Site Rengi

BilgiliUsta.com | Aradığınız Her Bilginin Adresi.

İVİG İntravenöz İmmünglobulin: Yan Tesirler, Dozaj, Maliyetleri

  • 21 Nisan 2021
  • İVİG İntravenöz İmmünglobulin: Yan Tesirler, Dozaj, Maliyetleri için yorumlar kapalı
  • 842 kez görüntülendi.

IVIg, antikorlardan oluşan bir ilaçlı rehabilitasyondur ve genellikle yeterli antikor yapmayan bağışıklık bozukluğu olan şahıslara reçete edilir. Araştırma IVIg için yeni kullanımlar önermeye devam etmektedir, ancak bir hayli çalışma hala erken evrelerde. IVIg’in ana kullanım alanları ve yan tesirleri hakkında daha fazla bilgi edinmek gerekir. Bu yazının içeriği sadece bilgilendirme emellidir olmakla birlikte muayenehane ve bilimsel […]

IVIg, antikorlardan oluşan bir ilaçlı rehabilitasyondur ve genellikle yeterli antikor yapmayan bağışıklık bozukluğu olan şahıslara reçete edilir. Araştırma IVIg için yeni kullanımlar önermeye devam etmektedir, ancak bir hayli çalışma hala erken evrelerde. IVIg’in ana kullanım alanları ve yan tesirleri hakkında daha fazla bilgi edinmek gerekir. Bu yazının içeriği sadece bilgilendirme emellidir olmakla birlikte muayenehane ve bilimsel literatürde mevcut olan bilgileri özetlemektir.

IVIg Nedir?

İVİG İntravenöz İmmünglobulin: Yan Etkiler, Dozaj, Maliyetleriİntravenöz immün globulin IVIg, muhtelif bağışıklık sistemi bozukluklarını rehabilitasyon etmek için kullanılan bir antikor karışımıdır. Konsantre bir antikor koleksiyonu oluşturmak için binlerce donörden kan bir araya gelerek yapılır. Bazı şahıslar IVIg’ye lüzum dinleyebilir zira bedenleri kendi başına yeterli antikor üretmez. Bu gidişatta, IVIg, enfeksiyonlarla savaşmaya destekçi olmak için bağışıklık sistemi için yeni antikorlar sağlamaktadır. Bireylerin IVIg kullanmasının başka bir sebebi, bağışıklık sistemlerinin bedenlerinin kendi hücrelerine saldırmaya başlamasıdır. IVIg içindeki bileşenler bağışıklık sisteminin banal, sıhhatli hücrelerin bir tehdit olduğunu düşünmesini yasaklayabilir.
IVIg genetik bozukluklar, otoimmün hastalıklar ve enfeksiyonlar gibi bir hayli gidişatta kullanılmaktadır. IVIg’in nasıl çalıştığının arttaki mekanizma hala bütün olarak anlaşılamamıştır. Bununla beraber, IVIg kullanımı çok yüksek maliyetine karşın bir hayli ülkede çoğalmaktadır. Dünya Sıhhat Teşkilatı IVIg’ı Esas İlaçlar Listesine koymuştur. Bu liste, esas sıhhat sistemleri için gereken en tesirli ve tehlikesiz ilaçları ayrıntılandırmaktadır.

IVIg Nasıl Üretilir?

IVIg, 1.000 ila 15.000 arasında fertsel donörün kanından oluşturulur. Üreticiye bağlı olarak, değişik ölçülerde bağışçı kullanılır. Tüm IVIg mahsulleri çoğunlukla IgG antikorları kapsar. Bu IgG’nin en yaygın antikor olduğu insan bağışıklık sistemini yansıtmaktadır. Bazı mahsuller yapıt ölçüde IgA ve IgM kapsayabilir. Bu tip antikorlar, daha az tesirli oldukları için IgG’den daha az heves edilir. Ayrıca, bazı insanlar IgA’ya karşı ciddi bir alerjik tepkin yaşayabilir. Bağışıklık sisteminin bir parçası olan muhtelif hücreler ve proteinler de IVIg’de bulunabilir. IVIg kullanımı yaygınlaştıktan sonra, Dünya Sıhhat Teşkilatı IVIg’in nasıl üretilmesi gerektiğine dair standartlar yayınladı. Bu lüzumlar şunları kapsar:
• En az 1000 fertsel bağışçı kullanılmalıdır
• IgA varlığını en aza indirilmelidir
• Hasarlı gözeticileri dahil edilmemelidir
• IgG molekülleri değiştirilmemelidir
Önerilen Eylem Mekanizması
IVIg’in çalışma biçimi karışıktır ve bütün olarak anlaşılamamıştır. Bilim adamları, IVIg’nin faalliğinin büyük ihtimalle birden fazla tesir mekanizmasından kaynaklandığına inanmaktadır. IVIg’in en kolay yolu, bağışıklık sistemine ekstra antikorlar sağlamaktır. Kana girdiğinde, IVIg içindeki antikorlar bakteri veya virüsleri öldürmeye devam edebilir. IVIg ayrıca bağışıklık sistemini destekleyen hücrelerin gelişmesini çoğaldırdığı zannedilir. Bu hücreler bağışıklık sistemi irtibatına ve hasarlı maddelerin belirlenmesine destekçi olmaktadır.
IVIg’nin çalışabileceği başka bir yol, hatalı antikorları ortadan kaldırmaktır. Otoimmün bozukluklarda, hatalı antikorlar yanlışlıkla banal insan hücrelerine saldırır. Araştırmalar, IVIg’nin kendiliğinden saldıran bu antikorların imalini çıkarabildiğini ve durdurabildiğini göstermektedir. Çalışmalar, yüksek dozlarda IVIg’nin bitirici sistemi yasakladığını göstermektedir. Kompleman sistemi olağanda antikorların işlevini geliştirir. Hatalı antikorlar insan hücrelerine saldırdığında bu bir mesele olabilir. IVIg, kompleman sisteminin aktivasyonunu durdurur, bu da inflamasyonu ve uzuv zararını önlemektedir.
IVIg’nin kısımları ayrıca etkinliklerini ve imalini hakimiyet etmek için değişik beyaz kan hücrelerine bağlanabilir. Beyaz kan hücresi etkinliğini eksilterek IVIg’nin bir hayli otoimmün bozuklukta destekçi olduğuna inanılmaktadır. Bazı araştırmalar, IVIg’in asap hücreleri üzerindeki gözetici katmanı onarabileceğini düşündürmektedir. Bilim adamları, IVIg’nin cilt hücrelerinin test tüplerinde can vermesini önleyip önlemediğini inceliyorlar, bu da ciddi cilt tepkinlerinde yararlı olabilir. IVIg’ın nasıl çalıştığı üzerine araştırmalar devam etmektedir ve ek tesir mekanizmaları keşfedilebilir.

IVIg Yan Tesirleri

IVIg genellikle iyi tolere edilir ve tehlikesizdir. İnsanların takribî % 20-40’ı bir noktada hafif bir yan tesir yaşar. Yan tesirler rehabilitasyon edilen hastalığa ve IVIg’in nasıl verildiğine bağlıdır.

Enjeksiyon Yeri Yan Tesirleri

isminden de anlaşılacağı gibi, IVIg öncelikle IV aracılığıyla verilir. İğnenin yerleştirilmesinden dolayı bazen yan tesirler görülebilir. Bazen IVIg’ı tenin hemen altına enjekte etmek için kısa bir iğne kullanılır. Bu tip iğne daha fazla enjeksiyon yeri yan tesirine neden olur, ancak infüzyon yan tesiri rakamını eksiltir. Enjeksiyon yeri yan tesirleri arasında şunlar olabilir:
• Ağrı
• Kanama
• Morarma
• Şişme
• Kırmızılık

İnfüzyon Yan Tesirleri

İnfüzyon tepkinleri IVIg’nin en yaygın yan tesirleridir. Bu yan tesirler IVIg usulca şahsa verilirken ortaya çıkar. IVIg infüzyonu tipik olarak 2 ila 4 saat devam ettir. İnfüzyon yan tesirleri, IVIg mesajımını yavaşlatarak veya durdurarak önlenebilir veya eksiltilebilir. Steroidler ve Tylenol de tepkinleri eksiltmede tesirlidir. İnfüzyon tepkinleri arasında şunlar olabilir:
• Mide bulantısı
• Hafif ateş
• Hasta sezmek
• Baş dönmesi
• Göğüste sıkışma
• Bitkinlik
• Titreme
• Kusma
Bu yan tesirlerin ortaya çıkma ihtimali şu gidişatlarda daha yüksektir :
• İlk infüzyon
• Süratli bir infüzyon
• Büyük bir doz
• İnfüzyonlar arasında uzun bir mola
• Değişik bir markaya geçme
• Son bakteriyel enfeksiyon

Ciddi Yan Tesirler

Bazı kullanıcılarda orta ila şiddetli yan tesirlere neden olan IVIg olayları vardır. Bu yan tesirler genellikle infüzyondan günler ila haftalar sonra ortaya çıkabilmektedir. Şiddetli yan tesirler arasında şunlar bulunmaktadır:
• Alerjik tepkin
• Kalıcı baş sızıları
• Böbrek zararı
• Kan pıhtıları
• Kan hücresi anormallikleri
• Akciğer zararı
Bulaşma
Kontaminasyon, kan bağışçılarından üretilen rastgele bir mahsul için her zaman bir evham kaynağıdır. IVIg mahsul niteliği izlenir ve test edilir, ancak kontaminasyondan kaynaklanan ender enfeksiyon olayları vardır. 90’lı senelerin başlarında, IVIg birkaç hepatit C enfeksiyonuna bağlandı. O zamandan beri daha yeni dekontaminasyon teknikleri geliştirilmiştir ve yeni bir enfeksiyon hadisesi görülmemiştir.
IVIg ayrıca parvovirüs B19 enfeksiyonu hadiselerine de bağlıdır. Bu virüs dekontaminasyon harekâtı ile yok edilmez. Olağanda bu bir evham kaynağı değildir zira IVIg’deki antikorlar virüsü nötralize etmelidir. Buna karşın IVIg’den bu enfeksiyonu geliştiren 2 fert olgusu vardır.

Sınırlamalar ve İhtarlar

IVIg, çok muhtelif hastalıklarda potansiyel bir rehabilitasyondur. Bununla beraber, bu hastalıkların çoğu son derece enderdir, bu da muayenehane araştırmayı güçleştirir. IVIg’nin potansiyel kullanımlarının çoğu, birkaç olay raporuna sabretmektedir. IVIg dozu, rehabilitasyon edilen hastalığa bağlı olarak değişebilir. Araştırmalar hala her hastalık için en uygun dozu tanımlamaya çalışıyor. Maliyetten tasarruf etmek için değişik şartlarda en düşük tesirli IVIg dozunu bulmak için gayret tüketilmektedir. Analistler ayrıca IVIg terapisinin nasıl çalıştığını bütün olarak kavramıyorlar. IVIg’ın daha iyi anlaşılması rehabilitasyonu ve teklifleri geliştirebilir.

IVIG Rehabilitasyonu Maliyeti

IVIg’in yüksek maliyeti ehemmiyetli bir mevzudur. IVIg ve infüzyon hizmetlerinin senelik maliyeti takribî 50.000 $ ile 100.000 $ arasında değişebilir. Bazı vaziyetler için, fertler hayatlarının geri kalanında her 3-4 haftada bir IVIg almalıdır. Bu da milyonlarca dolara mülk olabilir. Maliyet incelemeyi, IVIg’nin bir hayli hastalıkta maliyet faal olmadığını göstermektedir. İspatlar, öbür rehabilitasyonların hayat niteliğini genellikle daha düşük bir maliyetle artırabileceğini göstermektedir.
İVİG İntravenöz İmmünglobulin: Yan Etkiler, Dozaj, MaliyetleriŞu anda bir düzineden fazla IVIg mahsulü bulunmaktadır. Üreticiler IVIg’leri için muhtelif ölçülerde bağışçı kullanırlar. Bu, değişik bileşen konsantrasyonlarına yol açabilir. İnaktif bileşenler, pH seviyesi ve dekontaminasyon usulleri de her mahsul arasında değişiklik gösterebilir. Bir IVIg mahsulünden ötekisine geçmek için dozajda minik ayarlamalar yapılması gerekebilir. Yeni bir marka kullanmak potansiyel olarak yeni veya değişik yan tesirlere neden olabilir.

IVIg İlaç Etkileşimleri

İlaç etkileşimleri riskli olabilir ve ender gidişatlarda hayatı tehdit edebilir. Kullanılan veya ilaç etkileşimi tehlikesini eksiltebileceği düşünülen tüm ilaçları ve yardımların hekime bildirilmesi öneri edilir.

Böbrek Toksisitesi

IVIg kullanımı ile ender böbrek yetmezliği olayları bildirilmiştir. Araştırmalar, böbrek zararının gözetici olarak şeker kapsayan IVIg markalarında daha yaygın olduğunu göstermektedir. Böbrekler için toksik olan öbür ilaçları alırken IVIg dikkatli kullanılmalıdır.

Canlı Aşılar

IVIg ve aşılar arasındaki etkileşim incelenmemiştir. Bununla beraber, IVIg’deki antikorlar, teorik olarak canlı aşıların aktifliğini eksiltebilir. CDC, MMR veya suçiçeği aşısı almadan evvel IVIg aldıktan 8 ay sonra beklenmesi önerilir.

NSAID

182 çocuktan oluşan bir çalışmada IVIg ve NSAID’ler arasındaki ilaç etkileşimi incelendi. Kawasaki hastalığını rehabilitasyon ederken NSAID’lerin IVIg üzerinde negatif bir tesiri olabileceğini bulmuşlardır.

IVIg Dozu

IVIg dozu her birey ve hastalık için şahsileştirilir. Doz, infüzyon sürati, dozaj programı ve rehabilitasyon süresi, gidişata bağlı olarak değişebilir. Analistler hala her hastalık için en uygun dozu bulmaya çalışıyorlar. IVIg dozu bireyin ağırlığına sabreder. Değişik IVIg markaları azıcık değişik dozlar gerektirebilir. IVIg, IV yoluyla verilen veya tenin altına enjekte edilen akışkan bir formda bulunmaktadır.
FDA onaylı IVIg dozları şu biçimdedir:
• Primer humoral immün yetmezlik: 3-4 haftada bir 200-800 mg/kilogram
• İmmün trombositopenik purpura: Arkası arda 2 gün süresince 1 g/kilogram
• Kronik inflamatuar demiyelinizan polinöropati: 2-5 günde 2 g/kilogram, daha sonra 3 haftada bir 1 g/kilogram
Çalışmalar, IVIg dozajının kandaki belli bir IgG seviyesinin korunmasına sabretmesi gerektiğini göstermektedir. Analistler 700 mg/dL’nin üzerindeki IgG seviyelerinin pnömoni tehlikesini eksilttiğini bulmuşlardır. Genetik bozukluğu olan insanlar hayatlarının geri kalanında IVIg’ye lüzum dinleyebilirler. Bazı enfeksiyonla ilişkili hastalıklar, 2 g/kilogram’a kadar tek bir IVIg dozu gerektirir. Özel gidişatlarda, bağırsak enfeksiyonlarıyla savaşmak için IVIg ağızdan alınabilir. Çalışmalarda 300 mg / kilogram’lık bir doz kullanılmıştır.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ

maltepe escort ataşehir escort idealtepe escort anadolu yakası escort kadıköy escort bostancı escort pendik escort ataşehir escort şişli escort göztepe escort pendik escort kartal escort bostancı escort erenköy escort maltepe escort pendik escort bostancı escort ümraniye escort şerifali escort kartal escort maltepe escort tuzla escort pendik escort anadolu yakası escort acıbadem escort ümraniye escort escort bayan maltepe escort ümraniye escort ataşehir escort kadıköy eskort pendik eskort ataşehir escort ümraniye escort kadıköy escort escort bayan maltepe escort sex hikaye yeni seks hikaye gerçek sex hikaye sex hikaye seks hikayeleri sex hikayesi gerçek sex hikayeleri