Site Rengi

BilgiliUsta.com | Aradığınız Her Bilginin Adresi.

İVİG İntravenöz İmmünglobulin Rehabilitasyonu Kullanım Alanları

  • 22 Nisan 2021
  • İVİG İntravenöz İmmünglobulin Rehabilitasyonu Kullanım Alanları için yorumlar kapalı
  • 242 kez görüntülendi.

İvig rehabilitasyonu genellikle bir hekim tetkikinde veya sağlık kurumunda damardan intravenöz olarak yapılır. Konutta özel tertip etmeler ve tıbbi kılavuzluk altında da verilebilir. Bu yazıda rehabilitasyonun hangi gidişatlarda kullanılacağına bilgiler bulunmaktadır. Bozulmuş Bağışıklık Sistemi Genetik bozukluklar Bazı genetik bozukluklar bedenin antikor oluşturma becerisini eksiltir veya tamamen maniler. Bu bozuklukları olan insanlar enfeksiyonlara karşı oldukça korunmasızdır. En yaygın […]

İvig rehabilitasyonu genellikle bir hekim tetkikinde veya sağlık kurumunda damardan intravenöz olarak yapılır. Konutta özel tertip etmeler ve tıbbi kılavuzluk altında da verilebilir. Bu yazıda rehabilitasyonun hangi gidişatlarda kullanılacağına bilgiler bulunmaktadır.

Bozulmuş Bağışıklık Sistemi

Genetik bozukluklar
İVİG İntravenöz İmmünglobulin Tedavisi Kullanım AlanlarıBazı genetik bozukluklar bedenin antikor oluşturma becerisini eksiltir veya tamamen maniler. Bu bozuklukları olan insanlar enfeksiyonlara karşı oldukça korunmasızdır. En yaygın rehabilitasyon, bağışıklık sistemindeki yetersiz antikorların yerini alan IVIg’dir. Bu genetik bozukluklar için, IVIg genellikle ferdin hayatının geri kalanında her 3-4 haftada bir verilir. 17 değişik çalışmanın bir incelemeyi, antikor oluşturamayan 676 bireye baktı. IVIg’nin enfeksiyon tehlikesini ve sağlık kurumuna yatış gereksinimini eksilttiğini buldular. Ayrıca kandaki IgG seviyelerinin enfeksiyon tehlikeyi ile ilişkili olduğunu da gösterirler. 100 mg/dL IgG çoğalışı pnömoni tehlikesini % 27 eksiltmiştir.
Bu genetik bozukluğu olan bazı insanlar antikorlar oluşturabilir, ancak daha düşük bir oranda. Bu bozukluğun gözlemsel çalışmaları, IVIg’nin pnömoni hadiselerinin rakamını eksiltebileceğini ve akciğer zararını önleyebileceğini düşündürmektedir.
Lösemi
Lösemi, beyaz kan hücrelerini etkileyen bir cins kemik iliği kanseridir. Bazı lösemi formları, yineleyen enfeksiyonlara yol açan antikor yapımını eksiltebilir. Enfeksiyonlar evham ederse klasik kanser rehabilitasyonuna IVIg ilave edilir. 9 çalışmanın gözden geçirilmesine göre, IVIg enfeksiyonların sıklığını eksiltir. Ancak, IVIg’in genel vefat tehlikesini eksiltmediğini de bulmuşlardır. Bir maliyet incelemeyi, IVIg’nin bu kanserde uygun maliyetli bir rehabilitasyon olmayabileceğini tanımladı. Çoğu delil, ilacın yüksek maliyetinin ve devamlı rehabilitasyonların rahatsızlığının IVIg’nin sağladığı verimlerden daha ağır basabileceğini düşündürmektedir.
Çocuklarda HIV
HIV hastalığına, bağışıklık sistemindeki birden fazla hücreyi etkileyen viral bir enfeksiyon neden olur. Bağışıklık sistemindeki düzeyli düşüş sonunda AIDS’e yol açabilir. AIDS’te beden özellikle enfeksiyona karşı korunmasızdır. Geçmişte, IVIg HIV’li çocuklarda enfeksiyonları önlemek için kullanılıyordu. Daha daha önceki muayenehane çalışmalar IVIg’nin enfeksiyon müddetini ve sağlık kurumuna yatış sıklığını eksilttiğini göstermektedir. Bununla beraber, bu çalışmalar daha yeni HIV rehabilitasyonları olmadan evvel reelleştirildi. Oldukça etkin antiretroviral rehabilitasyon HAART ismi verilen yeni bir ilaç sınıfı çoğunlukla IVIg’nin yerini almıştır.

Otoimnün Hastalıklar

Asap bozuklukları
Bir Hayli otoimmün hastalık asapları etkileyebilir. Bu bozukluklar, antikorlar asaplara veya onları çevreleyen gözetici katmana saldırdığında ortaya çıkar. Bu adale eforsuzluğuna, eksilmiş refleks cevabına ve duyu kaybına yol açabilir. Bu asap bozukluklarının rehabilitasyonu genellikle IVIg veya plazma başkalaşımını PE içerir. PE kanı filtreleyerek ve istenmeyen antikorları kaldırarak çalışırlar. Bu asap bozukluklarından birine bir misal Guillain-Barré belirtiyidir. 12 muayenehane çalışmanın gözden geçirilmesine göre, IVIg ve PE’nin her ikisi de bu bozuklukta iyileşme müddetini iyileştirmektedir. İkisi arasında aktiflik veya yan tesir açısından fark yoktur. Kronik inflamatuar demiyelinizan polinöropati, asapları etkileyen başka bir otoimmün bozukluktur.
5 büyük derlemenin incelemeyi, IVIg’nin bu bozuklukta kısa süreli özürlülüğü geliştirdiğini bulmuştur. IVIg çocuklarda ve damarlara cılız ulaşımı olanlarda seçim edilir. Muayenehane çalışmalar, insanların damarlara güç ulaşım sebebiyle PE ile rehabilitasyonu bitirme ihtimallerinin daha düşük olduğunu göstermiştir. Araştırmalar, IVIg’in diğer asap bozukluklarında da dayanakçı olabileceğini düşündürmektedir. Bir incelemede IVIg, insanların % 78’inde eforu geliştirdi ve % 39’unda sakatlığı eksiltti. Değişik bir uzun yarıyıllı çalışma IVIg’nin asap hücrelerini de zamanla onarabileceğini bulmuştur.
Göz hastalıkları
İVİG İntravenöz İmmünglobulin Tedavisi Kullanım AlanlarıIVIg, Graves oftalmopati ismi verilen bir hastalıkta dayanakçı olabilir. Bu bozuklukta, antikorlar gözdeki değişik dokulara saldırır ve bu da iltihaplanmaya neden olur. Semptomlar hafif rahatsızlıktan acil rehabilitasyon gerektiren şiddetli şişmeye kadar değişebilir. Bu bozukluk için tipik rehabilitasyon steroidlerdir. Ufak çalışmalar, IVIg ve steroidlerin göz semptomlarını iyileştirmede denk derecede tesirli olduğunu göstermektedir. IVIg, steroidlere göre daha az sıklıkta ve daha hafif yan tesirlere sahiptir. Birdshot retinokoroidopati, göz irinini kapsayan eş bir gidişattır. Bu hastalığı olan 18 has- tada yapılan bir çalışmada IVIg alan bireylerin yarısında görmenin düzeldiği tespit etilmiştir.
Kan hastalıkları
İdiyopatik trombositopenik purpura, ciltte kırmızı veya mor kirlere neden olan bir otoimmün bozukluktur. Bu kirler, antikorlar yanlışlıkla kandaki trombositlere saldırdığında ortaya çıkabilir. Trombositlerin yok edilmesi kanın pıhtılaşma becerisini eksiltecektir. Bu, ciltte kirler olarak ortaya çıkan iç kanamaya yol açmaktadır. Bu bozukluğun hafif olayları genellikle rehabilitasyon gerektirmez. Çocuklar genellikle tıbbi destek almadan kendi başlarına iyileşebilirler. IVIg, yüksek kanama karmaşıklığı tehlikeyi olduğunda kullanılır. Trombositlerin bağışıklık sistemi tarafından yıkım edilmesini yavaşlatarak çalışır.
Muayenehane çalışmalar, IVIg’nin bu gidişat için yaygın bir rehabilitasyon olan steroidlerden daha tesirli olabileceğini düşündürmektedir. IVIg, çocuklarda ve erişkinlerde trombosit sayısını çoğaldırdı ve kanamayı eksiltmiştir. IVIg ayrıca steroidlere göre daha az yan tesire sahiptir. Değişik bir bozukluk olan Henoch-Schonlein purpura da parlak kırmızı pislenmeye yol açar. Bu bozukluktaki kirletilme, kan damarlarında beraber bir araya gelen antikorlardan kaynaklanır. Bu antikor kümeleri irin ve kanamaya neden olmaktadır. Birkaç olgu sunumu, IVIg’nin bu kanama karmaşıklıklarında dayanakçı olabileceğini düşünse de, muayenehane çalışmalarda beceriksizlik vardır.
Adale hastalıkları
Dermatomiyozit ismi verilen ender bir adale bozukluğu, adalelerde ciddi iltihaplanmaya neden olur. Semptomlar cilt döküntüsü, makûslaşan adale cılızlığı, kilo kaybı ve ateşi kapsayabilir. Bu irinin kesin sebebi bilinmeyendir, ancak muhtemelen bir enfeksiyona karşı bağışıklık tepkisidir. Bu gidişat klasik olarak steroidler ve bağışıklık baskılayıcı ilaçlar ile rehabilitasyon edilir. Birkaç çalışma IVIg kullanımını inceledi. Bir araştırmaya göre, IVIg çalışılan 11 şahıstan yalnızca 3’şanda adale semptomlarını iyileştirmiştir.
Bir başka raporda, IVIg’ın araştırılan 9 çocuğun hepsinde semptomları iyileştirdiği bulundu. Analistler 4 sene süresince çocukları izledi ve 6’sının IVIg alırken steroid dozlarını eksiltebildiğini bulmuşlardır. Bu bozukluğun semptomları için IVIg kullanımı hakkında daha fazla araştırmaya gereksinim vardır.
Artrit
Bazı artrit formları genellikle çocukları tesirler. Artrit, bitkinlik , grip eşi semptomlar ve sızıya neden olabilecek eklemlerin iltihaplanmasıdır. Eklemlerdeki dokulara saldıran antikorlar bu iltihaplanmaya neden olmaktadır. Klasik rehabilitasyon NSAID’leri, steroidleri veya bağışıklık sistemini değiştiren ilaçları kapsamaktadır. Bir çalışma, artritli 27 çocukta IVIg potansiyelini araştırdı. Analistler IVIg’nin ateş semptomlarını iyileştirdiğini ve steroid gereksinimini eksilttiğini bulmuşlardır. Bununla beraber, hastalığın genel ilerlemesi üzerinde hiçbir tesiri yoktur. 25 çocuğun muayenehane çalışmasında IVIg, katılımcıların takribî% 75’inin semptomlarını iyileştirdi. IVIg durdurulduktan sonra, faydalar süratle tükenmiştir. Artritli çocuklarda IVIg’nin güvenliğini ve faalliğini tanımlamak için daha fazla araştırmaya gereksinim vardır.
Hamilelik karmaşıklıkları
Antifosfolipid belirtiyi Acele Posta Servisi, antikorların hücrelerde bulunan bir yağ formuna saldırdığı bir otoimmün bozukluktur. Bu, kan pıhtısı oluşturma tehlikesinin çoğalmasına neden olmaktadır. Bu bozukluk hamile bayanlarda özel bir kaygıdır. Acele Posta Servisi düşük, erken doğum ve ölü doğum gibi hamilelik karmaşıklıkları tehlikesini artırmaktadır. Ufak bir çalışmaya göre, IVIg bebek gelişim problemlerinin rakamını ve yoğun bakım gereksinimini eksiltmektedir. Bununla beraber, 13 çalışmayı araştıran bir araştırma tahlili IVIg’nin hamilelik kaybı veya erken doğum tehlikesini çoğaldırdığını bulmuştur. IVIg’nin hamilelikte güvenliğini ve faalliğini tanımlamak için daha fazla araştırmaya gereksinim vardır.

Diğer Otoimnün Hastalıklar

İVİG İntravenöz İmmünglobulin Tedavisi Kullanım AlanlarıAraştırmalar IVIg’nin tesirli olabileceğini düşündürmektedir:
• Multipl Skleroz
• Miyastenia gravis
• Şiddetli romatoid artrit
• Hala hastalık
• Felty belirtiyi
Daha fazla araştırmaya gereksinim vardır.

Enfeksiyonlarla Alakalı Hastalıklar

Kawasaki hastalığı
Kawasaki hastalığı temel olarak çocukları tesirler ve kan damarlarının iltihaplanmasına neden olur. Semptomlar ateş, döküntü ve ağız ve dilin kızarıklığını kapsar. Bu hastalığın bir enfeksiyon tarafından tetiklendiğine inanılmaktadır. Hekimler genellikle hastalığın ilk 10 günü süresince aspirin ile IVIg rehabilitasyonu kullanırlar. Bu uygulama kalpteki kan damarlarının zayıflamasını önlemeye dayanakçı olmaktadır. 16 muayenehane çalışmanın incelemeyi, IVIg’nin kalbin zararını eksilttiğini ve ateş müddetini eksilttiğini göstermektedir. Ayrıca, tek bir yüksek dozda IVIg’in en tesirli strateji olduğunu bulmuşlardır.
Uzuv naklinin neden olduğu enfeksiyon
Uzuv nakli alan insanlar bağışıklık sistemlerini baskılayan ilaçlar almalıdır. Bu, bedenlerinin yeni uzvu yalanlamamasını sağlamak için yapılmalıdır. Bununla beraber, bu ilaçlar onları enfeksiyon riskini çoğaldırır. Bazı virüsler kemik iliği nakli hastalarında ciddi akciğer cerahatine neden olabilir. Çalışmalar, antiviral ilaçlarla beraber yüksek dozda IVIg’nin yaşamda kalma kısmetini çoğaldırdığını göstermektedir. 25 şahıstan oluşan bir çalışmada, hastaların % 52’sinin IVIg+antiviral ilaçlar aldıktan sonra yaşamda kaldığı bulundu. Hastalar yalnızca antiviral ilaçlar aldıklarında yalnızca % 15’i yaşamda kalmıştır. Bir başka ufak çalışma, IVIg + antiviral ilaç kullanan 10 hastanın 7’sinin yaşamda kaldığını ve 10 ay sonra hastalığın nüksetmediğini bulmuştur. Buna rağmen, ilaçlardan yalnızca birini alan hastaların tümü yaşamda kalamamıştır. Uzuv nakillerinin neden olduğu enfeksiyonlu bireylerde IVIg’nin güvenliğini ve faalliğini tanımlamak için daha fazla araştırmaya gereksinim vardır.
Bağırsak enfeksiyonu
Bazı virüsler çocuklarda ciddi ishale neden olabilir. Virüs, inflamasyona neden olan ince bağırsağın astarını enfekte etmektedir. Rehabilitasyon öncelikle hastanın iyi ıslatıldığından emin olmaktır. Bir muayenehane çalışma, bu enfeksiyonda IVIg kullanımını inceledi, ancak daha fazla araştırmaya gereksinim var. IVIg alan çocuklar daha süratli iyileşti ve sağlık kurumunda kalış müddetlerini eksiltti. Bu, IVIg’nin ağızdan alındığı birkaç vaziyetten biridir.
Toksik şok belirtiyi
Toksik şok belirtiyi, zehirli maddelerin neden olduğu yaşamı tehdit eden bir hastalıktır. Bazı bakteri cinsleri, bağışıklık sistemi tarafından büyük bir tepkiyi tetikleyen zehirli maddeler üretebilir. Bu, sonunda uzuv yetmezliğine yol açabilecek ateş ve düşük tansiyona neden olmaktadır. Gözlemsel bir çalışma, IVIg ile rehabilitasyon edilen bireylerin% 67’sinin 30 gün sonra yaşamda kaldığını bulmuştur. IVIg almayan grupta yalnızca% 34 sağ kaldı. Analistler, IVIg’nin ilaç rehabilitasyonuna potansiyel olarak tesirli bir katkı olarak incelenmesi gerektiğini öne devam ettir. Şimdilik, IVIg’nin toksik şok belirtiyi için kullanımı, muayenehane çalışmaların noksanlığı nedenini ispatlanmamıştır.
Enfeksiyonla İlişkili Diğer Hastalıklar
IVIg’nin potansiyel olarak tesirli olduğu ileri sürülmüştür:
• Kistik fibroz
• Ameliyat sonrası enfeksiyon
• Alt solunum yolu enfeksiyonu
• Sütun irini
Bununla beraber, bu kullanımlar kanıtlanmamıştır. Muayenehane araştırmalara gereksinim vardır.

İvig Rehabilitasyonunun Öbür Kullanımları

IVIg’nin altta belirtilen şartlarda güvenliğini ve faalliğini tanımlamak için daha fazla araştırmaya gereksinim vardır. Mevcut çalışmalar karmaşık belirtilere sahiptir.
Astım
İVİG İntravenöz İmmünglobulin Tedavisi Kullanım AlanlarıAstım, akciğerlerin solunum yollarındaki kronik inflamasyondan kaynaklanır. Semptomlar soluk darlığı, öksürük, hırıltılı solunum ve göğüs sıkışmasıdır. Bir Hayli çalışma IVIg’nin astımdaki potansiyelini araştırdı. Muayenehane çalışmalara göre, IVIg bir hayli gidişatta plasebodan daha tesirli değildir. IVIg ayrıca enfeksiyon sıklığını eksiltmez. Bununla beraber, IVIg, bağışıklık sistemi anormallikleri ve astımı olan bireylerde yararlı olabilir. Olgu sunumlarına göre, IVIg enfeksiyon rakamını eksiltir ve semptomların şiddetini eksiltmektedir.
Şiddetli cilt tepkinleri
Toksik epidermal nekroliz ve Stevens-Johnson belirtiyi ciddi cilt tepkinlerinin iki şeklidir. Bu tepkinlere en sık muhakkak ilaçlar neden olur. Semptomlar, sağlık kurumuna uyumayı gerektiren cildin yoğun kabarması ve ceddilmesidir. 17 gözlemsel çalışmanın incelemesine katlanarak, IVIg, özellikle çocuklarda vefat tehlikesini hafifçe eksiltmektedir. 26 çalışmaya bakan değişik bir tahlil, IVIg + steroidlerin iyileşme müddetini takribî 3 gün eksilttiğini bulmuştur. Bu fayda Asyalılarda en büyüktü. Ancak IVIg vefat tehlikesini eksiltmemiştir.
Nakil reddi
Nakledilen bir uzuv bazen akdikeninin bedeni tarafından yalanlanabilir. Nakil müşterileri, yalanlanma tehlikesini eksiltmek için bağışıklığı baskılayan ilaçlar almalıdır. Bir naklin yalanlanmasının bir hayli yolu vardır. Bir operasyon, bir antikor hücumunun neden olduğu şipşak yalanlamayı içerir. IVIg, diğer ilaçlarla beraber, bu tip ret için tesirli olabilir. Bir çalışmada, IVIg neticelerini kapsayan bir terapi, 3 sene sonra böbrek nakilleri için% 91.7 sağ kalım oranına erişmiştir.
Enfeksiyonla ilişkili zekâsal bozukluklar
Ender gidişatlarda, bakteriyel enfeksiyonlar çocuklarda zekâsal bozukluklara neden olabilir. Bu, bir enfeksiyondan kısa bir vakit sonra ortaya çıkan muhtelif tavırsal ve psikolojik semptomlara yol açar. Bu bozukluk oldukça yakın zamanda keşfedilmiştir ve iyi anlaşılmamıştır. Beyin hücrelerine saldıran bağışıklık sisteminden kaynaklanabilir. IVIg’ın bir rehabilitasyon olarak verimli olabileceği umudu vardır. 12 çocuklu bir olgu ivedisi, tek bir IVIg dozunun kalıcı semptom iyileşmesi sağladığını bulmuştur. Bununla beraber, 35 çocuğun yakın tarihli bir muayenehane çalışması, IVIg’nin plasebodan anlamlı olarak daha iyi performans göstermediğini bulmuştur. Genel olarak, bu ender bozukluk için araştırmalar noksandır ve uzmanlar IVIg’in bir rol oynaması gerekip gerekmediğinden emin değildir.
Kurdeşen
Gecikmiş tazyik ürtikeri ender bir kurdeşen biçimidir. Cildin devamlı baskı gördüğü yerlerde sızılı şişmeye neden olur. Semptomlar sıklıkla şiddetlidir ve hayat niteliğini ehemmiyetli miktarda eksiltir. Steroidler genellikle tesirli olan tek rehabilitasyondur. Bununla beraber, steroidlerin uzun süreli kullanımı bir hayli dezavantajının bulunduğu unutulmamalıdır. Olgu sunumları, IVIg’ın bu kovanlarda verimli olabileceğini göstermektedir. IVIg, diğer ilaçlara yanıt vermeyen 8 hastanın 5’inde semptomları iyileştirmiştir.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ

maltepe escort ataşehir escort idealtepe escort anadolu yakası escort kadıköy escort bostancı escort pendik escort ataşehir escort şişli escort göztepe escort pendik escort kartal escort bostancı escort erenköy escort maltepe escort pendik escort bostancı escort ümraniye escort şerifali escort kartal escort maltepe escort tuzla escort pendik escort anadolu yakası escort acıbadem escort ümraniye escort escort bayan maltepe escort ümraniye escort ataşehir escort kadıköy eskort pendik eskort ataşehir escort ümraniye escort kadıköy escort escort bayan maltepe escort sex hikaye yeni seks hikaye gerçek sex hikaye sex hikaye seks hikayeleri sex hikayesi gerçek sex hikayeleri