Site Rengi

BilgiliUsta.com | Aradığınız Her Bilginin Adresi.

Kalp Vefatından Sonra Bağış DCD Yalnızca Akciğer Tedarik Cerrahisi Adımları

  • 16 Nisan 2021
  • Kalp Vefatından Sonra Bağış DCD Yalnızca Akciğer Tedarik Cerrahisi Adımları için yorumlar kapalı
  • 277 kez görüntülendi.

Bir DCD akciğer nakli için teklif alındığında, cerrah ve göğüs hastalıkları uzmanı standart bir teklif olarak operasyona alır. Daha spesifik olarak, kan gazları, X-Ray, CT taraması, ventilasyon zaman çizelgesi ve bronkoskopi belirtileri analiz edilmelidir. Donör vefatının tabiatı da boğulma veya asılı kalma gibi hadiseler açısından çok yakından araştırılmalıdır. Standart bir beyin vefatından sonra bağış DBD […]

Bir DCD akciğer nakli için teklif alındığında, cerrah ve göğüs hastalıkları uzmanı standart bir teklif olarak operasyona alır. Daha spesifik olarak, kan gazları, X-Ray, CT taraması, ventilasyon zaman çizelgesi ve bronkoskopi belirtileri analiz edilmelidir. Donör vefatının tabiatı da boğulma veya asılı kalma gibi hadiseler açısından çok yakından araştırılmalıdır. Standart bir beyin vefatından sonra bağış DBD teklifine mukayeseyle bir DCD akciğer nakli değerlendirmenin anahtarı, gaye PaO2’nin bir kaide olarak 350 mmHg olmasıdır. Bazı muayenehane uygulamalarda, p ve f oranı yeterli olmadıkça bir DCD akciğer tahlil teşebbüsünde bulunulmaz. Özellikle DCD hacminin çok yüksek olmadığı merkezlerde 350 mmHg kullanmak iyi bir başlangıç noktasıdır. Tüm DCD akciğerlerini Ex-Vivo Akciğer Perfüzyona EVLP yerleştiren ve değişik rehberlere sahip birkaç merkez vardır. Bir DBD nakli için, 300 mmHg veya daha düşük bir PaO2 ile dahi akciğeri analize çalışılır.
Kalp Ölümünden Sonra Bağış DCD Sadece Akciğer Tedarik Cerrahisi AdımlarıBu meblağsızlığın sebebi, standart bir DBD’de akciğeri alma, değerlendirme, kan gazlarını hakimiyet etme ve akciğerin nakil için uygun olup olmadığına ameliyathanede karar verme hünerine sahip olunmasıdır. Merkeze gitmeden evvel akciğerin gidişatı tanımlanması gerekir, zira akciğerin radyolojik olarak ve fizyolojik olarak kabul edilebilir olduğundan emin olunmalıdır. Netice olarak, DCD akciğerinde operasyon evveli değerlendirmede çok dikkatli olunmalıdır. Özellikle toronto gibi tüm DCD akciğerlerinin EVLP’ye alındığı emin merkezler vardır ve dolayısıyla PaO2 oranının ne olduğu ehemmiyetli değildir. Daha sonra EVLP’deyken bu akciğerleri değerlendirirler, ancak henüz tüm merkezler bu lükse sahip değildir. Akdikeni merkezinde bir DCD Akciğer nakli tedariki başlatılmadan evvel, bazı sualler bir hakimiyet listesi formatında sorulmalıdır ve bu sualler alttaki gibidir:
• Hayat yardımı nerede geri çekiliyor?
• Yeterli merkezi damar ulaşımı var mı?
• Hasta ekstübe edilecek mi?
• Ventilatörün irtibatını kesmek ve tüp kuşkulu güç entübasyondan dağılmak kabul edilebilir mi?
• NG / OG’yi emerken vazgeçecekler mi?
• Para sürükleme-sertifikasyon sonrası müessese siyaseti nedir?
• Takım ne zaman uysal yarıyıla başlayabilir?
• Geri çekilmeden evvel bronşlara izin verecekler mi?
• Ne kadar heparin veriliyor? En az 30.000 ünite mi? Değilse, ilk perfadex torbasına 50.000 birim ilave edilmelidir
• Heparin ne zaman uygulanmaktadır? İdeal olarak hayat takviyesinin kesilmesinden en az 3-5 dakika evvel olmalıdır
• En az 2 geniş çaplı çalışan emiş mevcut mu ve yeterli ölçüde yumuşak sulu balçık mevcut mu?
• Merkezde çalışan bir sternal testere ve göğüs serpme cihazı var mı?Tercihen bir transplant yayıcı biri sivri uçlu
Akciğer tedarik takımında Hayat takviyesinin fiilen geri çekilmesi için 2 cerrah olması seçim edilir. Geri sürükleme, endotrakeal tüpün çıkarılmasıyla başlatılır, ancak bazı gidişatlarda, hava yolunu sağlamadaki potansiyel güçlük sebebiyle yoğun hava yolu ödemi olduğunda, bunun yerine anesteziyoloji takımıyla görüşüldükten sonra ventilatörün irtibatı kesilir. Hayat sürdürme rehabilitasyonunun kesilmesi sırasında nazogastrik tüpün NG devamlı aspirasyonda yakalanması ehemmiyetlidir. Bu hareket mide içeriğinin aspirasyonunu önler ve yemek borusu yakınında diseksiyonu basitleştirir. Ekstübe edilmeden evvel NG’nin ehemmiyetini anestezi takımına iletmek de ehemmiyetlidir. Cerrahi takım daha sonra arınılır ve bitişik ameliyathanede veya sterilize antrede hazırlanır.
Hasta, ameliyathaneye son hürmetlerini sunmak için geliyorsa, bir eli aile için dışarıda vazgeçilerek sterilize bir biçimde hazırlanır ve örtülür. Oskültasyon yapmak ve vefatı bülten etmek için stetoskop kullanımı için sterilize bir kılıf mevcuttur. Devireme solüsyonu, ilk perfadex torbasına prostaglandin enjekte edilerek hazırlanır. Hatlar daha sonra sterilize alandan geçirilir, IV kutbuna asılır ve daha sonra ulaşılır. Seçenek olarak, devireme torbaları, yine oluşturulduktan ve çivilentikten sonra masanın yan tarafındaki buz kutusunu yakalanabilir.
Kalp Ölümünden Sonra Bağış DCD Sadece Akciğer Tedarik Cerrahisi AdımlarıYerel sağlık kurumu protokolüne göre şahsın vefatı bildirildikten sonra yine entübe edilir. Median sternotomi yapılır, pens ve makasla pick up tekniği ile perikard açılır, ayrıca DCD tedariki sırasında bovie kullanılmadığı unutulmamalıdır. Tedarik takımıyla daha evvel görüşülen bir konumda, inferior vena cava IVC daha sonra karaciğer kısmi transeksiyonla havalandırılır. Bu noktada karaciğer takımının, diyaframın altından ulaşımları yoksa inen torasik aortu göğüste klemplemeye çalışır. Torasik takım, karın uzuvlarını perfüze etmeye başlayabilmeleri için çapraz klempi yerleştirmeye dayanakçı olabilirler. Bunu da sol plevrayı süratli bir biçimde açarak, alt pulmoner bağları özgür vazgeçerek, akciğeri harekete geçirerek, ardından inen torasik aortu bariz bir biçimde döndürerek reelleştirebilirler.

Pulmoner Atardamar Devireme Teknikleri

Cerrahların tecrübelerine göre, düz, sert bir kanül kullanmak, özellikle tek bir cerrah olduğunda veya beceriksiz dayanak olduğunda daha basit olduğudur. Bir # 15 bıçak kullanılarak, sağ ventriküler çıkış yolunda RVOT kanül girişine izin verecek kadar ufak bir çentik açılır ve kanül, pulmoner valf süresince ilerledikten sonra pulmoner atardamara PA yerleştirilir. Bu, tesirli bir biçimde denk antegrad PA sağlarken bir ip gereksinimini ortadan kaldırır ve kanülü aktif bir biçimde yerinde meblağ. Kaliteli dayanak mevcut olduğunda, ana pulmoner atardamar üzerine bifürkasyonun hemen altına veya daha aşırısı RVOT’a doğru 4-0 Prolene kese ipi sütürü yerleştirilir. # 11 balde kullanılarak bir arteriyotomi hakikatleştirilir ve bu daha sonra bir bademcik veya Schnitz ile kibarca dilate edilir, dik açılı ve düz bir kanül yerleştirilir. Açılıysa, meylin pulmoner kapağa doğru baktığından emin olunmalıdır.
Kanül, Perfadex devireme solüsyonuna bağlanarak çıkan aort çapraz klemplenir, sol atriyal uzantı kesilir ve ardından 60-70 ml / kilogram Perfadex antegrad biçiminde infüze edilir. Her iki plevral boşluk parmaklarla künt olarak geniş bir biçimde açılır ve göğüs boşluğu yumuşak buzla doludur. Hasta Anesteziyoloji takımı ve ikinci cerrah tarafından tekerrür entübe edildikten sonra akciğerler 6-8 cc / kilogram tidal hacim ve % 50 fiO2 ile ventile edilir. İkinci cerrah daha sonra bronkoskopi ile ilerlerken, birinci cerrah flusha devam eder. Daha sonra, devireme çalışılırken ve göğüs buzla yeterince doluyken havalandırılmalı ve flusha devam edilmelidir. Kanül perfadex solüsyonunun damlatılmasının ardından çıkarılır. Akciğerler daha sonra 30 cm H2O’da Valsalva manevrası ile görevlendirilir ve her iki akciğer sırayla standart biçimde araştırılır. Kalp daha sonra standart bir biçimde çıkarılır. Bazı gidişatlarda, homogreft kapaklar için onay vardır ve kapakçıkları gözetmek için kalbi eksize ederken yeterli itina gösterilmesi gerekir.
Daha sonra diseksiyon evvel alt pulmoner bağ bilateral ve arka perikardın ufalanmasıyla başlar. Ana ve sağ pulmoner atardamar, aorttan ufalayarak çıkarılır. Bilateral olarak, inferior perikard daha sonra yemek borusu seviyesinde ve posterior perikard, yemek borusunun hemen üzerinde yatay bir biçimde pulmoner venlerin seviyesine dağılınırken aort yayı daha sonra kesilir. Arkın üst istikameti daha sonra sarihe çıkarılır ve ark damarları süresince muhtemel olduğunca distal olarak dağılınır, böylece arkın duvarının bir kısmı ve inen aort, ligamentum arteriyozumun parçalanmasını önlemek için bir manşet olarak vazgeçilir. Daha sonra künt diseksiyonla karinanın hemen üzerinde izole edilen trakeaya dikkat edilir. Karinanın üstündeki trakea 3 halkalarının çevresinden bir TA-30 zımba geçirilir. Akciğerler, baro travmayı önlemek için özellikle akciğerler akdikeni müesseseye geri sevk ediliyorsa % 60 tidal hacme şişirilir ve endotrakeal tüp geri çekilir. Zımba, trakeayı ufalamak için kullanılır ve akciğer bloğu, kalan ilavelerin parçalanmasından sonra vericiden çıkarılır.
Akciğer bloğu arka masaya alınarak retrograd flush 250-500 cc ve ven x4’te hakikatleştirilir. Retro flush sırasında PA’dan çok rakamda pıhtı veya trombüs görülürse, vaziyetiyle alakalı bir görüşme yapılabilir, zira ufak pıhtılar ender değildir. Çift akciğer bloğu daha sonra geçimlilik, renk, beceriksiz perfüzyon alanları, atelektazi vb. açısından araştırılır. Tedarik cerrahı, akciğerlerin nakil için uygun olduğuna emin olduktan sonra, akdikeni cerrah çağrılır ve kabul edilirse, akciğerler arka masada dağılınır ve standart biçimde ambalajlanır. Ana PA, pulmoner atardamar kanülünün giriş yerinde ayrılınmıştır. Atriyal manşet daha sonra pulmoner venlerin sol atriyuma yerleştirilmesinden takribî 1 cm uzaklıkta oluşturulur. Atriyum daha sonra orta hatta makasla dağılınır ve sol ana bronş, hiluma yakın bir TA-30 zımba ile ayrılınmıştır. Balon kateter ile pulmoner damarlar yoluyla iki taraflı olarak ilave bir litre soğuk Perfadex solüsyonu damlatılır. Akciğerler ilk olarak Perfadex kapsayan bir torbaya, ardından buz gibi soğuk salin kapsayan 2 torba ile ambalajlanır. Uzuvlar daha sonra alakalı nakil merkezlerine taşınır.
Ayrıca tedarik takımında sadece bir cerrah varsa, Perfadex solüsyonu ile devireme asıllaşana kadar adımlar açıklandığı gibi hakikatleşir. Göğüs daha sonra buzla doldurulur ve havalandırmaya devam edilir. Cerrah daha sonra anestezi takımıyla beraber hastayı entübe eder, bronkoskopi yapar ve ventilasyonu başlatır. Cerrah daha evvel açıklanan biçimde hasat etmeye devam eder.

Bibliyografi:
pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29579767/
who.int/servicedeliverysafety/ddcr84.pdf?ua=1
sciencedirect.com/science/article/pii/S0007091217321748
research.rug.nl/en/publications/a-multicenter-study-on-long-term-outcomes-after-lung-transplantat

Yazar: Özlem Güvenç Ağaoğlu

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ

maltepe escort ataşehir escort idealtepe escort anadolu yakası escort kadıköy escort bostancı escort pendik escort ataşehir escort şişli escort göztepe escort pendik escort kartal escort bostancı escort erenköy escort maltepe escort pendik escort bostancı escort ümraniye escort şerifali escort kartal escort maltepe escort tuzla escort pendik escort anadolu yakası escort acıbadem escort ümraniye escort escort bayan maltepe escort ümraniye escort ataşehir escort kadıköy eskort pendik eskort ataşehir escort ümraniye escort kadıköy escort escort bayan maltepe escort sex hikaye yeni seks hikaye gerçek sex hikaye sex hikaye seks hikayeleri sex hikayesi gerçek sex hikayeleri