Site Rengi

BilgiliUsta.com | Aradığınız Her Bilginin Adresi.

Helikobakter Pilorinin Nörodejeneratif Hastalıklar ve Değişik Sıhhat Şartları ile İlişkisi

  • 21 Nisan 2021
  • Helikobakter Pilorinin Nörodejeneratif Hastalıklar ve Değişik Sıhhat Şartları ile İlişkisi için yorumlar kapalı
  • 364 kez görüntülendi.

Yapılan araştırmalara göre Helikobakter Pilori enfeksiyonun nörodejeneratif hastalıklar ile ilişkili olduğu vaziyetler mevcuttur. Bu yazıda H.Pylori enfeksiyonun Nörodejeneratif sıhhat şartları ile olan ilişkisi üzerine bilgiler bulunmaktadır. Alzheimer Hastalığı Çok geniş kesitsel bir çalışma Helikobakter Pilori’nin enfeksiyonunun 60-90 yaşları arasındaki yetişkinlerde daha makûs biliş ile ilişkili olduğu tespit edilmiştir. Helikobakter Pilori’den bir protein laboratuvarda amiloid yapılar […]

Yapılan araştırmalara göre Helikobakter Pilori enfeksiyonun nörodejeneratif hastalıklar ile ilişkili olduğu vaziyetler mevcuttur. Bu yazıda H.Pylori enfeksiyonun Nörodejeneratif sıhhat şartları ile olan ilişkisi üzerine bilgiler bulunmaktadır.

Alzheimer Hastalığı

Çok geniş kesitsel bir çalışma Helikobakter Pilori’nin enfeksiyonunun 60-90 yaşları arasındaki yetişkinlerde daha makûs biliş ile ilişkili olduğu tespit edilmiştir. Helikobakter Pilori’den bir protein laboratuvarda amiloid yapılar oluşturduğu gösterilmiştir ve bu sebeple Alzheimer hastalığında rol oynama potansiyeline sahiptir. Bunun asılda bedende olup olmadığı henüz incelenmemiştir. Bazı çalışmalar Alzheimer hastalığı ile Helikobakter Pilori enfeksiyonu arasında bir korelasyon bulmuştur. Ayrıca Alzheimer hastaları üzerinde yapılan ufak bir çalışma, Helikobakter Pilori eradikasyonunun öğrenişsel vaziyeti ve beş senelik sağ kalım oranını ehemmiyetli miktarda iyileştirdiğini bulmuştur.

Parkinson Hastalığı

Helikobakter Pilori, Parkinson hastalığını rehabilitasyon etmek için kullanılan ana ilaçlardan biri olan L-dopa’yı bağlamaktadır. Bu ilacın emilimini eksiltmektedir ve potansiyel olarak bu rehabilitasyonu daha az tesirli hale getirmektedir. Danimarkalı büyük bir çalışma, Parkinson hastalığı tanısından 5 veya daha fazla sene evvel Parkinson hastalığı tanısı ile Helikobakter Pilori eradikasyonu rehabilitasyonu arasında bir ilişki bulmuştur. Bu, geçmiş enfeksiyonunun mevcut bir enfeksiyon kadar Parkinson hastalığı ile ilişkili olabileceğini düşündürmektedir.
Bazı çalışmalar Helikobakter Pilori eradikasyonunun Parkinson hastalığındaki motor dalgalanmalarını eksilttiğini göstermektedir, ancak bir çalışma enfekte hastalarda motor dalgalanmalarının enfekte olmamış hastalara göre daha düşük olduğunu bulmuştur. Başka bir çalışma, eradikasyon rehabilitasyonunu takiben adım uzunluğunda iyileşmeler olduğunu, ancak sertliğin makûslaştığını bulmuştur. Evham verici bir biçimde, eradikasyon galibiyetsizliği yaşayan ve rehabilitasyonu takiben Helikobakter Pilori pozitif olan hastalarda motor işlevlerde süratli bir düşüş yaşandığı gözlemlenmiştir. Günümüzde, Parkinson hastalığı hastalarında Helikobakter Pilori rehabilitasyonu, eradikasyon galibiyetsizliği ile ilişkili motor işlevlerde bozulma potansiyeli sebebiyle önerilmemektedir.

Değişik Sıhhat Şartları

Cilt hastalığı: Yapılan bir çalışmada, orta veya şiddetli sedef hastalığı olan hastaların % 100’ü Helikobakter Pilori pozitif iken, hafif sedef hastalarının yalnızca % 37’si enfekte olduğu gözlemlenmiştir. Sedef hastalığı rehabilitasyonuna Helikobakter Pilori eradikasyonu ilave edildiğinde sedef hastalığı semptomlarının düzelmesi daha süratli olmuştur. Ayrıca, yalnızca eradikasyon rehabilitasyonu gören hastalarda sedef hastalığı da düzelmiştir. Başka bir çalışmada gastrik yakınması olan rosacea hastalarının % 81’inde Helikobakter Pilori bulunmuştur. Eradikasyon rehabilitasyonu alan pozitif hastalarda rosacea şiddetinde besbelli iyileşme kollanmıştır. Kronik spontan ürtikerin kurdeşen muhtelif sebeplerinden biri olmaktadır. Kronik ürtiker hastalarında Helikobakter Pilori eradikasyonunu takiben genel remisyon oranı % 31’dir.
Migren: Bir Hayli çalışma zaferli eradikasyon rehabilitasyonunu takiben migren semptomlarında düzelme Helikobakter Pilorinin Nörodejeneratif Hastalıklar ve Diğer Sağlık Koşulları ile İlişkisiolduğunu göstermiştir. Bununla beraber, bu ilişkinin eforu çalışmalara göre değişmektedir ve varyasyonları açıklamak için daha fazla araştırmaya lüzum dinlenmektedir. Misalin, bir çalışmada, Helikobakter Pilori eradikasyonundan sonra muayenehane iyileşme bildiren kalan hastaların % 17’sinde migren baş sızılarının bütün olarak düzeldiği kollanmıştır. Başka bir çalışmada, enfeksiyon klirensini takiben hastaların % 84’şöhrette muayenehane migren saldırılarının şiddetinde anlamlı iyileşme tespit etilmiştir. Bazı çalışmalarda migren hastalarında Helikobakter Pilori enfeksiyonu prevalansı daha fazla olduğu bulunmuştur, ancak başka çalışmalarda buna tesadüfülmemiştir.
Solunum hastalıkları: Birkaç çalışma Helikobakter Pilori enfeksiyonu ile kronik obstrüktif akciğer hastalığı KOAH arasında potansiyel bir ilişki olduğunu öne sürerken, değişik çalışmalar Helikobakter Pilori enfeksiyonu ile KOAH arasında bir ilişki göstermemiştir. Bronşektazi, verem ve akciğer kanseri de daha yüksek H. pylori ile ilişkili bulunmuştur. Helikobakter Pilori’nin daha doğrudan bir mekanizma uygulamak yerine evvelden var olan enfeksiyonları şiddetlendirmesi muhtemeldir.
Osteoporoz: Helikobakter Pilori enfeksiyonu Japonya‘da osteoporoz için bir tehlike etmeni olmaktadır.

Helikobakter Pilori Enfeksiyonunun Mümkün Gözetici Tesirleri

Helikobakter Pilori enfeksiyonu bir hayli negatif sıhhat neticesiyle ilişkili olsa da, enfeksiyon bazı sıhhat şartlarına karşı gözetici olmaktadır. Helikobakter Pilori enfeksiyonunun mümkün gözetici tesirleri alttaki gibidir:
Gastroözofageal reflü hastalığı: Helikobakter Pilori, fazla mide asidinin kalıcı mide ekşimesine ve değişik karmaşıklıklara neden olabileceği bir gidişat olan asit reflüsüne karşı gözetebilen asit sekresyonunu eksiltmektedir. Bazı çalışmalar ve meta-incelemeler Helikobakter Pilori eradikasyonunun gastroözofageal reflü hastalığını GERD makûslaştırdığı, kimilerinde ise hiçbir tesir rapor etmediği neticesine varılmıştır. Ayrıca enfeksiyonu ile Barrett özofagusu ve özofagus adenokarsinomu gibi GERD ile ilişkili hastalıkların görülme sıklığı daha düşüktür. Bununla beraber, dünyanın bazı kesimleri birliği gösterirken, öbürleri göstermediği için bu ilişki denetlenmektedir.
Değişik gastrointestinal enfeksiyonlar: Helikobakter Pilori enfeksiyonu, kolera gibi değişik daha şiddetli bağırsak patojenleri ile enfeksiyon seyrini gevşetmektedir ve çocuklarda değişik gastrointestinal enfeksiyonlardan ishale karşı koruma sağlamaktadır.
IBD: Bir Hayli çalışma Helikobakter Pilori enfeksiyonunun daha düşük IBD insidansı ile ilişkili olduğunu göstermektedir. Farelere Helikobakter Pilori Deoksirübo Nükleik Asit’sı verildiğinde veya canlı bakteriler bulaştığında kolit, kanama ve kilo kaybı gibi kolitle ilişkili semptomlara karşı daha mukavemetli olduğu bulunmuştur. Asya’daki Helikobakter Pilori enfeksiyonu olan şahıslarda inflamatuar bağırsak hastalıklarında ehemmiyetli miktarda daha düşük olduğu tespit edilmiştir. Bu da Helikobakter Pilori IBD büyümesine karşı daha mukavemetli olduğunu göstermektedir. Bu korelasyon henüz bütün olarak açıklanmamıştır ve bu belirtinin ehemmiyetini tanımlamak için daha fazla araştırmaya lüzum dinlenmektedir.
Çölyak hastalığı: Çölyak hastalığı daha düşük Helikobakter Pilori enfeksiyonu ile ilişkilidir. Bu,Helikobakter Pilorinin Nörodejeneratif Hastalıklar ve Diğer Sağlık Koşulları ile İlişkisi Helikobakter Pilori enfeksiyonunun Çölyak hastalığına karşı rastgele bir koruma sağlayıp sağlamadığı sualini gündeme getirmektedir. Altta uyuyan mekanizmaları ve ehemmiyetlerini tanımlamak için daha fazla çalışmaya lüzum dinlenmektedir.
Astım ve alerjiler: Sanitasyon ve hayat şartlarındaki iyileşmeler sebebiyle bir hayli ülkede Helikobakter Pilori enfeksiyonu prevalansı eksilirken, Batı popülasyonlarında astım ve rinit gibi alerjik hastalıkların prevalansı % 32 çoğalmıştır. Birkaç epidemiyolojik çalışma, H. Pylori enfeksiyonunun astım dahil olmak üzere daha düşük alerjik hava yolu hastalığı insidansı ile ilişkili olduğunu göstermiştir. Helikobakter Pilori taşıyan fertlerin astım, egzama ve alerjik rinit gibi eşlik eden alerjik rahatsızlıklara sahip olma ihtimali % 30 daha azdır. Bununla beraber, bilim adamları Helikobakter Pilori’nin bu vaziyette gerçekten gözetici olup olmadığı veya hem altta uyuyan değişik etmenlerin hem Helikobakter Pilori enfeksiyon oranlarını düşürmek hem de astım ve alerjileri çoğaldırmak için komplo kurup uymadıkları mevzusunda uyuşamamaktadır.

Hayvan Araştırmaları

Helikobakter Pilori, bir yandan bağışıklık hoşgörüsüne karşı adaptif bağışıklık tepkisini bozarken, değişik yandan kalıcı enfeksiyonu teşvik etmektedir, değişik yandan da oto-kızgın ve alerjik T-hücresi tepkilerini inhibe etmektedir. Atopik dermatit, alerjik rinit ve astıma, IL-4, IL-5, IL-9 ve IL- 1,3 dâhil Th2 yolu sitokinleri aracılık etmektedir. Tregler Th2 cevabını ve alerjiyle ilişkili IgE yapımını baskılamaktadır. Farelerin Helikobakter Pilori ile erken enfeksiyonu, solunum yollarındaki Treg hücrelerinin rakamını artırmaktadır ve böylece astım gelişimini önlemektedir. Enteresan bir biçimde, yeni doğanlar olarak Helikobakter Pilori ile enfekte olmuş fareler, alerjenlere cevap olarak erişkinlikte enfekte olmuş farelere göre daha düşük seviyede alerjik havayolu enflamasyonu göstermiştir.

Çocuklarda İrtibatlar

İnsanlar üzerinde yapılan bir çalışmada, çocuklarda alerji ve Helikobakter Pilori enfeksiyonu arasında ters bir korelasyon olduğu bulunmuştur, ancak erişkinlerde bu olmamaktadır. Çocukluk çağında Helikobakter Pilori edinimi, astım ve alerji tehlikesinin eksilmesi ile ilişkili görünmektedir. Şiddetli alerjisi olan çocukların hafif veya alerjisi olmayan çocuklara göre Helikobakter Pilori olumsuz veya daha az virülan bakteri bakterisi ile enfekte olma ihtimali daha yüksektir. Bu fenomenin bir açıklaması, hayatın erken yarıyıllarında mikroplara maruz kalmanın daha sonra alerjik hastalıkların gelişimini önlediğini belirten hijyen tesiri olabilmektedir.
Kore’de yapılan bir çalışmada, Helikobakter Pilori eradikasyonundan sonra, eradikasyonu olmayan pozitif hastalara ve H. pylori olumsuz hakimiyetlerine mukayeseyle çoğalmış alerji seviyeleri olduğu gösterilmiştir. Bununla beraber, dünyanın bazı bölgelerinde, düşük Helikobakter Pilori enfeksiyonu insidansı, çocuklarda daha yüksek alerji prevalansı ile ilişkili değildir. Bazı tahlilcilere göre, Helikobakter Pilori enfeksiyonu büyük ihtimalle makûs hijyenle ilişkili ve alerji geliştirme ihtimalini eksiltebilecek birkaç bulaşıcı patojenden yalnızca bir tanesidir.
Multipl skleroz: Afallatıcı bir biçimde, muhtelif çalışmalar Helikobakter Pilori enfeksiyonunun Helikobakter Pilorinin Nörodejeneratif Hastalıklar ve Diğer Sağlık Koşulları ile İlişkisimultipl skleroz üzerine gözetici bir tesiri olduğunu göstermektedir. Helikobakter Pilori enfeksiyonu konvansiyonel multipl sklerozlu hastalarda sıhhatli hakimiyetlere veya opikospinal multipl sklerozlu hastalara göre anlamlı olarak daha az görülmektedir. Bununla beraber, Helikobakter Pilori’nin MS gelişimi üzerindeki gözetici tesirini desteklemek için bugüne kadar çok az katı epidemiyolojik bilgi mevcuttur. Ve iletişim şu anda tamamen spekülatiftir.
Helikobakter Pilori çoğu bireyde semptomlara neden olmamaktadır. Kimileri ise mide rahatsızlığı, mide ekşimesi, kabarıklık ve muhtelif bağırsak meseleleri yaşamaktadır. Bireylerin takribî % 20’si gastrit gibi enfeksiyonla ilişkili bir hastalık geliştirmeye devam etmektedirler. Uzun vadeli, Helikobakter Pilori ayrıca B12 vitamini yetersizliği ve demir yetersizliği kansızlığı ihtimalini artırmaktadır. Bu enfeksiyon ile değişik kronik, otoimmün ve beyinle alakalı hastalıklar arasındaki iletişim hala bütün olarak anlaşılamamıştır.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ

maltepe escort ataşehir escort idealtepe escort anadolu yakası escort kadıköy escort bostancı escort pendik escort ataşehir escort şişli escort göztepe escort pendik escort kartal escort bostancı escort erenköy escort maltepe escort pendik escort bostancı escort ümraniye escort şerifali escort kartal escort maltepe escort tuzla escort pendik escort anadolu yakası escort acıbadem escort ümraniye escort escort bayan maltepe escort ümraniye escort ataşehir escort kadıköy eskort pendik eskort ataşehir escort ümraniye escort kadıköy escort escort bayan maltepe escort sex hikaye yeni seks hikaye gerçek sex hikaye sex hikaye seks hikayeleri sex hikayesi gerçek sex hikayeleri