Site Rengi

BilgiliUsta.com | Aradığınız Her Bilginin Adresi.

Hepatit C Hastalığı ve Böbrek Nakli Üzerine Merak Edilenler

  • 26 Nisan 2021
  • Hepatit C Hastalığı ve Böbrek Nakli Üzerine Merak Edilenler için yorumlar kapalı
  • 674 kez görüntülendi.

Böbrek nakli genellikle böbrek yetmezliği olan hastaların rehabilitasyonu için en iyi alternatif olarak kabul edilir. Bu cins hastalar evvel nakil merkezlerinde hem fiziksel hem de zekâsal olarak hazırlandıktan sonra, nakilleri için finansal gidişatlarını gözden geçirirler. Peki, hepatit C olan bir dönordan alınan böbrek nakil yapıla öğrenir mi veya Hepatit C olan biri böbrek alabilir mi? […]

Böbrek nakli genellikle böbrek yetmezliği olan hastaların rehabilitasyonu için en iyi alternatif olarak kabul edilir. Bu cins hastalar evvel nakil merkezlerinde hem fiziksel hem de zekâsal olarak hazırlandıktan sonra, nakilleri için finansal gidişatlarını gözden geçirirler. Peki, hepatit C olan bir dönordan alınan böbrek nakil yapıla öğrenir mi veya Hepatit C olan biri böbrek alabilir mi? Bu yazıda Hepatit C olan dönerden böbrek nakli yapılıp yapılamayacağına veya böbrek alıp alamayacağına dair bilgiler bulunmaktadır.

Hepatit C

Hepatit C Hastalığı ve Böbrek Nakli Üzerine Merak EdilenlerDonörler ayrıca muhtelif hastalıklar için kapsamlı bir biçimde test edilir. Daha Öncekinden, hepatit C’li bir donör uzuv bağışını dahi düşünemezdi. Ayrıca, bir hayli insan hepatit C’li bir şahıstan böbrek alma mevzusunda rahat değillerdi. Hepatit C virüsü HCV neden olur ve akut veya kronik olabilir. Hastaların % 55 ile % 85’inde kronik hepatit C büyür ve bunlar arasında beşte birine kadar sonunda yirmi sene içinde siroz büyür. Aynı biçimde, zararlı karaciğerde kanserin büyümesine neden olabilir. HCV enfeksiyonu kan yoluyla bulaşır ve kan nakli taranmamış kan ve kan mahsullerinin kullanıldığı yerlerde, paylaşılan iğneler, lekeli iğneler kullanılarak ve ferdin enfekte şahsın kanıyla temas ettiği cinsel yolla bulaşabilir.
Kronik hepatit C’li takribî 71 milyon insan vardıre ve bunların çoğu siroz veya karaciğer kanseri geliştirmeye devam etmektedir. 2016’da takribî 400.000 şahıs, çoğunlukla karaciğer ve sirozdaki urlar için hastalık ve komplikasyonlarına can vermiştir. Mesele düşük tanı ve rehabilitasyon oranıdır. Bu alandaki araştırma gayretlerine karşın henüz bir aşı geliştirilmemiştir.

Böbrek Müşterisinde Hepatit C Tehlikeyi

Daha evvel, bir nakil hastasında hepatit C rehabilitasyonunun, interferon uygulamasına sabrettiği için neredeyse ihtimalsiz olduğu düşünülüyordu. Bu hastalarda yalnızca gelişmiş immünosupresyon ile ilişkili olmakla kalmadı, aynı zamanda glomerülonefrit ve akut greft reddine neden olabilir. Bununla beraber, günümüzde nakil cerrahları, donörlerde bu enfeksiyonla alakalı yaklaşımlarını yine gözden geçirmektedir. Sebebi, hepatit C için tıbbi rehabilitasyonun ilerlemesinde uyumaktadır. Hadiselerin % 95’inden aşırısında rehabilitasyon sunan antiviraller artık mevcuttur. Bunlara pan-genotipik dolaysız tesirli antiviraller DAA denir.
HCV genomu, konakçı hücreninkine entegre olmadığından hepatit B virüsünün aksine, bu ilaçlar kullanılarak virüsün nakledilen dokularda kalması ve daha sonra yine faal hale gelme tehlikeyi yoktur. HCV-pozitif bir donörden böbrek naklinin neticeyi, 1.29 oranında mortalite çoğalışı taşır, ancak asıl anlamda, bu nakil sonrası 1 sene içinde % 1 daha fazla vefat tehlikeyi ve 3’te % 2 düşüş anlamına gelmektedir. Bir sene yaşamda kalma oranı Her iki vaziyette de, nakil için bekleme listesinde olan son yarıyıl böbrek yetmezliği olan hastalarda senede % 10 mortaliteden ehemmiyetli miktarda daha iyidir.

Hepatit C ve Nakil Adımları

Biltihapçı adım
Tertip Etmelerin ilk hafiflemesi, kendileri hepatit C pozitif olan müşterilerle alakalıdır. Bu insanlar enfeksiyonu olan başka bir şahıstan böbrek almayı seçim edebilir, zira bu böbrekler ananesel olarak taranan enfekte olmayanlardan çok daha erken elde edilebilir. Bu virüse karşı oldukça tesirli ilaçların bulunması sebebiyle bugün böyle bir tercih yapabilirler. Bu gidişatlarda, akdikeni nakilden sonra hepatit C’ye karşı doğrudan tesirli antivirallerle rehabilitasyon edilecektir. Bu yaklaşıma karşın, her sene takribî 1000 sıhhatli böbrek, zati hepatit C’ye sahip müşterilerin yetersizliği sebebiyle transplantasyon için uygun değildir.
İkinci adım
Bugün, HCV’li bir donörün böbreği, dört sebepten dolayı virüsü olmayan birine nakledilebilir:
• Böbrek nakli için bekleyenler uzun süreli diyalizdekinden daha iyi fiziksel formdadır
• Nakil için bekleyenler, hepatit C’li bir donörden böbrek alması olasıdır
• HCV varlığına karşın böbrekler genellikle çok sıhhatlidir
• Enfeksiyonu rehabilitasyon etmek için antiviraller mevcuttur.

Hepatit C ve Böbrek Nakli Üzerine Olay Çalışmaları

Hepatit C Hastalığı ve Böbrek Nakli Üzerine Merak EdilenlerBirkaç olay raporu, enfekte olmuş bir donörü antivirallerle rehabilitasyon etkenin kesintisiz virolojik cevap noktasına veya başka bir deyişle rehabilitasyon noktasına kadar rehabilitasyon edilmesinin ve daha sonra böbreği de enfeksiyon için rehabilitasyon edilen enfekte olmayan bir müşteriye nakledilmesinin fizibilitesini ve zaferini göstermektedir. Böyle bir böbrek almış 53 hasta üzerinde yapılan ufak bir çalışma, yalnızca bir beklenmedik karmaşıklığın ortaya çıktığını göstermektedir: ancak nakledilen böbreklerde yaygın olan ve çoğu vaziyette rehabilitasyon edilebilen yüksek bir BK virüsü seviyesi mevcuttur. Bu gidişat tüm müşterilerde yeni böbrekleri aldıktan sonra otomatik olarak ortaya çıkmıştır ve hepatit C için zaferle rehabilitasyon edilmiştir. 12 haftalık rehabilitasyondan sonra hepatit C virüsü bulgusu yoktur ve rehabilitasyon edilmiştir.
Bu hastaların hiçbiri can vermemiş, ancak öbür yandan analistler, uzun vadeli diyaliz hastalarının% 10’unun her sene can verdiğine dikkat çekmişlerdir. Bu arka tasarıyla, ABD‘de böbrek nakli bekleyen hastalar için bakım standardı, enfekte olmamış potansiyel müşterilere dahi sunulanlar arasında hepatit C ile enfekte olmuş böbrekleri dahil etmek olabilir.

Hepatit C ile Enfekte Böbrekler Sıhhatlı Müşterilere Güvenle Nakledilebilir

Hepatit C virüsü HCV enfeksiyonu olan ölüm etmiş donörlerden alınan böbrekler, doğrudan tesirli antiviral rehabilitasyonların bir rejimi, nakilden iki gün sonra başlatıldığında, tehlikesiz bir biçimde enfekte olmayan müşterilere nakledilebilir. MGH analistleri, 30 böbrek müşterisinin her birinin, antiviral rehabilitasyona atfedilebilecek hiçbir ciddi yan tesir olmaksızın HCV’den rehabilitasyon edildiğini ve neredeyse tamamının altı ayda müthiş allogreft işlevini sürdürdüğünü tespit etmiştir.
Tek merkezli sınamalar ve geriye dönük olay serileri, hepatit C virüsü HCV enfeksiyonu olan donörlerden alınan böbrekleri kullanarak umut verici neticeler bildirdi. Ancak, bu belirtilerin genellenebilir olup olmadığını tanımlamak için çok merkezli çalışmalara gereksinim vardır. HCV viremisi olan can veren donörlerden 30 böbreği HCV ile enfekte olmamış müşterilere nakletmek için yedi merkezde prospektif bir sınama yaptık, ardından 3 gün posttransplant başlatmayı kasteden günde bir defa koformüle glecaprevir ve pibrentasvir uyguladık. Anahtar neticeler, kesintisiz virolojik cevap glekaprevir ve pibrentasvir ile rehabilitasyonu bitirdikten 12 hafta sonra tespit etilemeyen HCV Ribo Nükleik Asit, yan tesirler ve allogreft işlevini kapsamaktadır.
Mayıs 2019’dan Ekim 2019’a kadar 76 hastayı taranmış ve 30’u HCV viremik can veren bir donörden medyan böbrek donör profili indeksi, % 53 böbrek nakli yapılan 63 hastayı kaydolduk. Böbreğin rızası ile nakli arasındaki vasati müddettir ve HCV viremik donörden 6.3 hafta alınmıştır. 30 akdikeninin tümü, kesintisiz bir virolojik cevap elde etti. Bir akdikeni, kesintisiz virolojik cevap elde ettikten 4 ay sonra sepsis komplikasyonlarına can vermiştir. Hiçbir hastada, muhtemelen HCV enfeksiyonu veya glecaprevir ve pibrentasvir ile rehabilitasyon ile alakalı hiçbir ciddi yan tesir görülmemiştir ve üç akdikeni, bir olayda hudutta olan akut hücresel ret geliştirmiştir. Üç akdikeni, immünosupresyonun eksilmesinden sonra çözülen takribî 10.000 kopya/ml’ye yakın poliomavirüs BK viremi geliştirmiştir. Tüm müşteriler 1,73 m başına 1.2 mg/dL ve medyan GFR 57 ml/dk’lık bir vasati kreatinin ile iyi allogreft işlevi olan 2 6 ay’dır.
Yapılan çok merkezli sınamalar, 30 HCV viremik böbreğin HCV olumsuz müşterilere transplantasyonunun güvenliğini, tesirliliğini ve ardından 8 haftalık glecaprevir ve pibrentasvir rejiminin erken başlatıldığını göstermiştir. Nefroloji Bvefatı’nde analist olan Meghan Sise, HCV pozitif donörlerden nakledilen böbreklerdeki hepatit C virüsünü, antiviral casuslar glecaprevir ve pibrentasvir kullanarak, sekiz haftalık günlük dozajın bir parçası olarak zaferle rehabilitasyon edilmiştir. MGH ve çalışmanın ortak ilk yazarı bu belirtiler, HCV ile enfekte olmuş donörlerden böbreklerin kullanılması mevzusunda hala tedbirli olan veya buna mukavemet gösteren bir hayli nakil merkezine eforlu bir ileti verebilir. Akdikeni olumsuz transplantlara pozitif olan bu güya donörün erken antiviral müdahale yoluyla tehlikesiz ve tesirli bir biçimde yapılabileceğini göstermiştir.
ABD’de takribî 95.000 şahıs şu anda böbrek nakli beklemektedir ve çoğu giderek çoğalan sıhhat bozulmasından muzdariptir. 60 yaşın üzerindeki hastalar dahil bazı gruplar için vefat, nakilden daha büyük bir netliktir. Bu ehemmiyetli millet sıhhati meseleyi göz önüne alındığında, ABD Sıhhat ve İnsan Hizmetleri Bakanlığı, Advancing American Kidney Health Initiative’in bir parçası olarak, nakil için mevcut böbrek rakamını 2030’a kadar ikiye katlanacğını hipotez etmektedir. Bu gayeye giden ümit verici bir yol, özellikle hepatit C virüsü enfeksiyonu olan ölüm etmiş fertlerde şu anda alana gelen canlı insan böbreklerinin atılmasını eksiltmektir. Milli opioid salgınından çoğalan vefatların bir neticeyi olarak bu uzuvların rakamı son beş senede çoğalmıştır.
Hepatit C Hastalığı ve Böbrek Nakli Üzerine Merak EdilenlerMGH prospektif çalışması, donör pozitifinin verici olumsuz transplantasyona uygulanabilirliğini gösteren ilk çok merkezli araştırmadır. MYTHIC Multi-Center Study to Transplant Hepatitis-C Infected Kidneys olarak öğrenilen çalışma, Pennsylvania Üniversitesi’ndeki Perelman Tıp Fakültesi ile işbirliği içinde planlanmış ve reelleştirilmiştir. Yedi ABD nakil merkezindeki sınamanın 30 böbrek müşterisinin her birine, virüs içinde yaşamda kalması için lüzumlu olan iki değişik proteini kasteden eforlu antiviral maddeler olan glecaprevir ve pibrentasvirden oluşan bir koformülasyonun sekiz haftalık bir kürü verilmiştir. Bir hasta, sınamaya katılımla alakası olmadığı düşünülen sepsis komplikasyonlarına can verirken, hiçbir hastada ciddi yan tesir veya karaciğer hastalığı kollanmamış ve altı ayda allogreft işlevi harikuladedir.
Analist Dr. Raymond Chung, hastaların çoğu nakilden hemen sonra kanlarında çok az ölçüde virüs göstermiş, ancak bu viral yük dört haftalık rehabilitasyonla HCV viremik böbreklerin tüm müşterilerinde tespit edilemez hale gelmişş veya ölçülememiştir. MGH’deki Karaciğer Merkezi ve Gastrointestinal Bvefatı ve çalışmanın eş-kıdemli yazarı Chung, sınamanın zaferinin, araştırma takımının, her yerde nakil merkezleri tarafından kullanılabilecek, hepatit C ile enfekte böbrekleri nakletmek için ispata dayalı bir muayenehane protokol geliştirmesine kadar uzandığını belirtmektedir. Değişen rehabilitasyon rejimlerine dayalı olarak kendi bünyesinde geliştirilen bir hayli protokolü sağlam, tek tip ve yinelenebilir bir protokolle değiştirmeye çalışılmıştır. Hastalarda işe yarayan çok kolay bir yaklaşım oluşturarak muvaffak olunduğuna inanılmaktadır. Analistler şimdi, nakil merkezlerinin bu cesaret verici neticeleri ve böbrek nakline kritik gereksinim dinleyen hastaların yüksek nitelikli uzuvlara ulaşımını artırma fırsatını dikkate alacaklarından umutlulardır.
Netice haysiyetiyle hepatit-C ile enfekte olmuş böbreklerle nakillerin yapılabilmesi ve geri ödenebilir hale getirilmesinin muazzam yararlarının görüleceği umut edilmektedir. Herkesin son niyeti, böbrek nakli bekleyen hastaların hayat niteliğini ve ölçüsünü artırmak olmalıdır.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ

maltepe escort ataşehir escort idealtepe escort anadolu yakası escort kadıköy escort bostancı escort pendik escort ataşehir escort şişli escort göztepe escort pendik escort kartal escort bostancı escort erenköy escort maltepe escort pendik escort bostancı escort ümraniye escort şerifali escort kartal escort maltepe escort tuzla escort pendik escort anadolu yakası escort acıbadem escort ümraniye escort escort bayan maltepe escort ümraniye escort ataşehir escort kadıköy eskort pendik eskort ataşehir escort ümraniye escort kadıköy escort escort bayan maltepe escort sex hikaye yeni seks hikaye gerçek sex hikaye sex hikaye seks hikayeleri sex hikayesi gerçek sex hikayeleri