Site Rengi

BilgiliUsta.com | Aradığınız Her Bilginin Adresi.

Kanser Persistörleri Nedir?

  • 24 Mart 2021
  • Kanser Persistörleri Nedir? için yorumlar kapalı
  • 244 kez görüntülendi.

Hücrelerin bazen Deoksirübo Nükleik Asit’larında değişinim ismi verilen ve muhtelif hastalıklara yol açabilen yanılgılar olabilir. Kanser hücreleri, gelişmelerini hakimiyet etme becerilerini yitirmiş değişinime uğramış hücrelerdir. Bu hücreler süratle ufalanarak bedenin diğer bölgelerine dağılabilir. Bilim adamları, sadece çok süratli dağılınan hücreleri öldürmek için muhtelif rehabilitasyonlar planlamaya çalışmak için kanser hücrelerinin bu özelliğinden faydalanmaktadırlar. Peki, kanser hücreleri yavaş gelişirse […]

Hücrelerin bazen Deoksirübo Nükleik Asit’larında değişinim ismi verilen ve muhtelif hastalıklara yol açabilen yanılgılar olabilir. Kanser hücreleri, gelişmelerini hakimiyet etme becerilerini yitirmiş değişinime uğramış hücrelerdir. Bu hücreler süratle ufalanarak bedenin diğer bölgelerine dağılabilir. Bilim adamları, sadece çok süratli dağılınan hücreleri öldürmek için muhtelif rehabilitasyonlar planlamaya çalışmak için kanser hücrelerinin bu özelliğinden faydalanmaktadırlar.
Peki, kanser hücreleri yavaş gelişirse veya gelişmeyi vazgeçerse ne olur? Son deliller, bu cins kanser hücrelerinin var olduğunu gösteriyor. Kanser persistörleri olarak da adlandırılan bu hücreler, genellikle gelişmeyen hücrelerdir ve ananesel kanser rehabilitasyonlarıyla basitçe ortadan kaldırılamaz. Bu yazıda, kanser hastalarının ne olduğunu ve neden onları araştırmak için ehemmiyetli bir mücadele sarf edilmesi gerektiği üzerine bilgiler bulunmaktadır.

KanserKanser Persistörleri Nedir?

Kanser önde gelen vefat sebeplerinden biridir ve bir hayli bilim insanı kanseri iyileştirmenin yeni yollarını bulmak için çok çalışmaktadır. 2020’de yalnızca Amerika Birleşik Devletleri’nde ~ 1,8 milyon yeni kanser hadisesi ve takribî 600.000 kanser vefatı olacağı varsayım edilmektedir. 2015 senesinde kanserle alakalı tıbbi tüketmeler için takribî 80,2 milyar ABD doları tüketilmiştir. Yeniden de kanser için öğrenilen tek bir rehabilitasyon yoktur. Peki kanser nedir ve rehabilitasyonu neden bu kadar güçtür?
Kanser bedenin muhtelif uzuv veya dokularında görülebilen bir grup hastalıktır. Kanser dokularındaki hücreler alışılmadık derecede yüksek oranlarda ufalanır ve bu hücreler metastaz ismi verilen bir süreçte kan ve lenf sistemleri yoluyla bedenin diğer bölgelerine dağılabilir.
Bu anormal biçimde gelişen dokulara ur da denir. Her an bedende milyonlarca hücre ayrılınmakta ve can vermektedir. Bununla beraber, hücre vefatı ve dağılınma oranları genellikle muhakkak proteinlerin sıkı hakimiyeti altındadır. Kansere genellikle değişinimler neden olur.
Deoksirübo Nükleik Asit’daki yanılgıların ortaya çıkmasına tütündeki kimyeviler veya güneşten gelen ultraviyole ışınları gibi etrafsal etkenler bu değişinimlere katkıda bulunabilir. Deoksirübo Nükleik Asit, bir hücrenin tüm proteinlerinin nasıl yapılacağına dair bilgi taşır; bu sebeple Deoksirübo Nükleik Asit’daki değişinimler anormal proteinlerle sonuçlanabilir. Hücre gelişmesini tertip eden proteinler değişinime uğrarlarsa, yanlış versiyonları anormal hücre gelişmesine neden olabilir ve kansere yol açabilir.
Kanser Persistörleri Nedir?200’den fazla değişik kanser cinsi vardır ve her bir cinse değişik bir değişinim neden olur. Ayrıca kanser hücreleri çok süratli dağılındıkları için daha da fazla değişinime meyillidirler. Bu sebeple, tüm kanser cinsleri için tek bir rehabilitasyon planlamak güçtür. Kanser için yaygın rehabilitasyonların çoğu süratli gelişen / dağılınan hücreleri hedefler, zira süratli hücre dağılınması kanser hücrelerinin en ehemmiyetli özelliklerinden biridir.

Kanser Persister Hücreleri Nelerdir?

Peki ya kanser hücrelerinin bir kısmı gelişmeyi durdurursa veya uykuda kalırsa ne olur? Son çalışmalar, kanser hücrelerinin ufak bir alt popülasyonunun, anti-kanser ilaçlarının varlığında esasta gelişmeyi durdurduğunu göstermiştir.
Kanser ilaçları gelişmedikleri için bu hücrelere saldırmazlar. Bununla beraber, hasta artık ilaçları almadığında, uykuda olan ısrarlar uyanır ve tekerrür gelişmeye başlar. Bu, kanserin tamamen ortadan kaldırılmasını son derece güç hale getirmiştir.
Melanom cilt kanseri hücreleri, 3 gün süresince gemsitabin ismi verilen çok yüksek bir ilaç konsantrasyonuyla rehabilitasyon edilmiştir. 3 gün sonra, yaşamda kalan kalıcı hücreler toplandı ve ilaçsız bir civarda yine geliştirildi. Yine geliştirilmiş hücreler daha sonra ilaca duyarlılıklarını test etmek için yine harekâta tabi yakalandı. İnatçı hücrelerin, ilacın çıkarılmasından sonra yine gelişip yavru hücreler oluşturabildiğini görebilirsiniz. Bilave edildiği gibi, yavru hücreler, tekerrür rehabilitasyon edildiğinde büyük miktarda ilaca duyarlı hale geldi.
Bazı kanser hücreleri nasıl sebat eder? Besin ve oksijen noksanlığı, bazı kanser hücrelerini uykuda vazgeçebilir. Anti-kanser ilaçlar da bazı hücrelerde uyku halini tetikleyebilir. Bu da başka bir suali gündeme getiriyor: Şayet uyku hali kanser hücrelerinin rehabilitasyonlardan kurtulmasına dayanak edebiliyorsa, neden yalnızca bazı hücreler uykuda kalıyor? Tüm kanser hücrelerinin sebatlı olması yararlı olmaz mı? Yalnızca bazı hücrelerin kalıcı hale gelmesinin sebeplerinden biri, kanser hücrelerinin oldukça muhtelif olmasıdır.
Temel olarak, kanser hücrelerinin, her insanın kendi karakterine sahip olmasına eş biçimde değişik gözlemlenebilir özellikleri vardır. Bu, her bir kanser hücresinin, kanser hücresi popülasyonunun geri kalanından azıcık değişik olabileceği anlamına kazanç. Bu sebeple, bazı hücrelerde uyku gidişatına geçmelerine izin veren bazı proteinler olabilir, kimileri ise yoktur ne yazık ki.

Persister Hücreler İlaç Rehabilitasyonlarından Nasıl Kurtulur?

İnatçı hücrelerin ilaç rehabilitasyonlarında nasıl yaşamda kaldığını müzakereden evvel, ilk olarak mukavemetli kanser hücreleri ile kalıcı hücreler arasındaki farkları kavramamız gerekir. Hücre gelişmesini bozarak kansere neden olabilecek Deoksirübo Nükleik Asit değişinimleri hakkında nasıl konuştuğumuzu andırıyor musunuz? Mukavemetli kanser hücreleri, ilacın varlığında dahi ilaç rehabilitasyonundan kurtulmalarına ve gelişmeye devam etmelerine izin veren ek değişinimlere sahip ur hücreleridir. Bu hücreler, hücre dağılınması üzerine, yavru hücreler ismi verilen yeni hücreler oluşturabilir.
Bir hücreden sonra oluşan hücreler, hücre ufalanmasına uğrar ve ilaca karşı mukavemetlidir. Öte yandan, ısrarcılar ilaç rehabilitasyonu sırasında çok yavaş gelişmez veya çok yavaş gelişir. Persistler ufalanmaya başladığında, anti-kanser ilacına duyarlı yavru hücreler oluştururlar. Bu, mukavemetten değişik olarak, persistörlerin yaşamda kalma mekanizmasının hücre dağılınması yoluyla aktarılamayacağı anlamına kazanç.
Dolayısıyla, kalıcı hücrelerin geçici olarak uykuda oldukları için ilaç rehabilitasyonundan kurtulduklarını öğrenilmektedir. Bununla beraber, bu kalıcı hücrelerin ilaç rehabilitasyonundan kurtulmasına dayanakçı olan başka mekanizmalar olabilir. Bu mekanizmalar ne olabilir? Bir ihtimal, sebat edenlerin ilaçları persiste olmayanlara göre daha yüksek bir oranda hücre dışına itmesidir. Veya ısrarcılar, ilaçların neden olduğu zararı daha faydalı bir biçimde onarabilir. Son zamanlarda yapılan araştırmalar, kalıcı hücrelerin özel enzimler kapsayabileceğini göstermiştir.
Bu enzimler, ısrarcıların etraflarındaki ilaçlar dahil muhtelif streslerden kurtulmalarına dayanakçı olur. Bu belirtiler, kalıcı hücrelerin nasıl çalıştığını kavramaya müteveccih ehemmiyetli bir adımdır. Persisters hakkında net bir kavrayışa sahip olabilmemiz için daha bir hayli çalışmaya hala lüzum vardır. Ancak, bu çalışmaları yürütmek için bazı manileri aşmamız gerekiyor, bunlardan biri kalıcı hücreleri “klasik” kanser hücrelerinden ayırabilmektir.

Persister Hücreler Nasıl İşlev Görür?

Persister hücreleri tahlilin ilk adımı, onları klasik kanser hücrelerinden izole etmektir. Bunu nasıl muvaffak olur? Pekala, kanser hücrelerini uzun müddet ilaçla rehabilitasyon edebilir. Bu rehabilitasyon klasik hücreleri öldürmeli ama devam etmemelidir. Rehabilitasyondan sonra ilacı çıkarıp kalıcı hücreleri ilaçsız taze bir civarda yine geliştiririz. Persister hücreler sonunda uyanır ve artarak yavru hücreler oluşturur. Daha sonra yavru hücreleri ilaçla rehabilitasyon edip rehabilitasyona duyarlı olup olmadıklarını test edebilir.
Şayet yavru hücreler ilaca duyarlıysa, o zaman başlangıçta izole edilen hücrelerin mukavemetli mutantlar olmadıkları neticesine varabilir. Bu doğrulama adımı ehemmiyetlidir, zira mukavemetli mutantların aksine, persisterlerin yavru hücrelerinin ilaca duyarlı olduğunu unutulmamalıdır. Persistörlerin bu usulle yalıtımı çok yaygındır. Persisteleri izole ettikten sonra pek çok esrarengiz çalışma yapabilir: metabolizmaları da dahil olmak üzere işleyişlerini araştırabiliriz; nasıl ve ne zaman uyanacaklarını izleyebilir. Ve bunlar yeni, daha tesirli anti-kanser ilaçları bulmak için de kullanabilir.

Neden Persisters Araştırılmalıdır?

Öyleyse neden persisters hakkında bilmek istenen nedir? Persistanlar üzerinde çalışmanın ana sebeplerinden biri, kanserin tekerrür oluşma oranını eksiltmektir. Kanser hastalarının pahalı ve sızılı rehabilitasyonlar gördüğü bir hayli hadise vardır. Bazen hekimler rehabilitasyonun galibiyetli olduğu neticesine varırlar; ancak bazen kanser bir müddet geçtikten sonra geri gelebilir. Kanser Persistörleri Nedir?
Persistanlar, kanserin yine ortaya çıkmasının ana sebeplerinden biri olduğuna inanılıyor. Persistörlerin, göğüs, akciğer ve cilt kanserini kapsayan, ancak bunlarla hudutlu olmayan muhtelif kanser cinslerinde var olduğu gösterilmiştir. Bunlar en yaygın kanser cinslerinden kimileridir ve hepsinin yine oluşma tehlikeyi yüksektir.
Şu anda mevcut olan kanser rehabilitasyonu, birkaç on sene evveline göre ilerlemiştir. Bu, bu mevzuyu tahlile kendini adamış tüm bilim adamları ve araştırma grupları sayesinde. Ne yazık ki, kanserle alakalı bulduğumuz her yeni buluşta, kanserle ilişkili yeni karmaşıklıklarla da karşılaşıyoruz. Persistörlerin varlığı kuşkusuz kanser rehabilitasyonundaki en büyük aksaklıklardan biridir.
Onlarla ilişkili bir hayli suali cevaplamak için kalıcı hücreleri araştırabilecek daha fazla analiste lüzumumuz var. Persister hücrelerin tüm özelliklerinin net bir biçimde anlaşılmaması vaziyetinde, kanserin bütün rehabilitasyonu ortadan kaldırılması çok güç bir düş olarak kalacaktır.

Bibliyografi:
https://www.cell.com/cell/pdf/S0092-86742031391-X.pdf
http://cancerres.aacrjournals.org/content/78/4/1044.full-text.pdf

Yazar: Özlem Güvenç Ağaoğlu

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ

maltepe escort ataşehir escort idealtepe escort anadolu yakası escort kadıköy escort bostancı escort pendik escort ataşehir escort şişli escort göztepe escort pendik escort kartal escort bostancı escort erenköy escort maltepe escort pendik escort bostancı escort ümraniye escort şerifali escort kartal escort maltepe escort tuzla escort pendik escort anadolu yakası escort acıbadem escort ümraniye escort escort bayan maltepe escort ümraniye escort ataşehir escort kadıköy eskort pendik eskort ataşehir escort ümraniye escort kadıköy escort escort bayan maltepe escort sex hikaye yeni seks hikaye gerçek sex hikaye sex hikaye seks hikayeleri sex hikayesi gerçek sex hikayeleri