Site Rengi

BilgiliUsta.com | Aradığınız Her Bilginin Adresi.

Hidrojen Suyunun Sıhhat Açısından Verimleri

  • 27 Nisan 2021
  • Hidrojen Suyunun Sıhhat Açısından Verimleri için yorumlar kapalı
  • 770 kez görüntülendi.

Hidrojen suyunun saf hidrojen sağladığı söylenir. Hidrojen suyu üreten işletmeler beyin sıhhatini, metabolizmayı ve fiziksel performansı iyileştirdiğini iddia etmektedirler. Bununla beraber, hidrojen suyunun belirtilen sıhhat bereketlerinden rastgele birini desteklemek için yeterli bilgi yoktur. Ek olarak, piyasada bulunan mahsuller denetlenebilir kalitededir. Bazıları potansiyel olarak kontamine olmuş suları satarken, sıhhatsiz iddialarda bulunarak FDA tertip etmelerini ihlal etmektedir. Hidrojen […]

Hidrojen suyunun saf hidrojen sağladığı söylenir. Hidrojen suyu üreten işletmeler beyin sıhhatini, metabolizmayı ve fiziksel performansı iyileştirdiğini iddia etmektedirler. Bununla beraber, hidrojen suyunun belirtilen sıhhat bereketlerinden rastgele birini desteklemek için yeterli bilgi yoktur. Ek olarak, piyasada bulunan mahsuller denetlenebilir kalitededir. Bazıları potansiyel olarak kontamine olmuş suları satarken, sıhhatsiz iddialarda bulunarak FDA tertip etmelerini ihlal etmektedir. Hidrojen suyu ile alakalı uzun vadeli güvenlik çalışmaları bulunmamaktadır. Muayenehane çalışmalarda günlük 0,5-2 L’lik bir dozaj kullanılmıştır. Çok ölçüde hidrojen suyu içmeden evvel uzman bir hekime danışılması öneri edilir. Hidrojen suyu hiçbir zaman onaylı tıbbi rehabilitasyonların yerine kullanılmamalıdır.

Antioksidan ve Beyin Gözetici Tesirleri

Hidrojen Suyunun Sağlık Açısından FaydalarıSıçanlarda yapılan bir çalışma, inhale hidrojenin beyne erişebileceğini göstermiştir, ancak insanlarda hidrojen suyunun antioksidan gidişat ve beyin sıhhati üzerindeki tesirleri öğrenilmemektedir. 38 inmeli hastanın yer aldığı ilk kaptan çalışmada, bir hidrojen çözeltisi IV tehlikesiz bir biçimde kullanılmıştır. Bu çalışma hem analistlerin hem de hastaların neyin uygulandığını öğrenmesini sağlayan kaptan bir çalışmadır ve ayrıca, bu çalışma randomize değildir. Bu sebeple, muhtelif yanlılıklar ortaya konmuş olabilir.
Parkinson hastalığı olan 17 hastanın başka bir ufak bir çalışmada, bir eklenti ananesel rehabilitasyon semptomları iyileştirmiştir. Kumpaslı plasebo su içmiş olanlar makûslaşmıştır. Analistler bu tesirlerin anlamlı olduğunu belirtmişlerdir, ancak böyle ufak bir örneklemden emin neticeler çıkarmak imkânsızdır. Ek olarak, hiçbir çalışma tek başına hidrojen suyunun Parkinson Hastalığı üzerindeki tesirine bakmamıştır. Bilim adamları, sıçanlarda hidrojen suyunun oksidatif stres ve Parkinson Hastalığı temkine üzeriniki etkilerini incelemişlerdir. Laboratuar hayvanlarında daha düşük dozların daha tesirli olduğunu öne sürmüşlerdir. Hidrojen suyu içen fareler intravenöz olarak aralıksız olarak daha yüksek ölçüde hidrojen alanlardan daha iyi netice vermiştir. Bu belirtilerin insanlar üzerindeki tesiri hesaplanamaz, ancak sınama yapılması gereklidir.

Cerahat

Bir kaptan çalışmada, erken romatoid artritli 20 hasta 4 hafta süresince 0,5 L / gün hidrojen suyu içmiştir. Rapor, tüm hastaların semptom iyileşmesi yaşadığını ve % 20’sinin semptomsuz hale geldiğini belirtmektedir. Araştırmalar çıkar çatışması olmadığını beyan etmişlerdir, ancak örneklem büyüklüğü emin neticeler çıkarmak için çok miniktir. Hayvan araştırmaları aynı zamanda moleküler hidrojen H olmadığı incelendi 2 anti-inflamatuar tesirlere sahiptir. Büyük ölçekli muayenehane çalışmalara lüzum vardır.

Adale Bitkinliği ve Cılızlığı

10 genç atlet ile yapılan bir deneyde, hidrojen suyu içmek ağır egzersiz sırasında laktik asit birikimini eksiltmiş ve adale bitkinliğini eksiltmiştir. Hakimiyet olağan suydu ve katılımcılar çapraz olarak araştırmışlardır. Daha evvel analiz edilen çalışmaya eş biçimde, yazarların çıkar çatışması bildirmemişlerdir ancak çalışma anlamlı olamayacak kadar miniktir. Başka bir çalışmada, günlük 2 litre hidrojen suyu içmek, 8 bisikletçinin daha fazla enerji harcayan ve daha az tükenmeye sahip sprintlerden efor almasına destekçi olmuştur ve bu çalışma İtalya’da yapılmıştır Ayrıca, hidrojen ve olağan su arasında bir devireme süresi yoktur ve her suya yalnızca iki hafta süresince verilmiştir. Bu çalışmada çıkar çatışmaları belirtilmemiştir.
Ciddi bir adale erimesi hastalığı olan farelerde Duchenne musküler distrofi veya DMD yapılan bir çalışmada, hidrojen suyu anormal kilo alımını önlemiş ve antioksidan glutatyon peroksidaz yapımını arttırmıştır. Birçok bileşik, hayvanlar üzerinde bir tesire sahiptir ancak insan sınamalarını geçememektedir. DMD’li bireylerde hidrojen suyu incelenmemiştir.

Metabolik Belirti ve Tip 2 Diyabet

Metabolik belirti veya diyabet için hidrojen suyunun kullanımını destekleyecek yeterli delil yoktur. Metabolik belirti meyilli hastalarla yapılan kaptan çalışmada, 8 hafta süresince hidrojen Hidrojen Suyunun Sağlık Açısından Faydalarısuyu 1,5 – 2 L/gün içilmesi HDL-kolesterolü artırmış ve total kolesterolü düşürmüştür. Ehemmiyetli bir sınırlama, bu çalışmanın yalnızca 20 birey üzerinde sarih yaftalı bir sınama olmasıdır. İkinci olarak, her beş analistten üçü, bir kontratlı araştırma kuruluşu olan KGK Synergize ile ilişkilendirilmiştir. Çalışma, Londra, ON, Kanada’daki merkezlerinde yapılmıştır.
Başka bir çalışmada, hidrojen suyu içmek 8 hafta süresince günde 900 mL , tip 2 diyabet veya prediyabetli bozulmuş glikoz hoşgörüyü 36 hastada yapılan bir çalışmada kolesterolü düşürmüş ve glukoz hoşgörüsünü ve insülin direncini çoğaldırmıştır. Plasebo grubunda saf su kullanılmış ve bu çalışma randomize edilmiştir. Sadece yeterli ölçüde kumpaslı su içmenin, metabolik belirti ve diyabeti olan bireylerde bereketli olduğu öğrenilmektedir. Zira düşük su alımı yüksek kan şekeri ile irtibatlıdır.
Bazı bilim adamları, hidrojen suyunun enerji kullanımı, glikoz, insülin, trigliseritler ve yağlı karaciğer üzerindeki tesirlerini, tip 2 diyabetli, obezite ve yüksek yağlı perhizle beslenen farelerde araştırılmıştır. Aynı zamanda enerji kullanımını çoğaldırmış ve seviyelerini düşürmüştür. Değişik araştırma takımları, sıçanlarda, hidrojen suyunun, arterlerin veya aterosklerozun sertleşmesini önleyebileceğini önermiştir. Bu insanlarda asla incelenmemiştir.

Mitokondri Sıhhati

Bilimsel bir tahlil, hidrojen hastalığının adale hastalıkları olan 41 şahsın yaptığı çalışmalara göre, bedenin enerji santrali olan mitokondriyi gözetebileceğini öne devam ettir. Günde 0.5-1 L hidrojen suyu içmişlerdir. Bazı analistler, hidrojen suyu içmenin farelerde yapılan çalışmalara sabrederek enerji metabolizmasını teşvik edebileceğini zannetmektedir. Bu tahmin ispatlanmamıştır.

Kemoterapi ve Işınımın Yan Tesirleri

Radyoterapi ve/veya kemoterapi alan bireylerde hidrojen suyunun güvenliğini ve faalliğini tanımlamak için yeterli bilgi yoktur. Uygun muayenehane sınamalar yetersizdir. Karaciğer kanseri için ışınım rehabilitasyonu alan 49 hastanın bir çalışmasında, hidrojen suyu içmek 1,5-2 L/gün hastaların hayat niteliğini ve iştahını artırmıştır. Hidrojen suyunun ayrıca oksidatif stresi ve ışınımdan gelebilecek zararı eksiltebileceğini ileri sürülmüş, ancak bu ispatlanmamıştır. Bazı analistler hidrojen suyunun yaşamda kalma oranını artırabileceğini, böbrek zararını eksilttiğini ve farelerde kemoterapi ilaçlarından sisplatin kilo kaybını önleyebileceğini düşünmektedir. Bu insanlarda incelenmemiştir.

Cilt Sıhhati

IV çözeltisi ile verilen hidrojen suyu, cilt kızarıklığı, irini ve sızısı olan 4 hastada cilt sıhhatini iyileştirmiştir. Cilt kızarıklığının birkaç gün süren rehabilitasyondan sonra kaybolduğunu ve geri dönmediğini belirtilmektedir. Bununla beraber, 4 birey üzerinde yapılan bir araştırmaya sabrederek sıhhatle alakalı rastgele bir iddiada bulunmak muhtemel değildir. 6 şahıstan oluşan son derece ufak bir çalışmada, hidrojen suyunda 3 ay banyo yapmanın cilt buruşukluklarını eksilttiği görülmüştür. Hidrojen suyunun ayrıca kollajen yapımını çoğaldırdığı, UV zararını eksilttiği ve cilt hücrelerinde bir antioksidan vazifeyi gördüğü söylenmektedir. Analistler, ılık hidrojenle beslenen banyoların güzel bir ihtiyarlama karşıtı uygulama olabileceğini, ancak iddialarını destekleyecek uygun muayenehane bilgilerin bulunmadığını belirtmektedirler.

Yara İyileşmesi

Hidrojen Suyunun Sağlık Açısından FaydalarıUfak bir çalışmada, 22 yaşlı hastada tüp besleme yoluyla hidrojen suyu alımı, tazyik ülserlerinin yara ebadını eksiltmiş ve iyileşmeyi arttırmıştır. Daha büyük, daha iyi planlanmış sınamalara lüzum vardır.

Karaciğer Sıhhati

Hepatit B’li 60 hastada, kumpaslı rehabilitasyona ilave edilen hidrojen suyu, yalnızca kumpaslı rehabilitasyon alan gruba mukayeseyle oksidatif stresi eksiltmiştir. Hidrojen suyu ilave etmek, karaciğer işlevini yalnızca ananesel rehabilitasyondan daha iyi hale getirmemiştir ve bu belirtiler yinelenmemiştir. Bazı bilim adamları, hidrojen hücrelerinin karaciğer hücrelerini özgür radikal zararlarından gözeterek farelerde karaciğer izlerini baskılayabileceğini öne devam ettirler ve bu gidişat insanlarda incelenmemiştir.

Ağız Sıhhati

Günde 4-5 kere hidrojen suyu içmek, 8 hafta sonra irinli diş eti olan 13 hastada diş eti sıhhatini iyileştirmiştir. Ayrıca, kan antioksidanlarını ve cerrahi olmayan rehabilitasyonun etkilerini çoğaldırıyor gibi görünmektedir. Ancak bu çalışmalar ufak çaplı, kısa süreli çalışmalardır ve belirtiler tekerrür edilmemiştir. Daha fazla araştırmaya lüzum vardır. Bazı analistler, hücre kültüründe diş eti hastalığına ve boşluklara neden olan bakterilere karşı hidrojen suyunu incelemektedir .

Duygudurum Bozuklukları

Ruh hali problemleri için hidrojen suyunun kullanımını destekleyen delil yoktur. Bazı bilim adamları, hidrojen suyunun beyin hücrelerinin gelişmesini geri kazanıp kazanamayacağını ve farelerde stres kaynaklı zararı tersine çevirip değiştiremeyeceğini araştırmektedırlar. Bir kurama göre, yeni beyin hücrelerinin doğuşu, bunalımın üstesinden gelmekle antidepresanlarla veya başka biçimde irtibatlıdır. Bununla beraber, hiçbir çalışmada hidrojen suyunun insanlarda bunalım ve değişik ruh hali bozuklukları üzerindeki tesirleri araştırılmamıştır.

Kilo Hakimiyeti

Hidrojen suyunun insanlarda kilo hakimiyeti üzerindeki tesirleri öğrenilmemektedir. Uzun süreli hidrojen suyu içilmesi, bir çalışmada farelerin beden yağlarını ve ağırlıklarını kaybetmelerine destekçi olmuştur. Analistler enerji için yanan yağları ve şekerleri çoğaldırdığını ve kalori kısıtlamasıyla eş tesirleri olabileceğini öne sürdüğünü zannetmişlerdir. Bununla beraber, bu kuram ispatlanmamıştır. Hayvanlarda incelenen bir hayli kilo kaybı artırıcı maddenin, daha sonraki insan sınamalarında tesirsiz olduğu ortaya çıkmıştır.

Alkalize Tesiri

Metabolik asidoz, kanın daha asitli hale gelmesidir; bu yoğun egzersizden kaynaklanabilir bir gidişattır. 52 faal erkekte, günde 2 L hidrojen suyu içmek, egzersizden evvel ve sonra 2 hafta sonra hiçbir yan tesiri olmadan kan pH’ını arttırmıştır. Bununla beraber, bedeni alkalize etkenin bereketli olup olmadığı henüz ispatlanmış bir gidişat değildir.

Alerjiler

Hidrojen suyu içmek farelerde ani tip alerjik tepkinleri durdurmuştur. Bunlar birkaç dakika içinde ortaya çıkar ve bazı doğrulanmamış kuramlara göre Th2 baskınlığının daha karakteristik özelliğidir. Egzamalı farelerde, hidrojen suyu, güya iltihaplanmayı baskılayarak Th1/Th2 tepkilerini dengeleyerek semptomları iyileştirmiştir. Hidrojen suyunun alerji üzerindeki tesirleri ve insanlarda Th1/Th2 immün cevapları öğrenilmemektedir.

Böbrek Sıhhati

Hidrojen Suyunun Sağlık Açısından FaydalarıHidrojen bakımından zengin su, sıçanlarda böbrek zararını önlemiştir. Bilim adamları oksidatif stresi eksiltebileceğini, böbrek kan akışını ve işlevini iyileştirebileceğini kreatinin ve BUN’un düşürülmesi belirtmektedirler. Diyaliz solüsyonuna ilave edilen hidrojen, diyaliz hastalarında böbrek yetmezliği sebebiyle 21 hastada inflamasyonu ve yüksek tansiyonu düşürmüştür. Muhtelif hidrojen formülasyonlarının böbrek sıhhati üzerindeki aktifliği ve güvenliği tanımlanmadan evvel çok daha fazla araştırmaya lüzum vardır.

Gut ve Akciğer Sıhhati

Hidrojen bakımından zengin su, sıçanlarda mide çeperinin hasar görmesini önlemiştir. Analistler, antioksidan ve antienflamatuar tesirlerin varsayımını oluşturmuştur. Hidrojen suyu içen sıçanların akciğer dokusu zararına karşı muhtemelen NF-B ve oksidatif stres etkilenerek korunmuş olduğu görülmüştür.

Işınım Yan Tesirleri

Bazı bilim adamları, moleküler hidrojenin radyo-gözetici özelliklere sahip olabileceğinden şüphelenmektedirler. Işınımdan evvel farelere hidrojen suyu verilmesi, yaşamda kalma oranlarını çoğaldırmakta ve kalp zararını önlemektedir. Bir grup ayrıca, ışınıma maruz kalan beyaz kan hücrelerinin yaşamda kalması üzerindeki hidrojenin tesirlerini araştırmıştır.

Ağrı Eksiltme

Hidrojen suyu içmenin farelerde nöropatik sızıyı eksilttiği ortaya çıkmıştır. Muayenehane çalışmalar nöropatik sızılı bireylerde hidrojen suyunun faalliğini henüz incelememiştir.

Uzun Ömür Tesirleri

Bazı markalar, hidrojen suyu içmenin insanlarda uzun ömürlülüğü artırabileceğini belirtilmiştir, ancak bu iddiaların doğrulanmadığı belirtilmektedir. İspatlanmamış bir kurama göre, moleküler hidrojen, Deoksirübo Nükleik Asit ve mitokondriyi oksidatif zarardan gözetebilir ve bu da ihtiyarlama sürecini teorik olarak yavaşlatmaya veya tersine çevirmeye destekçi olmaktadır. Ancak bilim adamları hücresel çalışmalarda sadece hidrojeni incelemişler ve bu bizi ihtiyarlama karşıtı iddia ettiği potansiyeli hakkında hiçbir ipucu olmadan araştırmayı vazgeçmişlerdir.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ

maltepe escort ataşehir escort idealtepe escort anadolu yakası escort kadıköy escort bostancı escort pendik escort ataşehir escort şişli escort göztepe escort pendik escort kartal escort bostancı escort erenköy escort maltepe escort pendik escort bostancı escort ümraniye escort şerifali escort kartal escort maltepe escort tuzla escort pendik escort anadolu yakası escort acıbadem escort ümraniye escort escort bayan maltepe escort ümraniye escort ataşehir escort kadıköy eskort pendik eskort ataşehir escort ümraniye escort kadıköy escort escort bayan maltepe escort sex hikaye yeni seks hikaye gerçek sex hikaye sex hikaye seks hikayeleri sex hikayesi gerçek sex hikayeleri