Site Rengi

BilgiliUsta.com | Aradığınız Her Bilginin Adresi.

Harcayıcı Seçimlerinde Özerkliğin Yararları ve Maliyeti

  • 23 Mart 2021
  • Harcayıcı Seçimlerinde Özerkliğin Yararları ve Maliyeti için yorumlar kapalı
  • 322 kez görüntülendi.

Özerklik çoğalan veya eksilmiş seviyede olan bir otonomluk duygusu olarak belirlenir ve hayatın pek çok alanında tesirleri vardır. Bu karakter özelliği aynı zamanda harcayıcı refahını da etkileyen bir gidişattır. Bu yazıda otonomluk duygusunun harcayıcı tercihlerindeki rolü üzerine bilgiler bulunmaktadır. Pozitif İlişkilendirme Tesiri Bireyin tercihlerinin hakimiyetini elinde yakaladığını sezmesi, pozitif neticelerin kendine atfedilmesini basitleştirir, bu da […]

Özerklik çoğalan veya eksilmiş seviyede olan bir otonomluk duygusu olarak belirlenir ve hayatın pek çok alanında tesirleri vardır. Bu karakter özelliği aynı zamanda harcayıcı refahını da etkileyen bir gidişattır. Bu yazıda otonomluk duygusunun harcayıcı tercihlerindeki rolü üzerine bilgiler bulunmaktadır.

Pozitif İlişkilendirme Tesiri

Bireyin tercihlerinin hakimiyetini elinde yakaladığını sezmesi, pozitif neticelerin kendine atfedilmesini basitleştirir, bu da yetkinlik duygularının çoğalmasına ve daha yüksek seviyede pozitif tesire yol açar. İnsanların, düşüncelerini, eylemlerini ve neticeyi birbirine bağlayan sebepsellik zinciri göze çarpan bir vaziyet olduğunda, pozitif neticeler için daha büyük bir mesullük duygusu sezdikleri gösterilmiştir. Misalin, özdenetim gerektiren gidişatlarda lezzetli ama sıhhatsiz bir tatlı ile daha sıhhatli ama daha az lezzetli bir tatlı arasında tercih yapmak gibi, bir temsil duygusu harcayıcıların albeniye katlanmasına destekçi olabilir.
Mesela sıhhatsiz olduğu halde daha lezzetli bir mahsulün cezbetmesine dayanmak ve faziletli alternatifi seçmek, harcayıcılara istem eforları ve faziletlilik duygusu hakkında pozitif bir öz-sinyal sağlayabilir, seçilen alternatifin yararını artırabilir, oysa sıhhatsiz tercihe teslim olmak istem beceriksizliği sinyalleri verir ve seçilen alternatifin yararını eksiltir.

Ajanstan HizmetTüketici Tercihlerinde Otonominin Faydaları ve Maliyeti

Pozitif öz-atıflardan faydalanmanın ötesinde, mahsulün özelleştirilmesine müteveccih harcayıcı seçimleri ve hatta mahsulü kendileri yapmak, tüketimden daha fazla fayda elde etmeye destekçi olan bir otonomluk ve yeterlilik arayışı olarak anlaşılabilir. Misalin, iyi öğrenilen “IKEA Tesiri” Mochon ve değişikleri harcayıcıların belli mahsulleri satın almaktan çok kendileri yapmaktan daha fazla zevk aldıklarını ve bunun da mahsullerin değerlendirmelerini geliştirdiğini göstermektedir.
Son olarak, tercih, geçimsizlik eksiltme mekanizmalarının devreye girmesine izin verir ve bu da harcayıcıların seçilen alternatiften elde ettiği memnuniyeti artırır: hürce seçme tecrübeyi, harcayıcıyı seçim edilen alternatifin özelliklerini desteklemeye ve seçim edilmeyen alternatifin sürükleyiciliğini en aza indirmeye yönlendirir. Benzer biçimde, tercihin bir uzman tarafından yapıldığına mukayeseyle insanların hedonik mahsulleri harcamaktan daha fazla tatmin aldıkları gösterilmiştir.
Bireyin hayatında çoğalan bir hakimiyet duygusu, psikolojik neticelere ek olarak fiziksel sıhhat ve diğer fizyolojik neticeler üzerinde geniş kapsamlı tesirlere sahip olabilir. Bayağı bir deneyde, kendi esenliklerinden kendilerinin mesul olduğu söylenen ve bir nebatın bakımı üzerinde hakimiyet verildiği için azıcık daha fazla mesullük verilen huzurevi uysalları, cingözlük, faal katılım ve genel sıhhat vaziyetlerinde ehemmiyetli büyüme gösterdiler.
Bunun aksine, personelin kendi refahından mesul olduğu söylenen ve yalnızca personele fabrikanın nasıl bakılması gerektiğini söyleme fırsatı verilen bu tercihleri yürürlüğe koymadan durgunlar bu cins iyileştirmeler göstermedi. Bu ampirik belirti, bireyin hayatı üzerinde hakimiyet sahibi olduğunu sezmesinin ehemmiyetli neticelere yol açabileceğini göstermektedir: çok eş şartlarda yaşayan fertler arasında, etraflarını kuvvetlendirici olarak idrak edenler ve seçimlerini uygulayanlar yalnızca belirtmek yerine daha yüksek bir hayat niteliği yaşarlar.

Anlamdan Fayda

Tavrı bireyin kendi serbest tercihlerine atfetmenin tutumsal neticeleri etkileyebileceği öngörüsü, otel paklik personeli üzerinde yapılan bir çalışmada da desteklenmiştir. Bu saha deneyinde, personelin yarısına işlerinin gerektirdiği fiziksel etkinliklerin çarşafları değiştirmek, banyoları fırçalamak, yeri süpürmek uzmanın günlük egzersiz kaidelerine uygun olduğu ve böylece personele sağlandığı söylendi. Neden bu faaliyetlere katılmayı seçmelerinin bir sebebi var. Dikkate bedel bir biçimde, birkaç ay sonra, rehabilitasyon grubundakiler daha fazla kilo verdiler ve kan tazyiki daha düşüktü.
Diğer tipteki plasebo tepkilerini andırdıran bu neticeler, bir eylemin modalitesinin ve neticelerinin anlaşılmasının fiziksel neticelerini değiştirebileceğini ve kamu siyasetlerini tasarlarken gayenin iletilmesinin ehemmiyetini vurguladığını göstermektedir. Bu noktanın, özelleştirilmiş siyasetlerin ve reklamların tasarımı için enteresan çıkarımları vardır: bağlantının bilgiye dayalı olması ve fertsel harcayıcıları geçmiş satın alma harekâtlarına veya göz atma geçmişlerine göre amaçlaması gitgide daha yaygın hale gelmektedir.
Bir eylemin usullerini ve neticelerini kavramanın faydaları olduğu gözlemlerinden, harcayıcıları belli bir teklifin veya reklamların sebebinin farkına varılmasının, kapama oranını tıklama oranı artırıp artırmayacağını merak edilmektedir.

İdrak Edilen Öz Karar Beceriksizliği

Son olarak, harcayıcılar karar verme süreçlerinde kendilerini otonom sezmezlerse ne olacağı, tercihin bereketlerine daha fazla şahitlik eder. En fazla seviyede, kendi mukadderatını atama beceriksizliği, harcayıcılar etraflarının ehemmiyetli özelliklerini hakimiyet edemediklerinde ve bunları kavramadıklarında ortaya çıkabilir. Bilinmiş naçarlık üzerine yapılan araştırmalar, eforlu bir biçimde değiştirmeyi tutku ettikleri bir vaziyeti etkilemekte eksik kalan insanların misalin, tekerrür tekerrür iş bulamama, sonunda geri çekileceğini ve şiddetli psikolojik acı yaşayacağını ileri sürmüştür. Tüketici Tercihlerinde Otonominin Faydaları ve MaliyetiDaha az rakamda bir dizi çalışma, harcayıcıların kendi serbestliğine olan inancını tehdit faktörün, eksiltilmiş iyilikseverlik ve daha yüksek seviyede saldırganlık gibi muhtelif istenmeyen neticelere yol kalemtıraşını bulmuştur ve zamanlar arası tercihlerde daha düşük öz teftiş sergilemişlerdir. Bu tesirler, aksi takdirde benlik üzerinde negatif bir biçimde yansıyacak tavır için bir bahane sağlayan cılız şahsi mesullük duygusu tarafından yönlendirilir. Bu bir kere daha bilgiye dayalı pazarlama perspektifinden alakalıdır: Harcayıcılar, pazarlamacıların algoritmasının gitgide daha ikna edici hale geldiğine ve kendi seçimlerini öngörmeye başladığına inanırlarsa, bu onlara cazip reklamları takip etmeleri için bir bahane sağlayabilir.

Harcayıcı Tercihinde Özerklik Tecrübesinin Maliyetleri

Harcayıcılar genellikle kararlarını kendi tanımladıkları gibi görmeyi seçim etseler de, bizim belirlediğimiz gibi ehemmiyetli verimleriyle, seçme eylemi harcayıcıları da negatif etkileyebilir. Altta, harcayıcı tercihinde idrak edilen otonomluğun negatif tesirlerinin bu cins birkaç tetikleyicisi hakkında bilgiler bulunmaktadır.

Tradeoff Çatışması

Alternatifler genellikle bir setten en iyi alternatifi misalin bir mahsul veya hizmet seçmeye çalışmaktan oluşur: ilk adım olarak harcayıcılar, değişik alternatiflerin özelliklerini inceler ve karşılaştırır. Bu misyon, tercih kümesinden baskın bir alternatif çıkarsa, değişiklerinden sarihçe üstün olan oranla basittir. Aksine, böyle bir alternatif olmadığında, bu karşılaştırma süreci öğrenişsel olarak ödentilendiricidir ve harcayıcının değişikleri karşılığında bazı yararları takas etmesini ve feda etmesini gerektirir Bu, aynı mahsulün diğer alternatiflerden seçilmeden harcanmasına mukayeseyle daha az tatmin edici bir tüketim tecrübeyi ile sonuçlanabilir.

Tercih Basitliği

Ödün verme çatışması karar vericilerden öğrenişsel mülkse de, harcayıcılar bazen tatmin edici bir strateji özümsemeleri daha iyi olsa da veya görünüşte baskın bir tercih alternatifidir. Bu gözlem, suni zekâ ve büyük bilgi çağında harcayıcı refahı için karmaşık neticelere sahiptir. Bir yandan, şahsileştirilmiş, amaçlanan teklifler, harcayıcıya sunulan ilk alternatifin memnuniyet eşiğini karşılama ihtimalini artırır ve bu sebeple harcayıcıların karşılaştırmalı alışveriş yapma ihtimalini eksiltir. Diğer rahatlığı, harcayıcıların geniş bir mahsul yelpazesini görüntülemesini basitleştiriyor, bu da hem bir mahsulün satın alınma ihtimalini hem de harcayıcıların mahsulden dinleyeceği memnuniyeti eksiltebilir.

Alternatif Eklentisi

Tüketici Tercihlerinde Otonominin Faydaları ve MaliyetiHarcayıcılar kaliteleri sarihçe karşılaştırmadıklarında dahi misalin alternatifleri sıralı bir biçimde değerlendirirken, genellikle bir mahsulü nasıl kullanabileceklerini veya tecrübenin nasıl sezdireceğini hayal ederler. Tercih sürecini faal olarak desteklemek için bilgilendirmeye müteveccih bu cins zekasal simülasyon ve ayrıntılandırma, tercih kümesindeki alternatiflerin zekasal bir ekipmana sahip olma hissini tetikler, bu da bir alternatif bir başkası için bırakıldığında bir kayıp hissi uyandırır. Tercih süreci tarafından tetiklenen bu “alternatif ekleme” tesiri, harcayıcıları bırakılan alternatiflerin bedelini desteklemeye ve doğru tercihi yaptıkları mevzusunda daha az güvende sezmelerine yol açabilir.

Fazla Yük Alternatifi

Seçme eylemi, harcayıcıların motivasyonunu da negatif etkileyebilir. Alternatifler bol olduğunda, seçme eylemi sıkıntılı hale gelebilir ve harcayıcıların tamamen tercih yapma mevzusunda cesareti kırılabilir. İyi öğrenilen bir çalışmada, reçel tadım kabini, 6seçenek sunduğundan 24 değişik alternatif sunduğunda daha fazla bireyin ilgisine sürüklemiştir, ancak 6 alternatifli setten 24 alternatifli setten daha fazla satın alma olmuştur. Ancak bu “fazla tercih” tesiri, harcayıcıların sunulan alternatiflere bilindik olmadığı vaziyetlerle hudutlu olabilir.
Daha genel olarak, insanlar tercihin faydalarına mübalağa etirler: Daha iyi bir alternatifi seçmek için ne kadar zaman ayırmaları gerektiğine karar verirken, araştırmanın ve düşünmenin zamansal, öğrenişsel ve duygusal maliyetlerini dahil etmezler. Çoğu zaman, insanların aykırı olarak daha iyi bir alternatifi seçmelerinden elde ettikleri minik faydalar, onu bulmak için tüketilen zamanı ve mücadeleyi karşılama etmez ve tercih tatminsiz bir tecrübe haline kazanç.
Makûslar Arasındaki Tercihlerden Kabahatlilik
Harcayıcıların otonomluk hevesi, seçimleriyle hiçbir alternatifin meblağlı olmadığı ehemmiyetli kararlarla karşı karşıya kaldıklarında hazin negatif neticelere yol açabilir. Botti vd. tercih sürecindeki otonomluk ile duygusal refah arasındaki irtibatları incelemek için çocukları yenidoğan yoğun bakım birimlerinde NICU can veren ebeveynlerle müzakere yaptı. Spesifik olarak, Fransız ve Amerikan sıhhat hizmetleri sistemleri arasında natürel bir fark kullanmışlardır: Fransa‘da hekimler, hayatı sürdüren rehabilitasyonlara devam edip etmeme veya geri sürükleme mevzusunda ebeveynler ismine karar verirken, ABD‘de hekimler sadece bu alternatifi sunuyor ve ebeveynler son kararı vermek zorundadır.
Araştırma belirtileri, iki grup arasındaki kritik değişiklikleri ortaya çıkardı: Fransız ebeveynler, son kararı kendileri vermek zorunda olan Amerikalı meslektaşlarından daha az duygusal kasvet yaşadıklarını ve efkâr ve yas ile daha iyi başa çıktıklarını bildirdi. Amerikalı ebeveynler daha yüksek seviyede kabahatlilik ve kendini yargılama bildirdiler. Hayatı sürdüren rehabilitasyonu kesintiye uğratmak için daha büyük bir mesullük duygusu hissettiler ve kararlarıyla bir kapanma hissine erişmede daha güç zamanlar geçirdiler, çoğu zaman doğru tercihi yaptıklarından kuşku duydular.
Kritik olarak, ebeveynlerin tercih süreciyle alakalı ikircikli bir tutumu vardı: Fransız ebeveynlerin çoğu, kararı verdikleri için hekimlere müteşekkirdi, ancak kimileri rehabilitasyonu yarıda kesme tercihine daha fazla dahil olmayı diledi. Amerikalı ebeveynler, belirgin bir tezatla, tıbbi personele onları böylesine güç bir karar almaya zorladıkları için hiddet ve acı ifade ettiler. Bu fazla misal, çoğu harcayıcının seçimi pazarlama anında priori arzulamasına karşın, bazı gidişatlarda, posteriori’nin tercihin duygusal yükünden ve neticelerinden kurtulmasını istediklerini göstermektedir.
Nihayetinde, harcayıcıların kendi tanımladıkları tercihlerden şahsi mesullük duygusu ve kararın sahibi olma duygusu şeref ve memnuniyet elde etmelerine imkân tanıyan süreçler, bir tercihin neticeyi negatif olduğunda kabahatlilik ve tatminsizliğe yol açabilir. Harcayıcılara hudutlu bir otonomluk duygusu sağlamak bu sebeple paradoksal olarak onları kuvvetlendirebilir ve refahlarını ve motivasyonlarını artırabilir.
Misalin, tüm “sıhhatli alternatiflerin” stokta kalmadığı bir lokantada tatlı seçmek, harcayıcıların özerk bir kararla ilişkilendirilebilecek kabahatlilik duygusu olmadan çikolatalı pastanın bütün hedonik tecrübesini yaşayabilmesini sağlayacaktır. Aynı biçimde, başkalarında hudutlu bir otonomluk duygusunun kabul edilmesi pozitif neticeler doğurabilir ve insanları daha affedici hale getirebilir. Özgür isteme olan daha cılız bir inanç, kabahatlilerin cezalandırılmasına veya diğer sapkın tavırlara ait daha az cezalandırıcı davranışları öngördüğü gösterilmiştir.

Bibliyografi:
https://link.springer.com/article/10.1007/s11002-020-09521-z
https://repository.law.umich.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1243&context=mttlr
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7278769/#:~:text=Within%20consumer%20choice%20contexts%2C%20we,influences%20imposed%20by%20other%20agents.

Yazar: Özlem Güvenç Ağaoğlu

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ

maltepe escort ataşehir escort idealtepe escort anadolu yakası escort kadıköy escort bostancı escort pendik escort ataşehir escort şişli escort göztepe escort pendik escort kartal escort bostancı escort erenköy escort maltepe escort pendik escort bostancı escort ümraniye escort şerifali escort kartal escort maltepe escort tuzla escort pendik escort anadolu yakası escort acıbadem escort ümraniye escort escort bayan maltepe escort ümraniye escort ataşehir escort kadıköy eskort pendik eskort ataşehir escort ümraniye escort kadıköy escort escort bayan maltepe escort sex hikaye yeni seks hikaye gerçek sex hikaye sex hikaye seks hikayeleri sex hikayesi gerçek sex hikayeleri