne alındığında, GİL’lerin yeni materyal ve tasarımlarını bekleyebiliriz. Biyouyumluluğu ve refraktif niteliği iyileştirmek için GİL’lerin biçimlerinde diskoid, plak-lameller, top biçimli bazı farklılıklar ve dolayısıyla implantasyon ihtimallerinde bazı yenilikler bilave ediyoruz. Uyarlama ve yosunu hakkındaki yeni nöro-oftalmolojik balaka ve balakalar, robotik yaklaşıma ve yeniliklere dayalı sanayiler, biçim, malzeme ve çalışma prensibi bakımından bazı yeni ve tamamen değişik IOL’leri bekleme hakkı veriyor. Netice olarak, gelecekte GİL tasarımı ve malzemeleri ile refraktif oftalmolojide bazı yeni, değişik ve yenilikçi yaklaşımlar bilave edilmektedir.

Bibliyografi:
https://www.karger.com/WebMaterial/ShowFileCache/883755
https://crstodayeurope.com/articles/2016-jan/does-iol-material-matter/
https://www.edinaeye.com/comprehensive-services/intraocular-lens-implants/types-of-intraocular-lenses-and-materials/

Yazar: Özlem Güvenç Ağaoğlu

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ

maltepe escort ataşehir escort idealtepe escort anadolu yakası escort kadıköy escort bostancı escort pendik escort ataşehir escort şişli escort göztepe escort pendik escort kartal escort bostancı escort erenköy escort maltepe escort pendik escort bostancı escort ümraniye escort şerifali escort kartal escort maltepe escort tuzla escort pendik escort anadolu yakası escort acıbadem escort ümraniye escort escort bayan maltepe escort ümraniye escort ataşehir escort kadıköy eskort pendik eskort ataşehir escort ümraniye escort kadıköy escort escort bayan maltepe escort sex hikaye yeni seks hikaye gerçek sex hikaye sex hikaye seks hikayeleri sex hikayesi gerçek sex hikayeleri