Site Rengi

BilgiliUsta.com | Aradığınız Her Bilginin Adresi.

Gümüş Nitratın Kullanım Alanları

  • 26 Nisan 2021
  • Gümüş Nitratın Kullanım Alanları için yorumlar kapalı
  • 377 kez görüntülendi.

Gümüş nitrat, bir hayli kullanıma sahip kimyevi bir bileşiktir ve aynı zamanda bu elementin öteki bileşiklerinin çoğunun çok istikametli bir lideridir. Daha Önceki alşimiciler gümüşü luna olarak adlanmışlardır ve bu sebeple gümüş nitrat ay kostiği olarak öğrenilmektedir. Gümüş nitratın uygulamaları veya kullanımları esas olarak endüstriyel ve tıbbi uygulamalar olmak üzere iki ana kategoriye ufalamaktadır. Bu bileşik, değişik […]

Gümüş nitrat, bir hayli kullanıma sahip kimyevi bir bileşiktir ve aynı zamanda bu elementin öteki bileşiklerinin çoğunun çok istikametli bir lideridir. Daha Önceki alşimiciler gümüşü luna olarak adlanmışlardır ve bu sebeple gümüş nitrat ay kostiği olarak öğrenilmektedir. Gümüş nitratın uygulamaları veya kullanımları esas olarak endüstriyel ve tıbbi uygulamalar olmak üzere iki ana kategoriye ufalamaktadır. Bu bileşik, değişik gümüş bileşiklerinin lideridir. Bu sebeple, en ehemmiyetli kullanımlarından biri öbür gümüş bileşiklerinin imalatındadır. Gümüş nitratın moleküler yöntemi, rastgele bir alanda yaygın bir kullanımla çok bereketli olmasını sağlamaktadır. Bu bileşiğin katı formu, gümüş iyonlarını üç noktalı koordineli, üçgen düzlemsel bir tertip etmede tasvir edilmektedir. Bu yazıda gümüş nitratın tanımı, özellikleri, uygulamaları ve kullanımı hakkında bilgiler yer almaktadır.

Gümüş Nitrat Nedir?

Gümüş nitrat, AgNO 3 yöntemine sahip kimyevi bir bileşiktir. Gümüş katyon Ag + ve nitrat anyon NO 3 – arasında iyonik bir bağdan oluşmaktadır. Bu bileşiğin iyonik yapısı sebebiyle suda basitçe çözünmektedir ve bileşen iyonlarına ayrışmaktadır. Gümüş nitrat, resimcilikte kullanılan gümüş bileşikleri de dâhil olmak üzere bir hayli gümüş bileşiğinin lideridir. Resimde ışığa duyarlılıkları sebebiyle kullanılan gümüş halojenürlerle karşılaştırıldığında AgNO 3 ışığa maruz kaldığında oldukça kararlıdır.

Gümüş Nitratın Kullanım AlanlarıÖzellikleri

Gümüş nitratın bazı ehemmiyetli fiziksel ve kimyevi özellikleri bulunmaktadır ve bunlar alttaki gibidir:

Fiziksel Özellikler

Gümüş nitratın molar kütlesi, mol başına 169.872 gramdır, AgNO 3 katı haliyle renksiz bir görünümdedir ve kokusuzdur, Katı haldeyken, santimetre küp başına 4.35 gram yoğunluğa sahiptir. 210 arasındaki bir sıcaklıkta akışkan halde yoğunluğu o C 3.97 g/cm tekabül 3, Gümüş nitratın erime ve kaynama noktaları sırasıyla 482,8 K ve 713 K’dır. Bununla beraber, bu bileşik, kaynama noktasına yanaşan sıcaklıklarda ayrışma meylindedir, Gümüş nitrat, çoğu iyonik bileşik gibi, suda basitçe çözünür. Bu çözünürlük, su içinde tekabül için 122 g/100 ml, 0 ° C’de o C ve 256g/100mL 25 arasındaki bir sıcaklıktadır, AgNO 3’şöhret kristal yapısı ortorombiktir.

Kimyasal Özellikler

AgNO 3’şöhret riskleri toksik ve eskitici doğasını kapsar. Gümüş nitrat ve etanol arasındaki tepkin patlayıcıdır. Bu bileşikte bulunan gümüş, bakır nitrat oluşturan bakır ile değiştirilir. Bu tepkinin kimyevi eşitliği 2AgNO 3 + Cu Cu NO 3 2 + 2Ag ile verilir. 440 o C’ye ısıtıldığında, bu bileşik oksijen, nitrojen dioksit ve gümüş verecek biçimde tamamen ayrışır.

Bununla beraber metal nitratların genellikle metal oksitler elde etmek için ayrışmasına karşın, gümüş nitratın ayrışma tepkininin, gümüş oksidin AgNO 3’deri daha da düşük bir sıcaklıkta ayrışması sebebiyle element gümüşü

Kullanım Alanları

Gümüş nitrat, bir hayli organik birleşim tepkininde muhtelif biçimlerde yaygın olarak kullanılmaktadır. Misalin, gözetmenin kaldırılması ve oksidasyon tepkinleri için. Ag + iyonu, alkenleri tersine çevrilebilmektedir biçimde bağlar ve alken karışımlarını izole etmek için seçici olarak adsorbe edici gümüş nitrat kullanılabilir. Ortaya çıkan eklenti, amonyak ile ayrıştırılabilir özgür alken özgür vazgeçmek için. Gümüş nitrat, geçmişte gümüş boyama için kullanılmıştır belli bir nesnenin görünümünü seçici olarak değiştirmek için gümüş veya gümüş bileşikleri kullanan bir operasyon. Bu bileşik, antiseptik özelliklerinden dolayı tıpta da kullanılmaktadır.

Tıbbi Uygulamalar

Gümüş nitratın tıp alanında bazı ehemmiyetli kullanımları bulunmaktadır ve bunlar alttaki gibidir:

Bebek göz damlası: Bu bileşiğin ilk kullanımlarından biri, 1881’de bebek göz damlası üretiminde kullanılmasıdır. Bu damlalar, minik bebeklere verilmiş olabilecek her türlü kalıtsal göz enfeksiyonunu önlemek için uygulanmıştır. Ancak bu önleyici takat günümüzde kullanılmamaktadır. Test neticeleri, gümüş nitrat kapsayan göz damlalarının göz enfeksiyonlarına neden olan gonokokal bakterileri yok etmede oldukça tesirli olduğunu göstermektedir.

Dağlama maddesi: AgNO 3, siğilleri yok etmek için kullanılan prosedürler için koterizasyon maddesi olarak kullanılmaktadır.

Diş doktorluğu: Diş doktorları tarafından ağız emeliyle de kullanılmaktadır.

Ayrıca gümüş nitratın bakteri gibi tek hücreli organizmaları yok etme meyli olmasına karşın, ne pahasına olursa olsun harcanmaması ve bu bileşiği kapsayan göz damlalarının hekim reçetesi olmadan uygulanmaması gerektiği unutulmamalıdır.

Kullanım Alanları

Gümüş nitrat, biyoloji, kimyevi birleşim ve tıp gibi birçokalanda geniş bir uygulama alanına sahiptir. AgNO 3’şöhret bu kullanımlarından kimileri altta gibidir:

Gümüş nitrat çok istikametli bir bileşiktir zira nitrat iyonu gümüş iyonuna bağlanabilen öteki ligandlarla değiştirilebilmektedir. Bu bileşiğin, halojenür iyonları ile muamele edildiğinde bir gümüş halojenür çökeltisi oluşturma mahareti sebebiyle, resim filmleri yapılırken kullanılmaktadır. Gümüş bazlı patlayıcıların çoğu, gümüş nitratın çökeltme tepkini ile hazırlanabilmektedir. İnorganik kimya alanında bu bileşik dayanağıyla halojenürler çıkarılmaktadır. Analitik kimya olarak öğrenilen kimya dalı, bu tepkini iyodür, bromür veya klorür iyonları gibi halojenür anyonlarının varlığını hakimiyet etmek için kullanılmaktadır. Gümüş katyon alkenlerle tersinir bir biçimde bağlandığı için alken karışımları bu bileşik dayanağıyla parçalayabilmektedir. Gümüş nitrat, su ile% 0,5’lik bir konsantrasyona kadar seyreltildiğinde, bir hayli tıbbi montajda antiseptik misyonu görebilmektedir. Seyreltilmiş bir AgNO 3 çözeltisi bel soğukluğu sürükleyen bir anneden doğan bebeğin gözlerine, gonokok bakterilerle savaşan ve bebeği âmâlığın başlamasından gözetmek için verilebilmektedir. Bu bileşiğin insanlarda istenmeyen siğillerin rehabilitasyonu ve giderilmesi için de kullanıldığı öğrenilmektedir.

Uygulanışı

Yara bakımında gümüş nitratın topikal uygulaması genellikle yara bakımında hipergranülasyon dokusunun veya yaralarda ya da ülserasyonlarda nasırlı yuvarlanmış kenarların çıkarılmasına ve debride edilmesine takviyeci olmak için kullanılmaktadır. Ayrıca yaralardaki kanamayı koterize etmek için de tesirli bir casustur. Gümüş nitrat oldukça eskitici bir materyaldir, bu sebeple sıhhatli dokulara hasar vermemek için dikkatli kullanılmalıdır.

Gümüş Nitratın Kullanım AlanlarıUygulama usulü

Gümüş nitrat aplikatörleri, ucuna defineli % 75 gümüş nitrat ve % 25 potasyum nitrat kapsayan sağlam ahşap çubuklardır. Ucu ıslatmak, organik maddeyi cildi yakan, dokuyu koagüle eden ve bakterileri yok eden kimyevi bir tepkine neden olmaktadır.

Alınabilecek İhtiyatlar

Gümüş nitrat ciltte ve kıyafetlerde çok yakıcıdır, bu surattan gerektiği gibi gözetici teçhizat giyilmelidir. Fazla gümüş nitrat, % 0,9 veya daha eforlu salin ile nötralize edilebilmektedir ve sonra suyla yıkanıp giderilebilmektedir. Gümüş nitrat eskitici bir madde olduğu için yalnızca rehabilitasyon edilecek dokuya uygulanmalıdır. Petrol jeli gibi uygun bir bariyer kullanarak gümüş nitratı istenen alanda yakalamaya itina gösterilmelidir. Ayrıca uygulama alanını gerektiği gibi kapatarak aşırılıkların sızması önlenmelidir. Bu, böylece gümüş nitrat, doğrudan, fibroblast süratle artmasını eksiltmekte olup uzun süreli veya fazla kullanım için uygundur. Bazı hastalar gümüş nitrat rehabilitasyonu sırasında sızı veya yanma olduğunu bildirmişlerdir. Rahatsızlığı eksiltmek için topikal anestezik kullanımı dâhil operasyondan evvel ilaç lüzumu değerlendirilmelidir.

Prosedür

İlk olarak eller yıkanarak eldiven takılmalıdır, Pansuman çıkarma prosedürünün ardından yara bandajı çıkarılmalıdır. Eller dezenfekte edildikten sonra yeni eldivenler giyilmelidir. Yarayı, yara arınma prosedürüne göre sterilize olağan salin solüsyonu ile arınılmalıdır Muamele edilecek alanı vazelin veya muadili ile çevreleyerek hudutlandırılmalıdır. Yara tabanı dokusunu rastgele bir dökülmeden gözetmek için nemli olağan salin gazlı bezle örtülmelidir. Gümüş nitrat damlalarının kir vazgeçip yanacağından rastgele bir yüzeye yerleşmesine izin vermemek ehemmiyetlidir. Gümüş nitrat aplikatör çubuğunun kostik ucunu distile veya deiyonize suya batırarak yalnızca uç hafifçe ıslatılmalıdır. Dokuya uygulamak için aplikatörün ucunu debride edilecek doku süresince ovuşturulmalıdır ve döndürülmelidir. İki dakikalık temas süresi tipik olarak yeterlidir, kostik tesirin derecesinin uygulanan gümüş nitrat ölçüsüne bağlı olduğunu ve bunun da ıslatılmış ucun doku ile temas halinde kaldığı müddetin uzunluğuna bağlı olduğunu usta yakalanmalıdır. Aplikatörün ucuyla bedenin başka hiçbir yerine, kıyafetlere veya mobilyalara değilmemelidir. Debridman yapılacak alanın büyüklüğüne bağlı olarak birden fazla aplikatöre lüzum dinlenebilmektedir. Sızı ve rahatsızlık dâhil olmak üzere prosedüre cevap açısından hasta yakından izlenmelidir ve hasta sızıdan şikâyet ederse prosedür durdurulmalıdır. Uygulamadan sonra rehabilitasyon edilen alanı kibarca arınmak için nemli salin gazlı bez kullanılmalıdır. Çevreleyen dokuya travmadan sakınmak için kurulanmalıdır. Rehabilitasyon edilen alanı ovuşturulmamalı veya sürtünme uygulanmamalıdır. Eldivenler çıkarılmalı ve yenileri giyilmelidir. Yara tabanına gerektiği biçimde öteki reçeteli rehabilitasyonlar uygulanmalıdır.

Rehabilitasyon Süresi

Uygulama sıklığı yara lüzumuna göre değişmektedir. Gümüş nitrat hipergranülasyon için kullanılıyorsa, 5 güne kadar veya hipergranülasyon çözülene kadar günde bir defa uygulanmalıdır. Rulo kenarlar / epibol gidişatında, rehabilitasyon, mesele çözülene kadar günlük ila haftada 3 defa değişmektedir. Bununla beraber gümüş nitrat, yaraların rehabilitasyonunda tesirli bir taşıt olabilmektedir, ancak bir hayli rehabilitasyonda olduğu gibi, hastalar için en iyi neticeleri elde etmek için dikkatle kullanılmalıdır.

Gümüş Nitratın Kullanım AlanlarıGümüş Nitrat Nasıl Hazırlanır?

Gümüş nitrat genellikle gümüşün nitrik asitle birleştirilmesiyle hazırlanmaktadır. Bu tepkinlerde kullanılan yaygın gümüş nesneler arasında gümüş külçe ve gümüş folyolar bulunmaktadır. Bu tepkinde oluşan mahsuller arasında gümüş nitrat, su ve nitrojen oksitler bulunmaktadır. Bu kimyevi tepkinin yan mahsulleri, kullanılan nitrik asit konsantrasyonuna bağlıdır. Kimyasal tepkin sırasında zehirli nitrojen oksitlerin oluşması sebebiyle bu tepkinin bir sürükler ocak altında asıllaştırılması gerektiğine dikkat etmek ehemmiyetlidir.

Endüstriyel Uygulamalar

Kaplama: AgNO 3 e elektrokaplama operasyonunda, özellikle gümüşün nikel üzerine kaplanmasıyla alakalı olarak aktif bir biçimde kullanılmaktadır. Bu cins kaplamalar mücevher ve kol saati imalatında kullanılmaktadır.

Aynalar: Gümüş nitrat kullanan en ehemmiyetli harekâtlardan biri, bir aynanın arka tarafının net ve detaylı bir yansıma sağlamak için kaplandığı Tollen Reaktifi’dir. Aynaya uygulanan gümüş nitrat kaplama yansıtıcı olarak öğrenilmektedir.

Boyalar ve mürekkepler: Kaplama gibi endüstriyel uygulamaların yanı gizeme, bu bileşik ayrıca saç boyaları, kalıcı kumaş işaretleyicileri ve silinmez mürekkepleri kapsayan muhtelif boya ve mürekkeplerde de kullanılmaktadır.

Patlayıcılar: Gümüş nitrat, gümüş fulminat, gümüş asetilid ve gümüş azit kapsayan değişik patlayıcılarda da kullanılmaktadır.

Resimcilik: Kimyasal resimcilikte çok minik ölçülerde kullanılmaktadır. Gümüş nitrat kristalleri ince bir biçimde ezilmektedir ve film tabanını yapmak için jelatin ile kullanılmaktadır.

Seramik: AgNO 3, seramikte de çanak çömlek alanında değişik renkler yapmak için kullanılmaktadır.

Yukarıyadaki endüstriyel kullanımların yanı gizeme, çiçeklerin, tomurcukların ve çiçeklerin erken küçülmesini önlemek için botanikçiler tarafından minik ölçülerde gümüş nitrat da kullanılmaktadır. Ayrıca AgNO 3  değişik kimyevi deneylerde yaygın olarak kullanılmaktadır. Bununla beraber, gümüş nitrat, özellikle solüsyonları ile çalışırken netlikle dikkatli olunmalıdır. Güneş ışığına maruz kaldığında, bu solüsyonlar cilde hasar verebilmekte ve hiper-pigmentasyona neden olabilmektedir.

Gümüş Nitrat Riskli midir?

Gümüş nitrat bir oksidandır ve bu sebeple organik bileşiklerden uzak yakalanmalıdır. Bel soğukluğunun önlenmesi ve burundan kanamanın durdurulması için yaygın kullanımına özellikle çok düşük ölçülerde karşın, gümüş nitrat genellikle oldukça toksik ve eskiticidir. Bu bileşiğe kısa süreli maruz kalma, cildin gümüş nitrat ile temas halinde olan kısmında mor, kahverengi veya siyah kir oluşması dışında rastgele bir ani yan tesire neden olmamaktadır. Bununla beraber, bu bileşiğe uzun müddet maruz kalmaya genellikle gözlerdeki zarar eşlik etmektedir. Bu bileşik, yaygın olarak cilt ve gözler için tahriş edici olarak sınıflandırılmaktadır.

Gümüş nitrat kullanımı ve zehir olarak düşünüldüğünde, topikal olarak kullanıldığında gümüş nitratın tahrişe ve kızarıklığa neden olduğu belirtilmiştir. Topikal gümüş nitratın ana toksik tesiri, argyria ismi verilen cildin genelleştirilmiş gri pigmentasyonudur. Bu, kronik topikal kullanımda çok enderdir ve tipik olarak kronik sistemik emilimde daha sık görülmektedir. Vasati olarak, ağızdan verilen 3,8 gram gümüş nitrat, arjiri kollanmaya başlamasına neden olabilmektedir.

Gümüş nitrat, bileşiğin eskitici yapısı sebebiyle temel olarak yutulduğunda bir zehir olarak kabul edilmektedir. Gümüş nitrat yutulursa, potansiyel olarak ölümcül gastroenterite ve gastrointestinal kanamaya neden olabilmektedir. Toksisite çalışmalarında, insanlara belirsiz bir yoldan verilen 29 mg/kilogram vefata neden olmamıştır, ancak farelere oral yoldan verilen 50 mg/kilogram kobayların % 50’si için ölümcül olmuştur.

Gümüş nitrat eforlu bir kimyevi mikrop öldürücüdür ve canlı dokuyla temas halinde eskarotiktir. Sertleştirilmiş gümüş nitrat ve Ay kostiği, gümüş nitrat ile potasyum nitratın kombinasyonunu belirleyen terimlerdir. Işığa maruz kalma, uçtaki gümüşün kahverengiye dönmesine neden olmaktadır, ancak terapötik tesirini etkilememektedir. Nem, uç üzerinde bozucu bir tesire sahiptir ve aplikatörden kopmasına veya hafiflemesine neden olabilmektedir. Gümüş nitratın yanlış kullanımı kimyevi yanıklara neden olabilmektedir. Yenidoğanlarda umbilikusta olduğu gibi kullanım kısa süreli olmalıdır.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ

maltepe escort ataşehir escort idealtepe escort anadolu yakası escort kadıköy escort bostancı escort pendik escort ataşehir escort şişli escort göztepe escort pendik escort kartal escort bostancı escort erenköy escort maltepe escort pendik escort bostancı escort ümraniye escort şerifali escort kartal escort maltepe escort tuzla escort pendik escort anadolu yakası escort acıbadem escort ümraniye escort escort bayan maltepe escort ümraniye escort ataşehir escort kadıköy eskort pendik eskort ataşehir escort ümraniye escort kadıköy escort escort bayan maltepe escort sex hikaye yeni seks hikaye gerçek sex hikaye sex hikaye seks hikayeleri sex hikayesi gerçek sex hikayeleri