Site Rengi

BilgiliUsta.com | Aradığınız Her Bilginin Adresi.

Hifema: Tanımı, Sebepleri, İhtiyata ve Rehabilitasyon Koşulları

  • 31 Mart 2021
  • Hifema: Tanımı, Sebepleri, İhtiyata ve Rehabilitasyon Koşulları için yorumlar kapalı
  • 350 kez görüntülendi.

Hifema rahatsızlığı, görme meselelerine ve ışık hassasiyetine neden olabilirken çoğu vaziyette kalıcı zarara neden olmaz. Bu sebeple, şahıslar, ilaçlardan ve konut usullerinden ortaya çıkan karmaşıklıklar için daha kapsamlı rehabilitasyona kadar değişebilen süratli rehabilitasyona müracaat etmelidir. Gözde kan bir araya geldiğinde bir hifema oluşur ve bu da görme tıkanmasına neden olabilir. Travma, bu gidişatın oluşmasına neden olan en bayağı […]

Hifema rahatsızlığı, görme meselelerine ve ışık hassasiyetine neden olabilirken çoğu vaziyette kalıcı zarara neden olmaz. Bu sebeple, şahıslar, ilaçlardan ve konut usullerinden ortaya çıkan karmaşıklıklar için daha kapsamlı rehabilitasyona kadar değişebilen süratli rehabilitasyona müracaat etmelidir. Gözde kan bir araya geldiğinde bir hifema oluşur ve bu da görme tıkanmasına neden olabilir. Travma, bu gidişatın oluşmasına neden olan en bayağı etmendir. Bununla beraber, şahısların emin tıbbi vaziyetleri olduğunda travma haline dönüşmeden hakikatleşebileceği gidişatlar vardır. Bu mesele sızılı ve görme meselelerine neden olabilir, bu sebeple acil rehabilitasyon aramak ehemmiyetlidir.
Hifema: Tanımı, Nedenleri, Önleme ve Tedavi KoşullarıHifema rehabilitasyon edilmediği takdirde ciddi karmaşıklık tehlikeyi de vardır. Bu surattan doğru tanı koymak için hekimin yapabileceği birkaç test vardır. Sebebi travma ise, beyin sarsıntısı gibi diğer olası meseleleri aramak için ek testler yapmak da ehemmiyetlidir. Hifema doğru bir biçimde teşhis edildiğinde, rehabilitasyon alternatifleri olduğundan en iyi rehabilitasyon, bireyin yaşı, ilaçları nasıl tolere ettiği ve yaralanmasının ciddiyeti gibi muhtelif etmenlere bağlıdır. Potansiyel karmaşıklıklar sebebiyle, herkesin doğru önleyici ihtiyatları alması ehemmiyetlidir. Birkaç kolay şey, çoğu birey için hifema tehlikesini eksiltmeye dayanakçı olabilir.

Hifema Nedir?

Hifema, göz içinde bulunan çatlak bir kan damarının, gözün ön odasında kan birikmesine neden olan bir sıhhat şartıdır. Kan bir araya geldikçe göz bebeğini ya kısmen ya da tamamen kaplar. Göz bebeği, irisin içindeki siyah dairedir ve hifema mevcut olduğunda, şahıslar görüşlerinde kısmen veya tamamen tıkanma yaşayabilir. Göz bebeği veya iris yırtılmasına neden olan göz yaralanması genellikle bu vaziyetten mesuldür. Bir hifemaya neden olabilecek daha az yaygın etkenler vardır ve bunlar alttaki gibidir:
• İris üzerindeki anormal yüzey kan damarları,
• Kan pıhtılaşma bozuklukları,
• Göz kanserleri yalnızca ender gidişatlarda,
• Herpes virüsüne bağlı göz enfeksiyonları,
• Katarakt operasyonu sonrası suni mercek meseleleri,
Kırık bir kan damarının subkonjonktival kanama olarak adlandırılan ayrı bir mevzu olduğuna dikkat etmek ehemmiyetlidir. Bu kanama genellikle hasarsızdır ve sızısızdır. Bununla beraber, bir hifema genellikle sızıya neden olur. Süratli ve uygun rehabilitasyon olmaksızın, hifema kalıcı görme meselelerine yol açabilir. Kornea ile iris arasındaki boşluk, sıradanda duru bir akışkanla doludur. Gözde oluşan hifemanın ciddiyeti, gözde ne kadar kan biriktiğine göre derecelendirilir. Bu derecelendirme alttaki gibidir:
• 0. Derece mikrohifema: Görünür bir kan birikimi yoktur, ancak mikroskobik tahlilde ön mercekte kırmızı kan hücreleri görülebilir,
• 1. Derece: Ön merceğinde üçte birinden daha azında kan birikimi,
• 2. Derece: Ön merceğin üçte birini ila yarısını dolduran kan birikimi,
• 3. Derece: Ön merceğin yarısından daha azını dolduran kan birikimi,
• 4. Derece: Ön merceğin tamamen kanla dolması. Kanın rengi parlak kırmızı ise bu toplam hifema olarak belirlenirken, koyu kırmızı-siyah olması bazen 8 top hifema olarak belirlenmektedir.
Hifema: Tanımı, Nedenleri, Önleme ve Tedavi KoşullarıGenel itibari ile hifema sınıflandırması kadar yüksek ise, gözde uzun müddette kasar ve görme kaybı vazgeçme tehlikeyi o kadar yüksek olmaktadır. 8 top hifemanın en riskli cins koyu kırmızı veya siyah rengi, gözün ön odasındaki saydam akışkan dolaşımının eksilmesi ve oksijen eksilmesi ile ilişkilidir. Gözde oluşan kana ek olarak, hifemanın değişik bulguları da bulunmaktadır ve bunlar alttaki gibidir:
• Bulanık veya bozuk görme
• Göz sızısı,
• Işık hassasiyeti,
• Baş sızısı,
Göz sızısı, ışığa duyarlılık ve baş sızısının özellikle bir hifema göz içi tazyikinin GİB çoğalmasına neden olması gidişatında ortaya çıkması mümkündür.

Gözdeki Kanamaya Nedenleri

Hifemanın en yaygın sebebi gözdeki travmadır. Bu sebeple, siyah göze neden olan bir yaralanmaya maruz kalındığında hemen uzman bir göz hekimine görünmek ehemmiyetlidir. Bazı gidişatlarda, katarakt operasyonu dâhil olmak üzere göz operasyonundan sonra travmatik bir hifema da ortaya çıkabilir, ancak bu oranla ender bir vaziyettir. Özellikle aspirin ve warfarin gibi kan sulandırıcı ilaç alan ya da hemofili gibi kan pıhtılaşma bozukluğu bulunan şahıslarda bu hastalığın kendiliğinden oluşması daha muhtemeldir. Bunun yanında gözde oluşan ur gelişmesi oküler melanom gibi diyabet de spontan hifema tehlikesini artırabilir.

Hifema Ciddiyeti ve Komplikasyonları

Çoğunlukla, hifema nedeniyle gözün ön kısmında biriken kan, gözde kalıcı bir zarar vermeden beden tarafından emilerek atılır. Ancak bazı gidişatlarda bu kanın pıhtılaşması, aköz esprinin gözden klasik çıkışını hakimiyet eden ön odanın etrafındaki yapıyı tıkar veya hasar verir. Bu, glokoma ve kalıcı görme kaybına yol açabilecek göz tazyikinin çoğalmasına neden olabilir. Ayrıca bazı şartlarda hifemaya, gözün yaralamasına neden olacak travmatik bir şart neden olarak göz içinde kanama neden olabilir. Bu oluşan yeni kanama çoğunlukla yaralanma sonrası birkaç gün sonra oluşurken ilk kanamadan daha şiddetli izleyebilir ve tehlikeli olabilir. Kırmızı kan hücrelerinin hilal biçimine dönüştüğü kalıtsal bir hastalık olan orak hücre kansızlığı olan şahıslar veya bu hastalık için genetik özelliğe sahip olanlar, hifemadan göz zararı tehlikesinde çoğalışa sahiptir.

Hifema Rehabilitasyonu

Hifemanın ciddiyetine ve ilişkili tehlike etmenlerine bağlı olarak, temkinlerin ve rehabilitasyonların bir kombinasyonu önerilir. Önerilen bu rehabilitasyonlar alttaki gibidir:
• Hudutlu fiziksel etkinlikler yapmak,
• Yatarken dahil başı yüksekte yakalamak,
• Gözlük gibi veya bant gibi göz siperi takmak,
• Birkaç hafta veya birkaç ay süresince göz hekimini kumpaslı gitmek,
• Sızı kesici ilaç kullanmak,
• Topikal veya oral antiinflamatuar ilaç kullanmak,
• Önerilen diğer ilaçları kumpaslı kullanmak,
Bu rehabilitasyonların yanında şiddetli hifema gidişatında operasyon gerekebilir. Hifem varsa, aspirin veya nonsteroid antiinflamatuar ilaçlar NSAID’ler kapsayan reçetesiz satılan sızı kesici ilaçlar netlikle kullanılmamalıdır, zira bu ilaçlar gözde yine kanama tehlikesini artırabilir. Kişi gözünü iyi hissetse ve görme problemleri fark etmese dahi, hifema neden olabilecek göz travması varsa hemen bir göz hekimine görünmelidir. Ayrıca, yüksek göz tansiyonu ve glokom tehlikeyi seneler sonra dahi daha yüksek olabileceğinden, hifema geçirdikten sonra rutin göz tetkikleri çok ehemmiyetlidir.

Hifemayı İhtiyata

Travmatik bir hifemadan sakınmanın en iyi yolu, potansiyel olarak riskli faaliyetlere dâhil olunduğunda güvenlik gözlükleri veya başka bir gözetici gözlük kullanılmalıdır. Ayrıca, boks gibi sporların travmatik hifema tehlikesini ehemmiyetli miktarda artırdığı usta yakalanmalıdır. Paintball oyunlarına katılım mevzubahisi ise suratı ve gözleri tamamen gözeten transparan, darbeye dayanıklı bir kalkan kapsayan gözetici başlıklar kullanılmalıdır.

Hifema: Tanımı, Nedenleri, Önleme ve Tedavi KoşullarıGözdeki Kan Subkonjonktival Kanama Sebepleri ve Rehabilitasyonu

Gözün beyazını konjunktiva örten dokunun altında ufak, alıngan kan damarları kırıldığında ortaya çıkan göz kızarıklığı, subkonjonktival kanama olduğu anlamına gelebilir. Subkonjonktival kanama genellikle iyi mizaçlıdır ve göze çarpan görünümüne karşın hiçbir görme problemine veya ehemmiyetli göz rahatsızlığına neden olmaz. Ancak göz kızarıklığı, potansiyel olarak ciddi göz vaziyetlerinin diğer cinslerinin bir işareti olabilir. Göz drenajı varsa, bakteri, virüs veya diğer mikroorganizmaların neden olduğu enfeksiyonu dışlamak için göz tetkiki için bir göz hekimine gidilmelidir. Buna ek olarak, ani görme farklılığı, sızı veya eforlu ışık duyarlılığıyla beraber gözde olağandışı ve kalıcı kızarıklık yaşandığında şipşak bir göz hekiminden dayanak alınmalıdır. Bu cins göz kızarıklığı, ani başlayan glokom gibi diğer göz problemlerinin bir işareti olabilir.

Subkonjonktival Kanamaların Nedeni

Sualin kaynağını tanımlamak her zaman muhtemel olmasa da, subkonjonktival kanamanın bazı olası sebepleri vardır. bu olası kanama sebepleri alttaki gibidir:
• Göz travması,
• Ağır kaldırma, öksürme, aksırma, gülme ve kabızlıktan kaynaklanabilecek kan tazyikinde ani çoğalış,
• Aspirin veya warfarin gibi kan sulandırıcılar bir marka ismi Coumadin’dir,
• Seyrek bir kan pıhtılaşma bozukluğu veya K vitamini noksanlığı K vitamini, kanın pıhtılaşması için lüzumlu proteinlerin çalışmasına dayanakçı olur,
• LASIK ve katarakt operasyonu dâhil göz operasyonu.

Subkonjonktival Kanama Rehabilitasyonu

Kayganlaştırıcı suni gözyaşları gözleri gevşetebilir, ancak göz damlaları kırık kan damarlarını onarmaya dayanakçı olamaz. Göz hekiminin önerdiği biçimde aspirin veya kan sulandırıcı ilaç almaya devam edilmelidir. Göz ovalanmamalıdır, zira bu başlangıçtan hemen sonra yine kanama tehlikesini artırabilir ve tıpkı bir burun kanamasının erken düzeylerde yine kanamaya yatkın olmasına eş biçimdedir. Bununla beraber çoğu vaziyette, subkonjonktival kanamanın kendiliğinden geçmesi yedi ila 10 gün sürerken, kan zamanla yavaş yavaş kaybolduğunda, etkilenen bölge bir çürük gibi renk değiştirebilir.

Kaynakça:
ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK507802/
medscape.com/answers/1190165-159510/what-is-hyphema

Yazar: Özlem Güvenç Ağaoğlu

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ

maltepe escort ataşehir escort idealtepe escort anadolu yakası escort kadıköy escort bostancı escort pendik escort ataşehir escort şişli escort göztepe escort pendik escort kartal escort bostancı escort erenköy escort maltepe escort pendik escort bostancı escort ümraniye escort şerifali escort kartal escort maltepe escort tuzla escort pendik escort anadolu yakası escort acıbadem escort ümraniye escort escort bayan maltepe escort ümraniye escort ataşehir escort kadıköy eskort pendik eskort ataşehir escort ümraniye escort kadıköy escort escort bayan maltepe escort sex hikaye yeni seks hikaye gerçek sex hikaye sex hikaye seks hikayeleri sex hikayesi gerçek sex hikayeleri