Site Rengi

BilgiliUsta.com | Aradığınız Her Bilginin Adresi.

Hidrojen Suyu Nedir?

  • 01 Nisan 2021
  • Hidrojen Suyu Nedir? için yorumlar kapalı
  • 265 kez görüntülendi.

Hidrojen suyu kolayca hidrojen molekülleri kapsayan sudur ve iddialara göre bu hidrojen molekülleri antioksidanlara eş tesirler göstermektedir. Hidrojen suyu üreticileri tarafından, suya ilave edilen hidrojenin hastalıklara, iltihaplanma ve ihtiyarlamaya katkıda bulunan oksijensiz radikalleri nötralize etmeye dayanakçı olduğu iddia edilmektedir. Hidrojen suyunun arttaki araştırma belirtilerinin çoğu henüz yinelenmemiştir. Çalışmaların çoğu, hidrojen suyu üreticileri tarafından finanse edilmiş veya […]

Hidrojen suyu kolayca hidrojen molekülleri kapsayan sudur ve iddialara göre bu hidrojen molekülleri antioksidanlara eş tesirler göstermektedir. Hidrojen suyu üreticileri tarafından, suya ilave edilen hidrojenin hastalıklara, iltihaplanma ve ihtiyarlamaya katkıda bulunan oksijensiz radikalleri nötralize etmeye dayanakçı olduğu iddia edilmektedir. Hidrojen suyunun arttaki araştırma belirtilerinin çoğu henüz yinelenmemiştir. Çalışmaların çoğu, hidrojen suyu üreticileri tarafından finanse edilmiş veya Japonya‘da çıkar çatışması bulunan aynı insan grupları tarafından yapılmıştır.
Ek olarak, hidrojen suyu üzerinde yapılan birkaç muayenehane çalışma, kumpaslı su içen bir hakimiyet grubu kapsamamıştır. Bu sebeple, rastgele bir potansiyel fayda, sıhhat için iyi olduğu öğrenilen yeterli su içmekten kaynaklanıyor olabilir. Hidrojen suyunun iddia edilen verimlerinden rastgele birini destekleyen bir ispat yoktur. Gelecekte, hidrojen suyunun faalliğini ve güvenliğini tanımlayacak tarafsız bilimsel araştırmalar yayınlanması beklenmektedir. Bugüne kadar uygun, büyük ölçekli bir muayenehane çalışma yayınlanmamıştır.

Üreticiler FDA Tertip Etmelerini Nasıl İhlal Etmektedir?

Hidrojen Suyu Nedir?Doğru deliller bulunmadığından, üreticiler genellikle mevcut noksan bilimi ispat olarak alır, belirtileri kullanır ve bilinmez nitelikte hidrojen su mahsulleri satarlar. Alkali su ve alkali su cihazları tıbbi kullanım için FDA tarafından onaylanmamıştır. Alkali su perhiz dayanağı olarak sınıflandırılır. Destekler genellikle katı muayenehane araştırmalardan yoksundur. Tertip Etmeler onlar için yapım standartlarını tanımlamaktadır ancak tehlikesiz ya da tesirli olduklarını garanti etmemektedir. Yardım etmeden evvel emin uzman bir hekimle görüşülmesi nasihat edilir.
FDA kısa müddet evvel alkali su üreticilerine mahsullerinin terapötik haklarını arz ettikleri için ihtarlar yayınlamıştır. Bu üreticiler sahte bir biçimde alkali suyun hastalığı rehabilitasyon edebileceğini, rahatlatabileceğini, rehabilitasyon edebileceğini veya önleyebileceğini iddia etmişlerdir. Bir alkali sularının ciddi hastalıklardan mustarip hastaların sıhhati üzerinde pozitif bir tesiri olabileceğini iddia etmiştir.

Hidrojenin Kimyası

Hidrojen H2, kâinattaki en bol bulunan moleküldür. Kokusuz, renksiz ve tatsız bir gazdır. Hidrojen var olan en ufak gaz molekülüdür. Bu eşsiz özellik sebebiyle, bazı analistler bedendeki uzuvlara ve hücrelere beyin de dahil olmak üzere nüfuz edebileceğini iddia etmektedirler. Antioksidan, anti-enflamatuar ve anti-alerji etkinliğine sahip olduğu iddia edilir, ancak iddia edilen bu tesirlere veya nüfuz etme kapasitesine dair rastgele bir muayenehane çalışma bulunmadığını da iddialar arasındadır.

Araştırma Zamanı

Hidrojen, insanlarda ilk kere 90’lı senelerin başında kullanılmıştır. Üç dalgıca gaz olarak verildi, derin deniz dalışı beyindeki yüksek baskı tesirlerini aşmalarına dayanakçı olmak için uygulanmıştır. 2007’de, Japonya’daki bir takım inhale hidrojen gazının bir antioksidan olarak hareket edebileceğini açıklamıştır. Araştırmalar, hidrojenin beyni hür radikallerden gözetebileceğini, ancak kuramlarının hiçbir zaman ispatlanmadığını iddiada etmektedir. Bununla beraber, bu çalışma dünya çapında alaka uyandırmıştır ve işletmeler daha sonraki senelerde hidrojen araştırmalarının çoğunu finanse etmişlerdir.
Hidrojen suyu, ilave edilmiş hidrojen moleküllerine sahip sudur. Üreticiler, ulusa ulusa hidrojen vermenin en pratik ve basit yolu olarak yönteme etmişlerdir. Ancak bu tek yol değildir, çalışmalar hidrojenin de solunabileceğini, enjekte edilebildiğini veya banyodan alınabileceğini göstermektedir. Bu uygulama usulleri Çin’de acil ve kritik bakım tıbbında incelenmektedir. İlk Japon çalışmasından bu yana, 63 hastalıkta hidrojenin tesirleri araştırılmıştır. Ancak araştırmanın çoğu deney hayvanlarında yapılmıştır fakat buna karşın uygun muayenehane deneyler hala beceriksizdir. Hidrojen suyunun mümkün avantajları ve dezavantajları olduğunu iddia eden iki grup mevcuttur ve düşünceleri şu biçimdedir: Hidrojen Suyu Nedir?
Hidorojen suyunun avantajları
Alttaki tesirler insan hücrelerinde, hayvanlar veya kaptan sınamalarında bulunmuştur.
• Nöroprotektif, antioksidan ve antienflamatuar olduğu iddia edilmektedir
• Uygun biçimde üretilirse, büyük ihtimalle tehlikesiz olduğu iddia edilmektedir.
Hidrojen suyunun dezavantajları
• Muayenehane araştırmalar henüz önyargılı ve yanılgılıdır
• Faalliği öğrenilmemektedir
• Yan tesirleri öğrenilmemektedir
• Mahsuller yanlış etilenmiş olabilir
• Kirlenme tehlikeyi yüksektir.

Potansiyel Tesir Mekanizması

Hidrojenin tesir mekanizması öğrenilmemektedir ve yeterli seviyede araştırma yoktur. Bazı bilim adamları, mitokondri ve çekirdek Deoksirübo Nükleik Asit’nın depolandığı yer gibi hücre ve hücre bileşenlerine organellere girme özelliğine sahip olduğuna inanmaktadır. Bazıları öbür moleküllerin bu kadar derinlere başka bir deyişle hücrelere nüfuz edemediğini iddia etmektedir. Bununla beraber, bu varsayım asla ispatlanmamıştır. Hidrojen suyunun alttaki yollar üzerindeki tesirleri hayvanlar ve hücrelerde araştırılmıştır:
• İnflamatuar sitokinlerin eksilmesi TNF alfa ve gama, IL-6, IL-1 beta, IL-10, IL-12, NF-B
• Kansere bağlı bazı genlerin etkilenmesi kaspaz 3, kaspaz 12, kaspaz 8, Bcl-2, BAX, bFGF , HGF , IFNy eksiltilmesi
• İnflamasyona bağlı genlerin etkinliğinin eksiltilmesi i-NOS, VEGF, CCL2, ICAM-1, PGE2
• Enerji metabolizması çoğalan FGF21
• Ghrelinin çoğaldırılması
• Detoksifikasyonla ilişkili genlerin aktive edilmesi Nrf2 ve hem oksijenaz-1
Önerilen bu mekanizmalar insanlar üzerinde henüz doğrulanmamıştır veya incelenmemiştir.

Güvenlik, Dozaj, Yan Tesirler

Yan tesirler ve moleküler hidrojenin güvenlik H 2 iyi planlanmış muayenehane çalışmaların beceriksizliği verilen öğrenilmemektedir. Sıhhat gidişatına ve mümkün ilaç veya ek etkileşimlerinize göre mümkün yan tesirler mevzusunda hekime danışmak gerekir. Bazı bilim adamları toksik olmadığına inanmaktadır, ancak uygun muayenehane bilgiler beceriksizdir. Bazı araştırma takımları, daha ufak ölçülerde moleküler hidrojenin, çok yüksek ölçülerden daha eforlu tesirlere sahip olabileceğini öne sürmüşlerdir, ancak bu insan sınamalarında asla doğrulanmamıştır. Hidrojen suyunun uzun vadeli tehlikeleri, ilave çalışmalar yapılıncaya kadar bütün olarak tespit edilemeyecektir.

Dozaj

Faallik ve güvenlik bilgilerinin olmaması sebebiyle, hidrojen su dozu tanımlanamaz. Çoğu muayenehane çalışmada, insanlar günlük 0,5-2 L hidrojen suyu içmektedirler. Bazı bilim adamları H içme hidrojen sudan sonra, takribî % 40 ‘ı beden tarafından emilmektedir. Bu muayenehane olarak doğrulanmamıştır. Bu sebeple, bu noktada hiçbir dozaj talimatı yapılamaz. Ek olarak, piyasadaki bir hayli mahsulde bütün hidrojen ölçüyü bilinmeyendir. Bazı mahsuller hasarlı bileşiklerle dahi kirlenmiş olabilir. Ayrıca, moleküler hidrojen bir gazdır ve süratli bir biçimde buğulaşır. Başka Bir Deyişle suya hidrojen ilave edilirse, birkaç dakika içinde gider.

Sınırlamalar ve İhtarlar

Çalışmaların çoğu, çoğunlukla Japonya’da olmak üzere yalnızca birkaç araştırma takımı tarafından yapılmıştır. Hidrojen suyunun sıhhate yararları, daha büyük ölçekli muayenehane çalışmalarda incelenmelidir. İyi sıhhat için yeterli ölçüde kumpaslı su içmek lüzumlu olduğundan, tüm muayenehane çalışmalar hakimiyet grubu olarak denk ölçüde kumpaslı su kullanmalıdır ve bu çalışmalarda her zaman böyle olmamıştır. Ek olarak, bazı sıhhat faydaları yalnızca hayvanlar veya hücreler üzerini incelenmiştir. Pek çok hidrojen mahsulü hap biçiminde satılmaktadır, ancak bu mahsullerin tesirleri daha da net değildir.

Hidrojen Suyu Nereden Temin Edilir?

Hidrojen suyu günümüzde daha öncekine kıyasla daha popüler hale geldiğinden alttaki formlarda bulmak olasıdır.
• Şişe olarak satılan hidrojen suyu
• Suda çözünür hidrojen tabletleri
• Hidrojen suyu üreticileri tarafından üretilen ufak taşınabilir hücre suyu
• Konutta kurulabilecek hidrojen su jeneratörleri ile elde edilen hidrojen suyu
Hidrojen Suyu Nedir?Hidrojen suyunun eminliği mevzusunda şüphe yaşanmasının sebebi piyasadaki çok değişik ve yüksek maliyetlerle hidrojen suyu bulunmasından kaynaklanmaktadır. Ve genellikle maliyetler çok yüksektir. Bu mahsullerin araştırma çalışmalarında kullanılan hidrojen suyu cinsiyle nasıl karşılaştırıldığı öğrenilmemektedir. Belirtildiği gibi, bazı üreticiler birkaç FDA kaidelerine ihlal etmektedirler etiketleme, kirlenme, nitelik hakimiyet ve öbür Bu, piyasadaki tüm mahsullerin niteliğini denetlemektedir.
Bazı bireyler laktuloz almanın bedendeki hidrojeni natürel olarak artırmanın bir yolu olduğunu düşünür, ancak onları destekleyecek muayenehane bir ispat yoktur. İnsanlar moleküler hidrojen üretemezler. Bununla beraber, bazı hudutlu araştırmalar, bağırsak bakterilerinin, laktuloz gibi muhtelif lifleri aldığında hidrojen üretebileceğini göstermektedir. Gut bakterileri laktulozdan büyük ölçüde hidrojen oluşturabilir, ancak bu gaz ve kabarıklık gibi yan tesirleri birliktesi getirir. Lakroz, 65 şahıstan oluşan bir çalışmada bedende hidrojen suyuna eş biçimde hidrojeni çoğaldırmıştır. Moleküler hidrojenli mevcut mahsuller genellikle pahalıdır ve kuşkulu niteliğe sahiptir.
Netice olarak, hidrojen suyu ile alakalı yapılan araştırmaların çok büyük kısıtlamaları vardır ve bu kesin değildir. Bazı deliller, doğru biçimde üretilmiş hidrojen suyu içmenin muhtemelen riskli olmadığını, ancak bunun da iyi olup olmadığını öğrenmediklerini belirtmektedir. Yeterince kumpaslı su içmenin, hidrojen suyunun aksine sıhhate verimli olduğu ispatlanmıştır. Tarafsız olana kadar, yüksek nitelikli araştırmalar ortaya çıktığında, hidrojen sularının kullanımı ispatlanmamıştır.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ

maltepe escort ataşehir escort idealtepe escort anadolu yakası escort kadıköy escort bostancı escort pendik escort ataşehir escort şişli escort göztepe escort pendik escort kartal escort bostancı escort erenköy escort maltepe escort pendik escort bostancı escort ümraniye escort şerifali escort kartal escort maltepe escort tuzla escort pendik escort anadolu yakası escort acıbadem escort ümraniye escort escort bayan maltepe escort ümraniye escort ataşehir escort kadıköy eskort pendik eskort ataşehir escort ümraniye escort kadıköy escort escort bayan maltepe escort sex hikaye yeni seks hikaye gerçek sex hikaye sex hikaye seks hikayeleri sex hikayesi gerçek sex hikayeleri