Site Rengi

BilgiliUsta.com | Aradığınız Her Bilginin Adresi.

Günümüzde Hala Ananesel Doğum Uygulamalarının Ebe Kullanılmasının Sebepleri

  • 23 Mart 2021
  • Günümüzde Hala Ananesel Doğum Uygulamalarının Ebe Kullanılmasının Sebepleri için yorumlar kapalı
  • 325 kez görüntülendi.

Doğumla alakalı karmaşıklıklar, çoğalan vefat ve sakatlık oranlarıyla ilişkilidir. Doğum sırasındaki vefatların anne vefatları doğrudan sebepleri eklampsi, obstetrik kanama, tıkalı doğum kanalı, sepsis, abruptio ve rüptüre uterustur. Doğum sırasında bu tıbbi vaziyetlerden sakınmak, kaliteli bakım gerektirir. Yeniden de bayanlar muhtaçlık, cahil ve kültürel kabul sebebiyle bu niteliksiz doğum misyonlularına bir nevi işverenlik yapmaya devam etmektedir. […]

Doğumla alakalı karmaşıklıklar, çoğalan vefat ve sakatlık oranlarıyla ilişkilidir. Doğum sırasındaki vefatların anne vefatları doğrudan sebepleri eklampsi, obstetrik kanama, tıkalı doğum kanalı, sepsis, abruptio ve rüptüre uterustur. Doğum sırasında bu tıbbi vaziyetlerden sakınmak, kaliteli bakım gerektirir. Yeniden de bayanlar muhtaçlık, cahil ve kültürel kabul sebebiyle bu niteliksiz doğum misyonlularına bir nevi işverenlik yapmaya devam etmektedir.
Hamile bayanlarla etkileşimler, TBA’laraananesel doğum refakatçisi kendilerine daha yakın oldukları için gittiklerini, faturalarını taksitle ödemelerine izin verildiğini ve onları hoşlandıkları için şarkı söyleyip dans ettiklerini ortaya çıkardı. Hamile bayanlar bakıma basit ulaşım ister. Hissedarlar bunu algı etmeli ve yaşam kurtarmak için strateji oluşturmalıdır. TBA’larla etkileşimler, onların eğitimsiz olduklarını ve anne vefatı ve morbiditesini önlemek için gereken zorunlu bakımı sağlayamadıklarını ortaya koymaktadır. TBA’ların büyük bir kısmının fotoğrafı bir eğitimi yoktu ve doğumla alakalı karmaşıklıkların rehabilitasyonu veya yönetimi mevzusunda hiçbir fikirleri yoktur. Bu, Ofili ve Okojie’nin 2005 senesine kadar elde ettiği belirtilere benzemektedir.Günümüzde Hala Geleneksel Doğum Uygulamalarının Ebe Kullanılmasının Nedenleri
TBA, Nijerya ile Afrika ve Asya ülkelerinde anne sıhhatinin iyileştirilmesi için uzun zamandır devam eden bir güçlük olmuştur. 2014’te bir başyazıda, Okonofua ve Ogu sağlık kurumunda doğum yapmak isteyen bayanlar için maliyet eksiltme, erişim sağlanması ve koşullu nakit transferleri açısından sosyal güvenlik ağlarının sağlanmasına sabreden müdahalelerin, bayanların popülasyonu içinde vasıflı doğum misyonluları tarafından doğum yapan bayanların oranını artırmada muhtemelen tesirli olacağını belirtti. Erişim beceriksizliği sebebiyle TBA’ları himaye etmektedir. Muhtaçlık, TBA’ların doğumun ananesel yollarla olmasının sebebidir. Zira bayanların nitelikli bakım sunan devlet veya özel kuruluşlardaki hizmetler için ödeme yapamamasından kaynaklanır.
Endeks kavgaları sırasında, bayanlar TBA’ları kendileri için daha ucuz olduğu için kullandıklarını tekrarladılar. Muhtaçlık hakikattir ve göz arkasını edilemez. Ekonomik kuvvetlendirme, anne vefatlarını eksiltmeye müteveccih çözümün bir parçasıdır. Bazıları doğum sırasında TBA’ların nitelikli bakım hizmetine entegre edilmesi için çağrıda bulundu, ancak bu çağrılara karşın uygulayıcıların çoğu eğitimsiz. Bunlar büyük miktarda hamile bayanlara bakmak isteyen ancak ortodoks eğitim fiyatlarını karşılayamayan veya eğitim mekteplerine giremeyen bayanlardır. Nijerya gibi büyümekte olan ülkelerdeki sıhhat hizmetlerinin gevşek yapısı, TBA’nın niteliksiz bir sıhhat hizmeti sağlayıcısı olarak var olmasını sağlamıştır. Burada hizmet, hamile bayanların bakımı ve doğum sırasında doğum yapanların bakımıdır.
Doğum sırasında daha vasıflı misyonlulara gereksinim olduğu sarihtir. Şu anda Afrika’da bulunan 1000 şahısta varsayımı 2, onaylanandan çok uzaktır. Böylece, vasıflı doğum misyonluları için karşılanmamış gereksinim TBA’lar tarafından karşılanmaktadır. Ancak, TBA’lar noksan teçhizatlıdır ve doğum sırasında morbidite ve mortaliteyi önleyemez. Bazıları da aynı biçimde TBA’ların menedilmesi çağrısında bulundu. Hükümetin TBA’ları menetmesi TBA’ların meselesine çözüm olacak mı? Nijerya’nın batı kesiminde 2012 senesinde yapılan bir araştırma, TBA kullanıcılarının% 77’sinden aşırısının TBA hizmetlerinin menedilmesine karşı çıktığını ortaya koymuştur.
Malawi’den yakın zamanda yapılan bir araştırma, TBA himayesine getirilen bir yasağın, hamile bayanların doğum sırasında sıhhat hizmetlerine ulaşma teşebbüsünde karşılaştıkları manileri bariz biçimde ağırlaştırdığını tespit etmiştir. TBA’nın rüptüre uterus, obstetrik kanama, malpresentasyon, eklampsi ve tıkalı doğum karşısında gösterdiği “bakım”, morbidite veya mortaliteyle sonuçlanan doğum karmaşıklıklarını önlemeyecek veya rehabilitasyon etmeyecektir. Buna göre, aseptik teknikleri, uterotonikleri, antibiyotikleri, antikonvülsanları, kan transfüzyonunu kullanma ve uygulama bilgi ve hünerine sahip olmayan bir TBA, esasta önlenebilir anne ve perinatal vefatlara neden olacaktır. Sadece politik vaat ve yeterli yatırımlarla desteklenen uzun vadeli eylemlerin, sıhhat işgücünün geliştirilmesinde sürdürülebilir neticelere erişmek için gereken dönüştürücü farklılıklara yol kalemtıraşını tekrarlanmaktadır.
Bir hakikat vardır işgücü olmadan sıhhat olamaz. Şimdiye kadar alınan net bir ders, parça parça yaklaşımlardan ve kısa vadeli çözümlerden uzaklaşma gereksinimidir; TBA’ları gebelik ve doğumdaki risk bulgularının farkında olacak biçimde yine eğitmek, sağlayamadıkları bakımı sağlamaya devam ederlerse neticeleri iyileştirmeyecektir. Bir TBA, kabiliyetli bir doğum misyonlusuna dönüşemez. Tıp ve hemşirelik mektebindeki eğitim sırasında kazanılan esas esas noksandır. Tesirli bir intrapartum bakım taktiğinin uygulanması, anne vefatlarını ihtiyata arayışında ezici bir önceliktir. Bu sebeple, vasıflı acil obstetrik bakım sağlamak için mevcut sıhhat bakım sistemlerini desteklemek ve kuvvetlendirmek için geçimli gayretler gereklidir. Günümüzde Hala Geleneksel Doğum Uygulamalarının Ebe Kullanılmasının Nedenleri
Bir sıhhat kuruluşu intrapartum bakım taktiği, yüksek anne vefat oranlarını eksiltmek için en iyi senaryodur. Doğum sonrası enfeksiyonları önlemek ve doğum neticelerini optimize etmek için pak bir etraf ve doğum tekniği sağlayabilen kabiliyetli bir doğum misyonlusunun bulunduğu bir sıhhat kuruluşunda doğum. Partograf, erken karmaşıklıkları tespit etmek ve uzun süreli ve tıkalı doğum eylemini önlemek için doğum himayeyi için zorunludur. Doğum sonrası kanamayı önlemek için oksitosiklerle doğumun üçüncü safhasının aktif yönetimi gereklidir. Eklampsi idaresinde magnezyum sülfat kullanma hüneri, puerperal sepsisi önlemek için antibiyotikler, sezaryen doğumları ve histerektomi gibi operatif müdahalelerin uygulanması yaşam kurtarır. Burada, muhtemel olan yerlerde destekleyici refakatçi dahil olmak üzere, çalışma ve doğum sırasında bir bayana vasıflı dayanak, karmaşıklıkları erken tespit eder.
Bu anne karmaşıklıklarının erken tespiti ve anne karmaşıklıkları olan tüm hamilelerin erken sevk edilmesi anne vefatlarının tüm sebeplerini önler. Aynı biçimde, yenidoğan karmaşıklıklarının erken tespiti ve karmaşıklıklı tüm yenidoğanların süratli sevk edilmesi neonatal morbidite ve mortaliteyi önlemektedir. Yenidoğanın en az bir ambu torbası ile resüsitasyonu, yeterli yenidoğan sıcaklığı, hijyenik kordon bakımı, erken ve yalnızca emzirmeyi teşvik eden nasihatlerle erken emzirme gibi kolay prosedürler, yenidoğanın yaşamda kalmasını sağlar. Tüm vefat sebeplerini önlemek için sevk kuruluşlarına evvelden ayarlanmış organize erişim çok ehemmiyetlidir. Bu intrapartum müdahaleler, doğum sırasında mortalite ve morbiditenin eksiltilmesi için çok ehemmiyetlidir.
TBA’larla hükümet tarafından resmen kabul edilmelerini ve kadrolu olarak çalışmak isterker. Bu, niteliksiz bir refakatçiyle doğum yapan bayanların belasına bir çözüm olabilir. TBA’lar hükümet tarafından istihdam edilebilir ve tüm hamile bayanların vasıflı misyonlularla doğum yapmaları için sıhhat kuruluşlarına yönlendirilmelerini sağlamak için ödeme yapılabilir. Uygulanabilir bir strateji olabilir, hükümetin TBA’ları sıhhati geliştirme misyonluları olarak görevlendirdiği bir gidişat – gebeliğin ve doğumun risk işaretlerini ve sevkleri faal bir biçimde nasıl sağlayabileceklerini bilmek için bir aylık bir eğitime tabi yakalanabilirler. Günümüzde Hala Geleneksel Doğum Uygulamalarının Ebe Kullanılmasının Nedenleri
Gebelik ve doğumun risk bulgularına ait eğitim, onların kaliteli bakım sağlamaya çalışmanın pratik olmadığını görmelerini sağlamak içindir. Sıhhatin teşviki ve geliştirilmesi memuru olarak istihdamları, hamile bayanlara uygun vasıflı misyonlularla beraber bir sıhhat kuruluşuna gitmelerine destekçi olacaktır. Bryne ve Morgan sistematik analizlerinde, fotoğrafı sıhhat çalışanlarının TBA’larla etkileşimlerini iyileştirmek için kişilerarası ve bağlantı marifetlerini geliştirmenin bir entegrasyon mekanizması olduğunu ve TBA sevklerini ve vasıflı doğum katılımını artırdığını göstermişlerdir.
Bu sebeple, sıhhat çalışanlarının Peru’da ve Mullany ve Meslektaşları tarafından uygulandığı gibi TBA’lar ve bayanlarla tesirli bir biçimde işbirliği yapmaları için eğitilmesi, vasıflı doğum katılımını sırasıyla % 37’den % 95’e ve % 5’deri % 48.7’ye çıkarmıştır. Aynı biçimde, TBA’ları fotoğrafı sıhhat sektörüne ilk evvel cemiyet katılımına neden olmadan entegre etmek, Malavi’de görüldüğü gibi bakımın devamlılığı için son olarak hasarlı olabilir. Bu sebeple, esas sıhhat hizmetlerini sağlamakla misyonlu hükümetin bir kolu olan Esas Sıhhat Hizmetleri Geliştirme Ajansı, acil olarak daha aşırısını yapmalı ve ileriye dönük yolu yok etmelidir.
Çok fazla bayan doğum sırasında kaliteli doğum bakımını karşılayamadığı için yaşamını kaybetti. TBA’lar, çok rakamda hamile kadının ilk uğrak noktası olduğu için, sıhhat yönetimi heyeti mesullük almalı ve alakalı sıhhat kuruluşlarında vasıflı misyonlularla uygun bakımın sunulmasını sağlamalıdır. Acil ambulanslar ve hamile kadının nakli / TBA çifti, onları uygun sıhhat kuruluşlarına süratli bir biçimde getirmek için konuşlandırılmalıdır.
Ayrıca, ebeler ve hekimler gibi vasıflı doğum misyonlularının eğitimini sağlamak ve sürdürmek için mücadele gösterilmelidir. Ondo Eyalet Tıp Bilimleri Üniversitesi gibi Tıp Mektepleri ve Üniversiteler, sıhhat personeli üretmeleri için teşvik edilmeli, desteklenmeli ve finanse edilmelidir. Sadece politik vaat ve yeterli yatırımlarla desteklenen uzun vadeli eylemler, anne sıhhatini iyileştirmek ve doğum sırasında morbidite ve mortaliteyi önlemek için gereken işgücüne yol açacaktır.
Muhtaçlık, cahil ve kültürel kabul, hamile bayanların ananesel doğum vazifelilerini kullanmasını tetiklemeye devam etmektedir. Ananesel doğum misyonluları, anne vefatlarını önlemek veya obstetrik karmaşıklıkları idaremek için yeterli ekipmana sahip değildir. Ananesel doğum refakatçilerinin hükümet tarafından istihdam edildiğini ve tüm hamile bayanların vasıflı misyonlularla doğum yapmaları için sıhhat kuruluşlarına yönlendirilmelerini sağlamak için fiyat aldıklarını düşünülmektedir.
Tıp Mektepleri ve Üniversiteler, zorunlu vasıflı sıhhat iş eforunu / insan eforunu üretecek biçimde finanse edilmelidir. Bayanların ekonomik olarak kuvvetlendirilmesi, sıhhat çalışanları refahı artırdı, hükümetin işleyen sıhhat kuruluşlarına müteveccih vaatlerini artırdı, anne vefatını önlemek için gereken bazı müdahalelerdir. Sadece politik vaat ve yeterli yatırımlarla desteklenen uzun vadeli eylem haline dönüştürülmelidir.

Bibliyografi:
https://bmcpregnancychildbirth.biomedcentral.com/articles/10.1186/1471-2393-10-43
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/20701762/

Yazar: Özlem Güvenç Ağaoğlu

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ

maltepe escort ataşehir escort idealtepe escort anadolu yakası escort kadıköy escort bostancı escort pendik escort ataşehir escort şişli escort göztepe escort pendik escort kartal escort bostancı escort erenköy escort maltepe escort pendik escort bostancı escort ümraniye escort şerifali escort kartal escort maltepe escort tuzla escort pendik escort anadolu yakası escort acıbadem escort ümraniye escort escort bayan maltepe escort ümraniye escort ataşehir escort kadıköy eskort pendik eskort ataşehir escort ümraniye escort kadıköy escort escort bayan maltepe escort sex hikaye yeni seks hikaye gerçek sex hikaye sex hikaye seks hikayeleri sex hikayesi gerçek sex hikayeleri