Site Rengi

BilgiliUsta.com | Aradığınız Her Bilginin Adresi.

İntrauterin Büyüme Geriliği İUGG Belirlemeleri

  • 27 Mart 2021
  • İntrauterin Büyüme Geriliği İUGG Belirlemeleri için yorumlar kapalı
  • 333 kez görüntülendi.

Fetal gelişim kısıtlılığı FGK , gestasyonel yaş ve cinsiyet için 10’uncu persentilin altında olan ve ultrasonla hipotez edilen fetal ağırlık EFW olarak belirlenir. FGK fetüsleri arasında doppler hemodinamik değerlendirme, daha yüksek perinatal morbi-mortalite tehlikeyi olan fetusların ayırt edilmesini sağlar. Bu sebeple, fetal sihrime kısıtlaması tanımı, plasental tutulumu olan fetüsleri bu duygulanım olmayanlardan ayırmak için doppler […]

Fetal gelişim kısıtlılığı FGK , gestasyonel yaş ve cinsiyet için 10’uncu persentilin altında olan ve ultrasonla hipotez edilen fetal ağırlık EFW olarak belirlenir. FGK fetüsleri arasında doppler hemodinamik değerlendirme, daha yüksek perinatal morbi-mortalite tehlikeyi olan fetusların ayırt edilmesini sağlar. Bu sebeple, fetal sihrime kısıtlaması tanımı, plasental tutulumu olan fetüsleri bu duygulanım olmayanlardan ayırmak için doppler hemodinamik değerlendirmeyi kapsar. Bu etkilenmemiş fetüsler daha iyi prognoza sahiptir ve hamilelik yaşına göre ufak fetüs SGA olarak öğrenilir.
Fetal ağırlık varsayımı, Hadlock’un bipariyetal çap BPD, baş etrafı HC, karın etraf AC ve femur uzunluğunu FL kapsayan formülünden katlanır. Bununla beraber, tıp literatüründe fetal ağırlık yüzdelik varsayımı ile alakalı münazaralar vardır. Anne veya baba özelliklerine göre yüzdelik özelleştirme, sihrime geriliği İÜBG tanımındaki heterojenliğin ana kaynaklarından biridir. Özelleştirilmiş yüzdelerin bereketi bir dereceye kadar hudutludur, zira özelleştirme için kullanılan etmenler doğum ağırlığının eforlu öngörücüleri değildir. Annenin boyu, kilosu, kavmi orijin veya ırkı, fetal ebatla ilişkilidir, ancak bu doğum ağırlığındaki ehemmiyetli değişkenliği açıklamaz. Bu sebeple, bu parametrelerin sınırlamaları, İUGG tanımı için verimliliklerini kısıtlamaktadır. Bu sebeple, Intergrowth-21st Projesinin bir parçası olan Fetal Büyüme Boylamsal Çalışması, fetal sihrime için beynelmilel tablolaştırılmış standartlar geliştirmeyi hedeflemiştir.
Bu çarpıklar, sıhhatli popülasyonlardan elde edilen fetal sihrime standartlarını kullanma avantajına sahiptir. Bu, fetal sihrime, yüksek tehlikeli anneler de dahil olmak üzere referanslarla karşılaştırıldığında ortaya çıkabilecek yetersiz tanıyı eksiltir. Muhtelif çalışma bölgelerinde, bu çarpıkların ırktan bağımsız olarak aynı sihrime potansiyelini gösteren tüm fetal ve yenidoğan ölçümleri için eş olduğu ispatlanmıştır. Bu sebeple, bildirilen değişiklikler muhtemelen coğrafi konum veya kavmi orijin yerine beslenme meseleleri ile ilişkilidir. Bununla beraber, sonraki birkaç çalışma, fertselleştirilmiş fetal sihrime tablolarının, negatif perinatal neticeler tehlikeyi taşıyan hastaların tanımlanmasını iyileştirdiğini göstermiştir.

İntrauterin Büyüme Geriliği İUGG ve Gestasyonel Yaşa Göre Ufak Fetüs SGA Arasındaki Farklar

İntrauterin Gelişme Geriliği İUGG TanımlamalarıUfak fetüs, daha makûs obstetrik neticelerle ilişkili olduğundan en az İntrauterin büyüme geriliği İUGG ve gestasyonel yaşa göre ufak SGA olarak iki ufak fetüs grubu ayırt edilir. İntrauterin büyüme geriliği İUGG terimi, daha yüksek intrauterin fetal bozulma, ölü doğum ve genel olarak olağan gelişmeye sahip olanlara göre daha makûs perinatal netice tehlikeyi olan ufak fetüsleri ifade eder. Bu fetüsler asıl bir sihrime gecikmesine sahiptir, genellikle plasental hastalığın histolojik ve biyokimyasal bulgularıyla fetal malnütrisyon / hipoksiye uyarlama sebebiyle hemodinamik yine dağılım gösteren doppler ultrason belirtileri ile ilişkilidir. İntrauterin büyüme geriliği İUGG ayrıca çoğalmış preeklampsi tehlikeyi ile ilişkilidir.

İntrauterin Büyüme Geriliği İUGG ve Gestasyonel Yaşa Göre Ufak SGA Tanımı

Bulunan mevcut ispatlar, intrauterin büyüme geriliği İUGG’yi gestasyonel yaşa göre ufak SGA’dan ayırmak için üstün bir parametre olmadığını göstermektedir. Bireysel doppler ultrason çalışmasına bakıldığında, en iyi aday, orta serebral atardamar MCA doppler pulsatilite indeksini PI MCA-PI umbilikal atardamar UA doppler PI ile ayrılarak hesaplanan serebroplasental oran CPR ‘dir. Bu oran, kombine bir biçimde plasental mukavemette hafif çoğalışlarla beraber fetal serebral vasküler mukavemetteki ufak düşüşleri yansıtır. Bu ilişki, hipoksiye karşı fertsel bileşenlerinden daha duyarlı görünür ve mümkün bir negatif neticeyle daha iyi ilişkilidir.
Ayrıca uterin atardamar UtA PI UtA-PI, ufak fetüslerde daha makûs perinatal neticelerin bir göstergesidir. Öteki bir makûs netice hipotez etkeni, CPR ve UtA-PI bedellerinden bağımsız olarak çok ufak bir EFW’dir. 3. persentilin altındaki bir EFW, ters perinatal netice tehlikesinin çok daha yüksek olduğunu gösterir. Bu sebeple, belirtilen üç parametreden rastgele biri olduğunda CPR, UtA-PI ve / veya EFW <3. persentil, ters perinatal netice tehlikeyi çoğalır. Bu sebeple sihrime geriliği İÜBG tanımı bu üç parametreyi kapsamalıdır.

Şiddetli Erken Başlangıçlı ve Orta Seviyede Geç Başlangıçlı İntrauterin Büyüme Geriliği İUGGİntrauterin Gelişme Geriliği İUGG Tanımlamaları

İntrauterin büyüme geriliği İUGG, hamilelikte hastalığın başlangıç zamanına göre iki değişik fenotipte sunulur: erken başlangıçlı ve geç başlangıçlı. Genel olarak, erken başlangıçlı ve daha şiddetli İUGG formları arasında bir korelasyon vardır, bu sebeple şiddetli erken başlangıç ve orta derecede geç başlangıç olarak iki tip İntrauterin büyüme geriliği İUGG belirlenir. Bu formlar için hudut noktası olarak 32. haftada tanımlanmıştır.
Erken Başlangıçlı Intrauterin Büyüme Geriliği İUGG
Şiddetli erken başlangıçlı İUGG, tüm hadiselerin % 20-30’unu temsil eder. Şiddetli plasental yetmezlik ve kronik fetal hipoksi ile ilişkilidir, bu sebeple UA doppler sıklıkla patolojiktir. Bu bağlamda, bu tip büyüme geriliği, hadiselerin % 50’sine varan oranda erken preeklampsi ve termden evvel ciddi zarar veya ölü doğum ile ilişkilidir. Ayrıca, prematüriteden kaynaklanan karmaşıklıklarla intrauterin kalıcılık tehlikelerini dengeleme lüzumluluğu sebebiyle muayenehane yönetimi bir güçlüktür.
Rehabilitasyon olmaksızın, fetal iyilik hali hipoksi ve asidoza doğru ilerleyerek bozulur, bu gidişat UA doppler ve duktus venosus DV PI’sindeki farklılıkların sırasına yansır. Ciddi fetal bozulmaya karşı gecikme süresi değişkendir, ancak genellikle haftalarca sürer ve plasental uzlaşmanın ciddiyetine bağlıdır. Natürel geçmişi bozabilecek ilişkili bir preeklampsinin olduğu vaziyetler dışında, özellikle ileri safhaların bulgularında farklılık sırası oranla değişmezdir. Bu gibi gidişatlarda, beklenmedik bir biçimde fetal bozulma görünebilir. Fetal dopplerdeki bu farklılıklar, fetal bozulmanın ilerlemesinin izlenmesine ve doğumun elektif bir biçimde tasarlanmasına izin verir.

Orta Derecede Geç Başlangıçlı İntrauterin Büyüme Geriliği İUGG

Bu fetüsler hadiselerin % 70-80’ini temsil ederken, plasental farklılık hafiftir ve bu sebeple UA genellikle bayağıdır ve preeklampsi ile düşük bir ilişki vardır % 10. Bu olaylarda tanı oranları düşüktür, bu da geç tanı konulmamış İUGG’nin geç ölü doğumun büyük bir kısmına neden olur. Orta derecede geç yerleşmiş İUGG’de, yüksek oranda CPR farklılığı vardır. Ek olarak, geç başlangıçlı intrauterin büyüme geriliği olaylarının % 25’inde, kronik hipoksi gidişatını yansıtan bir serebral vazodilatasyon alana gelebilir. Ayrıca, duktus venozustaki farklılıklarla ileri seviyede fetal bozulma bulguları hemen hemen hiç kollanmaz.
Bu sebeple, daha evvel açıklanan ardışık fetal bozulma kaskadı alana gelmez. Bu fetüsler, ciddi yaralanmalara veya vefata yol açabilecek süratli bozulmaya uğrayabilir. Bu aslın arttaki açıklama, preterm fetüslerin hipoksiye düşük hoşgörüyü preterm fetüslere mukayeseyle, term hamileliklerde daha yüksek uterin kontraksiyon sıklığı ve bazı akut plasental yetmezlik olayları gibi etmenlerin bir kombinasyonu olabilir. Bu tip fetüsün benign tabiatına karşın, doğumdan evvel akut fetal bozulma tehlikeyi, geç ölü doğuma, intrapartum fetal distres ve neonatal asidozla yüksek bir ilişkiye ehemmiyetli miktarda neden olmaktadır.

İntrauterin Büyüme Geriliği İUGG Yaygın Meselelerİntrauterin Gelişme Geriliği İUGG Tanımlamaları

Her iki İUGG tipi de nörolojik, kardiyovasküler ve metabolik gelişimde daha makûs uzun vadeli prognoz ile ilişkilidir. Bu, ciddiyetine bakılmaksızın, negatif bir intrauterin civara kronik olarak maruz kalmanın, negatif fetal programlama geliştirmek için zorunlu olduğu anlamına kazanç. Hipotez edilebileceği gibi, fetal olgunlaşmanın değişik safhaları değişik adaptif programlama cevaplarını tanımlar.
İspatlar, hem erken hem de geç başlangıçlı İUGG’nin plasental bir hastalığın neticeyi olduğunu göstermektedir, ancak bunların ne miktarda aynı tip patoloji oldukları öğrenilmemektedir. Erken başlangıçlı intrauterin büyüme geriliğin plasental yetmezliği, erken implantasyondaki histolojik farklılık bulguları ile ilişkilidir. Bununla beraber, geç İUGG’nin hamileliğin başlangıcında hafif bir anormal plasental implantasyon biçimi olup olmadığı veya hamileliğin ikinci yarısında üretilen ek bir plasental zarar olup olmadığı net değildir. İkinci alternatif, bu hastaların bir kısmının, daha evvel olağan olan üçüncü trimesterde anormal UtA dopplere sahip olması hakikatiyle desteklenir.

Bibliyografi:
https://www.aafp.org/afp/1998/0801/p453.html
https://www.karger.com/Article/FullText/53079

Yazar: Özlem Güvenç Ağaoğlu

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ

maltepe escort ataşehir escort idealtepe escort anadolu yakası escort kadıköy escort bostancı escort pendik escort ataşehir escort şişli escort göztepe escort pendik escort kartal escort bostancı escort erenköy escort maltepe escort pendik escort bostancı escort ümraniye escort şerifali escort kartal escort maltepe escort tuzla escort pendik escort anadolu yakası escort acıbadem escort ümraniye escort escort bayan maltepe escort ümraniye escort ataşehir escort kadıköy eskort pendik eskort ataşehir escort ümraniye escort kadıköy escort escort bayan maltepe escort sex hikaye yeni seks hikaye gerçek sex hikaye sex hikaye seks hikayeleri sex hikayesi gerçek sex hikayeleri