Site Rengi

BilgiliUsta.com | Aradığınız Her Bilginin Adresi.

Hipnozda Dış Hareket Mekanizmaları

  • 19 Mart 2021
  • Hipnozda Dış Hareket Mekanizmaları için yorumlar kapalı
  • 321 kez görüntülendi.

Hipnoz, danışan klinisyenin tekliflerine yanıt verebilecek kadar yeterli teta eforuna sahipse düşüncelerde, duygularda veya tavırlarda farklılık yaratmaya müteveccih bazı tekliflerin yapılması biçiminde görülebilir. Hipnotik taktikler rastgele bir yavaş salınımları artıran stratejidir. Teta’da bir çoğalış veya yeterli teta seviyesini gösteren tavırsal işaretlerin farkında olarak, nöronlar arasındaki mevcut irtibatları geliştiren misalin, verimli imgelerle kendini tecrübeleyen veya geleceğe […]

Hipnoz, danışan klinisyenin tekliflerine yanıt verebilecek kadar yeterli teta eforuna sahipse düşüncelerde, duygularda veya tavırlarda farklılık yaratmaya müteveccih bazı tekliflerin yapılması biçiminde görülebilir. Hipnotik taktikler rastgele bir yavaş salınımları artıran stratejidir. Teta’da bir çoğalış veya yeterli teta seviyesini gösteren tavırsal işaretlerin farkında olarak, nöronlar arasındaki mevcut irtibatları geliştiren misalin, verimli imgelerle kendini tecrübeleyen veya geleceğe pozitif bir bakış açısı olan özneyle meblağlı olanlar veya yenilerini yaratan teklifler sunar.
Bu sebeple, egzersiz sırasında teta etkinliğinde bir çoğalış ve buna karşılık alfa etkinliğinde veya spektral eforda küresel bir çoğalış alfa ve teta bantları dahil olduğu anekdot edilmelidir. Büyüleyici bir biçimde, uzman sporcularda gözleri kapalı dinlendirici cingözlük sırasında hem alfa hem de teta etkinliğinin daha yüksek derecede olduğuna dair ispatlar vardır. Dietrich ile beraber bu kesişen düşünce hatları hipnoz, meditasyon ve akut egzersiz arasındaki iletişimi yardımlar ve bunların hepsi prefrontal hipoaktivasyona neden olur. Hipnozda Dış Hareket Mekanizmaları
Netice olarak, şimdi özel olarak yapılandırılmış beden hareketini takiben çoğalan teta etkinliğinin varlığını ele alıyoruz ve değişik derecelerde çapraz hareket kapsayan birkaç özel misale odaklanılmaktadır.

Çapraz Hareket

Ritmik bilateral çapraz beden hareketinin, hipnoz aracılık belirtilerine eş biçimde, yaratıcılık ve öğrenişsel elastiklik gibi motor ve öğrenişsel işlevleri iyileştirdiği öne sürülmüştür. Bununla beraber, farkında olduğumuz hiçbir çalışma, çapraz beden hareketleri sırasındaki elektrofizyolojik farklılıkları incelememiştir. Köşegen dingil, anlamsal başka bir deyişle dikey ve yaratıcı başka bir deyişle yanal düşüncenin bir karışımı olarak “köşegen düşünme” tanımında önerildiği gibi, düşünme şekliyle ilişkili olarak metaforik bir kaide-bozucu rolüne sahiptir. Çapraz hareketler, tai chi gibi tüm beden hareketlerine ve altta tartışılacak olan Quadrato Motor Eğitimi gibi son paradigmalara direnen disiplinlerde yaygın olarak kullanılmaktadır.
Orijinal EMDR tanımında, yönlendirilmiş göz hareketlerinin, elektrofizyolojik olarak senkron teta dalgaları ile ilişkili olduğu öğrenilen süratli göz hareketi uykusunun REM seğirmelerini taklit ettiğini öne sürmüştür. Ek olarak, Stickgold, EMDR sırasında dikkatin tekerrür tekerrür yönlendirilmesinin, REM uykusuna eş bir nörobiyolojik gidişatı indüklediğini öne sürmüştür. Ek çalışma belirtileri, EMDR’nin epizodik hafızanın anlamsal hafızaya transferini teşvik ettiği ve daha sonra REM eşi 4-6 Hz vaziyetlerde pekiştirilecek olan varsayımını desteklemiştir.
Yukarıyada bahsedildiği gibi, hipnoz sırasında ortaya çıkan frontal alanların ve özellikle anterior singulat aktivasyonu, odaklanmış dikkatin yoğunlaştırılması gibi hipnotik vaziyette alana gelen tavırsal farklılıklarla çok iyi eşleşir. Ehemmiyetli olarak, anterior singulat frontal göz alanı ve bitirici göz alanı ile öğrenilen anatomik iletişimlere sahiptir ve bu sebeple görsel fiksasyonun sürdürülmesi ve refleksif sakkadların baskılanması gibi göz hareketlerinin tertip edilmesinde ehemmiyetli bir rol oynar. Misalin, hipnoz, bayağı tutum işaretleyici, başka bir deyişle, hipnotik olarak indüklenmiş bakış, olduğugöz kırpma oranının oldukça eksilmesi ve göz hareketleri ve göz bebeği ebadındaki taklit edilemez farklılıkların eşlik ettiği gizemli bir bakıştır.
Talebe ebadının son zamanlarda karar verme gibi muhtelif öğrenişsel süreçlerle yakından ilişkili olduğu bulunmuştur . Buna karşılık, pozitif korelasyonlar yalnızca yüksek gama bandında 60-100 Hz bulundu ve hem açıkgöz hem de uyku şartlarında eştir. Yalnızca birkaç yeni çalışma, diyagonal hareketler sırasındaki elektrofizyolojik farklılıkları araştırmıştır. Ender bir lider çalışma üzerinde çalışılan tamamen dikey hareketlere mukayeseyle, diyagonal hareketin başlaması sırasında frontal teta etkinliğinin çoğaldığını bulmuştur. Çoğalan frontal teta muhtemelen daha fazla hesaplama mücadelesine bağlıdır. Kaynak lokalizasyonu ayrıca çoğalan frontal teta etkinliğinin orta frontal kortekste üretildiğini gösterdi. Ek olarak, yazarlar dikey hareketler sırasında frontoparietal alfa beta modülasyonlarının iki fazlı bir modelini buldular.
Asıl hareket ve motor imgeleme sırasında sensorimotor beta ve teta etkinliğinde modülasyon bildirilmektedir. Marson vd. ayrıca dikey hareketlerin ikinci kısmıyla alakalı alfa etkinliğinin iki fazlı modülasyonunu bulmuştur. her hareket iki kısımdan oluşuyordu, bir ileri ve geri dönüş periyodu, dikey hareket sırasında geri dönüş periyodundaki iki fazlı tepki.Daha spesifik olarak, eksilen alfa etkinliği, geri dönüş yarıyılının başlangıcından hemen sonra gözlemlendi ve netice olarak, hareketin sonuna bağlı aynı frekans bandında bir çoğalış oldu.
İkinci hareketin bitiminden hemen sonra kollanan eksilmiş alfa etkinliği, manevileştirilmiş dikkatte bir eksilmeyi yansıtabilir, zira eksilmiş alfa etkinliği, bayağı olarak, duyusal girdiler yoluyla, özellikle görsel sistemdir. Rimbert ve ark. ile Marson ve ark. ayrıca hareket sonrası beta ribaund bulmuştur. Ve ardışık sınamalar arasında, başka bir deyişle hem diyagonal hem de dikey hareketlerde çoğalan beta etkinliğidir.

Quadrato Motor Eğitimi QMT

Hipnozda Dış Hareket MekanizmalarıQuadrato Motor Eğitimi, Sphere Bilinç Modeline direnen dikkatli bir hareket uygulamasıdır. Katılımcılardan belli bir direktif sırasına göre bir kare İtalyanca quadrato içinde hareket etmeleri istenir. QMT, beden ile kuadrato uzayda bulunan uzamsal apsisler arasında ufalanmış yüksek seviyede bir dikkat ve bir sonraki direktifi suskunca beklemeyi gerektirir. Evvelki çalışmalar, QMT’nin teta etkinliğini artırdığını ve öğrenişi geliştirdiğini göstermiştir Tutum seviyesinde, bu farklılıklar öğrenişsel ve psiko-duygusal işlevlerdeki büyümelerle ilişkilendirilmiştir sıhhat ve esenliğin ehemmiyetli doğrultularını değerlendirdi.
QMT’yi öbür fiziksel etkinlik şekillerinden değişik kılan şey, teta ve alfa bantlarındaki hemisferik işlevsel irtibat üzerindeki tesiridir. Etkinlikteki mahallî farklılıklara odaklanan ve genellikle uzun erimli irtibatta farklılıklar bildirmeyen öbür fiziksel etkinlik cinsleriyle alakalı çalışmaların tersine, QMT ile uğraşan sıhhatli popülasyonlarla alakalı çalışmalar hem çoğalmış EEG eforu hem de meblağlılık özellikle teta ve alfa bantlarında. Reelinde, hem tek seanslar hem de uzun QMT yarıyıllarının, teta ve alfa bantlarında çoğalmış intra- ve interhemisferik fonksiyonel irtibata neden olduğu bulunmuştur.
Çoğalan teta ve alfa işlevsel irtibatının, beyin bölgeleri arasında bilgi ve bağlantının daha iyi entegrasyonu sebebiyle gelişmiş öğrenişsel işlevleri ve daha yüksek şuur gidişatlarını yansıttığı düşünülmektedir. Bu sebeple, bu belirtiler, QMT’nin öğrenişsel ve psiko-duygusal refahı geliştirme kapasitesi ile alakalı ek ispatlar sağlar. Ayrıca, Ben-Soussan ve ark. ayrıca, kolay motor veya sözel eğitim alan iki hakimiyet grubuna mukayeseyle, tek bir QMT seansı uygulanan gruplarda gelişmiş uzamsal biliş ve yansıtma bulmuştur. İyileştirmelerin, teta ve alfa bantlarındaki intra- ve interhemisferik koheranstaki farklılıklarla ispatlandığı üzere, fonksiyonel iletişimdeki farklılıklardan kaynaklandığı düşünülmüştür.
Yakın zamana kadar meditatif hareket sırasında nöral modülasyonu inceleyen çok az çalışma vardı. Yakın tarihli bir kaptan çalışmada, De Fano ve ark. QMT rutininin turları olan üç “blok” ile karakterize edilen tek bir QMT seansı asıllaştıran beş gönüllüyü araştırdı. QMT, frontal teta etkinliğini kapsayan idareyici hakimiyeti gerektirdiğinden, üç QMT bloğunun sonuncusuna doğru, başlangıçtakine mukayeseyle daha yüksek frontal teta eforu beklenir. Reelinde, son iki bloğa doğru çoğalmış teta etkinliği meyli kollandı, bu yalnızca QMT performansının gerektirdiği öğrenişsel hakimiyeti değil, aynı zamanda fazla mesai alana gelen öğrenişsel mücadeledeki çoğalışı da yansıtabilir.
Navigasyon temasına ve yukarıyada tartışılan, üst ve alt uzunlamasına fasiküllerle daha fazla alakalı olan dikkat ve apaçık dorsal ve ventral akımlarla iletişimine geri dönüldüğünde, 6 haftalık günlük QMT’nin beyaz madde tamlığını artırdığı bulunmuştur. Üst ve alt longitüdinal fasiküllerde çoğalmış fraksiyonel anizotropinin yanı gizeme sensorimotor ve öğrenişsel işlevlerle alakalı ek yollarda da belirtilmiştir.

Tai chi ve Qigong

Hipnozda Dış Hareket MekanizmalarıBaşka bir meditasyon hareketi paradigması olan tai chi daha yoğun bir biçimde araştırılmıştır. Muhtelif elektroensefalografi EEG çalışmaları, tai chi’nin öğrenişsel veya fiziksel indekslerin öbür farklılıklarıyla ilişkili zekâsal vaziyette veya elektroensefalogram modellerinde farklılıklar üretebileceğini bildirmiştir. Pan ve ark. konsantreli ve konsantreli olmayan qigong gidişatları arasındaki EEG teta farkını araştırarak frontal orta hat teta ritminin konsantre qigong vaziyetiyle ilişkili olduğunu gösterdi.
Teta ritmi, zekâsal konsantrasyonda alana gelen sıradan EEG modellerinden biri olarak önerildiğinden, yazarlar, teta ritminin qigong sırasında zekâsal konsantrasyonun bir göstergesi olduğu neticesine varmışlardır. Özellikle, Field ve ark. matematik hesaplamalarındaki performansın 20 dakikalık bir tai chi / yoga eğitim kursundan sonra ehemmiyetli miktarda çoğaldığını ve frontal teta etkinliğinin çoğalmasıyla ilişkili olduğunu gözlemlediler. Field vd. ayrıca çoğalmış teta etkinliği ve bireyin bildirdiği anksiyetede eksilme meyli buldular ve yazarlar bunu tai chi’nin hafifleme tesirlerine bağladılar. Bu çoğalmış frontal teta etkinliği, becerili bayan tai chi uygulayıcılarının bir çalışmasını yinelendi ve tipik olarak hafifleme ve dikkat gidişatları sırasında alana gelen bir model göstermiştir.
İç hareket ve teta etkinliğiyle alakalı mümkün iletişimlerine paralel olarak dış hareketin ehemmiyeti için ek yardım, bireyin sıhhati için hareketsiz tutum yerine sık hareketin seçim edilmesinden ve doğru uygulandığında hareket terapilerinin verimli olmasından kaynaklanmaktadır. Bunlar sızıyı ve alakalı semptomları iyileştirerek kronik sızı gidişatları rahatlatabilir. Dahası, bildirilen faydalar sadece adale-iskelet sistemi veya vasküler işlevle değil, aynı zamanda iyi oluşun zekâsal ebadıyla da alakalıdır. Misalin, tai chi gibi dikkatli hareket uygulamalarının, osteoartrit, bel sızısı ve fibromiyalji gibi vaziyetler için kronik sızı idaresinde ehemmiyetli miktarda takviyeci olduğu bulunmuştur.

Kaynakça:
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4220267/
https://courses.lumenlearning.com/boundless-psychology/chapter/altered-states-of-consciousness/
https://www.researchgate.net/publication/322372615_Ability_of_Hypnosis_to_Facilitate_Movement_Through_Stages_of_Change_for_Smoking_Cessation

Yazar: Özlem Güvenç Ağaoğlu

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ

maltepe escort ataşehir escort idealtepe escort anadolu yakası escort kadıköy escort bostancı escort pendik escort ataşehir escort şişli escort göztepe escort pendik escort kartal escort bostancı escort erenköy escort maltepe escort pendik escort bostancı escort ümraniye escort şerifali escort kartal escort maltepe escort tuzla escort pendik escort anadolu yakası escort acıbadem escort ümraniye escort escort bayan maltepe escort ümraniye escort ataşehir escort kadıköy eskort pendik eskort ataşehir escort ümraniye escort kadıköy escort escort bayan maltepe escort sex hikaye yeni seks hikaye gerçek sex hikaye sex hikaye seks hikayeleri sex hikayesi gerçek sex hikayeleri