Site Rengi

BilgiliUsta.com | Aradığınız Her Bilginin Adresi.

Karbon Emisyonları ve İşletme Performansına Tesiri

  • 27 Mart 2021
  • Karbon Emisyonları ve İşletme Performansına Tesiri için yorumlar kapalı
  • 303 kez görüntülendi.

Karbon ayak izinin eksiltilmesinde işletmelerin mahsullerini üretirken karbon ayak izlerini eksiltmeleri tesirli bir yaklaşımdır. Ancak bundan daha tesirli bir yaklaşım vardır, o da harcayıcıların buna itina göstermeleridir. Misalin, harcayıcıların pozitif sıhhat ve beslenme bilgisi çoğaldığında, satın alma kararları da çoğalır ve bu da hakikat satın alımları artırır. Belki daha da ehemmiyetlisi, ispatlar beslenme yaftalarının besinin […]

Karbon ayak izinin eksiltilmesinde işletmelerin mahsullerini üretirken karbon ayak izlerini eksiltmeleri tesirli bir yaklaşımdır. Ancak bundan daha tesirli bir yaklaşım vardır, o da harcayıcıların buna itina göstermeleridir. Misalin, harcayıcıların pozitif sıhhat ve beslenme bilgisi çoğaldığında, satın alma kararları da çoğalır ve bu da hakikat satın alımları artırır. Belki daha da ehemmiyetlisi, ispatlar beslenme yaftalarının besinin beslenme doğrultularına verilen alakayı artırdığını göstermektedir. Bu belirtilerle karbon emisyonu etiketlemesi araştırıldığında, etiketlemenin karbon emisyonları ve etraf üzerindeki negatif tesirleri mevzusundaki farkındalığı artırırken, aynı zamanda düşük emisyonlu mahsuller için satın alma seçimlerini ve fiili alımları artırmasını beklenmektedir.
Bununla beraber, karbon ayak izi seviyesindeki eksilme ile işletme kazancındaki çoğalışlar arasındaki ilişki doğrusal olmayabilir. Başka Bir Deyişle işletmeler, hem alıcı algıları hem de finansal getiriler açısından sürdürülebilirlik yatırımlarının getirilerinin eksildiğini görebilir. Alıcı memnuniyeti tahlilcileri, alıcı memnuniyeti ile muhasebe ölçümleri ve müessesesel haysiyet ile maliyet primleri arasında olumsuz ikinci dereceden bir ilişki bulmuşlardır. Tahlilciler alıcı memnuniyeti puanında takribî 67 oranında alıcı elde yakalama oranında bir çoğalış olduğunu bildirmektedirler, ancak 70’in üzerindeki puanlarda daha fazla çoğalış yoktur.Karbon Emisyonları ve Firma Performansına Etkisi
Karbon ayak izi yaftaları açısından, bir mahsulün sanayi normundan daha iyi bir biçimde derecelendirilmesiyle kazançta daha büyük bir çoğalış elde edilebilir. Sanayi normunun üzerinde iki standart sapmaya yükseltmek yerine, sanayi normundan daha yüksek bir standart sapmaya neden olabilir. Bu doğrusal olmayan ilişki karbon emisyon seviyeleri için geçerliyse, emisyon azaltımıyla ilişkili çoğalan kazanç, bir noktada emisyonları daha da eksiltmek için gereken çoğalan maliyetler tarafından ağır basabilir. Buna ek olarak, yatırımcılar emisyon seviyelerini düşürmek için yatırımları artırma mevzusunda kararsız edebilirler.
Mahsul kategorisi ortalamasının ötesinde karbon ayak izi iyileştirmeleri, pozitif ancak eksilen aykırı finansal getiriler üretecektir. Ehemmiyetli bir sual, işletmelerin mali neticelerinin karbon ayak izleri sanayi ortalamasından daha makûs hale geldikçe nasıl değişeceğidir. İşletmelerin, mahsullerinin karbon ayak izleri sektör ortalamasını daha da aştıkça, çoğalan aykırı olumsuz finansal getiriler ve alıcı algısı yaşayacaklarını korunulmaktadır. Nihayetinde, karbon emisyon seviyeleri sebebiyle alıcı algısının daha fazla düşmeyeceği ve S biçiminde bir cevap işlevi üreten bir platoya erişilecektir.
Birçok tercih kararında, kayıptan sakınma, kayıp tehlikesinin eşdeğer hasılatlardan daha ağır bastığını belirtir. Bu sebeple, sanayi ortalamasından daha yüksek karbon emisyon seviyeleri, sanayi ortalamasının altında emisyonlara kazanımlara erişmekten daha ağır olmalıdır. Bununla beraber, daha yüksek seviyelerde karbon emisyonları daha da ciddi bir biçimde ele alınmalıdır. Misalin negatif performansın alıcı memnuniyeti üzerinde orantısız bir tesire sahip olduğunu ve daha da ehemmiyetlisi, pozitif performansa karşı duyarlılığın eksildiğini, bunun negatif performans için doğru olmadığı tanımlanmıştır.
KSS, alıcı memnuniyeti ve müessesesel maharet çalışmalarında, işletme inovasyonu ve KSS iletişimi kesildiğinde işletme kazancının daha fazla hasar gördüğünü tanımlanmıştır. Tahlilciler, beslenme etiketlemesini incelerken, harcayıcıların pozitif beslenme özelliklerinden çok negatiflere daha fazla umursadıklarını bulmuşlardır. Mahsul kategorisi ortalamasının üzerindeki karbon ayak izi seviyelerinin çoğalışları, düzleşmeden evvel asimetrik süratlendirilmiş negatif finansal tesirler üretecektir.

Test Edilmesi

Karbon Emisyonları ve Firma Performansına EtkisiKarbon ayak izinin eksiltilmesine müteveccih önermelerin deneysel olarak test edilmesi ehemmiyetli bir sonraki adımdır. Tahlilciler tarafından verilen tekliflerin test etmede destekçi olmak için mümkün yaklaşımları ve metodolojileri sunulmalıdır. Sanayi ve işletme özelliklerine odaklanan önermelerin çoğu P1-P5 en iyi ikincil bilgi kaynakları kullanılarak test edilebilir. Yafta ve harcayıcı özelliklerine odaklanan teklifler P6-P13, laboratuvar çalışmalarına, tarayıcı bilgilerine ve muhtemelen anketlere katkıda bulunur.
Tekliflerin test etkenin güçlüklerinden biri, bir maniden çok bir fırsat olarak görülen karbon emisyon seviyeleri hakkında mevcut bilgi yetersizliğidir. Pazar, karbon ayak izi etiketlemesini özümsedikçe, tahlilciler değişen harcayıcı davranışlarını ve satın alma tutumlarını daha iyi izleyebilecekler. Başka bir deyişle, tahlilciler, karbon etiketleme alanındaki natürel, yarı deneysel saha çalışmaları için zaman olgunlaşmıştır ve bunu 1990 Beslenme Etiketleme ve Eğitim Kanunu ile yaptı.
Dünya popülasyonunun daha büyük bir kısmı etrafın korunmasıyla ilgilenmeye başladıkça, sürdürülebilir kalkınmanın işletme idaresiyle olan alakası çoğalacaktır. Sürdürülebilirliğin ölçülebilir bir doğrultuyu, kâinatsal karbon ayak izi etiketlemesini öne devam ettir ve bunun işletmeler ve harcayıcılar üzerindeki tesirini araştırılmaktadır. İşletme eylemini etkileyen sanayi, işletme, harcayıcı ve yafta özelliklerini, karbon ayak izi yaftalarının içeriğini, harcayıcı seçimlerini ve son olarak finansal neticeleri inceleme edilmelidir.
Biltihapçısı, idareyiciler karbon ayak izi etiketlemesinin yalnızca cemiyet için bir fayda olmadığını, aynı zamanda işletmenin rekabetçi konumunu iyileştirmek için de kullanılabileceğini kabul etmelidir. İdareyiciler bu ihtimale hazırlanmak için kaynakları seferber etmelidir. İkinci olarak, uygulayıcıların, harcayıcıların karbon ayak izi yaftasında gösterilen bilgileri nasıl açıklayacaklarını düşünmeleri gerekir. Karbon Emisyonları ve Firma Performansına Etkisi
Öteki idaresel kararlarda olduğu gibi, maliyet aktifliği, harcayıcıların tepkisini ve bunun kesin karlılık neticelerini kavramakla dengelenmelidir. Karbon emisyonları açısından sanayi ortalamasından daha iyi olmak muhtemelen seçim edilir, ancak bir noktada emisyon azaltımlarının eksilen getirileri olabilir. Öteki yandan, sektör ortalamasının altına düşmek, bir işletme için negatif finansal neticeler doğurabilir. Marka eminliği, değerlendirme setlerine dahil olma ihtimalini artırdığından harcayıcı karar verme ve satın alma süreci sırasında düşük emisyonlu işletmelere bir hayli fayda sağlanabilir.
Üçüncüsü, rastgele bir karbon etiketleme sistemi, mahsulün tüm hayat döngüsü süresince salınan karbonu hesaba katmalıdır. Harcayıcılar, mahsul hayat döngüsünün kendi hakimiyetleri altında olan kısımlarına daha fazla ağırlık verirlerse, işletmeler, öteki harcayıcılar tarafından değerlendirilebilecek olan imal ve nakliye üzerinde en fazla hakimiyete sahip olmasına karşın, kullanım ve bertarafı vurgulamak isteyebilir. Yeniden de, bir hayli mahsulün hayat düzeylerinin bir kısmında veya tamamında karbon emisyonlarını eksiltmek güç olabilir, bu sebeple işletmeler bu vaziyetlerde denkleştirme kullanmayı seçim edebilir. Harcayıcılar bu programları değişik derecelerde kuşkuculukla görebilirler, bu sebeple işletmeler bu programları idarerken takdir yetkisi kullanmalıdır.
Dördüncüsü, idare, karbon ayak izi etiketlemesinin reklam, inovasyon, rekabet ve mahsul kategorisi gibi öteki işletme ve sanayi özellikleriyle nasıl etkileşim kuracağını kavramalıdır. Son olarak, işletmeler tüketim alışkanlıklarındaki mümkün farklılıkların farkında olmalıdır. Misalin, daha fazla harcayıcı, büyük bir erişim karbon ayak izine sahip şişelenmiş su satın almak yerine kendi sularını filtrelemeye geçebilir. Benzer biçimde, harcayıcılar bir pound sığır eti oluşturmak için yüksek karbon seviyelerini kavradıklarında, genel olarak daha az et yiyebilir veya çok daha düşük karbon ayak izine sahip olan domuz eti seçebilirler.
Tahlilciler henüz sürdürülebilirliğin her doğrultusuna değğin araştırmalarını bitirmiş vaziyette değillerdir. Misalin, muhtelif alıcı özelliklerini ele almamıza karşın, kabahatlilik gibi öbürlerinin de bir tesiri olabilir. Ek olarak, legal piyasa esaslı yaklaşımlar gibi öteki mevzuları veya su kullanımı, ormansızlaşma ve nitrojen emisyonu gibi öteki alakalı etrafsal mevzulara değinilmemiştir. Bu mevzular gelecekteki mahsul etiketlemesine dahil edilebilir, ancak esas teklifler geçerli kalmalıdır.

Bibliyografi:
https://www.mdpi.com/2071-1050/10/7/2398/pdf
https://www.researchgate.net/publication/319243461_Corporate_Carbon_and_Financial_Performance_The_Role_of_Emission_Reductions

Yazar: Özlem Güvenç Ağaoğlu

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ

maltepe escort ataşehir escort idealtepe escort anadolu yakası escort kadıköy escort bostancı escort pendik escort ataşehir escort şişli escort göztepe escort pendik escort kartal escort bostancı escort erenköy escort maltepe escort pendik escort bostancı escort ümraniye escort şerifali escort kartal escort maltepe escort tuzla escort pendik escort anadolu yakası escort acıbadem escort ümraniye escort escort bayan maltepe escort ümraniye escort ataşehir escort kadıköy eskort pendik eskort ataşehir escort ümraniye escort kadıköy escort escort bayan maltepe escort sex hikaye yeni seks hikaye gerçek sex hikaye sex hikaye seks hikayeleri sex hikayesi gerçek sex hikayeleri